Wie zijn we?

Wij zijn lid van Philip Morris International. Onze gegevens (naam, adres, enz.) zijn afzonderlijk aan u gegeven tijdens (of ter bevestiging van) de verzameling van gegevens over u, bijv. in een verklaring in een app of op een website, in een e-mail of een contract tussen ons met een link naar deze verklaring. Het is ook mogelijk dat u naar deze verklaring bent verwezen nadat wij informatie over u hebben verzameld, maar vanwege de omstandigheden van de verzameling, zonder dat wij u op dat moment individueel hebben gecontacteerd.

 • PMI: Philip Morris International, de grootste internationale tabaksgroep. Het bestaat uit een aantal bedrijven of “gelieerde ondernemingen”.
 • Gelieerde ondernemingen van PMI: Elk lid van de Philip Morris International bedrijvengroep is een “gelieerde onderneming van PMI”. “Wij” (of “ons” of “onze”) verwijst naar de gelieerde onderneming van PMI die als eerste gegevens over u verzamelde (bijv. de gelieerde onderneming van PMI die is gecontracteerd om goederen of diensten te ontvangen van u of uw werkgever, of de gelieerde onderneming waarmee u contact heeft of waarvan u het kantoor heeft bezocht).
 • PMI-product: betekent een product van ons of een andere gelieerde onderneming van PMI.

Hoe verzamelen we gegevens over u?

We kunnen op verschillende manieren gegevens over u verzamelen.

 • U kunt ons deze gegevens rechtstreeks verstrekken (bijv. door de ondertekening van een contract, door een formulier in te vullen of door ons te bellen, met ons te corresponderen, of een van onze medewerkers te ontmoeten).
 • We kunnen automatisch gegevens verzamelen (bijv. wanneer u gebruikmaakt van PMI-systemen, een door PMI verstrekt apparaat zoals een laptop of mobiele telefoon, door PMI verstrekte software (bijv. een PMI-app) of een PMI-website).
 • We kunnen gegevens verkrijgen van derden (bijv. uw werkgever, uw vertegenwoordiger of voor publiekelijk beschikbare bronnen, zoals op een bedrijfswebsite, zoekopdrachten op internet of op socialmediaplatforms zoals LinkedIn, Facebook en Twitter).

In deze verklaring verwijzen we naar alle methoden waarmee u in contact bent met ons als “PMI-touchpoints”. PMI-touchpoints omvatten zowel fysieke (bijv. kantoren, winkels en evenementen van PMI) als digitale (bijv. e-mailcorrespondentie, gebruik van apps en websites) plekken.

We kunnen gegevens verzamelen die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • zich aanmeldt om lid te worden van onze database (dit kan bijvoorbeeld persoonlijk, via een app of online gebeuren);
 • met ons een overeenkomst sluit om ons van producten of diensten te voorzien, of ons informatie verstrekt met het oog op de levering van producten of diensten;
 • met ons een overeenkomst sluit om PMI-producten te verkopen;
 • een digitaal touchpoint downloadt of gebruikt (bijv. een app of website);
 • contact met ons opneemt via een touchpoint of via e-mail, social media of telefonisch;
 • een van onze werknemers ontmoet of met een van onze werknemers correspondeert om uw zaken, uw zakelijke standpunten die voor ons van belang zijn, of ons bedrijf te bespreken;
 • zich registreert om persberichten, e-mails of marketingberichten van PMI te ontvangen;
 • deelneemt aan enquêtes van PMI of (waar de wet dit toestaat) wedstrijden of acties van PMI of
 • onze kantoren of een evenement bezoekt dat een gelieerde onderneming van PMI organiseert.

We kunnen automatisch gegevens over u verzamelen. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • onze kantoren bezoekt (bijv. via video-opnamen en logboeken voor toegang tot gebouwen);
 • in een winkel werkt of een winkel bezoekt die producten van PMI verkoopt (bijv. door het verzamelen van uw gegevens tijdens het afrekenen of via sensoren in de winkel die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • een evenement bezoekt dat een gelieerde onderneming van PMI heeft georganiseerd (bijv. via aankopen/verkopen op dat evenement of via sensoren op het evenement die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • gebruikmaakt van PMI-systemen of door PMI uitgegeven apparaten zoals een laptop of mobiele telefoon (bijv. door het verzamelen van gebruiksgegevens van systemen en apparaten, toegangslogbestanden en het opslaan van correspondentie die met gebruikmaking van PMI-systemen en -apparaten is verzonden en ontvangen);
 • met ons communiceert (bijv. via een PMI-touchpoint of socialmediaplatforms);
 • PMI-touchpoints gebruikt (bijv. via trackingmechanismen in een app of op een website) of
 • u publieke posts plaatst op socialmediaplatforms die we volgen (bijv. zodat we de publieke opinie begrijpen of om vragen met betrekking tot producten van PMI te beantwoorden).

We kunnen ook automatisch gegevens over u verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare trackingmechanismen in digitale PMI-touchpoints. De specifieke cookies en mechanismen zijn afhankelijk van de PMI-touchpoint in kwestie. Voor meer informatie over cookies (inclusief Google Analytics-cookies) en vergelijkbare mechanismen die gebruikt worden op een touchpoint, inclusief hoe u deze kunt accepteren of weigeren, kunt u de verklaring over cookies bekijken die beschikbaar is op of via dat specifieke touchpoint.

Waar de wet dit toestaat kunnen we gegevens over u verzamelen die van derden afkomstig zijn, in het bijzonder met betrekking tot de voorbereiding om zaken te doen met u of uw werkgever, of met betrekking tot uw publiekelijk bekende standpunten, meningen en beslissingen die invloed kunnen hebben op overheidsbeleid en andere kwesties die verband houden met PMI. Dit kunnen gegevens zijn die worden verstrekt door bedrijfsinformatiebureaus, gegevens die worden gedeeld tussen gelieerde ondernemingen van PMI, voor het publiek beschikbare profielgegevens op socialmediawebsites van derden (zoals LinkedIn).

We kunnen ook gegevens verzamelen in een andere context die op dat moment aan u duidelijk wordt gemaakt.

Welke gegevens over u verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten gegevens over u verzamelen:

 • gegevens die noodzakelijk zijn om onze relatie met u, uw werkgever of vertegenwoordiger te beheren en managen (ook met het oog op een dergelijke relatie)
 • gegevens die noodzakelijk zijn om producten en diensten te kopen
 • gegevens die noodzakelijk zijn om te handelen in of advies te geven over producten of diensten van PMI (bijv. om bestellingen af te ronden)
 • gegevens die noodzakelijk zijn om ondersteuning te geven voor PMI-producten of -diensten of voor het verstrekken van garantiediensten
 • gegevens over wat u in uw bedrijf doet met betrekking tot onze klanten, PMI-producten of ons (bijv. verlenen van garantiediensten, etaleren van PMI producten en materialen voor verkooppunten)
 • gegevens die u aan ons verstrekt via contracten, formulieren of enquêtes
 • gegevens over uw bezoeken aan onze kantoren, winkels en evenementen
 • gegevens die u aan ons vertrekt via telefoontjes, ontmoetingen die u met onze werknemers heeft of e-mails die u ons stuurt
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses
 • gegevens die noodzakelijk zijn om uw identiteit, leeftijd en, indien van toepassing, de toestemming om namens uw werkgever te handelen te verifiëren
 • gegevens over uw publiekelijk bekende standpunten, meningen en beslissingen die een invloed kunnen hebben op overheidsbeleid en andere zaken die verband houden met PMI
 • gegevens die ons worden verstrekt bij het gebruik van informatiesystemen die door gelieerde ondernemingen van PMI worden beheerd
 • geautomatiseerde registratie van uw gebruik van informatiesystemen van PMI, met inbegrip van door PMI uitgegeven apparaten

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen zullen blijken uit de context waarin u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u een leverancier bent (of een potentiële leverancier), om onze relatie met u, uw werkgever of vertegenwoordiger te beheren, verstrekt u uw naam, contactgegevens, factureringsgegevens, en details over de producten/diensten (en, indien van toepassing, onkostennota’s) zodat we ons contract kunnen nakomen, of om stappen te ondernemen met het oog daarop (bijv. informatie over financiële stabiliteit, informatie over handelssancties, antecedentenonderzoek), en om uw toegang tot en gebruik van onze gebouwen, informatiesystemen en IT-apparatuur te beheren;
 • wanneer u een publieke figuur bent wiens standpunten een invloed kunnen hebben op overheidsbeleid of andere zaken die verband houden met PMI, kunnen wij noteren wat de standpunten zijn die u openbaar heeft gemaakt, en het tijdstip en de datum waarop u dat heeft gedaan, of wanneer u een van onze werknemers ontmoet, de basisgegevens over die ontmoeting, alsmede uw standpunten die u met ons heeft gedeeld als zijnde uw publieke standpunten;
 • u kunt gegevens verstrekken over uw voorkeuren en interesses, zodat we u beloningsregelingen kunnen aanbieden of u kunnen uitnodigen voor evenementen waarin u interesse heeft;
 • we kunnen gegevens verzamelen waarmee we uw identiteit en leeftijd kunnen verifiëren, bijv. een kopie van een identiteitsdocument.

Gegevens die we automatisch verzamelen zullen over het algemeen betrekking hebben op:

 • details over uw bezoek of telefoontje (zoals het tijdstip en de duur);
 • in onze kantoren, een winkel of tijdens een evenement (inclusief in de directe nabijheid), hoe vaak u een bezoekje brengt, welke ruimtes u betreedt/bezoekt en hoelang;
 • gegevens voor toegangscontrolesystemen voor gebouwen;
 • biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden (voor toegangscontrole tot gebouwen of toegang tot IT-apparatuur);
 • uw gebruik van digitale PMI-touchpoints (zoals de pagina's die u bezoekt, de pagina waar u vandaan kwam en naar welke pagina u daarna ging, ingevoerde zoektermen of links waarop u heeft geklikt binnen het touchpoint);
 • geautomatiseerde registratie van uw gebruik van informatiesystemen van PMI, met inbegrip van door PMI uitgegeven apparaten;
 • gegevens die ons worden verstrekt bij het gebruik van informatiesystemen die gelieerde ondernemingen van PMI beheren;
 • gegevens die aan ons worden verstrekt bij het gebruik van onlineforums van PMI;
 • gegevens die ons in correspondentie worden verstrekt; en
 • uw apparaat (zoals uw IP-adres of unieke apparaat-ID, locatiegegevens, gegevens van cookies die we mogelijk op uw apparaat hebben bewaard).

Gegevens die we verzamelen van derden bestaan over het algemeen uit voor het publiek beschikbare informatie (zoals uw functie, voorkeuren en interesses en uw standpunten, meningen en beslissingen die een invloed kunnen hebben op overheidsbeleid en andere kwesties die verband houden met PMI), bijv. uit publieke posts op social media.

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens van u en op welke wettelijke grond?

In dit deel omschrijven we de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Dit is echter een algemene verklaring, en wanneer de wetten van uw land bepaalde in deze verklaring beschreven activiteiten beperken of verbieden, zullen we gegevens over u voor deze doeleinden in dat land niet gebruiken.

Onderhevig aan bovenstaande, afhankelijk van de aard van uw relatie met ons, kunnen we uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van uw leeftijd en identiteit, het uitvoeren van 'ken je leverancier'-controles en het beheren van onze contractuele relatie met u of uw werkgever
 • Naleving van de wetgeving, zoals het behouden en gebruiken van uw gegevens in verband met eventuele geanticipeerde geschillen, voor het verkrijgen van advies van onze advocaten of andere adviseurs
 • Om producten of diensten te kopen van u of uw werkgever, inclusief met u contact opnemen om onze relatie te beheren, voor het verkrijgen van verkoopgerelateerde diensten en om u te betalen voor goederen, diensten en kosten (indien van toepassing)
 • Om producten aan u te verkopen, inclusief het afronden van uw bestellingen, het verwerken van uw betalingen
 • Om verkoopgerelateerde diensten aan u aan te bieden, inclusief het afhandelen van uw vragen en verzoeken en het verstrekken van garantiediensten
 • Om u te informeren over updates, acties, evenementen en het beheren van gerelateerde aspecten van onze relatie, inclusief het beheren van loyaliteitsprogramma's, productverbetering, marktonderzoek, de ontwikkeling van marketingstrategieën, het beheren van marketingcampagnes en de beleving tijdens evenementen persoonlijker te maken
 • Om al het bovenstaande te ondersteunen, inclusief het beheren van uw account of die van uw werkgever, waardoor u PMI-touchpoints kunt gebruiken en PMI-producten kunt verkopen, we met u kunnen corresponderen, uw ervaringen kunnen aanpassen voor PMI-touchpoints, beheer en probleemoplossing, algemene archivering en het beheren van uw toegang tot alle systemen waartoe we u toegang hebben gegeven
 • Voor bedrijfsanalyses en verbeteringen, inclusief de verbetering van PMI-producten, kantoren, processen, winkels en -evenementen, en de gegevens die wij (of onze gelieerde ondernemingen) verstrekken aan onze klanten, leveranciers, dienstverleners, gecontracteerde derden, verkopers en bezoekers
 • Om uw gebruik van PMI-systemen, door PMI verstrekte software, PMI-apparaten en PMI-informatie mogelijk te maken en te beheren
 • Om uw gebruik van PMI-systemen en -apparaten te controleren, bijvoorbeeld om te zorgen voor een passend gebruik van internet en e-mailfaciliteiten, en een passende behandeling van bedrijfsinformatie
 • Om de beveiliging van PMI-systemen, -apparaten, -informatie en -gebouwen te handhaven
 • Voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over potentiële kansen om betrokken te worden bij de marketing of promotie van PMI-producten
 • Om inzicht te krijgen in uw standpunten, meningen en beslissingen, en hoe deze een invloed kunnen hebben op overheidsbeleid en andere kwesties die verband houden met PMI
 • Voor andere doeleinden waarvan we u op de hoogte brengen, of die duidelijk zullen zijn vanuit de context, op het moment dat gegevens over u voor het eerst worden verzameld

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van gegevens over u is een van de volgende (wat we meer gedetailleerd toelichten in het deel “Meer informatie”):

 • naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • een legitiem zakelijk belang dat niet wordt opgeheven door belangen die u heeft om de informatie te beschermen;
 • wanneer geen van bovenstaande van toepassing is, of waar de wet dit vereist, uw toestemming (die we zullen vragen voordat we de gegevens verwerken).

De doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, met bijbehorende verzamelmethoden en een wettelijke grondslag voor ons, zijn:

Doel

Verzamelmethode en wettelijke grondslag voor verwerking

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • uw leeftijd, identiteit en status als zakenpartner verifiëren
 • fiscale en bedrijfsboekhoudkundige verplichtingen
 • "ken je leverancier"
 • handelssancties
 • antecedentenonderzoek
 • gezondheids- en veiligheidsmanagement
 • wettelijke en regelgevende verzoeken tot openbaarmaking
 • belangenconflicten
 • bijhouden van urenregistraties en facturen, in de mate dat u optreedt als extern adviseur
 • bewaren van contracten en bijbehorende documenten waarin naar u kan worden verwezen
 • onderzoek van gemelde aantijgingen van ernstige fouten

Deze gegevens verstrekt u over het algemeen rechtstreeks aan ons tijdens de periode dat u een relatie heeft met ons of met ons communiceert.

We gebruiken ze omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting om enkel te handelen met volwassenen en om ons bedrijf te runnen op conforme wijze (inclusief met betrekking tot bedrijfsrecht en belastingplicht), bijhouden van een financiële en fiscale administratie, naleven van handelssancties, naleving van gezondheids- en veiligheidswetten (dit kan het bijhouden van incidenten omvatten), rapportages maken, voldoen aan informatieverzoeken van bevoegde autoriteiten of, in landen waar dergelijke wettelijke verplichting niet bestaat, omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om op juiste wijze zaken te doen dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om gegevens over u te beschermen.

Kopen van producten en diensten

 • contact opnemen met u omdat u of uw werkgever ons producten of diensten verstrekt
 • de account beheren die door ons wordt beheerd met u of uw werkgever
 • betalingen verwerken
 • relatiebeheer
 • uw naleving monitoren van onze overeenkomst, ons beleid en interne programma's (bijv. ons GAP-programma als u een landbouwer bent die ons grondstoffen levert)
 • onderzoek naar niet-naleving van onze overeenkomst, beleid en interne programma's, problemen en incidenten
 • herstel van niet-naleving van beleid met onze overeenkomst, beleid en interne programma's, problemen en incidenten

We zullen over het algemeen ofwel de gegevens rechtstreeks van u of uw werkgever ontvangen (doorgaans naam, functie, bedrijfsadres, werke-mail, bestellingen, diensten, betaalgegevens, (indien van toepassing, informatie over onkostennota’s) correspondentie).

We gebruiken ze om ons contract met u of uw werkgever als koper van uw of uw werkgevers producten of diensten na te leven of, wanneer dergelijke wettelijke verplichting niet bestaat, gebruiken we de gegevens om we een legitiem zakelijk belang hebben om ons bedrijf te runnen, contact met u op te nemen over de producten of diensten die we van u of uw werkgever ontvangen, om betalingen te verwerken, onze relatie met u of uw werkgever te beheren en de naleving te monitoren van onze overeenkomst, beleid en programma’s dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Onze producten verkopen

 • uw bestellingen afronden (inclusief verzenden van ontvangstbewijzen)
 • uw betalingen verwerken
 • garantiediensten verstrekken

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u of via uw werkgever, voor zover van toepassing, aan ons verstrekt (doorgaans naam, functie, bedrijfsadres, werke-mail, bestellingen, betaalgegevens, correspondentie).

Wij gebruiken ze om onze contractuele verplichtingen jegens u of uw werkgever, als koper van onze producten, na te komen.

Verkoopgerelateerde diensten verstrekken

 • uw vragen en verzoeken afhandelen
 • met u corresponderen
 • algemeen beheer en problemen oplossen
 • relatiebeheer

Deze informatie wordt over het algemeen rechtstreeks door u of uw werkgever aan ons verstrekt.

We gebruiken ze omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om verkoopgerelateerde diensten aan u of uw werkgever aan te bieden dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Bedrijfspromotie en relatiebeheer (waar de wet dit toestaat)

 • u informeren over relevante updates, acties en evenementen
 • onze relatie beheren
 • uw voorkeuren begrijpen (zoals in welke producten of evenementen u mogelijk interesse heeft of hoe deze beter afgestemd kunnen worden op uw wensen)
 • loyaliteitsprogramma's beheren
 • u uitnodigen om deel te nemen aan en enquêtes of marktonderzoekscampagnes beheren
 • voor marktonderzoek
 • om marketingstrategieën te ontwikkelen
 • om marketingcampagnes te beheren
 • uw ervaring met PMI- touchpoints optimaliseren (bijv. om uw bezoek te optimaliseren, zoals met begroetingen of suggesties die mogelijk interessant zijn voor u)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en socialmediagegevens); gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijv. door middel van mechanismen om het gebruik van PMI-touchpoints te controleren) en (waar de wet dit toestaat) gegevens die we hebben verkregen via derden (zoals publieke posts op social media).

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze relatie te beheren en u op de hoogte te brengen over ons bedrijf, producten en evenementen, PMI touchpoints te beheren en uw ervaringen te optimaliseren op manieren die niet worden opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Bedrijfspromotie en relatiebeheer (waar de wet dit toestaat)

 • u voorzien van informatie over en voor het beheren van gelieerde ondernemingen van PMI, hun acties, producten en diensten, winkels, evenementen en de regulering van tabaksproducten; en voor de ontwikkeling en verbetering van tools om deze doeleinden na te streven

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijv. uw naam en contactgegevens, uw socialmediagebruikersnaam), gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijvoorbeeld door cookies en vergelijkbare mechanismen te gebruiken) en (waar de wet dit toestaat) gegevens die we via derden krijgen (bijv. publieke posts op social media).

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om u hierover te informeren dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

In bepaalde landen, waar de wet dit vereist, sturen we u deze materialen in elektronisch formaat enkel met uw toestemming.

Bedrijfsadministratie

 • algemeen organisatiemanagement en zakelijke administratie
 • lifecyclemanagement medewerkers (van rekruteren tot exit)
 • bezoekersadministratie en -registratie
 • beheren en uitvoeren van evenementen, training en complianceprogramma's
 • correspondentie met betrekking tot onze relatie met u of uw werkgever, inclusief de afhandeling van uw vragen en verzoeken
 • ontwikkeling, implementatie, beheer en onderhoud van IT-systemen
 • handhaving van de beveiliging van systemen, apparaten en gebouwen
 • het beheer van databases met contactgegevens en samenwerkingstools
 • internationale opdrachten en reizen
 • handhaving van een veilige werkomgeving
 • behoud van de beveiliging en veiligheid van het personeel, de klanten, leveranciers, bezoekers en het eigendom van de gelieerde ondernemingen van PMI,

Over het algemeen ontvangen we de gegevens rechtstreeks van u of uw werkgever.

We gebruiken ze omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om ons bedrijf te runnen, onze relatie met u te beheren en om de veiligheid en integriteit van onze gebouwen, informatie en IT-systemen te handhaven dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om ons gebruik van uw gegevens te beperken.

Monitoring van veiligheid en systemen

 • authenticatie en toegangscontroles en logs, indien van toepassing
 • monitoring van PMI-systemen, -apparaten, internet en e-mail waartoe u toegang heeft verkregen
 • monitoring van toegang tot PMI-panden, leveringen aan gelieerde ondernemingen van PMI en beveiligingsgerelateerde processen op onze sites
 • het mogelijk maken en beheren van uw gebruik van PMI-systemen, door PMI verstrekte software (incl. internet en e-mail), PMI-apparaten en PMI-informatie; het controleren van uw gebruik daarvan, o.m. om te zorgen voor een passend gebruik van internet- en e-mailfaciliteiten, en een gepast gebruik van bedrijfsinformatie (bijv. om te beoordelen of er sprake lijkt te zijn van een inbreuk (opzettelijk of onopzettelijk) op het bedrijfsbeleid inzake de bescherming van bedrijfsinformatie)

Deze gegevens worden automatisch verzameld via verschillende middelen, geautomatiseerde systemen, monitoren van apparaten en video- en audio-opnamen in onze panden.

We gebruiken ze omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van onze fysieke en digitale infrastructuur en panden te verzekeren dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Ondersteuning voor alle bovenstaande doeleinden

 • beheer van uw accounts
 • u in staat stellen PMI-touchpoints te gebruiken (bijv. u toestaan ingelogd te blijven op delen van een touchpoint die enkel zijn gereserveerd voor geautoriseerde gebruikers, uw taalvoorkeur beheren, uw winkelwagentje aan u koppelen)
 • met u corresponderen
 • uw ervaringen verbeteren
 • beheer en problemen oplossen

Over het algemeen zal dit een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (doorgaans naam, wachtwoord (of equivalent)) en gegevens die we automatisch verzamelen (bijv. informatie over uw apparaat en cookies en vergelijkbare trackingmechanismen).

We gebruiken ze op gronden die overeenkomen met het doel van het gebruik van de gegevens die we ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer we uw account beheren om een aankoop te ondersteunen of om diensten te verlenen na verkoop, gebruiken we de gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen aan u als koper van onze producten; wanneer we uw account beheren om u op de hoogte te brengen van onze producten, ondersteunen we bedrijfsontwikkeling en dus gebruiken we ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Bedrijfsanalyses en verbeteringen

 • het mogelijk maken voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over potentiële kansen om betrokken te worden bij de promotie van PMI-producten
 • voor bedrijfsanalyses en verbeteringen (inclusief voor PMI-producten, -systemen, -processen, kantoren, winkels die PMI-producten verkopen, opleidingen, evenementen, digitale PMI-touchpoints en de apparaten en informatie die we (of onze gelieerde ondernemingen) aan u of uw werkgever verstrekken)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt en gegevens die we automatisch hebben verzameld en (wanneer de wet dit toestaat) gegevens die we via derden hebben verkregen.

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze bedrijfsprestaties, onze producten, systemen, processen, kantoren, winkels, trainingen, evenementen, PMI-touchpoints en de apparaten en informatie die we verstrekken te analyseren en te verbeteren, en om anderen uit te nodigen om zich in te zetten voor de promotie van PMI-producten, dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om uw informatie over u te beschermen.

Uw standpunten, meningen en beslissingen begrijpen

Dit zullen doorgaans gegevens zijn die wij verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen van derden, zoals een bedrijfswebsite, zoekopdrachten op internet of op socialmediaplatforms zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, of die wij rechtstreeks van u verkrijgen, zoals uw standpunten die u met ons heeft gedeeld als zijnde uw openbare standpunten.

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om de standpunten en beslissingen van stakeholders te monitoren en te beoordelen en in kaart te brengen op welke manier hun standpunten en beslissingen PMI en haar sector kunnen beïnvloeden, dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Wanneer we ons gebruik van gegevens over u niet baseren op een van de bovenstaande wettelijke grondslagen, of waar de wet dit vereist, vragen we uw toestemming voordat we de gegevens verwerken (deze gevallen zullen duidelijk zijn door de context).

In sommige gevallen kunnen we gegevens over u gebruiken op manieren die niet hierboven beschreven zijn. Wanneer dit het geval is, verstrekken we een aanvullende privacyverklaring dat dergelijk gebruik uitlegt. U dient eventuele aanvullende verklaringen in combinatie met deze verklaring te lezen.

Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden?

We kunnen uw gegevens delen met:

 • gelieerde ondernemingen van PMI;
 • derden die producten of diensten verstrekken aan u of gelieerde ondernemingen van PMI (zoals professionele adviseurs, betaaldienstleveranciers, bezorgingsleveranciers, auditors en leveranciers van informatiediensten);
 • door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (op gebieden die verband houden met onze producten, of overeenkomen met hun stijl en imago), zodat ze u op de hoogte kunnen brengen van aanbiedingen waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden overeenkomstig uw voorkeuren, voor handelsprogramma's, educatief materiaal, training; en
 • andere derden, wanneer de wet dit vereist of toestaat (zoals regelgevende instanties, overheidsdiensten en professionele adviseurs).

We delen alleen informatie over u met anderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer de wet uw toestemming vereist, zullen wij die dus eerst vragen.

Gegevens delen met andere gelieerde ondernemingen van PMI

 • Gegevens over u zullen worden gedeeld met Philip Morris Products S.A. (gevestigd in Neuchâtel, Zwitserland), wat de hoofdvestiging is voor de verwerking van persoonsgegevens voor gelieerde ondernemingen van PMI. Gegevens over u kunnen ook worden gedeeld met Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (gevestigd in Lausanne, Zwitserland) als technologieleverancier van gelieerde ondernemingen van PMI. Philip Morris Products S.A. en (voor zover zij toegang hebben) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl verwerken gegevens over u voor alle doeleinden die zijn beschreven in deze verklaring.
 • Wanneer we werkgerelateerde reizen organiseren (bijv. wanneer u een andere gelieerde onderneming van PMI bezoekt) kunnen uw gegevens worden gedeeld met de gelieerde onderneming van PMI die ons regionale operationele centrum is (indien het niet de gelieerde onderneming van PMI was die oorspronkelijk de gegevens verzamelde) voor alle doeleinden die zijn omschreven in deze verklaring, de gelieerde onderneming van PMI die ons regionale operationele centrum is voor de gelieerde onderneming van PMI waar u naartoe reist, de gelieerde onderneming van PMI waar u naartoe reist en de gelieerde onderneming van PMI die verantwoordelijk is voor alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het werkgerelateerde reizen.
 • Gegevens over u kunnen worden gedeeld met een andere gelieerde onderneming van PMI waar u contact mee heeft of zaken mee doet (bijv. wanneer u producten of diensten verkoopt aan andere gelieerde ondernemingen van PMI of reist naar andere kantoren van PMI, voor de duur dat u een zakelijke relatie heeft met een gelieerde onderneming van PMI).

Gegevens over gelieerde ondernemingen van PMI en de landen waar ze gevestigd zijn, kunt u hier vinden.

Aanvullende landspecifieke punten

Afhankelijk van het land waar u zich bevindt, willen wij dat u zich bewust bent van enkele aanvullende punten.

Als u zich in Japan bevindt, meer informatie...

Als u zich in Japan bevindt, weet dan dat wij informatie over u, voor de in deze verklaring beschreven doeleinden, delen met andere gelieerde ondernemingen van PMI op basis van "gezamenlijk gebruik" onder de Japanse wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we dit doen, blijft Philip Morris Japan Limited (PMJ) uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze beheren, en eisen we van diegenen met wie we de gegevens delen, dat zij hetzelfde doen. Voorts nemen wij, indien zij zich buiten Japan bevinden, redelijke maatregelen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Gegevens delen met derden

 • Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen we uw gegevens delen met derden die aan u of gelieerde ondernemingen van PMI-producten of -diensten verlenen (zoals uw werkgever, adviseurs, betaaldienstenleveranciers, bezorgingsleveranciers, retailers, productcoaches, informatiedienstenleveranciers en leveranciers van leeftijdverificatie).
 • Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen we uw gegevens delen met door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (overeenkomstig het soort zaken die u zou kunnen associëren met onze producten, bijv. omdat ze een vergelijkbare of aanvullende look, stijl of functionaliteit hebben), zodat ze contact met u kunnen opnemen over producten, diensten en acties waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden, overeenkomstig uw voorkeuren.
 • We kunnen uw gegevens delen met andere derden, wanneer de wet dit vereist of toestaat, bijv.: regelgevende instanties; overheidsinstanties; als antwoord op een verzoek van wetshandhavinginstanties of andere overheidsambtenaren; wanneer wij openbaarmaking noodzakelijk of passend achten om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten, en in het kader van organisatorische herstructurering.
 • Wanneer we werkgerelateerde reizen organiseren (bijv. wanneer u een andere gelieerde onderneming van PMI bezoekt) kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden die reizen regelen, vervoer of reisgerelateerde diensten aanbieden, zoals reisagenten, online boekingskantoren, ticketingdiensten, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, spoorwegbedrijven en hotels. Deze derden zullen gegevens over u gebruiken voor hun eigen doeleinden (bijv. om hun verplichtingen na te komen om vervoer of een accommodatie voor u te regelen), en u dient hun privacyverklaringen te raadplegen voor meer details over hoe zij uw gegevens gebruiken.

Waar kunnen gegevens over u naartoe worden gestuurd?

Net als elke multinational versturen gelieerde ondernemingen van PMI gegevens over heel de wereld. Dienovereenkomstig kunnen uw gegevens wereldwijd worden verstuurd (als u zich bijv. in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, kunnen uw gegevens buiten de EER worden verstuurd; als u zich in Australië bevindt, kunnen uw gegevens buiten Australië worden verstuurd).

Bij het gebruik van gegevens zoals beschreven in deze verklaring, kunnen uw gegevens zowel binnen als buiten het land of gebied waar ze werden verzameld, worden verstuurd, inclusief naar een land of gebied dat mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingsnormen hanteert.

Gelieerde ondernemingen van PMI binnen de EER zullen persoonsgegevens naar gelieerde ondernemingen van PMI en hun dienstverleners buiten de EER verzenden, bijv. om de operaties van een globaal bedrijf te vergemakkelijken. In alle gevallen zal de transfer:

In alle gevallen zullen alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast in die landen of gebieden conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze dienstverleners zijn gevestigd in vele landen over de hele wereld, waaronder met name de EER, Zwitserland, de VS, Canada, India, de Filipijnen, Indonesië en Australië.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren toepasselijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens die we hebben te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) ontsluiting, gebruik, wijziging of vernietiging. Waar nodig gebruiken we encryptie en andere technologieën die kunnen helpen bij de bescherming van de gegevens die u aan ons verstrekt. We eisen ook van onze dienstverleners dat ze voldoen aan strikte eisen op het vlak van gegevensprivacy en beveiliging.

Hoelang zullen uw gegevens worden bewaard?

We zullen uw gegevens bewaren gedurende een periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelden. Daarna zullen we de gegevens verwijderen. De periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. Opgelet: in sommige gevallen heeft u het recht om ons te vragen de gegevens te verwijderen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld. voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Over het algemeen bewaren we gegevens gebaseerd op de in de onderstaande tabel beschreven criteria:

Type

Uitleg/typische retentiecriteria

 • databaserecords

Wanneer u een individu bent dat ons diensten verstrekt (zowel rechtstreeks als voor uw werkgever), zullen de meeste gegevens in uw profiel worden bewaard voor de duur van onze relatie met u, bijvoorbeeld. zolang u ons diensten verstrekt, producten koopt, een digitaal touchpoint gebruikt of onze berichten beantwoordt. Maar sommige elementen van uw marketingprofiel, zoals uw aankoopgeschiedenis, verouderen na een bepaalde periode, dus verwijderen we ze automatisch na vastgestelde perioden, naargelang het doel waarvoor we ze hebben verzameld.

 • bedrijfs- en betaalgegevens

We bewaren gegevens over facturen, verkopen, aankopen, gedane en ontvangen betalingen en ondersteunende documenten (zoals contracten en e-mails) overeenkomstig bedrijfs- en fiscale verplichtingen, gewoonlijk 11 jaar. We bewaren ook gegevens over controles van leveranciers zolang we vereist zijn om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

 • bezoekersregistratie

Wanneer u onze gebouwen bezoekt, worden bezoekersregistraties gewoonlijk een paar maanden bewaard.

 • Video-opnamen

Wanneer u onze gebouwen bezoekt, worden video-opnamen gewoonlijk een paar dagen tot een paar weken bewaard, afhankelijk van het specifieke doel van de opnamen.

 • aankopen en garantie

Wanneer u goederen koopt, bewaren we hier gegevens over zolang als vereist is om de verkoop te voltooien en te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (bijv. voor fiscale en boekhoudkundige archiveringsdoeleinden). Als u zich ook registreert voor een garantie voor een PMI-product, bewaren we de gegevens hiervoor zolang als relevant is voor de garantie.

 • klantenservice

Als u contact opneemt met de klantenservice, registreren we uw verzoek en bewaren we het zolang het relevant is voor onze relatie, bijvoorbeeld als u onder garantie een apparaat door ons laat vervangen. Overige registraties van de klantenservice (bijv. een automatische registratie van een telefoongesprek waarin u ons vraagt u door te verbinden met een winkel) kunnen slechts relevant zijn tot een permanente registratie is gedaan, en worden slechts tijdelijk bewaard.

 • systeemcontrolelogboeken

Systeemcontrolelogboeken worden gewoonlijk voor een periode van 18 maanden bewaard.

 • bedrijfsanalyse

Gegevens voor bedrijfsanalyse worden doorgaans automatisch verzameld wanneer u PMI-touchpoints gebruikt, en kort daarna geanonimiseerd/samengevoegd.

Welke rechten en mogelijkheden heeft u?

U kunt sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot gegevens van u die we bewaren:

 • ons vragen u er toegang toe te geven;
 • ons vragen ze te corrigeren, bij te werken of te wissen;
 • ons vragen om ons gebruik ervan te beperken, in bepaalde omstandigheden;
 • bezwaar maken tegen het gebruik ervan, in bepaalde omstandigheden;
 • uw toestemming intrekken voor ons gebruik ervan;
 • gegevensoverdraagbaarheid, in bepaalde omstandigheden;
 • afmelden van ons gebruik ervan voor direct marketing; en
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als deze bestaat).

We bieden u eenvoudige manieren aan om deze rechten uit te oefenen, zoals links om u “af te melden” of door u een contactadres te geven in berichten die u ontvangt of door gebruik te maken van de contactgegevens in de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het eind van deze verklaring.

Sommige mobiele applicaties die we aanbieden, kunnen u ook pushberichten sturen, bijvoorbeeld over nieuwe producten of diensten. U kunt deze berichten uitschakelen via de instellingen van uw telefoon of de applicatie.

De rechten die u heeft, zijn afhankelijk van de wetten van uw land. Wanneer u zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u alle rechten die in onderstaande tabel zijn uiteengezet. Wanneer u zich ergens anders bevindt, dan kunt u contact met ons opnemen (zie de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het einde van deze verklaring), voor meer informatie.

Rechten met betrekking tot uw gegevens die we bewaren

Verdere informatie (opmerking: bepaalde wettelijke limieten voor al deze rechten zijn van toepassing)

 • ons vragen u er toegang toe te geven

Dit is een bevestiging van:

 • of we al dan niet gegevens over u verwerken;
 • onze naam en contactgegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken gegevens;
 • de categorieën van personen met wie we de gegevens delen en, wanneer een persoon zich buiten de EER bevindt en geen voordeel heeft bij een besluit van de Europese Commissie waarbij een passend beschermingsniveau wordt vastgesteld, de passende maatregelen voor de bescherming van de gegevens;
 • (indien we dit hebben) de gegevensbron, indien we deze niet rechtstreeks van u hebben gekregen;
 • (voor zover wij dit doen, hetgeen we bij u onder de aandacht zullen hebben gebracht) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of op vergelijkbare manier een aanzienlijke invloed op u heeft, en gegevens over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen voor u van dergelijke verwerking; en
 • de criteria voor het vaststellen van de periode waarvoor we de gegevens bewaren.

Op uw vraag zullen we u een kopie verstrekken van de gegevens die we van u hebben (op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen).

 • ons vragen ze te corrigeren of bij te werken

Dit is van toepassing indien de gegevens die we bewaren onjuist of onvolledig zijn.

 • ons vragen ze te wissen

Dit is van toepassing indien:

 • de gegevens die we bewaren niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze gebruiken;
 • we de gegevens op basis van uw toestemming gebruiken en u uw toestemming intrekt (in dit geval zullen we niet opnieuw contact met u opnemen, tenzij u ons duidelijk maakt dat u wilt dat we al uw gegevens verwijderen, in welk geval we uw wensen zullen respecteren);
 • we de gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang en we concluderen dat, volgend op uw bezwaar, we geen doorslaggevend belang hebben om ze te blijven gebruiken;
 • de gegevens onrechtmatig werden verkregen of gebruikt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • ons vragen onze verwerking ervan te beperken

Dit recht is tijdelijk van toepassing terwijl we uw zaak onderzoeken, indien u:

 • de juistheid van de gegevens die we gebruiken betwist; of
 • bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de gegevens op basis van legitiem belang

(Als u in deze gevallen gebruikmaakt van uw recht, zullen we het u laten weten voordat we de gegevens opnieuw gebruiken).

Dit recht is ook van toepassing indien:

 • ons gebruik onrechtmatig is en u tegen het wissen van de gegevens bent; of
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor een rechtszaak.
 • bezwaar maken tegen onze verwerking ervan

U heeft hiervoor twee rechten:

 1. indien we uw gegevens gebruiken voor direct marketing: u kunt zich “uitschrijven” (zonder een reden op te geven) en we zullen uw vraag inwilligen; en
 2. indien we uw gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang voor andere doeleinden dan direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik voor deze doeleinden, met een uitleg van uw specifieke situatie, en zullen we uw bezwaar in overweging nemen.
 • uw toestemming voor ons gebruik ervan intrekken

Dit is van toepassing indien de wettelijke grondslag waarop we uw gegevens gebruiken, toestemming is. Deze gevallen zullen door de context duidelijk zijn.

 • gegevensoverdraagbaarheid

Indien:

 1. u gegevens aan ons heeft verstrekt; en
 2. we gebruikmaken van die gegevens langs geautomatiseerde weg, en ofwel op basis van uw toestemming, ofwel op basis van het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u,

dan heeft u het recht om de gegevens van ons terug te krijgen in een veelgebruikt formaat, en het recht om ons te vragen de gegevens naar iemand anders te sturen indien dit voor ons technisch haalbaar is.

 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land

Elk land binnen de Europese Economische Ruimte moet voor dit doel in één of meer overheidsinstanties voorzien.

U kunt hier hun contactgegevens vinden:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Raadpleeg voor andere landen de website van de instantie van uw land.

Aanvullende landspecifieke punten

Afhankelijk van in welk land u zich bevindt, heeft u mogelijk aanvullende rechten.

Als u zich in Frankrijk bevindt, meer informatie...

 • Als u zich in Frankrijk bevindt, heeft u het recht om ons instructies te geven met betrekking tot gegevens van u die we bewaren in het geval van uw overlijden (in het bijzonder of we deze moeten bewaren of verwijderen en of anderen het recht hebben om ze in te zien). U mag:
 1.  algemene instructies geven aan een digitale serviceprovider die is geregistreerd onder de Franse toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (“CNIL” genoemd) (deze instructies zijn van toepassing op al uw gegevens); of
 2.  ons specifieke instructies geven die enkel van toepassing zijn op ons gebruik van uw gegevens.

Uw instructies kunnen ons verplichten om uw gegevens over te dragen aan derden (maar wanneer de gegevens informatie bevatten over anderen, kan onze verplichting om ook hun privacy te respecteren betekenen dat we uw instructies niet letterlijk kunnen opvolgen). U mag derden aanwijzen die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw instructies worden gevolgd. Wanneer u geen derde partij aanwijst, zullen uw erfgenamen (tenzij u anders heeft gespecificeerd in uw instructies) het recht hebben om na uw overlijden uw rechten uit te oefenen over uw gegevens:

 1. om uw nalatenschap te beheren (in welk geval uw erfgenamen toegang hebben tot informatie over u om informatie te identificeren en te verkrijgen die handig kan zijn om uw nalatenschap te beheren, inclusief alle digitale goederen of gegevens die kunnen worden beschouwd als een familieherinnering die overdraagbaar is aan uw nabestaanden); en
 2. om ervoor te zorgen dat partijen die gegevens over u gebruiken, rekening houden met uw overlijden (zoals het afsluiten van uw account en het beperken van het gebruik of het bijwerken van uw gegevens).

U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken. Voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens in het geval van uw overlijden, zie Artikel 40-1 van de wet 78-17 van 6 januari 1978. Wanneer u overlijdt, zult u standaard stoppen met uw account te gebruiken, en zullen we uw gegevens overeenkomstig ons bewaarbeleid verwijderen (zie de paragraaf “Hoelang zullen uw gegevens worden bewaard?” voor meer informatie).

Als u zich in Australië bevindt, meer informatie...

 • Als u zich in Australië bevindt, is de volgende aanvullende informatie op u van toepassing:
 1.  indien u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat (al naargelang het geval) u de door u gevraagde gegevens, producten of diensten te verstrekken of een commerciële of zakelijke relatie met u (of uw werkgever) aan te gaan of te beheren; en
 2.  ons Privacybeleid (beschikbaar op https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) legt uit: (i) hoe u toegang kunt krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en hoe u deze kunt corrigeren; (ii) hoe u een klacht kunt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan; en (iii) hoe wij een eventuele klacht zullen behandelen.

Met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?

Indien u vragen heeft of een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u hier contactgegevens voor de relevante gelieerde onderneming van PMI vinden, en indien van toepassing, de functionaris voor gegevensbescherming. Contactgegevens worden ook verstrekt in elke communicatie die een gelieerde onderneming van PMI aan u stuurt.

Wanneer uw land een autoriteit voor gegevensbescherming heeft, heeft u het recht om daar contact mee op te nemen voor vragen of zorgen. Wanneer de relevante gelieerde onderneming van PMI u niet kan helpen bij uw vragen of zorgen, heeft u ook het recht om een rechtsmiddel in te stellen voor een nationale rechtbank.

Wijzigingen aan deze verklaring

We kunnen deze verklaring (en eventuele extra privacyverklaringen) van tijd tot tijd bijwerken. We zullen de wijzigingen bekendmaken wanneer dit door de wet vereist wordt; voorts zullen wij, indien de wet dit vereist, ook uw toestemming voor de wijzigingen verkrijgen.

Laatst gewijzigd op 1 juni 2021. U kunt hier eerdere versies van deze verklaring bekijken.