Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μέλος της Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.) θα σας έχουν δοθεί ξεχωριστά κατά τη στιγμή της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς (ή της επιβεβαίωσής της), για παράδειγμα, σε μια ειδοποίηση σε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο, σε ένα e-mail ή σε μια σύμβαση μεταξύ μας, που περιέχει έναν σύνδεσμο προς την παρούσα δήλωση. Εναλλακτικά, μπορεί να έχετε οδηγηθεί στην παρούσα δήλωση αφού συλλέξαμε πληροφορίες για εσάς, αλλά λόγω των περιστάσεων της συλλογής, χωρίς να επικοινωνήσουμε μαζί σας προσωπικά εκείνη τη στιγμή.

 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος διεθνής όμιλος προϊόντων καπνού. Αποτελείται από διάφορες εταιρείες ή «συνδεδεμένες εταιρείες».
 • Συνδεδεμένες εταιρείες της PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών της Philip Morris International είναι μία «συνδεδεμένη εταιρεία της PMI». Ο όρος «εμείς» (ή «εμάς» ή «μας») αναφέρεται στη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συνέλεξε για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που έχει συμβληθεί για τη λήψη αγαθών ή υπηρεσιών από εσάς ή τον εργοδότη σας ή η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που επικοινώνησε μαζί σας ή της οποίας το γραφείο επισκεφτήκατε).
 • Προϊόν της PMI: ένα προϊόν δικό μας ή μιας άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της PMI.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους.

 • Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες απευθείας (π.χ. υπογραφή μιας σύμβασης, συμπλήρωση μιας φόρμας, πραγματοποίηση κλήσης σε εμάς, αλληλογραφία μαζί μας ή συνάντηση με έναν από τους υπαλλήλους μας).
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε συστήματα της PMI, συσκευές που έχουν εκδοθεί από την PMI, όπως έναν φορητό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, λογισμικό που έχει εκδοθεί από την PMI (π.χ. εφαρμογή της PMI) ή ιστότοπο της PMI).
 • Ενδέχεται να αποκτήσουμε πληροφορίες από τρίτους (π.χ. τον εργοδότη σας, τον εκπρόσωπό σας ή πηγές διαθέσιμες στο κοινό, όπως σε έναν ιστότοπο της εταιρείας, αναζητήσεις στο διαδίκτυο, υπηρεσίες επιχειρηματικών πληροφοριών ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα LinkedIn, Facebook και Twitter).

Στην παρούσα δήλωση, αναφερόμαστε σε όλες τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας ως «σημεία επαφής της PMI». Τα σημεία επαφής της PMI περιλαμβάνουν τόσο φυσικά (για παράδειγμα, γραφεία της PMI, καταστήματα λιανικής και εκδηλώσεις) όσο και ψηφιακά (για παράδειγμα, αλληλογραφία μέσω e-mail, χρήση εφαρμογών και ιστοτόπων).

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που παρέχετε απευθείας. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • εγγραφείτε για να είστε μέλος των βάσεων δεδομένων μας (για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω μιας εφαρμογής ή διαδικτυακά)·
 • συνάψετε μια σύμβαση για να μας παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες ή να μας παρέχετε πληροφορίες κατά την εκτέλεση αυτής της σύμβασης·
 • συνάψετε μια σύμβαση μαζί μας για την πώληση προϊόντων της PMI·
 • λάβετε ή χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό σημείο επαφής (π.χ. μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο)·
 • επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω e-mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφώνου·
 • συναντηθείτε ή αλληλογραφήσετε με έναν από τους υπαλλήλους μας για να συζητήσετε την επιχείρησή σας, τις απόψεις σας σχετικά με θέματα που είναι σημαντικά για εμάς ή την επιχείρησή μας·
 • εγγραφείτε για να λαμβάνετε δελτία τύπου της PMI, ειδοποιήσεις μέσω e-mail ή επικοινωνίες μάρκετινγκ·
 • συμμετάσχετε σε έρευνες της PMI ή (όπου επιτρέπεται από το νόμο) σε διαγωνισμούς ή προωθήσεις της PMI· ή
 • επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή παρευρεθείτε σε μια εκδήλωση που έχει διοργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI.

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς αυτόματα. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • επισκεφθείτε τα γραφεία μας (π.χ. μέσω εγγραφής βίντεο (CCTV) και αρχείων καταγραφής πρόσβασης κτιρίων)·
 • εργάζεστε ή επισκεφθείτε ένα κατάστημα που πωλεί προϊόντα της PMI (π.χ. συλλέγοντας τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση μιας αγοράς ή μέσω αισθητήρων στο κατάστημα που συνδέονται με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας)·
 • παρευρεθείτε σε μια εκδήλωση που έχει διοργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI (π.χ. μέσω αγορών/πωλήσεων στην εκδήλωση) ή μέσω αισθητήρων στην εκδήλωση που συνδέονται με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας·
 • χρησιμοποιήσετε συστήματα της PMI, λογισμικό που έχει εκδοθεί από την PMI ή συσκευές που έχει εκδώσει η PMI, όπως έναν φορητό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο (π.χ. συλλέγοντας δεδομένα χρήσης συστημάτων και συσκευών, αποκτώντας πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής και αποθηκεύοντας αλληλογραφία που έχει σταλεί και ληφθεί με χρήση συστημάτων και συσκευών της PMI)·
 • επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ενός σημείου επαφής της PMI ή μέσω πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης)·
 • χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής της PMI (π.χ. μέσω μηχανισμών παρακολούθησης σε μια εφαρμογή ή σε έναν ιστότοπο) ή
 • αναρτήσετε δημόσια μηνύματα σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ακολουθούμε (για παράδειγμα, για να μπορούμε να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να ανταποκριθούμε σε αιτήματα σχετικά με προϊόντα της PMI).

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής της PMI. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το συγκεκριμένο σημείο επαφής της PMI. Για να μάθετε σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των cookies ανάλυσης της Google) και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies, δείτε τη δήλωση για τα cookies που διατίθεται στο εν λόγω σημείο επαφής ή μέσω αυτού.

Όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, ιδίως όσον αφορά στην προετοιμασία για συνεργασία με εσάς ή τον εργοδότη σας ή σχετικά με τις δημόσια γνωστές απόψεις σας, τις απόψεις και τις αποφάσεις σας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την PMI. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται από εταιρείες παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών, πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών της PMI, πληροφορίες προφίλ διαθέσιμες στο κοινό σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών (όπως το LinkedIn).

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλα πλαίσια που θα καταστήσουμε σαφή σε εσάς εκείνη τη στιγμή.

Ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγουμε;

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες διαφόρων τύπων σχετικά με εσάς:

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη διευθέτηση της σχέσης μας με εσάς, τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό σας (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μας με μια τέτοια σχέση)
 • πληροφορίες απαραίτητες για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις συναλλαγές ή την παροχή συμβουλών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της PMI (για παράδειγμα, για την εκπλήρωση παραγγελιών)
 • απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή υποστήριξης για προϊόντα ή υπηρεσίες της PMI ή για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • πληροφορίες σχετικά με το τι κάνετε στην επιχείρησή σας σχετικά με τους καταναλωτές μας, τα προϊόντα της PMI ή εμάς (π.χ. εκτέλεση υπηρεσιών εγγύησης, προβολή προϊόντων της PMI και υλικό για τα σημεία πώλησης κ.λπ.)
 • πληροφορίες που μας δίνετε σε συμβάσεις, φόρμες ή έρευνες
 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στα γραφεία, τα καταστήματα και τις εκδηλώσεις μας
 • πληροφορίες που μας δίνετε σε κλήσεις που κάνετε σε εμάς, συναντήσεις που έχετε με τους υπαλλήλους μας ή e-mail που μας στέλνετε
 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
 • απαραίτητες πληροφορίες για την επαλήθευση της ηλικίας, της ταυτότητας και της εξουσίας σας να ενεργείτε εκ μέρους του εργοδότη σας, εάν ισχύει
 • πληροφορίες σχετικά με τις δημόσια γνωστές απόψεις, τις απόψεις και τις αποφάσεις σας που μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την PMI
 • πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς κατά τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI
 • αυτοματοποιημένα αρχεία για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της PMI, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν εκδοθεί από την PMI

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς απευθείας θα είναι σαφείς από το πλαίσιο στο οποίο τις παρέχετε. Για παράδειγμα:

 • όπου είστε προμηθευτής (ή δυνητικός προμηθευτής), για να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας, τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό σας, μας παρέχετε το όνομά σας, την επαφή, λεπτομέρειες τιμολόγησης, και λεπτομέρειες των προϊόντων/υπηρεσιών (και όπου αρμόζει, απαιτήσεις εξόδων) ώστε να εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας, ή να προβούμε σε βήματα για την εκπλήρωση αυτών των ενεργειών (π.χ. πληροφορίες οικονομικής σταθερότητας, πληροφορίες σχετικά με εμπορικές κυρώσεις, έλεγχοι ιστορικού) και να διαχειριστούμε την πρόσβαση και τη χρήση των κτιρίων μας, των συστημάτων πληροφορικής και των συσκευών πληροφορικής·
 • όπου είστε δημόσιο πρόσωπο του οποίου οι απόψεις μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την PMI, μπορεί να σημειώσουμε ποιες είναι οι απόψεις που έχετε δημοσιοποιήσει, καθώς και την ώρα και την ημερομηνία που το κάνατε ή όπου συναντάτε έναν από τους εργαζομένους μας, τις βασικές λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συνάντηση, καθώς και τις απόψεις που έχετε μοιραστεί μαζί μας ως δημόσιες απόψεις σας·
 • μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε προγράμματα ανταμοιβών ή να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις που θα σας ενδιαφέρουν·
 • ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας, για παράδειγμα ένα αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτότητας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα γενικά αφορούν:

 • λεπτομέρειες της επίσκεψής σας ή της κλήσης σας (όπως ώρα και διάρκεια)·
 • στα γραφεία μας, σε ένα κατάστημα πωλήσεων ή σε μια εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται κοντά σας), πόσο συχνά επισκέπτεστε και σε ποιες περιοχές έχετε πρόσβαση/επισκέπτεστε και για πόσο χρονικό διάστημα·
 • πληροφορίες για συστήματα ελέγχου πρόσβασης κτιρίων·
 • βιομετρικά δεδομένα για σκοπούς ταυτοποίησης (για ελέγχους πρόσβασης κτιρίου ή πρόσβαση σε συσκευές ΙΤ)·
 • τη χρήση των ψηφιακών σημείων επαφής της PMI από εσάς (όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η σελίδα από την οποία προήλθατε και η σελίδα στην οποία κατόπιν μεταβήκατε, τους όρους αναζήτησης που καταχωρίσατε ή τους συνδέσμους που κάνατε κλικ εντός του σημείου επαφής)·
 • αυτοματοποιημένα αρχεία για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της PMI, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν εκδοθεί από την PMI
 • πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς κατά τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI
 • πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς κατά τη χρήση διαδικτυακών φόρουμ της PMI·
 • πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς σε αλληλογραφία· και
 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τα δεδομένα τοποθεσίας, τα στοιχεία οποιωνδήποτε cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούνται γενικά από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (όπως ο ρόλος, οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας και οι απόψεις, οι γνώμες και οι αποφάσεις σας που μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την PMI), όπως για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, με τις αντίστοιχες μεθόδους συλλογής και τη νομική βάση για χρήση, είναι:

Σκοπός

Μέθοδος συλλογής και νομική βάση για την επεξεργασία

Συμμόρφωση με κανονιστικές υποχρεώσεις

 • επαλήθευση της ηλικίας, της ταυτότητάς σας και της κατάστασης επιχειρηματικού συνεργάτη σας
 • φορολογικές και επιχειρηματικές λογιστικές υποχρεώσεις
 • «γνωρίστε τον προμηθευτή σας»
 • εμπορικές κυρώσεις
 • έλεγχοι ιστορικού
 • διαχείριση υγείας και ασφάλειας
 • αιτήματα νομικής και κανονιστικής γνωστοποίησης
 • συγκρούσεις συμφερόντων
 • καταγραφή των φύλλων χρόνου εργασίας και των τιμολογίων, στον βαθμό που ενεργείτε ως εξωτερικός σύμβουλος
 • τήρηση συμβάσεων και σχετικών εγγράφων στα οποία μπορεί να αναφέρεστε
 • διερεύνηση αναφερόμενων ισχυρισμών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας κατά τη διάρκεια μιας σχέσης ή αλληλεπίδρασης με εμάς.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή είναι απαραίτητο για εμάς να συμμορφωνόμαστε με μια νομική υποχρέωση να συναλλασσόμαστε μόνο με ενήλικες και να λειτουργούμε την επιχείρησή μας με συμμορφώσιμο τρόπο (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών νόμων και της φορολογικής συμμόρφωσης), για να τηρούμε οικονομικά και φορολογικά αρχεία, να συμμορφωνόμαστε με τις εμπορικές κυρώσεις, να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους για την υγεία και την ασφάλεια (που μπορεί να περιλαμβάνουν την τήρηση αρχείων συμβάντων), για την παραγωγή αναφορών, για να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα για πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές και να διαχειριζόμαστε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων ή, σε χώρες όπου δεν υπάρχει τέτοια νομική υποχρέωση, επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να λειτουργούμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ορθής πρακτικής έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

 • επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών από εσάς ή τον εργοδότη σας
 • διαχείριση του λογαριασμού που διατηρούμε μαζί σας ή με τον εργοδότη σας
 • επεξεργασία πληρωμών
 • διαχείριση σχέσεων
 • παρακολούθηση της συμμόρφωσής σας με τη σύμβασή μας, τις πολιτικές μας και τα εσωτερικά μας προγράμματα (π.χ. το πρόγραμμά μας GAP εάν είστε αγρότης που μας προμηθεύει πρώτες ύλες)
 • διερεύνηση μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση, τις πολιτικές και τα εσωτερικά μας προγράμματα, ζητήματα και περιστατικά
 • διαχείριση της αποκατάστασης της μη συμμόρφωσης με πολιτικές με τη σύμβαση, τις πολιτικές και τα εσωτερικά μας προγράμματα, ζητήματα και περιστατικά

Γενικά, θα λαμβάνουμε τις πληροφορίες από εσάς απευθείας ή μέσω του εργοδότη σας (τυπικά το όνομα, ο ρόλος, η επαγγελματική διεύθυνση, η επαγγελματική διεύθυνση e-mail, παραγγελίες, υπηρεσίες, πληροφορίες πληρωμής, (κατά περίπτωση, λεπτομέρειες δαπανών) αλληλογραφία).

Τις χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασής μας με εσάς ή τον εργοδότη σας ως αγοραστή των προϊόντων ή υπηρεσιών σας ή όπου δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε από εσάς ή τον εργοδότη σας, για την επεξεργασία πληρωμών, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με εσάς ή τον εργοδότη σας και να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τη σύμβασή μας, τις πολιτικές και προγράμματα έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Πώληση των προϊόντων μας

 • εκπλήρωση των παραγγελιών σας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αποδείξεων)
 • επεξεργασία των πληρωμών σας
 • παροχή υπηρεσιών εγγύησης

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας ή μέσω του εργοδότη σας, όπως ισχύει (τυπικά το όνομα, ο ρόλος, η επαγγελματική διεύθυνση, η επαγγελματική διεύθυνση e-mail, παραγγελίες, πληροφορίες πληρωμής, αλληλογραφία).

Τις χρησιμοποιούμε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς ή τον εργοδότη σας ως αγοραστή των προϊόντων μας.

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις πωλήσεις

 • αντιμετώπιση των ερωτημάτων και αιτημάτων σας
 • αλληλογραφία με εσάς
 • γενική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • διαχείριση σχέσεων

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς ή μέσω του εργοδότη σας.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις πωλήσεις σε εσάς ή τον εργοδότη σας, έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Διαχείριση επιχειρηματικών προωθήσεων και σχέσεων (όπου επιτρέπεται από το νόμο)

 • για να σας ενημερώνουμε για σχετικές επικαιροποιήσεις, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις
 • για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας
 • για να κατανοούμε τις προτιμήσεις σας (όπως ποια προϊόντα ή εκδηλώσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας)
 • για τη διαχείριση προγραμμάτων αφοσίωσης
 • για να σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να διαχειριζόμαστε έρευνες ή εκστρατείες έρευνας αγοράς
 • για λόγους ερευνών αγοράς
 • για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
 • για τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ
 • για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας από τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας, όπως με χαιρετισμούς ή προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν)

Αυτό θα αποτελεί συνήθως ένα συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία για την παρακολούθηση της χρήσης των σημείων επαφής της PMI) και (όπου επιτρέπεται από το νόμο) πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους (όπως δημόσιες αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας και να σας ενημερώνουμε για την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις μας, να λειτουργούμε τα σημεία επαφής με την PMI και να προσαρμόζουμε τις εμπειρίες σας, με τρόπους έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Διαχείριση επιχειρηματικών προωθήσεων και σχέσεων (όπου επιτρέπεται από το νόμο)

 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με και να διαχειριζόμαστε τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI, τις προωθητικές ενέργειες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τα καταστήματα, τις εκδηλώσεις και τους κανονισμούς για τα προϊόντα καπνού, καθώς και να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε εργαλεία για την επιδίωξη αυτών των σκοπών

Αυτό θα αποτελεί συνήθως ένα συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα ονόματα χρηστών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες) και (όπου επιτρέπεται από το νόμο) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους (όπως δημόσιες αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να σας ενημερώνουμε για αυτά τα πράγματα, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Σε ορισμένες χώρες, όπου απαιτείται από το νόμο, θα σας στέλνουμε αυτά τα υλικά σε ηλεκτρονική μορφή μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Διοίκηση επιχειρήσεων

 • γενική οργανωτική διαχείριση και τήρηση επιχειρηματικών αρχείων
 • διαχείριση κύκλου ζωής εργολάβου (από την πρόσληψη έως την αποχώρηση)
 • διαχείριση επισκεπτών και τήρηση αρχείων
 • διαχείριση και λειτουργία εκδηλώσεων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και συμμόρφωσης
 • αλληλογραφία σχετικά με τη σχέση μας με εσάς ή τον εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των ερωτημάτων και των αιτημάτων σας
 • ανάπτυξη, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής
 • διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων, των συσκευών, των πληροφοριών και των κτιρίων
 • λειτουργία των βάσεων δεδομένων επαφών και των εργαλείων συνεργασίας
 • διεθνείς μετακινήσεις και ταξίδια
 • λειτουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
 • διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών, των επισκεπτών και της ιδιοκτησίας κάθε συνδεδεμένης εταιρείας της PMI

Γενικά, θα λαμβάνουμε τις πληροφορίες από εσάς απευθείας ή μέσω του εργοδότη σας.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας και να διατηρούμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των κτιρίων, των πληροφοριών και των συστημάτων πληροφορικής μας έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για τον περιορισμό χρήσης των πληροφοριών που σας αφορούν.

Παρακολούθηση ασφάλειας και συστημάτων

 • έλεγχος ταυτότητας και πρόσβαση σε ελέγχους και αρχεία καταγραφής, κατά περίπτωση
 • παρακολούθηση των συστημάτων, των συσκευών, του διαδικτύου και του e-mail της PMI στο οποίο σας έχει παραχωρηθεί πρόσβαση
 • παρακολούθηση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της PMI, παραδόσεις σε θυγατρικές εταιρείες της PMI και διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας
 • ενεργοποίηση και διαχείριση της χρήσης των συστημάτων της PMI, του λογισμικού που έχει εκδοθεί από την PMI (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και του e-mail), των συσκευών της PMI και των πληροφοριών της PMI, παρακολούθηση της χρήσης αυτών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των εγκαταστάσεων διαδικτύου και e-mail, καθώς και του κατάλληλου χειρισμού των πληροφοριών της εταιρείας (για παράδειγμα, για την αξιολόγηση του κατά πόσον ενδέχεται να έχει υπάρξει μια παραβίαση (είτε σκόπιμη είτε ακούσια) των πολιτικών της εταιρείας για την προστασία των εταιρικών πληροφοριών

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα με διάφορα μέσα, όπως η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση συστημάτων και συσκευών και η καταγραφή CCTV και ήχου στις εγκαταστάσεις μας.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια της φυσικής και ψηφιακής υποδομής μας, των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Υποστήριξη για όλους τους παραπάνω σκοπούς

 • διαχείριση των λογαριασμών σας
 • για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, επιτρέποντάς σας να παραμένετε συνδεδεμένοι σε ενότητες ενός σημείου επαφής που προορίζονται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες, με τη χρήση της γλώσσας που προτιμάτε, συσχετίζοντας το καλάθι αγορών σας με εσάς)
 • αλληλογραφία με εσάς
 • βελτίωση των εμπειριών σας
 • διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό θα είναι συνήθως ένας συνδυασμός των πληροφοριών που μας παρέχετε (συνήθως όνομα, κωδικός πρόσβασης (ή ισοδύναμο)) και των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης).

Τις χρησιμοποιούμε για λόγους που αντιστοιχούν στον σκοπό της χρήσης των πληροφοριών που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, όπου διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας, για να υποστηρίξουμε μια αγορά ή να παρέχουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας ως αγοραστή των προϊόντων μας. Όπου διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας, υποστηρίζουμε την επιχειρηματική ανάπτυξη και επομένως τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν κ.λπ.

Επιχειρησιακά αναλυτικά στοιχεία και βελτιώσεις

 • για να μπορούμε εμείς ή οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες να σας ενημερώνουμε για τις πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στην προώθηση των προϊόντων της PMI
 • για αναλύσεις και βελτιώσεις επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, συστημάτων, διαδικασιών, γραφείων, σημείων πώλησης προϊόντων της PMI, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων, ψηφιακών σημείων επαφής της PMI και των συσκευών και πληροφοριών που εμείς (ή οι θυγατρικές μας) παρέχουμε σε εσάς ή τον εργοδότη σας)

Αυτό θα είναι συνήθως ένας συνδυασμός των πληροφοριών που μας παρέχετε και των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα και (όπου επιτρέπεται από το νόμο) που λαμβάνουμε από τρίτους.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύουμε και να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας απόδοση, τα προϊόντα, τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα γραφεία, τα καταστήματα, την εκπαίδευση, τις εκδηλώσεις, τα σημεία επαφής της PMI και τις συσκευές και τις πληροφορίες που παρέχουμε και για να προσκαλούμε άλλους να συμμετάσχουν στην προώθηση των προϊόντων της PMI, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Κατανόηση των απόψεων και των αποφάσεών σας

Αυτές θα είναι συνήθως πληροφορίες που αποκτούμε από δημόσια διαθέσιμες πηγές τρίτων, όπως από έναν εταιρικό ιστότοπο, αναζητήσεις στο διαδίκτυο ή από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Facebook και το Twitter ή που αποκτούμε απευθείας από εσάς, όπως οι απόψεις σας που έχετε μοιραστεί μαζί μας ως δημόσιες απόψεις.

Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τις απόψεις και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να χαρτογραφούμε τον τρόπο με τον οποίο οι απόψεις και οι αποφάσεις τους μπορεί να επηρεάσουν την PMI και τον κλάδο της, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Όπου δεν βασίζουμε τη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν σε μία από τις παραπάνω νομικές βάσεις ή όπου απαιτείται από το νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (αυτές οι περιπτώσεις θα είναι σαφείς από το πλαίσιο).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, θα παρέχουμε μια συμπληρωματική δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που εξηγεί την εν λόγω χρήση. Θα πρέπει να διαβάσετε οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση σε συνδυασμό με την παρούσα δήλωση.

Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε:

 • συνδεδεμένες εταιρείες της PMI·
 • τρίτα μέρη που παρέχουν στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως επαγγελματίες σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης, ελεγκτές και πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών)·
 • προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σε τομείς που συνδέονται με τα προϊόντα μας ή που συνάδουν με το στυλ και την εικόνα τους), ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας με προσφορές που πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, για εμπορικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαίδευση· και
 • άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο (όπως κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και επαγγελματίες σύμβουλοι).

Θα κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Έτσι, όπου ο νόμος απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, θα τη ζητήσουμε από εσάς εκ των προτέρων.

Κοινοποίηση δεδομένων σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI

 • Οι πληροφορίες που σας αφορούν θα κοινοποιηθούν στην Philip Morris Products S.A. (με έδρα στο Neuchâtel της Ελβετίας), η οποία είναι ο τόπος κεντρικής διαχείρισης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης ΙΤ της Philip Morris International Sàrl (με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας) ως πάροχο τεχνολογίας για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris Products S.A. και (στον βαθμό που έχει πρόσβαση) η Philip Morris International IT Service Centre Sàrl επεξεργάζονται τις πληροφορίες για εσάς για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Εάν διευθετήσουμε επιχειρηματικά ταξίδια (π.χ. για να επισκεφτείτε μια άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI), πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορεί να κοινοποιηθούν στη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που αποτελεί το περιφερειακό μας κέντρο λειτουργιών (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συνέλεξε για πρώτη φορά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, τη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που αποτελεί το περιφερειακό κέντρο λειτουργιών για τη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI στην οποία ταξιδεύετε, τη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI στην οποία ταξιδεύετε και τη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε διευθετήσεις ασφάλειας σε σχέση με το επιχειρηματικό ταξίδι.
 • Οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία έχετε επαφές ή συνεργάζεστε (για παράδειγμα, εάν πουλάτε προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή ταξιδεύετε σε άλλα γραφεία της PMI κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης σας με κάποια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI).

Λεπτομέρειες για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες έχουν έδρα, είναι διαθέσιμες εδώ.

Πρόσθετα σημεία ειδικά για κάθε χώρα

Σύμφωνα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θέλουμε να είστε ενήμεροι για περαιτέρω σημεία.

Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, μάθετε περισσότερα...

Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, σημειώστε ότι κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI με βάση την «κοινή χρήση» σύμφωνα με τους ιαπωνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Όταν το κάνουμε αυτό, η Philip Morris Japan Limited (PMJ) συνεχίζει να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις προσωπικές σας πληροφορίες και απαιτούμε από όλους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα να κάνουν το ίδιο. Επιπλέον, εάν βρίσκονται εκτός Ιαπωνίας, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

 • Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς (όπως τον εργοδότη σας, τους συμβούλους, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, τους λιανοπωλητές, τους εκπαιδευτές σε προϊόντα, τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών και τους παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).
 • Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σύμφωνα με το είδος του πράγματος που μπορεί να συσχετίσετε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, επειδή έχει παρόμοια ή συμπληρωματική εικόνα, στυλ ή λειτουργικότητα) ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες που θεωρούν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 • Μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα: κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, ως απάντηση σε αίτημα από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους, όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποτροπή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με μια έρευνα εικαζόμενης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας, όπως και στο πλαίσιο μιας οργανωτικής αναδιάρθρωσης.
 • Εάν διευθετήσουμε επιχειρηματικά ταξίδια (π.χ. για να επισκεφτείτε μια άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI), οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη που οργανώνουν ταξίδια, παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ή ταξιδιών, όπως ταξιδιωτικούς πράκτορες, online παρόχους κρατήσεων, πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, σιδηροδρομικές εταιρείες και ξενοδοχεία. Αυτά τα τρίτα μέρη θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που σας αφορούν για τους δικούς τους σκοπούς (για παράδειγμα, για την απαλλαγή των υποχρεώσεών τους για την παροχή μεταφοράς ή διαμονής σε εσάς) και θα πρέπει να ελέγξετε τις δηλώσεις απορρήτου τους για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν.

Πού μπορεί να σταλούν πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Όπως ισχύει για κάθε πολυεθνικό οργανισμό, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI διαβιβάζουν πληροφορίες παγκοσμίως. Συνεπώς, οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβάζονται παγκοσμίως (για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ. Εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός Αυστραλίας).

Όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορεί να διαβιβαστούν είτε εντός είτε εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή περιοχής που μπορεί να μην έχει ισοδύναμα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του ΕΟΧ θα διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και στους παρόχους υπηρεσιών τους, εκτός του ΕΟΧ, για παράδειγμα, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας μιας παγκόσμιας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση θα:

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών στις χώρες ή τις περιοχές αυτές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ινδίας, των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Αυστραλίας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των πληροφοριών που παρέχετε. Επίσης, απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν οι πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Μετά από αυτό, θα τις διαγράψουμε. Η περίοδος θα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, μερικές φορές είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Συνήθως, διατηρούμε δεδομένα με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος

Εξήγηση/τυπικά κριτήρια διατήρησης

 • αρχεία βάσεων δεδομένων

Εάν είστε ιδιώτης που μας παρέχει υπηρεσίες (είτε άμεσα είτε για τον εργοδότη σας), οι περισσότερες πληροφορίες στο προφίλ σας διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, για παράδειγμα, ενώ συνεχίζετε να παρέχετε υπηρεσίες, να αγοράζετε προϊόντα, ενώ χρησιμοποιείτε το ψηφιακό σημείο επαφής ή όταν απαντάτε στις επικοινωνίες μας. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ σας για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως το ιστορικό αγορών σας, είναι φυσικά παρωχημένα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα μετά από καθορισμένες περιόδους όπως αρμόζει για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

 • αρχεία επιχειρήσεων και πληρωμών

Διατηρούμε αρχεία τιμολογίων, πωλήσεων, αγορών, πληρωμών που καταβάλλονται και λαμβάνονται, καθώς και αρχεία υποστηρικτικών εγγράφων (όπως συμβάσεις και e-mail) σύμφωνα με τις εταιρικές και φορολογικές απαιτήσεις, συνήθως για 11 έτη. Διατηρούμε επίσης αρχεία των ελέγχων που διεξάγονται στους προμηθευτές για όσο διάστημα απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

 • αρχεία επισκεπτών

Εάν επισκεφθείτε τα κτίριά μας, το αρχείο επισκέπτη για σας διατηρείται συνήθως για μια περίοδο μόνο λίγων μηνών.

 • CCTV

Εάν επισκεφθείτε τα κτίριά μας, τα αρχεία CCTV διατηρούνται συνήθως για μια περίοδο μόνο λίγων ημερών, έως και μερικές εβδομάδες, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για την καταγραφή.

 • αγορές και εγγύηση

Εάν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για σκοπούς τήρησης φορολογικών και λογιστικών αρχείων). Εάν εγγραφείτε επίσης για εγγύηση ενός προϊόντος της PMI, θα διατηρήσουμε τις σχετικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα σχετίζεται με την εγγύηση.

 • εξυπηρέτηση πελατών

Εάν επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, θα καταγράψουμε το αίτημά σας και θα το διατηρήσουμε για όσο παραμένει σχετικό με τη σχέση μας, για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να αντικαταστήσουμε μια συσκευή που καλύπτεται από εγγύηση. Άλλα αρχεία που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών (για παράδειγμα, μια αυτοματοποιημένη καταγραφή μιας τηλεφωνικής κλήσης στην οποία μας ζητάτε να σας κατευθύνουμε σε κατάστημα λιανικής πώλησης) μπορεί να είναι σχετικά μόνο μέχρι να γίνουν πιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο προσωρινά.

 • αρχεία καταγραφής ελέγχου συστήματος

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχου συστήματος διατηρούνται συνήθως για περίοδο 18 μηνών.

 • επιχειρηματικές αναλύσεις

Τα δεδομένα της ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI και καθίστανται ανωνυμοποιημένα/συγκεντρωτικά λίγο αργότερα.

Ποια δικαιώματα και επιλογές έχετε;

Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με πληροφορίες που διατηρούμε:

 • να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτές·
 • να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε, ενημερώσουμε ή να τις διαγράψουμε·
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, σε ορισμένες περιπτώσεις·
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, σε ορισμένες περιπτώσεις·
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους από εμάς·
 • φορητότητα δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις·
 • να εξαιρεθείτε από τη χρήση τους από εμάς για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ· και
 • να υποβάλετε μια καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως συνδέσμους «διαγραφής» (unsubscribe) ή δίδοντάς σας μια διεύθυνση επικοινωνίας, σε μηνύματα που λαμβάνετε ή χρησιμοποιώντας τις επαφές στην παράγραφο «με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε για ερωτήσεις;» στο τέλος αυτής της δήλωσης.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητές συσκευές που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στείλουν προωθημένα μηνύματα (push), για παράδειγμα σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Τα δικαιώματα που έχετε εξαρτώνται από τη νομοθεσία της χώρας σας. Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, θα έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν βρίσκεστε αλλού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (δείτε την παράγραφο «με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε για ερωτήσεις;» στο τέλος αυτής της δήλωσης) για να μάθετε περισσότερα.

Δικαίωμα σε σχέση με τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς

Περαιτέρω λεπτομέρειες (σημείωση: ισχύουν ορισμένα νομικά όρια για όλα αυτά τα δικαιώματα)

 • να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτές

Αυτό αποτελεί επιβεβαίωση των εξής:

 • εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι πληροφορίες σχετικά με εσάς·
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας·
 • τον σκοπό της επεξεργασίας·
 • τις κατηγορίες των σχετικών πληροφοριών·
 • τις κατηγορίες των ατόμων με τα οποία μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και όταν οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και δεν επωφελείται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των πληροφοριών·
 • (εάν την έχουμε) την πηγή των πληροφοριών, εάν δεν τις συλλέξαμε από εσάς·
 • (στον βαθμό που κάνουμε οτιδήποτε, που θα έχει υποπέσει στην αντίληψή σας) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει νομικές επιπτώσεις που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, και πληροφορίες που αφορούν τη σχετική λογική, όπως και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς· και
 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της περιόδου για την οποία θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες.

Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν και που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων).

 • να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε ή ενημερώσουμε·

Αυτό ισχύει εάν οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 • να μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε

Αυτό ισχύει εάν:

 • οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε·
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (σε αυτήν την περίπτωση, θα θυμηθούμε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι θέλετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν, οπότε θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας)·
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες βάσει έννομου συμφέροντος και διαπιστώνουμε ότι, μετά την εναντίωσή σας, δεν έχουμε συμφέρον που επικρατεί για να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε·
 • οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παράνομα· ή
 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους

Αυτό το δικαίωμα ισχύει προσωρινά ενώ εξετάζουμε την υπόθεσή σας, εάν εσείς:

 • αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε· ή
 • έχετε εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών βάσει έννομου συμφέροντος

(εάν χρησιμοποιήσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε πριν χρησιμοποιήσουμε ξανά τις πληροφορίες).

Αυτό το δικαίωμα ισχύει επίσης εάν:

 • η χρήση μας είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων· ή
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα απαιτείτε για να εδραιώσετε μια νομική υπόθεση.
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους

Εδώ έχετε δύο δικαιώματα:

 1. εάν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για απευθείας μάρκετινγκ: μπορείτε να εξαιρεθείτε (χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσετε) και θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και
 2. εάν χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν με βάση το έννομο συμφέρον σας για σκοπούς άλλους από το απευθείας μάρκετινγκ, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση τους από εμάς για αυτούς τους σκοπούς, εξηγώντας τη συγκεκριμένη κατάστασή σας και θα εξετάσουμε την εναντίωσή σας.
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους από εμάς

Αυτό ισχύει εάν η νομική βάση στην οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς είναι η συγκατάθεση. Αυτές οι περιπτώσεις θα είναι σαφείς από το πλαίσιο.

 • στη φορητότητα των δεδομένων

Εάν:

 1. μας έχετε παράσχει δεδομένα· και
 2. χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντί σας,

τότε έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα από εμάς σε μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε κάποιον άλλο, εάν είναι τεχνικά εφικτό για εμάς.

 • να υποβάλετε μια καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας

Κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να παρέχει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Για άλλες χώρες, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της αρχής της χώρας σας.

Πρόσθετα σημεία ειδικά για κάθε χώρα

Σύμφωνα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, μπορεί να έχετε κάποια πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν βρίσκεστε στη Γαλλία, μάθετε περισσότερα...

 • Εάν βρίσκεστε στη Γαλλία, έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς σε περίπτωση θανάτου σας (συγκεκριμένα, εάν θα πρέπει να τις αποθηκεύσουμε ή να τις διαγράψουμε και εάν θα πρέπει άλλοι να έχουν το δικαίωμα να τις δουν). Μπορείτε:
 1. να εκδώσετε γενικές οδηγίες προς έναν πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών εγγεγραμμένο στη γαλλική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (ονομάζεται «CNIL») (οι παρούσες οδηγίες ισχύουν για κάθε χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν) ή
 2. (B) να μας δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες που ισχύουν μόνο για τη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν.

Οι οδηγίες σας μπορεί να απαιτούν από εμάς να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε ένα τρίτο μέρος (αλλά όταν οι πληροφορίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλους, η υποχρέωσή μας να σεβόμαστε επίσης τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου τους μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας κατά γράμμα). Μπορείτε να ορίσετε ένα τρίτο μέρος ως υπεύθυνο για τη διασφάλιση της τήρησης των οδηγιών σας. Εάν δεν ορίσετε κάποιον τρίτο με αυτόν τον τρόπο, οι διάδοχοί σας (εκτός εάν καθορίσετε διαφορετικά στις οδηγίες σας) θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματά σας επί των πληροφοριών που σας αφορούν μετά το θάνατό σας:

 1. για τη διαχείριση της κληρονομικής περιουσίας σας (στην οποία περίπτωση οι διάδοχοί σας θα μπορούν να προσπελάσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, για να ταυτοποιήσουν και να λάβουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη διαχείριση της περιουσίας σας, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αγαθών ή δεδομένων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως οικογενειακή ανάμνηση που είναι μεταβιβάσιμη στους διαδόχους σας) και
 2. για να διασφαλιστεί ότι τα μέρη που χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με εσάς λαμβάνουν υπόψη τον θάνατό σας (όπως κλείσιμο του λογαριασμού σας και περιορισμός της χρήσης ή ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με εσάς).

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τις οδηγίες σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε περίπτωση θανάτου σας, ανατρέξτε στο Άρθρο 40-1 του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978. Όταν αποβιώσετε, όπως εξυπακούεται, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας και θα διαγράψουμε πληροφορίες για εσάς σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης που εφαρμόζουμε (δείτε την παράγραφο «Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν οι πληροφορίες σχετικά με εσάς;» για λεπτομέρειες).

Εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, μάθετε περισσότερα...

 • Εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία, οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες ισχύουν για εσάς:
 1. εάν δεν μας παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε (κατά περίπτωση) τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε ή να συνάψουμε ή να διαχειριστούμε μια εμπορική ή επιχειρηματική σχέση με εσάς (ή τον εργοδότη σας) και
 2. (B) Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας (διαθέσιμη στο https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) εξηγεί: (i) πώς μπορείτε να προσπελάσετε και να διορθώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, (ii) πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας πληροφοριών και (iii) πώς θα χειριστούμε οποιαδήποτε καταγγελία.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε για ερωτήσεις;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI και, εάν ισχύει, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα δοθούν επίσης σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας σταλεί από μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI.

Εάν η χώρα σας διαθέτει αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί τους για ερωτήσεις ή ανησυχίες. Εάν η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI δεν μπορεί να επιλύσει τις ερωτήσεις ή τους προβληματισμούς σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε δικαστική αποκατάσταση ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση ιδιωτικού απορρήτου), κατά καιρούς. Όπου το απαιτεί ο νόμος, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές. Επιπλέον, όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λαμβάνουμε επίσης τη συγκατάθεσή σας για τις αλλαγές.

Τελευταία τροποποίηση 1 Μαρτίου 2022. Μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκδόσεις αυτής της δήλωσης εδώ.