Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μέλος της Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.) θα σας παρασχεθούν μεμονωμένα κατά τη στιγμή (ή για επιβεβαίωση) της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, μέσω ειδοποίησης σε εφαρμογή ή ιστότοπο, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος (sms) που θα περιέχει έναν σύνδεσμο προς την παρούσα δήλωση.

 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος διεθνής όμιλος προϊόντων καπνού. Αποτελείται από διάφορες εταιρείες, που αποκαλούνται «συνδεδεμένες εταιρείες».

 • Συνδεδεμένες εταιρείες της PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών Philip Morris International αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία της PMI». Οι λέξεις «εμείς» (ή «εμάς» ή «μας») αναφέρονται στη συνδεδεμένη εταιρεία PMI που συγκέντρωσε για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με εσάς.

 • • Προϊόν PMI: ένα δικό μας προϊόν ή ένα προϊόν άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της PMI.

How do we collect information about you?

We may collect information about you in various ways.

 • You may provide us with information directly (e.g. if you register to receive PMI press releases or e-mail alerts; when you submit content to a digital PMI touchpoint, or fill in a form, or make a call to us).

 • We may collect information automatically (e.g. when you use a PMI app or website).

In this notice, we refer to the methods by which you are in contact with us, e.g. apps, websites and e-mails, as “PMI touchpoints”.

We may collect information that you provide directly. Typically this will happen when you:

 • sign up to be a member of our databases (for example if you register to receive PMI press releases or e-mail alerts);

 • submit content to a digital PMI touchpoint;

 • contact us through a touchpoint, or by e-mail, social media or telephone; or

 • participate in PMI surveys.

We may collect information about you automatically. Typically this will happen when you:

 • communicate with us (for example, through a touchpoint; or social media platforms); or

 • use PMI touchpoints (e.g. through tracking mechanisms in an app or a website).

 • use PMI touchpoints (for example, through tracking mechanisms (such as cookies and web beacons/pixels) that you receive when you use the PMI touchpoint or get an e-mail from us);

 • use third party websites (for example, using technology similar to that described in the bullet above, that you receive when you visit a PMI touchpoint or get an e-mail from us);

As mentioned above, we may collect information about you automatically through the use of cookies and similar tracking technologies (such as web beacons/pixels) that you receive when you visit digital PMI touchpoints or get an e-mail from us. The specific cookies and other mechanisms used will depend on the PMI touchpoint in question. To learn about these mechanisms used on a touchpoint, including how you can accept or refuse cookies, please see the information made available on or through that touchpoint. These mechanisms may include Google analytics cookies (see www.google.com/policies/privacy/partners/).

We may also collect information in other contexts made apparent to you at the time.

What information about you do we collect?

We may collect various types of information about you:

 • information necessary to provide you with press releases or e-mail alerts
 • information you give us when you submit content to a digital PMI touchpoint
 • information about your visits to PMI touchpoints
 • information you give us in calls you make to switchboards or call centres
 • information about your preferences and interests
 • information necessary to verify your identity and age

Information that we collect from you directly will be apparent from the context in which you provide it. For example:

 • if you submit content to a digital PMI touchpoint, you may provide your name, username, contact, image, location, interests and preferences;

 • you may provide information on your preferences and interests so that we can offer you updates and services that will interest you;

 • we may collect information that enables us to verify your identity and age.

Information that we collect automatically will generally concern:

 • details of your visit or call (such as time and duration);

 • your use of digital PMI touchpoints (such as the pages you visit, the page from which you came, and the page to which you went when you left, search terms entered, or links clicked within the touchpoint, when you first open the touchpoint, for how long you use it, and how you interact with messages or advertisements we send you); we may use cookies and similar tracking technologies (such as pixels/web beacons) to do this;

 • your use of third party websites, where the information collected will be similar to that described in the bullet above (we may use cookies and similar tracking technologies (such as pixels/web beacons) to do this); and

 • your mobile or desktop device and software (such as your IP address or unique device identifier (for example, mobile advertising identifier (MAID) or Android ID (SSAID)), location data (either derived from your IP address or if you choose to share your precise location with us for specified purposes, e.g. store locator), device brand and model, the display settings of your monitor, web browser type, operating system, (some of which may be used in “digital fingerprinting” (see for what purposes we use information about you, below)) and details of any cookies (or similar technologies) that we may have stored on your device).

Information that we collect from third parties will generally consist of publicly-available profile information (such as your preferences and interests), for example from public social media posts.

Με ποιον ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής:

 • στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI,

 • σε τρίτα μέρη που παρέχουν στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες,

 • σε άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου.

Κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς με άλλους μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς, πρώτα θα διασφαλίσουμε τη συγκατάθεσή σας εφόσον αυτή απαιτείται από τον νόμο.

Ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI

 • Οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διαβιβαστούν στην Philip Morris Products S.A.(με έδρα το Neuchâtel, Ελβετία), όπου πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris Products S.A. επεξεργάζεται τις πληροφορίες που σας αφορούν για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία διαμένετε (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συγκέντρωσε αρχικά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία επικοινωνείτε (για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε και θέλετε να μάθετε για τις δραστηριότητες μιας συνδεδεμένης εταιρείας της PMI σε άλλη χώρα) για να βελτιώσουμε την υπηρεσία που σας προσφέρουμε.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες διατίθενται εδώ.

Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θέλουμε να γνωρίζετε και ορισμένα ακόμη πράγματα.

Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, μάθετε περισσότερα...
Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, πρέπει να γνωρίζετε ότι κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, με άλλες θυγατρικές της PMI βάσει της «κοινής χρήσης» που προβλέπεται από την ιαπωνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Κατά την εν λόγω κοινοποίηση, η Philip Morris Japan Limited (PMJ) εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας με υπευθυνότητα, και απαιτούμε από τα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε τα δεδομένα να πράττουν το ίδιο. Επιπλέον, εάν τα εν λόγω μέρη βρίσκονται εκτός Ιαπωνίας, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτου

 • Στον βαθμό που απαιτεί ο νόμος, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτους, οι οποίοι παρέχουν σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως σε συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).

 • Στον βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα σε ρυθμιστικές αρχές, στη δημόσια διοίκηση, κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών υπαλλήλων, όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποτροπή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνες σχετικά με πιθανολογούμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στο πλαίσιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Πού ενδέχεται να σταλούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Όπως συμβαίνει με κάθε πολυεθνική εταιρεία, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI διαβιβάζουν πληροφορίες παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο [για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός ΕΟΧ, εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός Αυστραλίας].

Κατά τη χρήση των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εντός ή εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή επικράτειας που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμους κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») δύνανται να διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εκτός του ΕΟΧ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται ως εξής:

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες ή επικράτειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουν την έδρα τους σε πολλές χώρες στον κόσμο, και κυρίως στον ΕΟΧ, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Αυστραλία.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε έναντι μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, χρήσης, μεταβολής ή καταστροφής. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Τι δικαιώματα και επιλογές έχετε;

Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας, τις οποίες τηρούμε:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές,

 • να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε, να τις ενημερώσουμε ή να τις διαγράψουμε,

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,

 • να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να διαγραφείτε από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία, και

 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» ή μια διεύθυνση επικοινωνίας στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα όπως, για παράδειγμα, σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν βρίσκεστε στη Γαλλία, μάθετε περισσότερα...

 • Αν είστε στη Γαλλία, έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε οδηγίες σχετικά με πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς σε περίπτωση θανάτου σας (συγκεκριμένα, αν πρέπει να τις αποθηκεύσουμε ή να τις διαγράψουμε και αν άλλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να τις δουν). Μπορείτε:
  (A) να εκδώσετε γενικές οδηγίες σε έναν πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών που είναι καταχωρημένος στη γαλλική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (η οποία ονομάζεται «CNIL») (οι εν λόγω οδηγίες ισχύουν για κάθε χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν) ή
  (B) να μας δώστε συγκεκριμένες οδηγίες που ισχύουν μόνο για τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς.
  Οι οδηγίες σας ενδεχομένως να μας ζητούν να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους (αλλά αν οι πληροφορίες περιέχουν πληροφορίες για άλλους, τότε η υποχρέωσή μας να σεβαστούμε τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας στην επιστολή). Μπορείτε να ορίσετε ένα τρίτο μέρος που θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της τήρησης των οδηγιών σας. Εάν δεν ορίσετε τρίτο μέρος με αυτόν τον τρόπο, οι κληρονόμοι σας (εκτός αν άλλως ορίσετε στις οδηγίες σας) δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά σας σχετικά με τις πληροφορίες σας μετά τον θάνατό σας:
  (i) για να διαχειριστούν την περιουσία σας (περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι σας θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν για να εντοπίσουν και να λάβουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη διαχείριση της περιουσίας σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ψηφιακών αγαθών ή δεδομένων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν οικογενειακή μνήμη η οποία είναι μεταβιβάσιμη στους κληρονόμους σας) και
  (ii) για να βεβαιωθούν ότι τα μέρη που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που σας αφορούν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός του θανάτου σας (όπως το κλείσιμο του λογαριασμού σας και τον περιορισμό της χρήσης ή ενημέρωσης των πληροφοριών που σας αφορούν).

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τις οδηγίες σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε περίπτωση θανάτου σας, βλ. άρθρο 40-1 του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978. Σε περίπτωση θανάτου σας, σταματάτε εξ ορισμού να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας και θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν σύμφωνα με τις πολιτικές περί διατήρησης (δείτε την παράγραφο «Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;» για λεπτομέρειες).

Εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, μάθετε περισσότερα...

 • Εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, ισχύουν σε εσάς οι παρακάτω επιπλέον πληροφορίες:
  (A) εάν δεν μας παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας, μπορεί να μην είμαστε σε θέση (κατά περίπτωση) να παρέχουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών που επιθυμείτε· και
  (B) η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) εξηγεί: (i) τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς· (ii) τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας· και (iii) τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε οποιαδήποτε καταγγελία.

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI και, εφόσον υπάρχει, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται επίσης σε κάθε επικοινωνία που λαμβάνετε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI.

Εάν η χώρα σας διαθέτει αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί της για τυχόν απορίες ή ζητήματα που σας απασχολούν. Εάν η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI δεν μπορεί να επιλύσει τα ερωτήματα ή τις ανησυχίες σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικα μέσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Όταν απαιτείται από τον νόμο, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές και, επίσης, όταν απαιτείται από τον νόμο, θα αποκτούμε τη συγκατάθεσή σας για τις εν λόγω αλλαγές.

Τελευταία τροποποίηση στις 29 Μαρτίου 2019.