Cine suntem?

Suntem o companie afiliată grupului colectiv de companii Philip Morris International. Toți membrii afiliați ai grupului sunt enumerați aici, împreună cu datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor, dacă este cazul. Utilizați aceste detalii dacă doriți să ne contactați. Detaliile noastre (numele, adresa etc.) vă vor fi comunicate separat la momentul (sau pentru a confirma) colectării informațiilor despre dvs., de exemplu, într-o notificare dintr-o aplicație sau pe un site sau într-un e-mail care conține un link către prezenta declarație.

 • Philip Morris International sau PMI înseamnă Philip Morris International, un grup internațional de top din domeniul tutunului. Este compus dintr-o serie de companii sau „afiliați”.
 • Afiliații PMI: Fiecare membru al grupului de companii Philip Morris International este un „afiliat PMI”. „Noi” (sau „nouă” sau „al nostru”) se referă la afiliatul PMI: când configurați un profil de candidat sau vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă, furnizați informații despre dvs. fiecărui afiliat PMI, iar fiecare afiliat PMI poate prelucra informații despre dvs. pentru propriile scopuri de recrutare. Acesta este cazul chiar și atunci când răspundeți la un anunț privind un loc de muncă în care se menționează un anumit afiliat PMI sau o anumită țară/un anumit teritoriu.

Cum colectăm informații despre dvs.?

Putem colecta informații despre dvs. în diverse moduri.

 • Ne puteți furniza informații în mod direct (de ex., la crearea unui cont, crearea unui profil de candidat, depunerea unei candidaturi pentru un loc de muncă, participarea la un interviu, realizarea unui test/a unei evaluări, trimiterea unui e-mail sau efectuarea unui apel către noi).
 • Putem colecta automat informații atunci când interacționați cu sistemele noastre sau când comunicăm cu dvs. (de ex., atunci când utilizați o aplicație sau un site PMI sau atunci când utilizăm tehnologii pentru a observa când primiți sau deschideți e-mailuri sau primiți mesaje SMS).
 • De asemenea, putem obține informații de la terțe părți (de ex., de la agenții de recrutare, furnizori de referințe, (în situațiile permise de lege) furnizori de servicii de verificare a antecedentelor și surse disponibile public, cum ar fi site-ul unei companii, căutări pe internet sau platforme de socializare, precum LinkedIn).

În prezenta declarație, ne referim la toate metodele prin care sunteți în contact cu noi ca „puncte de contact PMI”. Punctele de contact PMI includ atât puncte de contact fizice (de exemplu, birouri, puncte de vânzare cu amănuntul și evenimente), cât și digitale (de exemplu, aplicații și site-uri).

Putem colecta informații pe care le furnizați direct. De obicei, acest lucru se va întâmpla atunci când:

 • vă înscrieți ca membru al bazelor noastre de date (acest lucru se poate realiza, de exemplu, personal, prin aplicație sau online, atunci când creați un cont și un profil de candidat);
 • ne trimiteți candidatura pentru un loc de muncă și informații justificative;
 • participați la un interviu;
 • realizați un test/o evaluare;
 • furnizați informații privind acceptarea unui loc de muncă, verificarea antecedentelor și integrarea (dacă este cazul);
 • descărcați sau utilizați un punct de contact digital (de ex., o aplicație sau un site);
 • ne contactați printr-un punct de contact PMI sau prin e-mail, rețelele de socializare sau telefon;
 • vă înregistrați pentru a primi comunicate de presă, alerte prin e-mail sau actualizări privind locurile de muncă;
 • participați la sondaje sau (în situațiile permise de lege) concursuri sau promoții; sau
 • participați la un eveniment organizat de un afiliat PMI.

Putem colecta informații de pe un dispozitiv electronic, dacă alegeți să ne trimiteți informațiile. Acestea ne pot fi comunicate printr-o conexiune directă la internet sau prin intermediul uneia dintre aplicațiile noastre pe care le puteți descărca.

Putem colecta automat informații despre dvs. De obicei, acest lucru se va întâmpla atunci când:

 • vizitați birourile noastre [de exemplu, prin intermediul înregistrărilor video (CCTV) și al jurnalelor de acces în clădiri];
 • realizați teste de competențe și aptitudini online (inclusiv online și prin înregistrare video);
 • participați la un eveniment organizat de un afiliat PMI (de ex., prin senzori la evenimentul care se conectează cu tehnologia mobilă);
 • utilizați sistemele PMI sau dispozitivele puse la dispoziție de PMI, cum ar fi un laptop;
 • comunicați cu noi (de ex., printr-un punct de contact PMI; sau prin e-mail sau platformele de socializare);
 • utilizați punctele de contact PMI (de ex., modulele cookie și semnalizatoarele web/pixelii); sau
 • publicați postări pe platformele de socializare pe care le urmărim (de exemplu, astfel încât să putem înțelege opinia publică).

După cum am menționat mai sus, putem colecta automat informații despre dvs. prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire similare (cum ar fi semnalizatoarele web/pixelii) pe care le primiți atunci când vizitați punctele de contact digitale PMI sau când primiți un mesaj electronic prin e-mail de la noi. Modulele cookie specifice și alte mecanisme utilizate vor depinde de punctul de contact PMI în cauză. Pentru a afla despre aceste mecanisme utilizate într-un punct de contact PMI, inclusiv despre modul în care puteți accepta sau refuza modulele cookie, consultați informațiile puse la dispoziție la sau prin respectivul punct de contact. Aceste mecanisme pot include module cookie de analiză Google (a se vedea https://policies.google.com/privacy)

 

În situațiile permise de lege, putem obține informații despre dvs. de la terți. Acestea pot include:

 • informații de la agențiile de recrutare;
 • informații partajate între afiliații PMI;
 • informații de pe site-uri de socializare terțe (de exemplu, dacă alegeți să vă simplificați procesul de autentificare în platforma locurilor de muncă pentru a permite accesul direct după ce v-ați conectat la contul dvs. de socializare terț, cum ar fi Gmail sau Yahoo!, sau dacă doriți să încărcați informații pe platformă (de exemplu, de pe LinkedIn) în loc să completați manual o cerere); și
 • informații de profil disponibile public (cum ar fi experiența, competențele și interesele dvs.) pe site-uri de socializare terțe (precum LinkedIn).

De asemenea, putem colecta informații în alte contexte care vă sunt aduse la cunoștință la momentul respectiv.

Ce informații colectăm despre dvs.?

Putem colecta diverse tipuri de informații despre dvs.:

 • informații necesare pentru gestionarea și administrarea relației noastre cu dvs. (inclusiv în cazul în care suntem de acord, pentru a rambursa anumite cheltuieli pentru participarea la interviu) și pentru desfășurarea activității noastre, inclusiv pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de reglementare (de ex., verificarea identității dvs., dreptului dvs. de a lucra, detaliilor candidaturii și, în situațiile permise de lege, a adecvării dvs. pentru un loc de muncă, utilizând verificări ale antecedentelor);
 • informații pe care ni le furnizați în profilul dvs. de candidat, candidatura pentru un loc de muncă, formulare sau sondaje;
 • informații necesare pentru evaluarea eligibilității dvs. pentru un rol, o listă scurtă și candidații selectați;
 • informații despre vizitele dvs. la sediile noastre și participarea la evenimentele noastre;
 • dacă este cazul, informații necesare pentru a vă oferi un loc de muncă și pentru a vă integra (cum ar fi emiterea unei oferte, redactarea unui contract de muncă, furnizarea de informații privind beneficiile și organizarea accesului la sisteme);
 • informații colectate în cadrul monitorizării și îmbunătățirii noastre continue a procesului de recrutare;
 • informații pe care ni le comunicați în cadrul apelurilor dvs. telefonice către noi sau a e-mailurilor pe care ni le trimiteți;
 • informații despre preferințele, interesele și aspirațiile dvs. profesionale (inclusiv informații pe care le deducem din alte informații, de exemplu, din informații statistice);
 • informații colectate în cadrul analizelor de afaceri și pentru îmbunătățiri;
 • informații statistice despre dvs. (de exemplu, informații statistice despre persoane din anumite zone geografice).

Informațiile pe care le colectăm direct de la dvs. vor reieși din contextul în care le furnizați. De exemplu:

 • în timpul procesului de depunere a candidaturii și recrutare furnizați numele, datele de contact, competențele, calificările, informațiile despre experiența dvs. și, în cazul în care suntem de acord, informații (cum ar fi detaliile contului dvs. bancar) care să ne permită să rambursăm anumite cheltuieli pentru participarea la interviu);
 • pe parcursul oricărui interviu sau oricărei evaluări, furnizați răspunsuri la întrebări;
 • puteți furniza informații despre aspirațiile și interesele dvs. profesionale, astfel încât să vă putem trimite oportunități relevante; și
 • putem colecta informații care ne permit să verificăm identitatea dvs. și dreptul dvs. de a munci, de exemplu o copie a unui document de identitate sau imaginea dvs. facială.

Informațiile pe care le colectăm automat se vor referi, în general, la:

 • detalii despre vizitele dvs. la sediile noastre, participarea la interviuri, evaluări și evenimente (cum ar fi ora și durata);
 • detalii despre utilizarea de către dvs. a punctelor de contact PMI (cum ar fi aplicațiile/informațiile accesate, ora și durata, informațiile căutate); și
 • dispozitivele dvs. (cum ar fi adresa IP sau alt identificator unic al dispozitivului, datele de localizare, detaliile privind orice module cookie pe care este posibil să le fi stocat pe dispozitivul dvs.).

Informațiile pe care le colectăm de la terțe părți vor consta în general în:

 • informații privind candidatura pentru un loc de muncă de la agențiile de recrutare (în cazul în care vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă prin intermediul unei agenții de recrutare);
 • referințe și certificate de muncă de la angajatorii dvs. anteriori sau de la alți furnizori de referințe;
 • acolo unde legea o permite, informații de verificare a antecedentelor, după caz, pentru rol (cum ar fi validarea documentului de identitate, verificarea adresei, confirmarea calificărilor și a istoricului locurilor de muncă, căutările în raport de listele de sancțiuni și de persoane expuse politic și detalii privind eventuale condamnări);
 • informații de autentificare și informații de profil de pe site-uri de socializare terțe (de exemplu, dacă alegeți să vă simplificați procesul de autentificare în platforma locurilor de muncă pentru a permite accesul direct după ce v-ați conectat la contul dvs. de socializare terț, cum ar fi Gmail sau Yahoo!, sau dacă doriți să încărcați informații pe platformă (de exemplu, de pe LinkedIn) în loc să completați manual o cerere); și
 • informații de profil disponibile public (cum ar fi rolul, competențele, calificările, experiența și interesele dvs., de exemplu, de pe site-ul unei companii, căutări pe internet sau platforme de socializare, precum LinkedIn).

Informațiile pe care le colectăm și prelucrăm despre dvs. pot include:

 • numele;
 • parola;
 • adresa, inclusiv cea de domiciliu și de corespondență;
 • detalii de contact, inclusiv adresa de e-mail personală și numărul de telefon de la domiciliu/mobil personal, atunci când aceste detalii sunt furnizate în cadrul candidaturii dvs.;
 • genul;
 • scrisoarea de intenție;
 • CV-ul/candidatura pentru un loc de muncă, inclusiv informații personale și profesionale;
 • cum ați auzit despre locul de muncă;
 • eligibilitatea de a lucra, inclusiv pașaportul sau alt document oficial de identificare;
 • referințe;
 • transcrieri și certificate de calificare;
 • istoricul studiilor și al locurilor de muncă;
 • informații despre serviciul militar;
 • locurile de muncă pentru care v-ați depus candidatura;
 • termeni și condiții de angajare actuale, așteptate și oferite (de ex., salariu, ore de muncă, concedii, beneficii);
 • note privind interviurile și rezultatele evaluărilor;
 • rezultatul și motivul depunerii candidaturii;
 • motivul retragerii candidaturii dvs. pentru un loc de muncă (dacă este cazul);
 • date privind asigurările sociale și impozitul pe venitul personal;
 • codul fiscal;
 • data nașterii;
 • starea și situația familială;
 • informații despre contul bancar (dacă suntem de acord să vă rambursăm anumite cheltuieli pentru participarea la interviu sau dacă vi se oferă un loc de muncă și îl acceptați);
 • fotografii și înregistrări video;
 • informații privind utilizatorul de sistem;
 • înregistrări automate ale utilizării de către dvs. a sistemelor informatice PMI;
 • informații care ne sunt trimise atunci când utilizează sistemele informatice pe care le operează afiliații PMI;
 • informații despre vizitele dvs. la sediile și evenimentele noastre.

De asemenea, putem colecta și prelucra categorii speciale de informații despre dvs., cum ar fi:

 • originea rasială sau etnică (de ex., pentru monitorizarea egalității de șanse);
 • opinii politice (numai dacă împărtășiți în mod voluntar aceste informații);
 • convingeri religioase sau filozofice (de ex., pentru cazare rezonabilă);
 • orientarea sexuală (de ex., pentru monitorizarea egalității de șanse sau dacă împărtășiți în mod voluntar aceste informații);
 • apartenența la un sindicat (numai dacă partajați în mod voluntar aceste informații);
 • date privind starea dvs. de sănătate, inclusiv orice dizabilitate (de ex., pentru cazare rezonabilă).

Vom prelucra aceste tipuri de date dacă ni le comunicați în mod voluntar, dacă avem obligația legală de a prelucra informațiile și, în legătură cu procesul de recrutare, pentru a oferi cazare rezonabilă.

Scopurile în care utilizăm informațiile despre dvs., cu metode corespunzătoare de colectare și temei juridic pentru utilizare sunt:

Scopul

Metoda de colectare și temeiul juridic pentru prelucrare

Respectarea obligațiilor reglementare

·    verificări ale identității și dreptului de muncă

·    evaluarea componenței demografice a forței noastre de muncă, cum ar fi monitorizarea egalității de șanse

Aceste informații ne sunt furnizate în general direct de către dvs.

Noi le utilizăm deoarece ne sunt necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală de a angaja doar persoane cu drept de muncă în țara în care se află locul de muncă și de a monitoriza datele demografice ale forței noastre de muncă sau, în țările în care nu există o astfel de obligație legală, deoarece avem un interes profesional legitim de a ne desfășura activitatea în conformitate cu cerințele privind bunele practici, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Verificarea candidaturii și verificarea candidatului (în situațiile permise de lege)

·    verificarea istoricului locurilor de muncă, a calificărilor, a experienței și a referințelor

·    în situațiile permise de lege, verificarea candidatului și verificarea antecedentelor

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați direct (în cadrul candidaturii dvs.) și, pe parcursul etapelor ulterioare ale procesului nostru de recrutare, informații pe care le colectăm de la terțe părți, precum referințe și (în situațiile permise de lege) verificări ale cazierului judiciar.

Noi le utilizăm deoarece ne sunt necesare pentru a ne îndeplini o obligație legală de a angaja doar persoane eligibile și adecvate sau, în țările în care nu există o astfel de obligație legală, le utilizăm deoarece avem un interes profesional legitim de a ne asigura de caracterul potrivit și eligibilitatea dvs. pentru un rol la noi, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Recrutare și selecție

·    recrutarea și selecția candidaților, inclusiv interviuri, materiale video înregistrate, evaluări, testare psihometrică

·    examinarea formularelor de candidatură și a instrumentelor de evaluare online și a testelor de competențe

·    lista scurtă

·    dacă este cazul, administrarea rambursării anumitor cheltuieli pentru participarea la interviu

·    dacă este cazul, propunerea unei oferte și stabilirea beneficiilor

·    interviu de grup, comisie și individual

·    informarea dvs. cu privire la rezultatul candidaturilor și alte oportunități care pot fi de interes, promovarea pozițiilor și monitorizarea interesului

·    păstrarea evidențelor

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați direct (în diverse etape ale procesului de recrutare) și informații pe care le colectăm de la terțe părți, cum ar fi orice recrutor sau platformă de socializare pe care o utilizați pentru a împărtăși informații despre dvs. cu noi.

Noi le utilizăm pentru că avem un interes profesional legitim în recrutarea și selectarea candidaților pentru roluri la noi (inclusiv desfășurarea de interviuri și evaluări), administrarea procesului și păstrarea evidențelor procesului de recrutare, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Gestionarea forței de muncă înainte de angajare

·    activități de angajare, cum ar fi întocmirea, emiterea și semnarea contractului de muncă

·    stabilirea evidenței personale și a dosarelor personale în format electronic

·    crearea de evidențe privind statele de plată

·    înscrierea beneficiilor pentru noii angajați

·    raportarea începerii angajării către autoritățile juridice

Aceste informații sunt colectate pe parcursul etapelor ulterioare ale procesului nostru de recrutare și în timpul procesării și/sau acceptării ofertei de angajare.

Noi le utilizăm pentru că avem un interes profesional legitim în întocmirea documentelor de angajare necesare și în completarea evidențelor interne necesare, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Monitorizarea procesului de recrutare

·    controlul calității și verificări pentru monitorizarea conformității cu procesul nostru de recrutare

Aceste informații sunt colectate pe tot parcursul procesului nostru de recrutare.

Noi le utilizăm pentru că avem un interes profesional legitim în verificarea conformității cu procesul nostru de recrutare, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Asistență în toate scopurile de mai sus

·    administrarea conturilor dvs.

·    pentru a vă permite să utilizați punctele de contact PMI (de exemplu, permițându-vă să rămâneți conectat(ă) la secțiunile unui punct de contact care sunt rezervate numai utilizatorilor autorizați și administrarea preferințelor dvs. privind limba)

·    pentru corespondența cu dvs.

·    gestionarea întâlnirilor cu noi (de exemplu, cu privire la un interviu sau o evaluare)

·    îmbunătățirea experiențelor

·    administrare și depanare

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați [nume, parolă (sau echivalent)] și informații pe care le colectăm automat (de exemplu, informații despre dispozitivul dvs., module cookie și tehnologii de urmărire similare).

Le utilizăm în temeiuri care corespund scopului utilizării informațiilor pe care le susținem. De exemplu, în cazul în care vă administrăm contul pentru a susține o căutare de locuri de muncă sau o candidatură, utilizăm informațiile în temeiul faptului că avem un interes profesional legitim de a ne desfășura activitatea și a recruta personal, asupra căruia nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de a proteja informațiile despre dvs.

Analize de afaceri și îmbunătățiri

·    evaluarea eficacității procesului nostru de recrutare

·    analize de afaceri și îmbunătățiri [inclusiv pentru procesul nostru de recrutare, evenimente, puncte de contact PMI digitale și informațiile pe care noi (sau afiliații noștri) le furnizăm candidaților la un loc de muncă]

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați; informații pe care le colectăm automat; și (în cazurile permise de lege) informații pe care le obținem de la terțe părți.

Noi le utilizăm în temeiul faptului că avem un interes profesional legitim de a analiza, evalua eficacitatea și îmbunătăți eforturile noastre de recrutare, procesele, punctele de contact PMI și evenimentele, asupra căruia nu prevalează interesele, drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

 

În cazul în care utilizarea de către noi a informațiilor despre dvs. nu se bazează pe unul dintre temeiurile juridice de mai sus sau în cazul în care legea impune acest lucru, vă vom solicita consimțământul înainte de a prelucra informațiile (aceste cazuri vor reieși clar din context). Este posibil să vă solicităm din când în când consimțământul explicit pentru a prelucra categorii speciale de informații despre dvs..

În unele cazuri, putem utiliza informații despre dvs. în moduri care nu sunt descrise mai sus. În acest caz, vom furniza o declarație suplimentară privind confidențialitatea, care explică o astfel de utilizare. Trebuie să citiți orice declarație suplimentară împreună cu prezenta declarație.

Luăm decizii în mod automat?

Putem lua decizii automatizate cu privire la oricare dintre aspectele prevăzute în această declarație (de exemplu, selecția și persoanele pe care să le includem pe o listă scurtă pentru interviu). Dacă facem acest lucru, vă vom atrage atenția la momentul respectiv, împreună cu informații despre logica implicată în decizie, precum și despre semnificația și consecințele preconizate pentru dvs. ale unei astfel de utilizări a informațiilor despre dvs.

Cu cine partajăm informațiile dvs. și în ce scopuri?

Putem partaja informații despre dvs. cu:

 • afiliații PMI;
 • terțe părți care furnizează afiliaților PMI sau dvs. produse sau servicii (cum ar fi agenții de recrutare, verificarea antecedentelor, furnizori de evaluare online și furnizori care susțin eforturile PMI de a îmbunătăți experiența candidatului); și
 • alte terțe părți, în situațiile impuse sau permise de lege (cum ar fi autoritățile de reglementare; departamentele guvernamentale; angajatorii precedenți, potențiali sau viitori; și în contextul restructurării organizaționale).

Partajăm informații despre dvs. cu alte persoane numai în conformitate cu legile aplicabile. Astfel, în cazul în care legea impune consimțământul dvs., vom solicita mai întâi acest lucru.

Partajarea datelor cu alți afiliați PMI

 • Informațiile despre dvs. vor fi partajate cu Philip Morris Products S.A. (din Neuchâtel, Elveția), care constituie locul central de administrare a prelucrării datelor cu caracter personal pentru afiliații PMI. De asemenea, informațiile despre dvs. pot fi partajate cu Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (cu sediul în Lausanne, Elveția) în calitate de furnizor de tehnologie pentru afiliații PMI. Philip Morris Products S.A. și (în măsura în care are acces) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl prelucrează informațiile despre dvs. în toate scopurile descrise în prezenta declarație.
 • Informațiile despre dvs. vor fi partajate cu alți afiliați PMI în toate scopurile descrise în această declarație (de exemplu, pentru a stabili dacă îndepliniți cerințele pentru locurile de muncă disponibile la oricare dintre afiliații PMI). Atunci când încărcați informații pe platforma de căutare a locurilor de muncă, acestea vor fi puse la dispoziția fiecărui afiliat PMI, fiecare afiliat PMI putând să le prelucreze în propriile sale scopuri de recrutare. Acesta este cazul chiar și atunci când răspundeți la un anunț privind un loc de muncă în care se menționează un anumit afiliat PMI. În consecință, informațiile despre dvs. pot fi transferate la nivel global (dacă informațiile dvs. sunt colectate în Spațiul Economic European, acest lucru înseamnă că informațiile dvs. pot fi transferate în afara acestuia).

Detaliile afiliaților PMI și țările în care aceștia sunt stabiliți sunt disponibile aici.

 

Puncte suplimentare specifice fiecărei țări

În funcție de țara în care vă aflați, ne dorim să fiți la curent cu câteva aspecte suplimentare.

Dacă sunteți în Japonia, aflați mai multe...

Dacă sunteți în Japonia, rețineți că partajăm informații despre dvs., în scopurile descrise în prezenta declarație, cu alți afiliați PMI pe baza „uzului comun” în temeiul legilor japoneze privind protecția datelor. Când facem acest lucru, Philip Morris Japan Limited (PMJ) continuă să gestioneze în mod responsabil informațiile dvs. personale și le solicităm persoanelor cu care partajăm datele să procedeze la fel. În plus, dacă se află în afara Japoniei, luăm măsuri rezonabile în conformitate cu legile și reglementările relevante.

Partajarea datelor cu terții

 • În măsura permisă de legea aplicabilă, putem partaja informații despre dvs. cu terțe părți care furnizează produse sau servicii afiliaților PMI (cum ar fi agenții de recrutare, furnizori de servicii de verificare a antecedentelor, furnizori de servicii de evaluare online, furnizori de servicii de informații și furnizori de servicii de verificare a identității).
 • În măsura permisă de legislația aplicabilă, putem partaja informații despre dvs. cu alte părți terțe, atunci când este necesar sau permis de lege, de exemplu: autorități de reglementare; departamente guvernamentale; ca răspuns la o solicitare din partea autorităților de aplicare a legii sau a altor funcționari guvernamentali; atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară sau în legătură cu o investigație a unei activități ilegale suspectate sau reale; și în contextul restructurării organizaționale.
 • Dacă organizăm deplasarea sau cazarea (de ex., dacă trebuie să călătoriți pentru a participa la un interviu), informațiile despre dvs. pot fi partajate cu terțe părți care organizează deplasarea și cazarea, furnizează servicii de transport sau servicii legate de deplasare, cum ar fi agenții de turism, furnizori de rezervări online, agenții de bilete, companii aeriene, companii de închirieri mașini, furnizori de transport feroviar și hoteluri. Aceste părți terțe vor utiliza informațiile despre dvs. în scopurile proprii (de exemplu, pentru a-și îndeplini obligațiile de a vă furniza transport sau cazare) și trebuie să verificați declarațiile lor de confidențialitate pentru detalii suplimentare despre utilizarea informațiilor despre dvs. Rețineți, de asemenea, că puteți avea drepturi care pot fi exercitate împotriva acestor terțe părți, în ceea ce privește prelucrarea de către acestea a informațiilor despre dvs.

Unde ar putea fi trimise informațiile despre dvs.?

La fel ca în cazul oricărei organizații multinaționale, transferăm informații la nivel global către afiliații și furnizorii noștri de servicii. Prin urmare, datele dvs. pot fi transferate în alte țări ca parte a operațiunilor noastre standard. Ori de câte ori transferăm datele dvs. în străinătate, vom limita accesul la datele dvs. numai la acele persoane care au nevoie să le consulte, vom prelucra datele dvs. în conformitate cu standardele noastre interne de protecție a datelor, le vom proteja în mod corespunzător și vom transfera informațiile numai în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor. Atunci când datele sunt transferate, vom solicita părții destinatare să păstreze confidențialitatea datelor dvs., să le șteargă atunci când nu mai sunt necesare și să acționeze în conformitate cu prezenta declarație privind confidențialitatea. În consecință, informațiile despre dvs. pot fi transferate în afara jurisdicției dvs. De exemplu, dacă locuiți în Spațiul Economic European („SEE”, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Australia sau Japonia, datele dvs. pot fi prelucrate într-o altă țară.

Atunci când se utilizează informațiile descrise în prezenta declarație, informațiile despre dvs. pot fi transferate fie în interiorul, fie în afara țării sau a teritoriului în care au fost colectate, inclusiv într-o țară sau într-un teritoriu care este posibil să nu aibă standarde echivalente de protecție a datelor.

De exemplu, noi și alți afiliați PMI din UE și SEE putem transfera date cu caracter personal către afiliații PMI sau către furnizorii lor de servicii din afara UE și a SEE. În toate aceste cazuri, transferul va fi:

 • pe baza unei decizii privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană;
 • supus măsurilor de protecție adecvate, de exemplu Clauzelor contractuale standard ale UE sau regulilor corporative obligatorii; sau
 • cu consimțământul dvs. sau după cum este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor din cadrul unui contract dintre dvs. și noi (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale adoptate la cererea dvs.) sau pentru încheierea sau aducerea la îndeplinire a unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o terță parte, cum ar fi în legătură cu aranjamentele de călătorie.

Pentru transferuri din Regatul Unit, în conformitate cu RGPD din Regatul Unit și cu îndrumările Information Commissioner’s Office (Biroului Comisarului pentru Informații). 

În toate cazurile, în țările sau teritoriile respective se vor aplica măsurile de securitate adecvate pentru protecția informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Furnizorii noștri de servicii se află în multe țări din întreaga lume, inclusiv, în special în SEE, Elveția, SUA, Canada, India, Filipine, Indonezia și Australia.

Cum protejăm informațiile despre dvs.?

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le deținem împotriva divulgării, a utilizării, a modificării sau a distrugerii neautorizate. Atunci când este cazul, utilizăm criptarea și alte tehnologii care pot ajuta la securizarea informațiilor pe care le furnizați. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte cerințe echivalente privind confidențialitatea și securitatea datelor.

Cât timp vor fi păstrate informațiile despre dvs.?

Vom păstra informațiile despre dvs. pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor în care informațiile au fost colectate în conformitate cu standardele noastre interne de păstrare a datelor. După aceea, le vom șterge. Perioada va varia în funcție de scopurile în care au fost colectate informațiile. Rețineți că, în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem informațiile. De asemenea, uneori suntem supuși unor obligații legale, avem obligația legală să păstrăm informațiile, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile și să păstrăm informațiile pentru o perioadă minimă de timp stabilită sau să le ștergem după o perioadă maximă de timp stabilită.

De obicei, păstrăm datele pe baza criteriilor descrise în tabelul de mai jos. În cazul în care aceste perioade intră în contradicție cu obligațiile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile, care prevăd fie păstrarea informațiilor pentru o perioadă minimă stabilită, fie ștergerea acestora după o perioadă de timp maximă stabilită, vom aplica prevederile referitoare la perioadele stabilite.

Tip

Explicație/criterii tipice de păstrare

·    date aferente procesului de recrutare

Dacă vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă la noi, vom păstra o evidență a candidaturii dvs. și o vom păstra cât timp aceasta rămâne relevantă pentru relația noastră, de exemplu, pe parcursul procesului de recrutare, pentru a vă informa despre alte oportunități care ar putea fi de interes și, în cazul în care candidatura dvs. are succes, pe durata angajării dvs. la noi.

De obicei, informațiile despre dvs. sunt păstrate timp de până la 12 luni de la data la care v-ați autentificat ultima dată pe platforma de recrutare. Cel puțin, păstrăm evidențe despre procesul de recrutare pe perioada legală în care poate fi înaintată o revendicare ce decurge din procesul de recrutare. Putem păstra informații despre dvs. mai mult timp dacă vă depuneți candidatura pentru anumite tipuri de locuri de muncă și acest lucru este permis sau impus în țara în care se află locul de muncă respectiv.

Alte evidențe relevante pentru procesul de recrutare (de exemplu, rezultatele evaluării și verificările antecedentelor) sunt păstrate pentru o perioadă scurtă de timp până când se realizează evidențe permanente (de exemplu, o evidență a rezultatului evaluării sau verificării antecedentelor).

·    înregistrări privind vizitatorii

Dacă vizitați clădirile noastre, înregistrările privind vizitatorii sunt păstrate de obicei pentru o perioadă de numai câteva luni.

·    CCTV

Dacă vizitați clădirile noastre, înregistrările CCTV sunt păstrate de obicei timp de doar câteva zile.

·    auditul de sistem și prevenirea fraudei

Jurnalele privind auditul de sistem sunt păstrate de obicei pentru o perioadă de până la 6 luni pentru recuperarea sistemului și până la 10 ani pentru prevenirea fraudei.

·    Analize de afaceri

Datele analitice de afaceri sunt colectate de obicei automat atunci când utilizați punctele de contact PMI și sunt anonimizate/agregate la scurt timp după aceea.

Ce drepturi și opțiuni aveți?

Este posibil să aveți unele sau toate drepturile următoare cu privire la informațiile despre dvs. pe care le deținem:

 • ne solicitați să vă oferim acces la acestea;
 • ne solicitați să le rectificăm, să le actualizăm sau să le ștergem;
 • ne solicitați să restricționăm utilizarea acestora, în anumite circumstanțe;
 • vă opuneți utilizării acestora de către noi, în anumite circumstanțe;
 • vă retrageți consimțământul pentru utilizarea acestora de către noi;
 • portabilitatea datelor, în anumite circumstanțe; și
 • depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dvs. (dacă există).

Vă oferim modalități simple de a vă exercita aceste drepturi, cum ar fi prin linkuri de „dezabonare” sau contactând people.culture@pmi.com, sau folosind persoanele de contact din paragraful „Pe cine trebuie să contactați dacă aveți întrebări?” de la finalul prezentei declarații.

Drepturile pe care le aveți depind de legile țării dvs. Dacă vă aflați în Regatul Unit, Uniunea Europeană sau SEE, veți avea drepturile prevăzute în tabelul de mai jos. Dacă vă aflați în altă regiune, ne puteți contacta (consultați paragraful „Pe cine trebuie să contactați pentru întrebări?” de la sfârșitul prezentei declarații) pentru a afla mai multe.

Dreptul cu privire la informațiile despre dvs. pe care le deținem

Detalii suplimentare (notă: se aplică anumite limite legale pentru toate aceste drepturi)

·    De a ne solicita să vă oferim acces la ele

Aceasta este confirmarea:

·    faptului dacă prelucrăm sau nu informații despre dvs.;

·    numelui și a datelor noastre de contact;

·    scopului prelucrării;

·    categoriilor de informații vizate;

·    categoriilor de persoane cu care partajăm informațiile și, dacă o persoană se află în afara Regatului Unit/Uniunii Europene/SEE și nu beneficiază de o decizie privind caracterul adecvat a Comisiei Europene, a măsurilor de protecție adecvate pentru protejarea informațiilor;

·    (dacă o deținem) a sursei informațiilor, dacă nu le-am colectat de la dvs.;

·    (în măsura în care îl aplicăm, fapt care v-au fost adus la cunoștință) a existenței unui proces decizional automatizat, inclusiv a creării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ într-un mod similar și a informațiilor despre logica implicată, precum și a semnificației și a consecințelor preconizate pentru dvs. ale unei astfel de utilizări de informații despre dvs.; și

·    a criteriilor pentru stabilirea perioadei pentru care vom stoca informațiile.

La solicitarea dvs., vă vom furniza o copie a informațiilor despre dvs. pe care le utilizăm (cu condiția ca acest lucru să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane).

·    De a ne solicita să le rectificăm sau să le actualizăm

Acest lucru se aplică dacă informațiile pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete.

·    De a ne solicita să le ștergem și, în unele cazuri, o prelungire a acestui drept, dreptul de a fi uitat

Acest lucru se aplică dacă:

·    informațiile pe care le deținem nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile în care le utilizăm;

·    utilizăm informațiile pe baza consimțământului dvs. și vă puteți retrage consimțământul (în acest caz, ne vom aminti să nu vă mai contactăm, decât dacă ne spuneți că doriți să ștergem toate informațiile despre dvs., caz în care vom respecta dorințele dvs.);

·    folosim informațiile pe baza interesului legitim și constatăm că, în urma obiecției dvs., nu avem un interes prioritar de a continua să le utilizăm;

·    informațiile au fost obținute sau utilizate ilegal; sau

·    pentru a respecta o obligație legală.

·    De a ne solicita să restricționăm prelucrarea acestora

Acest drept se aplică temporar, în timp ce analizăm cazul dvs., dacă dvs.:

·    contestați acuratețea informațiilor pe care le utilizăm; sau

·    ați obiectat față de utilizarea de către noi a informațiilor în baza interesului legitim

(dacă utilizați dreptul dvs. în aceste cazuri, vă vom informa înainte de a utiliza din nou informațiile).

Acest drept se aplică și dacă:

·    utilizarea noastră este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; sau

·    nu mai avem nevoie de date, dar le solicitați pentru a instrumenta o acțiune în instanță.

·    De a vă opune prelucrării de către noi

Dacă utilizăm informațiile despre dvs. pe baza interesului legitim, vă puteți opune utilizării acestora de către noi în aceste scopuri, oferind o explicație a situației dvs. specifice și vom lua în considerare obiecția dvs.

·    De a vă retrage consimțământul privind utilizarea de către noi a acestora

Acest lucru se aplică dacă temeiul juridic în baza căruia utilizăm informațiile despre dvs. este consimțământul dvs. Aceste cazuri vor reieși clar din context.

·    De a contesta anumite decizii automatizate

Dacă, în cadrul procesului nostru de recrutare, luăm o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automatizată, iar decizia respectivă produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează semnificativ în mod similar (de exemplu, nu sunteți invitat(ă) la interviu în baza deciziei), aveți dreptul de a contesta decizia, de a ne solicita să efectuăm o examinare umană a deciziei respective și de a vă exprima punctul de vedere.

Acest drept nu se aplică dacă:

(i)    v-ați dat consimțământul pentru decizie în prealabil;

(ii)   respectiva utilizare a informațiilor despre dvs. este necesară pentru încheierea sau pentru executarea unui contract între dvs. și noi; sau

(iii)  este autorizată prin lege.

Conform celor menționate mai sus, aceste decizii vă vor fi aduse la cunoștință la momentul respectiv, împreună cu informații despre logica implicată în decizie, precum și despre semnificația și consecințele preconizate pentru dvs. ale unei astfel de utilizări a informațiilor despre dvs.

·    Portabilitatea datelor

Dacă:

(i)  ne-ați furnizat date; și

(ii) folosim datele respective, prin mijloace automatizate și în baza consimțământului dvs., sau în baza îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale față de dvs.,

atunci aveți dreptul de a primi datele înapoi de la noi într-un format utilizat în mod obișnuit și dreptul de a ne solicita să transmitem datele unei alte persoane, dacă acest lucru este fezabil din punctul de vedere tehnic.

·    De a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dvs.

Dacă aveți o reclamație, vom depune eforturi pentru a o rezolva direct. Ne puteți contacta folosind detaliile de contact la care se face legătură la începutul prezentei declarații, înainte de a contacta o autoritate de supraveghere.

Dacă doriți să contactați o autoritate de supraveghere, coordonatele sunt următoarele:

·     Pentru Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, puteți contacta autoritatea locală, așa cum este indicată pe site-ul Europa, prin intermediul acestui link. Dacă nu sunteți sigur cine este autoritatea de supraveghere din jurisdicția dvs., contactați-ne folosind coordonatele la care se face trimitere în partea de sus a acestei pagini.

·     Pentru Regatul Unit, puteți contacta Information Commissioner’s Office (Biroul Comisarului pentru Informații) prin intermediul acestui link.

·     Pentru alte țări, consultați site-ul autorității din țării dvs.

Dacă nu sunteți sigur cine este autoritatea de supraveghere din jurisdicția dvs., contactați-ne folosind coordonatele la care se face trimitere în partea de sus a acestei pagini.

 

Puncte suplimentare specifice fiecărei țări

În funcție de țara în care vă aflați, este posibil să aveți anumite drepturi suplimentare.

Dacă vă aflați în Franța, aveți dreptul de a ne furniza instrucțiuni cu privire la informațiile pe care le deținem despre dvs. în cazul decesului dvs. (în special dacă ar trebui să le stocăm sau să le ștergem și dacă alții ar trebui să aibă dreptul să le vadă). Puteți:
 • să transmiteți instrucțiuni generale unui furnizor de servicii digitale înregistrat la autoritatea de supraveghere franceză pentru protecția datelor (numită „CNIL”) (aceste instrucțiuni se aplică tuturor utilizărilor informațiilor despre dvs.); sau
 • să ne dați instrucțiuni specifice care se aplică numai în privința utilizării de către noi a informațiilor despre dvs.

Instrucțiunile dvs. ne pot impune să transferăm informații despre dvs. către o terță parte (dar, în cazul în care informațiile conțin informații despre alte persoane, obligația noastră de a respecta și drepturile lor privind confidențialitatea ar putea însemna că nu putem urma exact instrucțiunile dvs.). Puteți desemna o terță parte care să fie responsabilă pentru respectarea instrucțiunilor dvs. Dacă nu desemnați un terț în acest mod, succesorii dvs. (cu excepția cazului în care specificați altfel în instrucțiunile dvs.) vor avea dreptul de a exercita drepturile dvs. asupra informațiilor care vă privesc după decesul dvs.:

 • pentru a vă administra patrimoniul (caz în care succesorii dvs. vor putea accesa informații despre dvs. pentru a identifica și a obține informații care ar putea fi utile pentru administrarea patrimoniului dvs., inclusiv a oricăror bunuri digitale sau date care ar putea fi considerate o amintire familială care pot fi transferate succesorilor dvs.); și
 • pentru a vă asigura că părțile care utilizează informații despre dvs. iau în considerare decesul dvs. (cum ar fi închiderea contului dvs. și restricționarea utilizării sau a actualizării informațiilor despre dvs.).

Vă puteți modifica sau revoca instrucțiunile în orice moment. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea informațiilor despre dvs. în caz de deces, consultați Articolele 84-86 din Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978, cu modificările ulterioare. Când decedați, în mod implicit, veți înceta să utilizați contul dvs. și vom șterge informațiile despre dvs. în conformitate cu politicile noastre de păstrare (consultați paragraful „Cât timp vor fi păstrate informațiile despre dvs.?” pentru detalii).

Dacă vă aflați în Australia, următoarele informații suplimentare sunt valabile pentru dvs.:

 • dacă nu ne furnizați informațiile dvs. cu caracter personal, este posibil să nu vă putem furniza (după caz) informațiile sau serviciile pe care le solicitați sau să nu putem lua în considerare candidatura dvs. pentru angajare sau un rol pe bază de contract; și
 • Politica noastră de confidențialitate (disponibilă la https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) explică: (i) modul în care puteți accesa și corecta informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.; (ii) modul în care puteți depune o plângere cu privire la gestionarea de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal; și (iii) modul în care vom gestiona orice reclamație.

Pe cine trebuie să contactați pentru întrebări

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți:

 • să ne contactați la people.culture@pmi.com; sau
 • contacta responsabilul cu protecția datelor al afiliatului PMI (dacă are unul), ale cărui date de contact le puteți găsi aici.

De asemenea, detaliile de contact vor fi furnizate în orice comunicare pe care o persoană afiliată PMI v-o trimite.

Dacă în țara dvs. există o autoritate de protecție a datelor, aveți dreptul să o contactați pentru orice întrebări sau preocupări. În cazul în care afiliatul PMI relevant nu poate răspunde la întrebările sau preocupările dvs., puteți avea, de asemenea, dreptul de a vă adresa unei instanțe judiciare naționale.

Modificări

Putem actualiza periodic prezenta declarație (și orice declarație suplimentară privind confidențialitatea). În cazul în care legea impune acest lucru, vă vom informa cu privire la modificări; totodată, în cazul în care legea impune acest lucru, vom obține și consimțământul dvs. cu privire la modificări.

Ultima modificare 30 decembrie 2022. Puteți găsi versiuni anterioare ale acestei notificări aici.