Kas esame?

Esame „Philip Morris International“ narė. Mūsų duomenys (pavadinimas, adresas ir kt.) Jums bus suteikti atskirai, kai rinksime Jūsų duomenis (arba tam rinkimui patvirtinti), pvz., pranešimu programoje arba svetainėje, el. laiške, mūsų tarpusavio sutartyje, kurioje pateikta nuoroda į šį Pranešimą. Į šį Pranešimą galėjote būti nukreipti po to, kai surinkome apie Jus informaciją, tačiau atsižvelgdami į aplinkybes rinkdami informaciją su Jumis tiesiogiai nebendravome.

 • PMI– stambiausia tarptautinė tabako gaminių grupė „Philip Morris International“. Ją sudaro kelios bendrovės arba „asocijuotosios bendrovės“.
 • PMI asocijuotosios bendrovės. Kiekviena bendrovių grupės „Philip Morris International“ narė vadinama PMI asocijuotąja bendrove“. „Mes“ (ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai) reiškia PMI asocijuotąją bendrovę, kuri pirmoji surinko duomenis apie Jus (pvz., PMI asocijuotoji bendrovė, sudariusi sutartį gauti iš Jūsų arba Jūsų darbdavio prekes arba paslaugas, arba PMI asocijuotoji bendrovė, į kurią kreipėtės arba kurios biure apsilankėte).
 • PMI gaminys – mūsų arba kitos PMI asocijuotosios bendrovės gaminys.

Kaip renkame informaciją apie Jus?

Informaciją apie Jus galime rinkti įvairiais būdais.

 • Informaciją mums galite teikti tiesiogiai (pvz., pasirašydami sutartį, pildydami formą, skambindami mums, susirašinėdami su mumis arba susitikę su vienu iš mūsų darbuotojų).
 • Informaciją galime rinkti automatiškai (pvz., Jums naudojantis PMI sistemomis, PMI suteiktu įrenginiu, pvz., nešiojamuoju kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu, PMI išleista programine įranga (pvz., PMI programa ) arba PMI svetaine).
 • Informaciją galime gauti ir iš trečiųjų šalių (pvz., Jūsų darbdavio, atstovo arba viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip bendrovės svetainė, interneto paieška, verslo informacijos tarnybos arba socialinių tinklų platformos, tokios kaip „LinkedIn“, „Facebook“ ir „Twitter“).

Šiame pareiškime visus būdus, kuriais susisiekiate su mumis, vadiname PMIkontaktiniais taškais. PMI kontaktiniai taškai yra tiek fiziniai (pvz., PMI biurai, mažmeninės prekybos vietos ir renginiai), tiek skaitmeniniai (pvz., susirašinėjimas el. paštu, naudojimasis programomis  ir svetainėmis).

Galime rinkti informaciją, kurią teikiate tiesiogiai. Paprastai tai nutinka, kai Jūs:

 • užsiregistruojate mūsų duomenų bazės nariu ( pavyzdžiui, asmeniškai, per programą arba internetu);
 • sudarote sutartį teikti mums gaminius arba paslaugas, arba teikiate mums informaciją svarstydami tai daryti;
 • sudarote su mumis sutartį prekiauti PMI gaminiais;
 • atsisiunčiate arba naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku (pvz., programoje  arba svetainėje);
 • kreipiatės į mus per kontaktinį tašką arba el. paštu, socialiniu tinklu arba telefonu;
 • susitinkate arba susirašinėjate su vienu iš mūsų darbuotojų, kad aptartumėte savo verslą, savo požiūrį į mums arba mūsų verslui svarbius klausimus;
 • registruojatės gauti PMI pranešimus spaudai, įspėjimus el. paštu arba rinkodaros pranešimus;
 • dalyvaujate PMI apklausose arba (kai leidžiama teisės aktais) PMI konkursuose arba reklaminėse akcijose, arba
 • lankotės mūsų biuruose arba dalyvaujate PMI asocijuotosios bendrovės organizuotame renginyje.

Informaciją apie Jus galime rinkti automatiškai. Paprastai taip informaciją renkame, kai Jūs:

 • lankotės mūsų biuruose (pvz., per vaizdo (CCTV) įrašus ir pastato prieigos žurnalus);
 • dirbate arba lankotės vietoje, kurioje prekiaujama PMI gaminiais (pvz., rinkdami Jūsų duomenis Jums atsiskaitant arba per prekybos vietoje esančius jutiklius, kurie prisijungia per mobiliąsias technologijas);
 • dalyvaujate PMI asocijuotosios bendrovės organizuotame renginyje (pvz., pirkdami ar parduodami per renginį) arba per renginyje esančius jutiklius, kurie prisijungia per mobiliąsias technologijas;
 • naudojatės PMI sistemomis, PMI išleista programine įranga arba PMIsuteiktu įrenginiu, pvz., nešiojamuoju kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu (pvz., rinkdami naudojimosi sistemomis ir įrenginiu duomenis, prieidami prie žurnalo failų ir saugodami susirašinėjimo per PMI sistemas ar įrenginius duomenis);
 • bendraujate su mumis (pvz., per PMIkontaktinį tašką arba socialinių tinklų platformas);
 • naudojatės PMI kontaktiniais taškais (pvz., per sekimo mechanizmus programoje  arba svetainėje) arba
 • skelbiate viešus komentarus socialinių tinklų platformose, kurias sekame (pvz., kad suprastume viešąją nuomonę arba atsakytume į užklausas dėl PMI gaminių).

Taip pat mes galime rinkti informaciją apie Jus automatiškai, naudodami slapukus ir panašias sekimo technologijas skaitmeniniuose PMI kontaktiniuose taškuose. Konkretūs naudojami slapukai ir technologijos priklauso nuo konkretaus PMI kontaktinio taško. Norėdami sužinoti apie slapukus (įskaitant „Google“ analitinius  slapukus) ir panašias technologijas, naudojamas kontaktiniame taške, įskaitant tai, kaip galite priimti arba atmesti slapukus, skaitykite per kontaktinį tašką ar jame pateiktame slapukų pranešime.

Jei leidžiama pagal įstatymus, galime gauti informacijos apie Jus iš trečiųjų šalių, ypač rengdamiesi bendradarbiauti su jumis ar jūsų darbdaviu, arba apie jūsų viešai žinomas pažiūras, nuomones ir sprendimus, kurie gali turėti įtakos viešajai politikai ir kitiems su PMI susijusiems klausimams. Tai gali būti verslo informacijos agentūrų pateikta informacija, informacija, kuria dalijasi PMI filialai, viešai prieinama profilio informacija trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos svetainėse (pvz., "LinkedIn").

Informaciją galime rinkti ir kitomis aplinkybėmis; tai nurodoma Jums atitinkamu metu.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Galime rinkti įvairaus pobūdžio informaciją apie Jus:

 • informaciją, būtiną valdyti ir administruoti mūsų santykius su Jumis, Jūsų darbdaviu arba atstovu (taip pat rengiantis tokius santykius užmegzti);
 • informaciją, būtiną gaminiams ir paslaugoms pirkti;
 • informaciją, būtiną prekiauti PMI gaminiais arba teikti arba teikti rekomendacijas dėl PMI gaminių arba paslaugų (pvz., užsakymams vykdyti);
 • informaciją, būtiną teikti PMI gaminių palaikymą ar paslaugas, arba teikti garantines paslaugas;
 • informaciją apie tai, kokiu aspektu Jūsų verslo veikla yra susijusi su mūsų vartotojais, PMI gaminiais ar mumis (pvz., teikiate garantines paslaugas, demonstruojate PMI gaminius ir medžiagą pardavimo vietoje, ir kt.);
 • informaciją, kurią mums pateikiate sutartyse, formose arba apklausose;
 • informaciją, apie Jūsų apsilankymus mūsų biuruose, prekybos vietose ir renginiuose;
 • informaciją, kurią mums pateikiate skambindami mums, susitikdami su mūsų darbuotojais arba mums siunčiamuose el. laiškuose;
 • informaciją, apie Jūsų pageidavimus ir interesus;
 • informaciją, būtiną patikrinti Jūsų amžių, tapatybę ir įgaliojimus veikti darbdavio vardu, jeigu taikytina;
 • informaciją apie Jūsų viešai žinomą požiūrį, nuomonę ir sprendimus, kurie gali turėti poveikį viešajai politikai ir kitiems su PMI susijusiems dalykams;
 • informaciją, pateiktą mums naudojantis informacinėmis sistemomis, kurias naudoja PMI asocijuotosios bendrovės;
 • automatiniai įrašai apie Jūsų naudojimąsi PMI informacinėmis sistemomis, įskaitant PMI suteiktus įrenginius.

Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš Jūsų, bus aiški iš aplinkybių, kuriomis ją pateikiate. Pavyzdžiui:

 • kai esate tiekėjas (arba galimas tiekėjas), kad tvarkytume mūsų santykius su Jumis, Jūsų darbdaviu arba atstovu, nurodote savo vardą, kontaktinius duomenis, apmokėjimo duomenis ir gaminių / paslaugų duomenis (ir, kai taikytina, išlaidų paraiškas), kad galėtume vykdyti mūsų sutartį arba imtis veiksmų svarstant apie tai (pvz., finansinio stabilumo informacija, informacija apie prekybos sankcijas, biografijos patikrinimus) ir tvarkyti Jūsų prieigą prie mūsų pastatų, informacinių sistemų ir IT įrenginių bei naudojimąsi jais;
 • kai esate viešas asmuo, kurio požiūris gali turėti poveikį viešajai politikai ir kitiems su PMI susijusiems dalykams, galime atkreipti dėmesį į Jūsų viešus nuomonės pareiškimus, kada tai padarėte, arba kai susitinkate su vienu iš mūsų darbuotojų – pagrindinius duomenis apie tą susitikimą, taip pat Jūsų požiūrį, kaip nurodėte kaip savo oficialią poziciją; 
 • galite pateikti informaciją apie savo pageidavimus ir interesus, kad galėtume pasiūlyti Jums premijos schemas arba pakviesti į Jus dominančius renginius;
 • galime rinkti informaciją, pagal kurią galėtume patikrinti Jūsų amžių ir tapatybę, pvz., tapatybės dokumento kopiją;

Mūsų automatiškai renkama informacija paprastai yra:

 • Jūsų apsilankymo arba skambučio duomenys (pvz., laikas ir trukmė);
 • mūsų biuruose, prekybos vietoje arba renginyje (įskaitant gretimas zonas) – kaip dažnai lankotės ir į kokias vietas patenkate / lankotės ir kaip ilgai;
 • informacija, skirta pastato prieigos kontrolės sistemoms;
 • biometriniai duomenys identifikavimo tikslais (pastato prieigos kontrolei arba prieigai prie IT įrenginių);
 • Jūsų naudojimasis skaitmeniniais PMI kontaktiniais taškais (pvz., puslapiai, kuriuose lankotės, puslapis, iš kurio atėjote, ir puslapis, į kurį patekote išėję, įvesti paieškos terminai arba nuorodos, spustelėtos kontaktiniame taške);
 • automatiniai įrašai apie Jūsų naudojimąsi PMIinformacinėmis sistemomis, įskaitant PMI suteiktus įrenginius.
 • informaciją, pateiktą mums naudojantis informacinėmis sistemomis, kurias naudoja PMI asocijuotosios bendrovės;
 • informaciją, mums pateiktą naudojantis PMIinterneto forumais;
 • informaciją, mums pateiktą susirašinėjant, ir
 • Jūsų įrenginio (pvz., Jūsų IP adresas arba unikalus įrenginio identifikatorius, vietos duomenys, informacija apie bet kokius slapukus, kuriuos galėjome įrašyti į Jūsų įrenginį).

Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių, paprastai yra viešai prieinama informacija (tokia kaip Jūsų  pareigos, pageidavimai ir interesai, požiūris, nuomonė ir sprendimai, kurie gali turėti poveikį viešajai politikai ir kitiems su PMIsusijusiems dalykams), pvz., iš viešų skelbimų socialiniuose tinkluose.

Kokiais tikslais naudojame informaciją apie Jus ir kokiu teisiniu pagrindu?

Šiame skirsnyje aprašome tikslus, kuriais naudojame asmens duomenis. Tačiau tai yra pasaulinis pranešimas ir kai konkrečios šalies teisės aktai riboja arba draudžia tam tikrą jame aprašytą veiklą, todėl pirmiau nurodytais tikslais toje šalyje informacijos apie Jus nenaudosime.

Laikantis ankstesnių nuostatų ir atsižvelgiant į mūsų santykius su Jumis, informaciją apie Jus galime naudotis šiais tikslais:

 • laikytis įstatyminių prievolių, pvz., tikrinti Jūsų amžių ir tapatybę, vykdyti „pažink savo tiekėją“ patikrinimus ir tvarkyti savo sutartinius santykius su Jumis arba Jūsų darbdaviu;
 • vykdyti teisinius reikalavimus, pvz., saugoti ir naudoti Jūsų įrašus dėl bet kokių numatomų ginčų, kad gautume konsultaciją iš savo teisininkų ir kitų patarėjų;
 • pirkti gaminius arba paslaugas iš Jūsų arba Jūsų darbdavio, taip pat bendrauti su Jumis reguliuojant tarpusavio santykius, , gauti su pardavimu susijusias paslaugas ir sumokėti Jums už prekes, paslaugas ir padengti išlaidas (kai taikytina);
 • parduoti gaminius Jums, įskaitant Jūsų užsakymų vykdymą ir Jūsų mokėjimų tvarkymą;
 • teikti Jums su prekyba susijusias paslaugas, įskaitant Jūsų užklausų ir prašymų tvarkymą, bei teikti garantinio laikotarpio paslaugas ;
 • informuoti Jus apie atnaujinimus, reklamines akcijas, renginius ir tvarkyti susijusius mūsų santykių aspektus, įskaitant lojalumo programų administravimą, gaminių tobulinimą, rinkos tyrimus, rinkodaros strategijų rengimą, rinkodaros kampanijų administravimą ir renginių pritaikymą Jūsų patogumui;
 • palaikyti visus pirmiau nurodytus dalykus, įskaitant Jūsų arba Jūsų darbdavio paskyros administravimą, sudaryti galimybes naudotis PMIkontaktiniais taškais ir prekiauti PMI gaminiais, susirašinėt  su Jumis, pritaikyti PMI kontaktinius taškus Jūsų patogumui, administruoti ir šalinti nesklandumus, tvarkyti apkaistą ir valdyti Jums suteiktą prieigą prie bet kurių sistemų;
 • analizuoti ir tobulinti verslą, taaip pat PMI gaminius, biurus, procedūras, prekybos vietas bei renginius ir informacijos sistemas bei įrenginius, kuriuos mes (arba mūsų asocijuotosios bendrovės) teikiame mūsų klientams, tiekėjams, paslaugų teikėjams, trečiosioms šalims rangovėms, mažmenininkams ir lankytojams;
 • suteikti galimybę Jums naudotis PMI sistemomis, PMI išleidžiama programine įranga, PMI įrenginiais bei PMI informaciją ir administruoti tą naudojimą;
 • stebėti Jūsų naudojimąsi PMI sistemomis ir įrenginiais, pvz., siekiant užtikrinti atitinkamą naudojimąsi interneto ir el. pašto priemonėmis bei tinkamą bendrovės informacijos tvarkymą;
 • užtikrinti PMI sistemų, įrenginių, informacijos ir pastatų saugumą;
 • mums arba mūsų verslo partneriams – informuoti Jus apie esamas galimybes įsitraukti į rinkodarą arba PMI gaminių reklamą;
 • suprasti Jūsų viešai žinomą požiūrį, nuomonę ir sprendimus, kurie gali turėti poveikį viešajai politikai ir kitiems su PMIsusijusiems dalykams;
 • kitais tikslais, apie kuriuos Jus informuojame arba kurie bus aiškūs iš konteksto, vietoje, kurioje informacija apie Jus surenkama pirmą kartą.

Mūsų naudojimosi informacija apie Jus teisiniai pagrindai (kuriuos išsamiau paaiškiname skirsnyje „Sužinoti daugiau“):

 • mums taikomų teisinių įsipareigojimų vykdymas;
 • sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas;
 • teisėtas verslo interesas, kurio neviršija Jūsų turimas interesas apsaugoti tą informaciją;
 • kai negalioja minėtos priežastys arba kai reikalaujama teisės aktais – Jūsų sutikimas (kurio prašome prieš tvarkydami informaciją).

Tikslai, kuriais naudojame informaciją apie Jus, ir atitinkami rinkimo būdai ir naudojimosi teisiniai pagrindai:

Tikslas

Rinkimo būdas ir naudojimosi teisinis pagrindas

Įstatyminių prievolių laikymasis

 •     Jūsų amžiaus, tapatybės ir verslo partnerio statuso tikrinimas;
 •     mokesčių ir verslo apskaitos prievolės;
 •     „pažink savo tiekėją“;
 •     prekybos sankcijos;
 •     biografijos patikrinimai;
 •     sveikatos ir saugos vadyba;
 •     teisinio ir reguliuojamojo atskleidimo prašymai;
 •     interesų konfliktai;
 •     tabelių ir sąskaitų faktūrų įrašymas, kai esate kviestinis konsultantas;
 •     sutarčių ir susijusių dokumentų, kuriuose galite būti minimas, laikymas;
 •    praneštų įtarimų dėl netinkamo elgesio tyrimas.

Šią informaciją mums paprastai pateikiate tiesiogiai tada, kai turite santykius arba sąveikaujate su mumis.

Ją naudojame, nes tai būtina mums laikantis teisinės prievolės prekiauti tik suaugusiesiems ir vykdyti verslą pagal reikalavimus (įskaitant ir bendrovės teisinių bei mokestinių reikalavimų laikymąsi), vesti finansinius ir mokestinius įrašus, laikytis prekybos sankcijų, sveikatos ir saugos teisės aktų (kuriuose gali būti reikalaujama registruoti incidentus), teikti ataskaitas, tenkinti kompetentingų institucijų informacijos prašymus ir reguliuoti bet kokius interesų konfliktus arba, šalyse, kuriose nėra tokios teisinės prievolės, kadangi turime teisėtą verslo interesą vykdyti savo verslą laikantis geros praktikos reikalavimų, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie Jus.

Gaminių ir paslaugų pirkimas

 •     susisiekimas su Jumis, kol Jūs arba Jūsų darbdavys teikia mums gaminius arba paslaugas;
 •     paskyros, kurią pas mus turite Jūs arba Jūsų darbdavys, administravimas;
 •     mokėjimų tvarkymas;
 •     santykių vadyba;
 •     stebėjimas, kaip laikotės mūsų sutarties, mūsų taisyklių ir vidaus programų (pvz., mūsų programos GAP, jeigu esate ūkininkas, tiekiantis mums žaliavas);
 •     mūsų sutarties, taisyklių ir vidaus programų nesilaikymo, nesklandumų ir incidentų tyrimas;
 •     mūsų sutarties, taisyklių ir vidaus programų nesilaikymo, nesklandumų ir incidentų taisomųjų veiksmų vadyba.

Paprastai informaciją gausime tiesiogiai iš Jūsų arba per Jūsų darbdavį (paprastai tai yra vardas, pavardė, pareigos, darbo adresas, darbo el. pašto adresas, užsakymų, paslaugų, mokėjimo informacija (kai taikytina – informacija apie išlaidas), susirašinėjimas).

Mes naudojame ją vykdydami savo sutartį su Jumis arba Jūsų darbdaviu kaip Jūsų arba Jūsų darbdavio gaminių arba paslaugų pirkėjas, arba, kai tokios prievolės nėra, naudojame ją, nes turime teisėtą verslo interesą vykdyti savo verslą, kreiptis į Jus dėl gaminių arba paslaugų, kuriuos gauname iš Jūsų arba Jūsų darbdavio, tvarkyti mokėjimus, administruoti savo santykius su Jumis arba Jūsų darbdaviu ir stebėti, kaip laikomasi mūsų sutarties, taisyklių ir programų, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie Jus.

Prekyba mūsų gaminiais

 •     Jūsų užsakymų vykdymas (įskaitant kasos čekių siuntimą);
 •     Jūsų mokėjimų tvarkymas;
 •     garantinių paslaugų teikimas.

Šią informaciją paprastai mums teikiate tiesiogiai arba atitinkamai per Jūsų darbdavį (paprastai tai yra vardas, pavardė, pareigos, darbo adresas, darbo el. pašto adresas, užsakymai, mokėjimo informacija, susirašinėjimas).

Ją naudojame vykdydami savo sutartines prievoles Jums arba Jūsų darbdaviui kaip mūsų gaminių pirkėjui.

Su prekyba susijusių paslaugų teikimas

 •     Jūsų užklausų ir prašymų nagrinėjimas;
 •     susisiekimas su Jumis;
 •     bendrasis administravimas ir nesklandumų šalinimas;
 •     santykių vadyba.

Šią informaciją paprastai mums teikiate tiesiogiai arba per Jūsų darbdavį.

Mes naudojame ją, nes turime teisėtą verslo interesą teikti Jums arba Jūsų darbdaviui su pardavimu susijusias paslaugas, kiek to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Verslo reklamos ir santykių vadyba (kai leidžiama teisės aktais)

 •       Jūsų informavimas apie aktualias naujienas, reklamines akcijas ir renginius;
 •       mūsų santykių vadyba;
 •       Jūsų preferencijų (pvz., kokie gaminiai arba renginiai gali Jus dominti arba galėtų būti geriau Jums pritaikyti) supratimas;
 •       lojalumo programų administravimas;
 •       kvietimas Jums dalyvauti apklausose arba rinkose tyrimų kampanijose ir jų administravimas;
 •       rinkos tyrimai;
 •       rinkodaros strategijų rengimas;
 •       rinkodaros kampanijų administravimas;
 •       „PMI“ kontaktinių taškų patogesnių Jums darymas (pvz., suasmeninant Jūsų apsilankymą, kaip antai pasveikinimais arba pasiūlymais, kurie galėtų Jus sudominti).

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią mums teikiate Jūs (pvz., Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai bei socialinių tinklų duomenys); informacijos, kurią renkame automatiškai (pvz., naudojantis technologija stebėti, kaip naudojamasi „PMI“ kontaktiniais taškais, ir (kai leidžiama teisės aktais) informacijos, kurią gauname iš trečiųjų šalių (tokių kaip viešų skelbimų socialiniuose tinkluose).

Ją naudojame tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą administruoti mūsų santykius ir pranešti Jums apie mūsų verslą, gaminius ir renginius, naudoti „PMI“ kontaktinius taškus, pritaikyti paslaugas Jums, tokiais būdais, kurių neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Verslo reklamos ir santykių vadyba (kai leidžiama teisės aktais)

 •     informacijos Jums teikimas apie „PMI“ asocijuotąsias bendroves, jų reklamines akcijas, gaminius ir paslaugas, prekybos vietas, renginius ir tabako gaminių reguliavimą, ir kurti ir tobulinti priemones šiems tikslams siekti.

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią mums teikiate Jūs (pvz., Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, Jūsų socialinių tinklų vartotojo vardai); informacijos, kurią renkame automatiškai (pvz., naudojantis slapukais ir panašiomis technologijomis), ir (kai leidžiama teisės aktais) informacijos, kurią gauname iš trečiųjų šalių (tokių kaip viešų skelbimų socialiniuose tinkluose).

Ją naudojame tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą informuoti Jus apie šiuos dalykus, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Tam tikrose šalyse, kai reikalaujama teisės aktais, siųsime Jums šią medžiagą elektroniniu formatu tik gavę Jūsų sutikimą.

Verslo administravimas

 •     bendroji organizacinė vadyba ir verslo buhalterija;
 •     santykių su rangovu ciklo vadyba (nuo samdymo iki atsisveikinimo);
 •     lankytojų administravimas ir registravimas;
 •     renginių, mokymo ir atitikties programų administravimas ir vykdymas;
 •     susirašinėjimas, susijęs su mūsų santykiais su Jumis arba Jūsų darbdaviu, įskaitant Jūsų užklausų ir prašymų nagrinėjimą;
 •     IT sistemų kūrimas, diegimas, naudojimas ir priežiūra;
 •     sistemų, įrenginių, informacijos ir pastatų saugumo palaikymas;
 •     kontaktinių duomenų bazių ir bendradarbiavimo priemonių veikla;
 •     tarptautiniai paskyrimai ir kelionės;
 •     saugios darbo aplinkos palaikymas;
 •     „PMI“ asocijuotųjų bendrovių darbuotojų, klientų, tiekėjų, lankytojų ir visų jų turto saugumo ir saugos palaikymas.

Paprastai informaciją gausime tiesiogiai iš Jūsų arba per Jūsų darbdavį.

Ją naudojame, nes turime teisėtą verslo interesą vykdyti savo verslą, tvarkyti savo santykius su Jumis ir palaikyti mūsų pastatų, informacijos ir IT sistemų saugumą bei vientisumą, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Saugumas ir sistemų stebėjimas

 •     autentifikavimo ir prieigos kontrolės priemonės ir žurnalai, kai taikytina;
 •     „PMI“ sistemų, įrenginių, interneto ir el. pašto, prie kurių Jums suteikta prieiga, stebėjimas;
 •     patekimo į „PMI“ patalpas, pristatymų „PMI“ asocijuotosioms bendrovėms ir su saugumu susijusių procesų mūsų patalpose stebėjimas;
 •     galimybės Jums naudotis „PMI“ sistemomis, „PMI“ išleista programine įranga (įskaitant internetą ir el. paštą), „PMI“ įrenginiais ir „PMI“ informacija suteikimas ir administravimas; Jūsų naudojimosi jais stebėjimas, įskaitant tinkamo naudojimosi interneto ir el. pašto priemonėmis, ir tinkamo bendrovės informacijos tvarkymo užtikrinimą (pvz., įvertinti, ar nematyti bendrovės taisyklių dėl jos informacijos apsaugos pažeidimo (tiek tyčinio, tiek netyčinio) požymių.

Ši informacija renkama automatiškai, įvairiomis priemonėmis, pvz., automatinėmis sistemomis ir įrenginių stebėjimu bei stebėjimo sistemos vaizdo įrašymu ir garso įrašymu mūsų patalpose.

Mes ją naudojame, nes turime teisėtą verslo interesą užtikrinti mūsų fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros, informacijos ir patalpų konfidencialumą, vientisumą ir saugumą, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Visų pirmiau minėtų tikslų palaikymas

 •     Jūsų paskyrų administravimas;
 •     galimybės Jums naudotis „PMI“ kontaktiniais taškais sudarymas (pvz., leidimas Jums likti prisijungus prie kontaktinio taško segmentų, kurie skirti tik įgaliotiems vartotojams, administruoti Jūsų kalbos parinktį, susieti su Jumis prekių krepšelį);
 •     susisiekimas su Jumis;
 •     naudojimosi patogumo Jums gerinimas;
 •     administravimas ir nesklandumų šalinimas.

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią mums teikiate Jūs (paprastai Jūsų vardas, pavardė, slaptažodis (arba lygiaverčiai duomenys) ir informacijos, kurią renkame automatiškai (pvz., informacija apie Jūsų įrenginį ir slapukus bei panašią sekimo technologiją).

Ją naudojame tuo pagrindu, kuris atitinka mūsų palaikomą informacijos naudojimo tikslą. Pavyzdžiui, kai administruojame Jūsų paskyrą pirkimui palaikyti arba paslaugoms po pardavimo suteikti, naudojame šią informaciją vykdydami savo sutartines prievoles Jums kaip mūsų gaminių pirkėjui; kai administruojame Jūsų paskyrą norėdami Jums pateikti naujienas apie mūsų gaminius, mes palaikome verslo plėtrą, tad naudojame ją tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą prekiauti savo gaminiais, kai jo neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus, ir t. t.

Verslo analitika ir tobulinimas

 •     galimybė mums arba mūsų verslo partneriams – informuoti Jus apie esamas galimybes įsitraukti į „PMI“ gaminių reklamą;
 •     verslo analitikai ir tobulinimams (įskaitant „PMI“ gaminius, sistemas, procedūras, biurus, „PMI“ gaminiais prekiaujančias prekybos vietas, mokymą, renginius, skaitmeninius „PMI“ kontaktinius taškus ir įrenginius bei informaciją, kurią mes (arba mūsų asocijuotosios bendrovės) suteikia Jums arba Jūsų darbdaviui).

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią pateikiate mums Jūs, ir informacijos, kurią surenkame automatiškai, bei (kai leidžiama teisės aktais) informacijos, kurią gauname iš trečiųjų šalių.

Ją naudojame tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą analizuoti ir tobulinti savo verslo veiklą, savo gaminius, sistemas, procedūras, biurus, prekybos vietas, mokymą, renginius, „PMI“ kontaktinius taškus ir renginius bei informaciją, kurią teikiame, ir kviesti kitus dalyvauti reklamuojant „PMI“ gaminius, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Jūsų požiūrio, nuomonės ir sprendimų supratimas

Tai paprastai yra informacija, kurią gauname iš viešai prieinamų trečiųjų šalių šaltinių, tokių, kaip bendrovės svetainė, interneto paieška arba socialinių tinklų platformos, pvz., „LinkedIn“, feisbukas ir tviteris, arba kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., Jūsų požiūris, kuriuo pasidalijote su mumis kaip savo viešu požiūriu.

Mes naudojame ją tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą stebėti ir vertinti suinteresuotųjų subjektų požiūrį bei sprendimus ir struktūrizuoti, kaip jų požiūris bei sprendimai gali paveikti „PMI“ ir jos pramonės šaką, kai to neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

Kai savo naudojimosi informacija apie Jus negrindžiame vienu iš pirmiau minėtų teisinių pagrindų arba kai to reikalaujama teisės aktais, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš tvarkydami tą informaciją (šie atvejai bus aiškūs iš konteksto).

Kai kuriais atvejais galime naudoti informaciją apie Jus pirmiau neaprašytais būdais. Tokiais atvejais pateiksime papildomą privatumo pranešimą, kuriame paaiškinamas toks naudojimas. Bet kokį papildomą pranešimą turite skaityti kartu su šiuo pranešimu.

Su kuo dalijamės Jūsų informacija ir kokiais tikslais?

Informacija apie Jus galime dalytis su:

 • PMI asocijuotosiomis bendrovėmis;
 • trečiosiomis šalimis, kurios teikia PMIasocijuotosioms bendrovėms arba Jums gaminius arba paslaugas (pvz., profesionalūs konsultantai, mokėjimo paslaugų teikėjai, kurjeriai, auditoriai ir informacijos paslaugų teikėjai);
 • PMI asocijuotųjų bendrovių stropiai atrinktais  verslo partneriais ir reklamuotojais (srityse, susijusiose su mūsų gaminiais arba atitinkančiose jų stilių ir įvaizdį), kad jie galėtų kreiptis į Jus su pasiūlymais, kurie, jų nuomone, Jus galėtų sudominti, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, dėl prekybos programų, mokomosios medžiagos ir mokymo, ir
 • kitomis trečiosiomis šalimis, kai reikalaujama arba leidžiama teisės aktais (pvz., priežiūros institucijomis, vyriausybės ministerijomis ir profesionaliais konsultantais).

Informacija apie Jus dalysimės su kitais tik laikydamiesi galiojančių teisės aktų. Taigi, kai teisės aktais reikalaujama Jūsų sutikimo, pirmiausia paprašysime jo.

Dalijimasis duomenimis su kitomis „PMI“ asocijuotosiomis bendrovėmis

 • Informacija apie Jus bus dalijamasi su „Philip Morris Products S.A“ (įsikūrusia Neuchâtel, Šveicarijoje), kurioje įsikūrusi PMI asocijuotųjų bendrovių asmens duomenų tvarkymo centrinė administracija. Informacija apie Jus gali būti dalijamasi ir su „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl“ (įsikūrusia Lozanoje, Šveicarijoje), kuri PMIasocijuotosioms bendrovėms teikia technologijas. „Philip Morris Products S.A.“ ir (tiek, kiek turi prieigą) „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl“ tvarko informaciją apie Jus visais šiame pranešime aprašytais tikslais.
 • Jeigu mes organizuojame darbines komandiruotes (pvz., kai lankotės kitoje PMI asocijuotojoje bendrovėje), informacija apie Jus gali būti dalijamasi su PMI asocijuotąja bendrove, kuri yra mūsų regioninis operacijų centras (jeigu tai nebuvo PMI asocijuotoji bendrovė, kuri pirmoji tokią informaciją surinko) visais šiame pareiškime aprašytais tikslais, su „PMI“ asocijuotąja bendrove, kuri yra PMI asocijuotosios bendrovės, į kurią keliaujate, regioninis operacijų centras ir su PMIasocijuotąja bendrove, atsakinga už bet kokį darbinių komandiruočių saugumo užtikrinimą.
 • Informacija apie Jus gali būti dalijamasi su bet kuria kita PMIasocijuotąja bendrove, į kurią kreipiatės arba su kuria turite verslo reikalų (pvz., jeigu parduodate gaminius arba paslaugas kitoms PMI asocijuotosioms bendrovėms arba keliaujate į kitus PMIbiurus tuo metu, kai turite verslo reikalų su PMI asocijuotąja bendrove).

Informacija apie PMI asocijuotąsias bendroves ir šalis, kuriose jos įsikūrusios, pateikiama čia.

Papildomos nuostatos konkrečioms šalims

Atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, norime informuoti Jus apie tam tikras papildomas nuostatas.

Jeigu esate Japonijoje, sužinokite daugiau…

Jeigu esate Japonijoje, turėkite omenyje, kad šiame pranešime aprašytais tikslais dalijamės informacija apie Jus su kitomis PMI asocijuotosiomis bendrovėmis remdamiesi „bendro naudojimosi“ sąlyga, numatyta Japonijos duomenų apsaugos teisės aktuose. Kai tai darome, „Philip Morris Japan Limited“ PMJ) toliau tvarko Jūsų asmens duomenis atsakingai ir reikalaujame, kad taip pat elgtųsi tie, su kuriais dalijamės tais duomenimis. Be to, jeigu esate ne Japonijoje, imamės pagrįstų priemonių pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Duomenų dalijimasis su trečiosiomis šalimis

 • Jeigu leidžiama galiojančių  teisės aktų , galime dalytis informacija apie Jus su trečiosiomis šalimis, kurios teikia PMI asocijuotosioms bendrovėms arba Jums gaminius ar paslaugas (pvz., Jūsų darbdaviu, patarėjais, mokėjimo paslaugų teikėjais , kurjeriais, mažmenininkais, gaminių konsultantais, informacijos paslaugų teikėjais ir amžiaus tikrinimo paslaugų teikėjais).
 • Jeigu leidžiama galiojančių teisės aktų, galime dalytis informacija apie Jus su PMIasocijuotųjų bendrovių stropiai atrinktomis trečiosiomis šalimis verslo partneriais ir reklamuotojais (atsižvelgiant į dalykus, kuriuos galėtumėte sieti su mūsų gaminiais, pvz., todėl, kad jie yra panašaus arba papildančio įvaizdžio, stiliaus arba funkcionalumo), kad jie galėtų kreiptis į Jus su gaminiais, paslaugomis ir reklaminėmis akcijomis, kurie, jų nuomone, galėtų Jus dominti, atsižvelgdami  į Jūsų pageidavimus.
 • Galime dalytis informacija apie Jus su kitomis trečiosiomis šalimis, kai reikalaujama arba leidžiama teisės aktų, pvz.: priežiūros institucijomis; vyriausybės ministerijomis; reaguodami į teisėsaugos institucijų arba kitų vyriausybės pareigūnų prašymą; kai manome, kad atskleidimas būtinas arba tinkamas siekiant užkirsti kelią fizinei žalai arba finansiniams nuostoliams ar vykdant įtariamos arba faktinės neteisėtos veiklos tyrimą; arba restruktūrizuojant organizaciją.
 • Jeigu mes organizuojame darbines komandiruotes (pvz., kai lankotės kitoje PMI asocijuotoje bendrovėje), informacija apie Jus gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, kurios organizuoja kelionę, teikia transporto arba su kelione susijusias paslaugas, pvz., kelionių agentūros, užsakymo internete paslaugų teikėjai, bilietų platintojai, oro linijos, automobilių nuomos bendrovės, geležinkelio įmonės ir viešbučiai. Šios trečiosios šalys Jūsų informaciją naudos savo tikslais (pvz., vykdydamos savo įsipareigojimus suteikti Jums transportą ir apgyvendinimą) ir turite paskaityti jų privatumo pareiškimus, kur išsamiau aprašyta, kaip jos naudojasi informacija apie Jus.

Kur gali būti siunčiama informacija apie Jus?

Kaip ir bet kuri daugiašalė organizacija, PMI asocijuotosios bendrovės perduoda informaciją visame pasaulyje. Taigi, informacija apie Jus gali būti perduodama visame pasaulyje (pvz., jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Jūsų informacija gali būti perduodama už EEE ribų; jeigu esate Australijoje, Jūsų informacija gali būti perduodama už Australijos ribų).

Kai informacija naudojama pagal šį Pranešimą, informacija apie Jus gali būti perduodama šalies, kurioje ji renkama, teritorijoje arba už jos ribų, ir galbūt į šalį arba teritoriją, kurioje gali nebūti lygiaverčių duomenų apsaugos standartų.

EEE esančios PMI asocijuotosios bendrovės perduos asmens duomenis už EEE ribų esančioms PMIasocijuotosioms bendrovėms ir jų paslaugų teikėjams už EEE ribų, pvz., kad palengvintų pasaulinį verslą. Visais atvejais bus perduodama:

 • remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
 • ėmusis atitinkamų saugumo priemonių, pvz., ES pavyzdinių sutarčių arba privalomųjų bendrovių taisyklių, arba
 • kai būtina vykdant įsipareigojimus pagal mūsų tarpusavio sutartį (arba įgyvendinant ikisutartines priemones, kurių imtasi Jūsų prašymu) arba sudaryti ar vykdyti sutartį, Jūsų interesais mūsų sudarytą su trečiąja šalimi, pvz., dėl kelionės organizavimo.

Visais atvejais tose šalyse arba teritorijose bus taikomos atitinkamos saugumo priemonės asmens duomenims apsaugoti, laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

Mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę daugelyje vietų visame pasaulyje, įskaitant konkrečiai EEE, Šveicariją, JAV, Kanadą, Indiją, Filipinus, Indoneziją ir Australiją.

Kaip saugome informaciją apie Jus?

Mes įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones mūsų turimiems asmens duomenims apsaugoti nuo neleistino atskleidimo, naudojimo, keitimo arba sunaikinimo. Kai taikoma, naudojame kodavimą ir kitas technologijas, kurios gali padėti apsaugoti Jūsų teikiamą informaciją. Taip pat reikalaujame savo paslaugų teikėjų laikytis griežtų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų.

Kiek ilgai bus laikoma informacija apie Jus?

Informaciją apie Jus saugosime laikotarpį, kurio reikia įvykdyti tikslus, kuriais ta informacija buvo surinkta. Po to ją pašalinsime. Tas laikotarpis gali būti įvairus, atsižvelgiant į tikslus, kuriais informacija buvo surinkta. Turėkite omenyje, kad tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti mūsų pašalinti informaciją. Be to, kartais mes teisiškai privalome pasilikti informaciją, pvz., mokesčių ir apskaitos tikslais.

Paprastai išlaikome duomenis remdamiesi tolesnėje lentelėje aprašytais kriterijais:

Tipas

Paaiškinimas / tipinis išlaikymo laikotarpis

 •     duomenų bazės įrašai

Jeigu esate fizinis asmuo, teikiantis mums paslaugas (tiesiogiai arba per savo darbdavį), didžioji dalis Jūsų profilyje esančios informacijos laikoma mūsų santykių su Jumis trukmę, pvz., kol teikiate paslaugas, perkate gaminius, naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku arba atsiliepiate į mūsų pranešimus. Tačiau kai kurie Jūsų rinkodaros profilio elementai, pvz., Jūsų pirkimo istorija, natūraliai pasensta po tam tikro laiko, tad po nustatyto laikotarpio juos automatiškai pašaliname, atsižvelgdami į tikslą, kuriuo juos surinkome.

 •     verslo ir mokėjimo įrašai

Sąskaitų faktūrų, prekybos, pirkimų, atliktų mokėjimų ir gautų bei pagalbinių dokumentų (pvz., sutarčių ir el. laiškų) duomenis laikome pagal bendrovės ir mokesčių reikalavimus, paprastai 11 metų. Taip pat laikome atliktų tiekėjų patikrinimų įrašus tiek ilgai, kiek privalu laikantis mūsų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų.

 •     lankytojų įrašai

Jeigu lankotės mūsų pastatuose, įrašai apie apsilankymus paprastai laikomi tik kelis mėnesius.

 •     Vaizdo stebėjimo sistema

Jeigu lankotės mūsų pastatuose, vaizdo stebėjimo sistemos įrašai paprasti išlaikomi vos kelias dienas, iki kelių savaičių, atsižvelgiant į konkrečią įrašo paskirtį.

 •     pirkimai ir garantija

Jeigu perkate prekes, mes išlaikysime duomenis apie tai tiek ilgai, kiek reikia pirkimui užbaigti ir laikytis bet kokių teisinių prievolių (pvz., mokesčių bei apskaitos buhalterijos tikslais). Jeigu užsiregistruojate ir „PMI“ gaminio garantijai, išlaikysime tokius duomenis tiek laiko, kiek reikia garantijai.

 •     klientų aptarnavimas

Jeigu kreipiatės dėl klientų aptarnavimo, mes užregistruosime Jūsų užklausą ir išlaikysime šią informaciją, kol ji liks aktuali mūsų santykiams, pvz., jeigu Jums reikia, kad mes pakeistume įrenginį pagal garantiją. Kiti įrašai, susiję su klientų aptarnavimu (pvz., automatinis pokalbio telefonu, kuriuo prašote mūsų sujungti Jus su mažmeninės prekybos vieta, įrašas) gali būti aktualūs tik iki atliekami nuolatiniai įrašai ir bus išlaikomi tik laikinai.

 •     sistemos auditų žurnalai

Sistemos auditų žurnalai paprastai išlaikomi 18 mėnesių laikotarpį.

 •     verslo analitika

Verslo analitikos duomenys paprastai renkami automatiškai, kai naudojatės „PMI“ kontaktiniais taškais ir netrukus po to nuasmeninami / apibendrinami.

Kokias teises ir pasirinkimus turite?

Mūsų turimų duomenų apie Jus atžvilgiu galite turėti keletą arba visas iš šių teisių:

 • pareikalauti mūsų suteikti prieigą prie tokių duomenų;
 • pareikalauti mus juos ištaisyti, atnaujinti arba pašalinti;
 • pareikalauti mūsų tam tikromis aplinkybėmis apriboti naudojimąsi tokiais duomenimis;
 • paprieštarauti dėl mūsų naudojimosi Jūsų duomenimis tam tikromis aplinkybėmis;
 • atsiimti savo sutikimą mums naudotis Jūsų duomenimis;
 • pareikalauti tam tikromis aplinkybėmis duomenis perkelti;
 • atsisakyti leidimo mums ją naudoti tiesioginei rinkodarai ir
 • pateikti skundą Jūsų šalies priežiūros institucijai (jeigu tokia yra).

Mes siūlome Jums lengvų būdų pasinaudoti šiomis teisėmis, pvz., „atsisakymo“ nuorodas, arba kontaktinį adresą Jūsų gaunamuose pranešimuose, arba galite pasinaudoti šio Pranešimo pabaigoje esančioje pastraipoje „Į ką kreiptis su klausimais?“

Kai kurios mūsų siūlomos mobiliosios programos taip pat gali siųsti Jums aktyviuosius pranešimus, pvz., apie naujus gaminius arba paslaugas. Šiuos pranešimus galite išjungti savo telefono arba programos  nuostatose.

Jūsų turimos teisės priklauso nuo Jūsų šalies teisės aktų. Jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje, turite teises, išdėstytas tolesnėje lentelėje. Jeigu esate už EEE ribų, norėdami sužinoti daugiau, galite kreiptis į mus (žr. šio pareiškimo pabaigoje esantį skirsnį „Į ką kreiptis su klausimais?“).

Teisė į mūsų turimą informaciją apie Jus

Išsamesnis paaiškinimas (Pastaba. Šios teisės turi tam tikrų teisinių apribojimų)

 •     pareikalauti mūsų suteikti prieigą prie jos

Tai yra patvirtinimas:

 •     ar mes tvarkome informaciją apie Jus, ar ne;
 •     mūsų pavadinimo ir kontaktiniai duomenys;
 •     tvarkymo tikslas;
 •     atitinkamos informacijos kategorijos;
 •     asmenų, su kuriais dalijamės informacija, kategorijos, o kai asmuo yra už EEE ribų ir kurio atžvilgiu nepriimtas Europos Komisijos tinkamumo sprendimas – atitinkamos apsaugos priemonės informacijai apsaugoti;
 •     (jeigu turime) informacijos šaltinis, jeigu jos negavome iš Jūsų;
 •     (jeigu tai darome, apie ką Jums turės būti pranešta) automatinio sprendimų priėmimo taikymas, įskaitant profiliavimą, kuris turi su Jumis susijusių teisinių padarinių arba turi Jums reikšmingą panašų poveikį, ir informacija apie taikomą logiką, taip pat tokio tvarkymo reikšmingumą ir numatomas pasekmes Jums, ir
 •     informacijos laikymo laikotarpio nustatymo kriterijai.

Pagal Jūsų prašymą pateiksime Jums mūsų naudojamos informacijos apie Jus kopiją (jeigu tai nekenkia kitų asmenų teisėms ir laisvėms).

 •     pareikalauti mus ją pataisyti arba atnaujinti

Tai galioja, jeigu mūsų turima informacija yra netiksli arba neišsami.

 •     pareikalauti mūsų ją pašalinti

Tai taikoma, jeigu:

 •     mūsų turima informacija nebėra reikalinga tais tikslais, kuriais ją naudojame;
 •     informaciją naudojame remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs atsiimate savo sutikimą (tokiu atveju prisiminsime į Jus nebesikreipti, nebent mums pasakysite, kad norite pašalinti visą informaciją apie Jus – tuomet gerbsime Jūsų norą);
 •     informaciją naudojame teisėtais interesais ir sužinome, kad po Jūsų paprieštaravimo neturime viršesnio intereso toliau ją naudoti;
 •     informacija buvo gauta arba naudojama neteisėtai, arba
 •     laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų.
 •     pareikalauti mūsų apriboti mūsų vykdomą jos tvarkymą

Ši teisė galioja laikinai, kol nagrinėjame Jūsų atvejį, jeigu:

 •     užginčijate mūsų naudojamos informacijos tikslumą arba
 •     paprieštaravote dėl mūsų naudojimosi informacija teisėtais interesais

(jeigu šiais atvejais pasinaudojate savo teise, mes pranešime, kai vėl naudosime informaciją).

Ši teisė taip pat galioja, jeigu:

 •     mūsų naudojimasis yra neteisėtas ir prieštaraujate dėl duomenų pašalinimo arba
 •     mums duomenų nebereikia, bet Jūs reikalaujate jų teisinei bylai parengti.
 •     paprieštarauti dėl mūsų vykdomo jos tvarkymo

Šiuo atžvilgiu turite dvi teises:

 1. jeigu informaciją apie Jus naudojame tiesioginei rinkodarai: galite „atsisakyti“ (pagrįsti nereikia) ir mes vykdysime Jūsų reikalavimą, ir
 2. jeigu naudojame informaciją apie Jus remdamiesi teisėtu interesu kitais nei tiesioginės rinkodaros tikslais, galite paprieštarauti dėl mūsų naudojimosi ja šiais tikslais, pateikdami konkrečių Jūsų aplinkybių paaiškinimą, ir mes atsižvelgsime į Jūsų prieštaravimą.
 •     atsiimti savo sutikimą dėl mūsų naudojimosi ja

Tai taikoma, jeigu mūsų naudojimosi informacija apie Jus teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Šie atvejai bus aiškūs iš konteksto.

 •     duomenų perkeliamumas

Jeigu:

 1. pateikėte duomenis mums ir
 2. naudojame tuos duomenis automatinėmis priemonėmis ir remdamiesi Jūsų sutikimu arba vykdydami savo sutarties įsipareigojimus Jums,

tada turite teisę atgauti duomenis iš mūsų įprastai naudojamu formatu ir teisę paprašyti mūsų perduoti tuos duomenis kažkam kitam, jeigu mums tai techniškai įmanoma padaryti.

 • pateikti skundą Jūsų šalies priežiūros institucijai

Kiekviena Europos ekonominės erdvės šalis privalo turėti vieną arba kelias valstybines institucijas šiai paskirčiai.

Jų kontaktiniai duomenys pateikiami čia:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kitose šalyse naudokitės Jūsų šalies institucijos svetaine.

Papildomos nuostatos konkrečioms šalims

Atsižvelgiant į tai, kurioje šalyje esate, galite turėti tam tikrų papildomų teisių.

Jeigu esate Prancūzijoje, sužinokite daugiau…

 • Jeigu esate Prancūzijoje, turite teisę mums nurodyti, ką daryti su mūsų turima informacija apie Jus Jūsų mirties atveju (konkrečiai: ar turime ją laikyti ar pašalinti ir ar kiti turi turėti teisę ją pamatyti). Jūs galite:
 1. pateikti bendruosius nurodymus skaitmeninių paslaugų teikėjui, registruotam Prancūzijos duomenų apsaugos priežiūros institucijoje (vadinamoje CNIL) (tokie nurodymai galioja bet kokiam informacijos apie Jus naudojimui); arba
 2. pateikti mums konkrečius nurodymus, kurie taikomi tik mūsų naudojimuisi informacija apie Jus.

Laikantis Jūsų nurodymų mums gali reikėti persiųsti informaciją apie Jus trečiajai šaliai (tačiau tokiame pranešime būtų  informacijos apie kitus asmens, mūsų įsipareigojimas gerbti ir jų privatumo teises gali reikšti, kad mes negalėsime įvykdyti visų Jūsų nurodymų). Galite paskirti trečiąja šalį, kuri užtikrintų kad Jūsų nurodymai būtų vykdomi. Jeigu tokiu būdu trečiosios šalies nepaskiriate, po Jūsų mirties Jūsų paveldėtojai (nebent savo nurodymuose pažymėsite kitaip) turės teisę naudotis Jūsų teisėmis informacijos apie Jus atžvilgiu:

 1. valdydami Jūsų turtą (tokiu atveju Jūsų paveldėtojai galės susipažinti su informacija apie Jus, kad nustatytų ir gautų informaciją, kuri būtų naudinga Jūsų turtui administruoti, įskaitant bet kokį skaitmeninį turtą arba duomenis, kurie galėtų būti laikomi šeimos turtu, perduodama paveldėtojams) ir
 2. užtikrinti, kad šalys, naudojančios informaciją apie Jus, atsižvelgtų į Jūsų mirtį (pvz., uždarytų Jūsų paskyrą ir apribotų informacijos apie Jus naudojimą arba atnaujinimą).

Savo nurodymus galite pataisyti arba atšaukti bet kada. Daugiau informacijos apie informacijos apie Jus tvarkymą Jūsų mirties atveju žr. 1978 m. sausio 6 d. įstatymo Nr. 78-17 40-1 straipsnyje. Jums mirus savaime nustojate naudotis savo paskyra ir mes pašalinsime informaciją apie Jus pagal savo išlaikymo taisykles (žr. pastraipą „Kiek ilgai bus laikoma informacija apie Jus?“).

Jeigu esate Australijoje, sužinokite daugiau…

 • Jeigu esate Australijoje, Jums galioja ši papildoma informacija:
 1. jeigu nepateikiate mums savo asmens duomenų, mes galime negalėti (atitinkamai) suteikti Jums prašomos informacijos, gaminių arba paslaugų; arba užmegzti su Jumis (arba Jūsų darbdaviu) komercinių arba verslo santykių arba jų administruoti, ir
 2. mūsų Privatumo taisyklėse (pateiktose https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) paaiškinama: i) kaip galite gauti ir taisyti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis; ii) kaip galite pateikti skundą dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir iii) kaip nagrinėsime bet kokį skundą.

Į ką turėtumėte kreiptis iškilus klausimų?

Jeigu turite kokių nors klausimų arba norite pasinaudoti kokia nors savo teise, atitinkamos PMI asocijuotosios bendrovės ir, jeigu taikoma, duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis galima rasti čia. Kontaktiniai duomenys bus pateikti ir visuose pranešimuose, kuriuose PMI asocijuotoji bendrovė siunčia Jums.

Jeigu šalyje yra duomenų apsaugos institucija, turite teisę kreiptis į ją su bet kokiais klausimais arba nuogąstavimais. Jeigu atitinkama PMI asocijuotoji bendrovė negali išspręsti Jūsų klausimų arba nuogąstavimų, turite teisę ir imtis teisinių gynybos priemonių šalies teisme.

Šio pareiškimo pakeitimai

Kartkartėmis galime atnaujinti šį pareiškimą (ir bet kurį papildoma privatumo pareiškimą). Kai reikalaujama teisės aktais, pranešime Jums apie tokius pakeitimus; be to, jeigu reikalaujama teisės aktais, gausime Jūsų sutikimą dėl tų pakeitimų.

Paskutinį kartą pakeista 2022 m. kovo 1 d. Ankstesnes šio pareiškimo versijas galite rasti čia.