Wie zijn we?

Wij zijn een gelieerde onderneming van Philip Morris International, een groep ondernemingen. Alle gelieerde ondernemingen van de groep worden hier vermeld, samen met de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing. Gebruik deze gegevens als u contact met ons wilt opnemen.

Onze gegevens (naam, adres, enz.) zijn apart aan u gegeven tijdens (of ter bevestiging van) de verzameling van gegevens over u, bijv. in een verklaring in een app of op een website of in een e-mail met een link naar deze verklaring.

Philip Morris International of PMI betekent Philip Morris International, een toonaangevende internationale tabaksgroep. Dit bestaat uit een aantal bedrijven of “gelieerde ondernemingen”.

Gelieerde ondernemingen van PMI: Elk lid van de Philip Morris International bedrijvengroep is een “gelieerde onderneming van PMI”. “Wij” (of “ons” of “onze”) verwijst naar de gelieerde onderneming van PMI die als eerste gegevens over u verzamelt.

PMI-product: betekent een product van ons of een andere gelieerde onderneming van PMI.

Hoe verzamelen we gegevens over u?

We kunnen op verschillende manieren gegevens over u verzamelen.

 • U kunt ons rechtstreeks gegevens verstrekken (bijv. door een formulier in te vullen, ons te bellen of informatie naar ons te uploaden via een mobiele app).
 • We kunnen gegevens verzamelen van een elektronisch apparaat van PMI, als u ervoor kiest om gegevens naar ons te sturen.
 • We kunnen automatisch gegevens verzamelen wanneer u onze systemen gebruikt of wanneer wij met u communiceren (bijv. wanneer u een PMI-app of -website gebruikt of wanneer wij technologieën gebruiken om te observeren wanneer u e-mails ontvangt of opent of sms-berichten ontvangt).
 • We kunnen ook gegevens van derden verkrijgen (bijv. openbaar beschikbare informatie op socialmediaplatforms zoals Facebook en Twitter, of statistische informatie over de bevolking in bepaalde geografische gebieden).
 • Zo kunnen we bijv., waar toegestaan door de wet, informatie over u afleiden uit samengevoegde informatie die we van derden verkrijgen. Dit kan bijv. statistische gegevens omvatten over mensen in bepaalde geografische gebieden.

In deze verklaring verwijzen we naar alle methoden waarmee u in contact bent met ons als “PMI-touchpoints”. PMI-touchpoints omvatten zowel fysieke (bijv. winkels, evenementen en contactcentra voor consumenten) als digitale (bijv. apps en websites) plekken.

We kunnen gegevens verzamelen die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • zich aanmeldt als lid van onze databases (met inbegrip van loyaliteitsprogramma's), waarbij onder meer de leeftijd wordt geverifieerd (dit kan bijv. in persoon, via een app of online gebeuren);
 • informatie over onze producten opvraagt, wat leeftijdsherkenning kan inhouden (dit kan een computeranalyse van uw gezicht zijn via een app of online);
 • PMI-producten of -diensten koopt in een winkel;
 • een digitaal PMI-touchpoint downloadt of gebruikt (bijv. een app of website);
 • contact met ons opneemt via een touchpoint of via e-mail, social media of telefonisch;
 • een apparaat bij ons registreert;
 • zich inschrijft voor een PMI-panelportaal;
 • zich registreert om persberichten, e-mails of marketingberichten van PMI te ontvangen;
 • deelneemt aan enquêtes van PMI of (waar de wet dit toestaat) wedstrijden of acties van PMI; of
 • een evenement bezoekt dat een gelieerde onderneming van PMI heeft georganiseerd.

We kunnen gegevens verzamelen via een elektronisch apparaat, als u ervoor kiest om die gegevens naar ons te sturen. Deze gegevens kunnen met ons worden gedeeld via een directe verbinding met het internet, of via een van onze apps die u kunt downloaden.

We kunnen automatisch gegevens over u verzamelen. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • een winkel bezoekt die producten van PMI verkoopt (bijv. door het verzamelen van uw gegevens tijdens het afrekenen of via sensoren in de winkel die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • een evenement bezoekt dat een gelieerde onderneming van PMI heeft georganiseerd (bijv. via aankopen op dat evenement of via sensoren op het evenement die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • met ons communiceert (bijv. via een touchpoint of socialmediaplatform);
 • PMI-touchpoints gebruikt (bijv. via trackingmechanismen (zoals cookies en web beacons/pixels), voor zover wij die gebruiken, die u ontvangt wanneer u het PMI-touchpoint gebruikt of een e-mail of sms-bericht van ons ontvangt);
 • websites van derden gebruikt (bijv. met behulp van technologie die vergelijkbaar is met die in het bovenstaande punt is beschreven, die u ontvangt wanneer u een PMI-touchpoint bezoekt of een e-mail van ons ontvangt); of
 • u publieke posts plaatst op socialmediaplatforms die we volgen (bijv. zodat we de publieke opinie begrijpen of om vragen met betrekking tot producten van PMI te beantwoorden).

Zoals hierboven vermeld, kunnen we automatisch informatie over u verzamelen cookies en vergelijkbare trackingmechanismen (zoals web beacons/pixels) te gebruiken die u ontvangt wanneer u digitale PMI-touchpoints bezoekt of een elektronisch bericht van ons ontvangt. De specifieke cookies en andere mechanismen zijn afhankelijk van de touchpoint in kwestie. Om meer te weten te komen over deze mechanismen die op een PMI-touchpoint worden gebruikt, inclusief hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleegt u de informatie die op of via dat touchpoint beschikbaar wordt gesteld. Deze mechanismen kunnen Google Analytics-cookies omvatten (zie www.google.com/policies/privacy/partners/.)

Waar de wet dit toestaat, kunnen we gegevens over u verzamelen die van derden afkomstig zijn. Dit kunnen gegevens zijn die worden gedeeld tussen gelieerde ondernemingen van PMI, voor het publiek beschikbare profielgegevens (zoals uw voorkeuren en interesses) op socialmediawebsites van derden (zoals Facebook en Twitter) en marketinglijsten en aanvullende gegevens die zijn verkregen via externe bureaus.

Waar de wet dit toestaat, kunnen we gegevens over u afleiden uit gegevens over u die we al hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld samengevoegde gegevens over mensen in bepaalde geografische gebieden, die we van derden hebben verkregen, gebruiken om uw voorkeuren af te leiden.

We kunnen ook gegevens verzamelen in een andere context die op dat moment aan u duidelijk wordt gemaakt.

Welke gegevens over u verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten gegevens over u verzamelen:

 • gegevens over uw bestellingen, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn om deze af te ronden
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van garantiediensten
 • gegevens over de aanbevelingen die u doet
 • gegevens die u aan ons verstrekt door middel van formulieren of enquêtes en soortgelijke gegevens die u aan derden geeft en die aan ons worden doorgegeven
 • gegevens over uw locatie, wanneer u ervoor kiest deze met ons te delen (bijv. op uw mobiele telefoon)
 • gegevens over uw bezoeken aan onze winkels en evenementen (of winkels en evenementen waarmee we samenwerken)
 • gegevens die u ons verstrekt in communicatie (bijv. telefoontjes, chats, e-mails, sms-berichten) die u met contactcentra voert
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses (met inbegrip van gegevens die we afleiden uit andere gegevens, bijv. uit statistische informatie)
 • gegevens die noodzakelijk zijn om uw leeftijd te verifiëren
 • gegevens die door uw elektronisch apparaat (bijv. IQOS) worden gegenereerd, indien u ervoor kiest deze met ons te delen
 • gegevens over uw ervaringen met het gebruik van onze producten en diensten
 • statistische gegevens over u (bijv. over mensen in bepaalde geografische gebieden)

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen zullen blijken uit de context waarin u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 • als u een product van ons bestelt via een touchpoint, verstrekt u uw naam, contactgegevens, factureringsgegevens, betaalmethoden en de producten die u heeft gekozen zodat we uw bestelling kunnen afronden;
 • u kunt gegevens verstrekken over uw productvoorkeuren, interesses en ervaringen zodat we u producten en diensten kunnen aanbieden waarin u interesse heeft, en om onze producten en diensten te verbeteren;
 • wanneer u een afspraak met ons maakt (of iemand die uw producten of diensten ondersteunt), kunnen we uw naam en contactgegevens verzamelen;
 • we kunnen gegevens verzamelen waarmee we uw leeftijd kunnen verifiëren, bijv. een kopie van een identiteitsdocument of een afbeelding van uw gezicht (als foto of als video);
 • als u een van onze apps heeft gedownload, kunnen wij u vragen om uw locatie te gebruiken (zelfs wanneer de app gesloten of niet in gebruik is) voor bepaalde functies. De "vind mijn IQOS"-functie helpt u bijvoorbeeld uw toestel terug te vinden als u het kwijt bent, en deze functie werkt niet naar behoren als u uw locatie niet deelt. We houden de locatiegegevens niet bij. Ze zullen alleen worden gebruikt om deze functies mogelijk te maken en alleen als u akkoord gaat met het delen van deze gegevens door in te stemmen met de respectieve in-app openbaarmakingen;
 • als u met een van onze contactcentra communiceert, kunt u ons informatie geven, bijv. over uw ervaringen met het gebruik van onze producten en diensten, zodat wij uw verzoeken kunnen afhandelen.

Gegevens die we verzamelen via een elektronisch apparaat, als u ervoor kiest om die gegevens naar ons te sturen. Dit kan, voor een elektronisch apparaat van PMI, informatie omvatten over: (i) het apparaat zelf (zoals het serienummer van de houder, het serienummer van de oplader, de firmwareversie, fouten in het apparaat); en (ii) het gebruik van het apparaat (zoals het aantal verbruiksartikelen (bijv. voor het IQOS-apparaat), het aantal reinigingen, het batterijgebruik, puff count en gegevens over de levensduur van het apparaat (incl. cumulatieve waarden, en tijdstempels, voor elk van de voornoemde)).

Gegevens die we automatisch verzamelen zullen over het algemeen betrekking hebben op:

 • details over uw bezoek of telefoontje (zoals het tijdstip, de datum en duur);
 • opnamen (waar toegestaan) van uw telefoontjes of bezoeken aan PMI-touchpoints, die wij kunnen omzetten naar tekstformaat;
 • in een winkel of tijdens een evenement (inclusief in de directe nabijheid), hoe vaak u een bezoekje brengt, welke ruimtes u bezoekt en hoelang en welke aankopen u doet;
 • uw gebruik van digitale PMI-touchpoints (zoals de pagina's die u bezoekt, de pagina waar u vandaan kwam en naar welke pagina u daarna ging, ingevoerde zoektermen of links waarop u heeft geklikt binnen het touchpoint, wanneer u het touchpoint voor het eerst opent, hoelang u het gebruikt en hoe u omgaat met berichten die wij u sturen of advertenties die wij u tonen); wij kunnen hiervoor cookies en soortgelijke volgmechanismen (zoals pixels/web beacons) gebruiken;
 • uw gebruik van websites van derden, waarbij de verzamelde gegevens vergelijkbaar zullen zijn met die in het bovenstaande punt zijn beschreven (wij kunnen hiervoor cookies en soortgelijke trackingmechanismen (zoals pixels/web beacons) gebruiken);
 • uw mobiele of desktopapparaat en software (zoals uw IP-adres of unieke apparaatidentificatie (bijv. mobile advertising identifier (MAID) of Android ID (SSAID)), locatiegegevens (ofwel uw algemene locatie (afgeleid van uw IP-adres, in welk geval de gegevens waarover wij beschikken algemeen zullen zijn, bijv. de stad waarin u zich bevindt), of uw exacte locatie (als u ervoor kiest deze met ons te delen voor specifieke doeleinden, bijv. een store locator), merk en model van uw apparaat, de beeldscherminstellingen van uw monitor, type webbrowser, besturingssysteem (waarvan sommige kunnen worden gebruikt in "digitale vingerafdrukken" (zie voor welke doeleinden gebruiken we gegevens van u, hieronder)) en details van eventuele cookies (of vergelijkbare technologieën) die wij mogelijk op uw apparaat hebben opgeslagen); en
 • indien u uw elektronisch apparaat van PMI aan ons teruggeeft, of het naar een van onze winkels brengt, omdat het defect is, en u ervoor kiest de gegevens die het bevat met ons te delen (zoals hierboven), kunnen wij die gegevens van het apparaat halen.

Gegevens die we verzamelen van derden bestaan over het algemeen uit voor het publiek beschikbare informatie (zoals uw voorkeuren, interesses en ervaringen), bijv. uit publieke posts op social media.

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens van u en op welke wettelijke grond?

In deze sectie omschrijven we de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Dit is echter een algemene verklaring, en wanneer de wetten van uw land bepaalde in deze verklaring beschreven activiteiten beperken of verbieden, zullen we gegevens over u voor deze doeleinden in dat land niet gebruiken.

Onderhevig aan het bovenstaande, gebruiken we gegevens over u voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan wetgevende verplichtingen, zoals het verifiëren van uw leeftijd en status als gebruiker van onze producten
 • Om producten aan u uit te lenen of te verkopen, inclusief het afronden van uw bestellingen, de verwerking van uw betalingen
 • Om verkoopgerelateerde en productondersteuningsdiensten aan u aan te bieden, inclusief het afhandelen van uw vragen en verzoeken en het verstrekken van garantie- en ondersteuningsdiensten
 • Om onze producten op de markt te brengen (waar de wet dit toestaat), inclusief het beheren van loyaliteitsprogramma's en aanbevelingsprogramma's, productverbetering, marktonderzoek (en met het oog op het aantonen van eerlijke praktijken in marktonderzoek), het ontwikkelen van marketingstrategieën, het beheren van marketingcampagnes en het optimaliseren van uw ervaringen, bijv. in winkels die PMI-producten verkopen en tijdens evenementen, en de inhoud van berichten die we u sturen of advertenties die we u tonen
 • Om te weten of u nog steeds betrokken bent bij onze marketing en of u deze wilt blijven ontvangen
 • Voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over potentiële kansen om betrokken te raken bij de marketing of promotie van PMI-producten
 • Om u in staat te stellen PMI-touchpoints en elektronische apparaten van PMI te gebruiken en uw ervaring ermee te verbeteren
 • Om al het bovenstaande te ondersteunen, inclusief het beheren van uw account, met u te corresponderen, het beheren van uw afspraken met ons of iemand die uw producten of diensten (bijv. vanwege een nieuw product of dienstverlening na verkoop) ondersteunt, optimaliseren van uw ervaringen met PMI-touchpoints, fraudepreventie (bijv. in het kader van onze acties, wedstrijden en enquêtes, om ervoor te zorgen dat ze niet meer dan één keer door dezelfde persoon worden afgenomen, of in het kader van e-commerce om kaarthouderinformatie te beschermen), personeelstraining en kwaliteitscontrole en beheer en probleemoplossing
 • Voor bedrijfsanalytische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, inclusief de verbetering van PMI-producten (voor gegevens verzameld via elektronische apparaten van PMI geldt dit alleen als u ervoor gekozen heeft de informatie voor deze doeleinden naar ons te sturen) en diensten, winkels en evenementen, en de gegevens die wij (of onze gelieerde ondernemingen) verstrekken aan onze klanten
 • Voor andere doeleinden waarvan we u op de hoogte brengen, of die duidelijk zullen zijn vanuit de context, op het moment dat gegevens over u voor het eerst worden verzameld

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van gegevens over u is een van de volgende (wat we meer gedetailleerd toelichten in het deel “Meer informatie”):

 • naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • een legitiem zakelijk belang dat niet wordt opgeheven door belangen die u heeft om de informatie te beschermen;
 • wanneer geen van bovenstaande van toepassing is, of waar de wet dit vereist, uw toestemming (die we zullen vragen voordat we de gegevens verwerken).

De doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, met bijbehorende verzamelmethoden en een wettelijke grondslag voor ons, zijn:

Doel

Verzamelmethode en wettelijke grondslag voor verwerking

Voldoen aan regelgevende verplichtingen

 • uw leeftijd en uw status als gebruiker van onze producten verifiëren (afhankelijk van het land en van het PMI-touchpoint kan dit een handmatig of een geautomatiseerd proces zijn; in sommige landen uploadt u of geeft u ons toegang tot uw gezichtsopname (foto/video), die computers zullen bekijken om automatisch uw leeftijd te bepalen (maar zonder u te identificeren)).

Deze informatie wordt over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt.

We gebruiken ze omdat ze noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan de wettelijke verplichting om producten alleen aan volwassenen te verkopen, of in landen waar een dergelijke wettelijke verplichting niet bestaat, omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten alleen aan volwassenen te verkopen dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Verkopen of uitlenen van onze producten

 • uw bestellingen afronden (inclusief verzenden van ontvangstbewijzen)
 • uw betalingen verwerken
 • verstrekken van garantie- en ondersteuningsdiensten

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt (doorgaans naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens).

Wij gebruiken ze om onze contractuele verplichtingen jegens u, als koper of lener van onze producten, na te komen.

Verlenen van verkoopgerelateerde en productondersteuningsdiensten

 • afhandelen van uw vragen en verzoeken, alsmede informatie over uw ervaringen met onze producten en diensten
 • met u corresponderen
 • beheer en problemen oplossen
 • loyaliteitsprogramma's beheren

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt, maar kunnen worden gecombineerd met gegevens die wij automatisch verzamelen (bijv. met behulp van technologie (zoals cookies en web beacons/pixels) om uw gebruik van PMI-touchpoints en e-mails van ons te monitoren), en met behulp van soortgelijke technologie om uw gebruik van touchpoints van derden te monitoren; en (voor zover wettelijk toegestaan) gegevens die wij van derden verkrijgen (zoals publieke posts op social media).

We gebruiken ze omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om verkoopgerelateerde en productondersteuningsdiensten aan onze klanten aan te bieden dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Onze producten op de markt brengen (waar de wet dit toestaat)

 • uw voorkeuren begrijpen (zoals in welke producten of evenementen u mogelijk interesse heeft of beter afgestemd kunnen zijn op uw wensen) en, waar de wet dit toestaat, producten bij u persoonlijk onder de aandacht brengen
 • weten of u nog steeds betrokken bent bij onze marketing en of u deze wilt blijven ontvangen
 • beheren van loyaliteits- en aanbevelingsprogramma's
 • u uitnodigen om deel te nemen aan en beheren van enquêtes of marktonderzoekscampagnes
 • voor marktonderzoek, en voor het aantonen van eerlijke praktijken in marktonderzoek
 • ontwikkelen van marketingstrategieën
 • beheren van marketingcampagnes
 • uw ervaring met PMI- touchpoints optimaliseren (bijv. om uw bezoek te optimaliseren, zoals met begroetingen of suggesties die mogelijk interessant zijn voor u)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijv. uw naam en contactgegevens en socialmediagegevens), gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijv. met behulp van technologie (zoals cookies en web beacons/pixels) om uw gebruik van PMI-touchpoints en elektronische berichten (bijv. e-mails en sms) van ons te monitoren), en met behulp van soortgelijke technologie om uw gebruik van touchpoints van derden te monitoren, en (waar de wet dit toestaat) gegevens die we via derden hebben verkregen (bijv. publieke posts op social media).

We gebruiken ze op grond van het feit dat ofwel:

 • we uw toestemming hebben om dit te doen (deze gevallen zullen duidelijk zijn uit de context); of
 • we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen, om PMI-touchpoints te exploiteren, om uw ervaringen te optimaliseren, en om te begrijpen of u onze marketing wilt blijven ontvangen, op manieren die worden opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Onze producten op de markt brengen (waar de wet dit toestaat)

 • u voorzien van informatie over en voor het beheren van gelieerde ondernemingen van PMI, hun acties, producten en diensten, winkels, evenementen en de regulering van onze producten
 • uw marketingervaring met ons optimaliseren, bijv. met aangepaste berichten en aanbiedingen die wij u sturen, of advertenties die wij u tonen
 • ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen om deze doeleinden na te streven

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijv. uw naam en contactgegevens en socialmediagegevens), gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijv. met behulp van technologie (zoals cookies en web beacons/pixels) om uw gebruik van PMI-touchpoints en elektronische berichten (bijv. e-mails en sms) van ons te monitoren), en met behulp van soortgelijke technologie om uw gebruik van touchpoints van derden te monitoren, en (waar de wet dit toestaat) gegevens die we via derden hebben verkregen (bijv. publieke posts op social media en statistische informatie).

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

In bepaalde landen, waar de wet dit vereist, sturen we u deze materialen in elektronisch formaat, en gebruiken we deze technologieën, enkel met uw toestemming.

Gebruik van PMI-touchpoints en elektronische apparaten van PMI

Om u in staat te stellen PMI-touchpoints en elektronische apparaten van PMI te gebruiken en uw ervaring ermee te verbeteren

Als u ervoor kiest deze informatie naar ons te sturen, gebeurt dit ofwel rechtstreeks via de eigen verbinding van het apparaat met het internet, ofwel via een van onze apps die u kunt downloaden.

Dit kan informatie omvatten over: (i) het apparaat zelf (zoals het serienummer van de houder, het serienummer van de oplader, de firmwareversie, fouten in het apparaat); en (ii) het gebruik van het apparaat (zoals het aantal tabak HEET-sticks (voor IQOS-apparaten), het aantal reinigingen, het batterijgebruik, puff count en gegevens over de levensduur van het apparaat (incl. cumulatieve waarden, en tijdstempels, voor elk van de voornoemde)).

We gebruiken ze op grond van het feit dat ofwel (a) we een legitiem zakelijk belang hebben om u te voorzien van PMI-touchpoints en elektronische apparaten van PMI, en om u deze ondersteuning te bieden, dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen; of (b) u heeft ingestemd met dit gebruik (deze gevallen zullen duidelijk zijn uit de context).

Ondersteuning voor alle bovenstaande doeleinden

 • beheren van uw accounts
 • u in staat stellen PMI-touchpoints te gebruiken (bijv. u toestaan ingelogd te blijven in delen van een touchpoint die enkel zijn gereserveerd voor geautoriseerde gebruikers, beheren van uw taalvoorkeur, uw winkelwagentje aan u koppelen, bepaalde functies van het PMI-touchpoint mogelijk maken, bijv. de "vind mijn IQOS"-functie (waarbij u ervoor kiest uw locatie te delen))
 • met u corresponderen
 • beheren van uw afspraken met ons of met iemand die onze producten of diensten ondersteunt (bijv. met betrekking tot een nieuw product of dienstverlening na verkoop)
 • uw ervaringen verbeteren
 • fraudepreventie (bijv. in het kader van onze acties, wedstrijden en enquêtes, om ervoor te zorgen dat deze niet meer dan één keer door dezelfde persoon worden ingevuld, of in het kader van e-commerce om kaarthouderinformatie te beschermen)
 • opleiding van personeel en kwaliteitscontrole (inclusief het gebruik van transcripties van opnamen van telefoontjes naar contactcentra om geaggregeerde inzichten te verkrijgen), en beheer en probleemoplossing

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (doorgaans naam, wachtwoord (of equivalent)) en gegevens die we automatisch verzamelen (bijv. informatie over uw apparaat en cookies en vergelijkbare volgmechanismen, "digitale vingerafdrukken" zoals hierboven beschreven, en (waar toegestaan) opnamen van uw telefoontjes (en transcripties van die opnamen) of bezoeken aan PMI-touchpoints).

We gebruiken ze op gronden die overeenkomen met het doel van het gebruik van de gegevens die we ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer we uw account beheren om een aankoop te ondersteunen of om diensten te verlenen na verkoop, gebruiken we de gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen aan u als koper van onze producten; wanneer we uw account beheren om u onze producten te tonen, ondersteunen we marketing en dus gebruiken we ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Bedrijfsanalyses en verbeteringen

 • het mogelijk maken voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over mogelijke kansen om betrokken te worden bij de promotie van PMI-producten
 • voor bedrijfsanalytische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (inclusief het verbeteren van PMI-producten (voor gegevens verzameld via elektronische apparaten geldt dit alleen als u ervoor gekozen heeft de informatie voor deze doeleinden naar ons te sturen), diensten, winkels die PMI-producten verkopen, evenementen, digitale PMI-touchpoints en de gegevens die wij (of onze gelieerde ondernemingen) verstrekken aan onze klanten)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (zoals gegevens uit uw communicatie met PMI-touchpoints; of demografische gegevens, bijv. uw leeftijd, geslacht en de stad waar u woont); gegevens die wij van uw elektronische apparaat verzamelen (die, voor elektronische apparaten van PMI, gegevens zullen omvatten over uw elektronische apparaat en uw gebruik ervan, maar waar wij uw toestemming vragen om bepaalde gegevens te gebruiken, zullen wij die gegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven); gegevens die we automatisch hebben verzameld; en (wanneer toegestaan door de wet) gegevens die we hebben verkregen via derden. Wanneer we over meer dan één soort gegevens uit deze categorieën beschikken, zullen we ze combineren om onze analyse te verbeteren.

We gebruiken ze op grond van het feit dat ofwel:

 • we uw toestemming hebben om dit te doen (deze gevallen zullen duidelijk zijn uit de context); of
 • we een legitiem zakelijk belang hebben om onze bedrijfsprestaties, onze producten, PMI-touchpoints, winkels en evenementen te analyseren en te verbeteren, en om anderen uit te nodigen om zich in te zetten voor de promotie van PMI-producten, dat niet wordt opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Wanneer we ons gebruik van gegevens over u niet baseren op een van de bovenstaande wettelijke grondslagen, of waar de wet dit vereist, vragen we uw toestemming voordat we de gegevens verwerken (deze gevallen zullen duidelijk zijn door de context).

In sommige gevallen kunnen we gegevens over u gebruiken op manieren die niet hierboven beschreven zijn. Wanneer dit het geval is, verstrekken we een aanvullende privacyverklaring waarin zulk gebruik wordt uitgelegd. U dient eventuele aanvullende kennisgevingen in combinatie met deze verklaring te lezen.

Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden?

We kunnen uw gegevens delen met:

 • gelieerde ondernemingen van PMI;
 • derden die producten of diensten verstrekken aan u of gelieerde ondernemingen van PMI;
 • door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (op gebieden die verband houden met onze producten, of overeenkomen met hun stijl en imago), zodat ze u op de hoogte kunnen brengen van aanbiedingen waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden overeenkomstig uw voorkeuren; en
 • andere derden, wanneer vereist of toegestaan door de wet.

We delen alleen informatie over u met anderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer de wet uw toestemming vereist, zullen wij die dus eerst vragen.

Gegevens delen met andere gelieerde ondernemingen van PMI

 • Gegevens delen met andere gelieerde ondernemingen van PMI
 • Gegevens over u kunnen worden gedeeld met de gelieerde onderneming van PMI die verantwoordelijk is voor het land waarin u woont (wanneer deze gelieerde onderneming van PMI niet degene was die de gegevens verzamelde) voor alle doelen die zijn omschreven in deze verklaring.
 • Gegevens over u kunnen worden gedeeld met andere gelieerde ondernemingen van PMI waar u contact mee heeft (bijv. wanneer u op reis bent en wilt weten waar u in een ander land PMI-producten kunt kopen of diensten of ondersteuning kunt vinden voor PMI-producten) om onze service aan u te verbeteren.
 • Gegevens over gelieerde ondernemingen van PMI en de landen waar ze gevestigd zijn, kunt u via onze website vinden.

Aanvullende landspecifieke punten

Afhankelijk van het land waar u zich bevindt, willen wij dat u zich bewust bent van enkele aanvullende punten.

Als u zich in Japan bevindt, meer informatie...

Als u zich in Japan bevindt, weet dan dat wij informatie over u, voor de in deze verklaring beschreven doeleinden, delen met andere gelieerde ondernemingen van PMI op basis van "gezamenlijk gebruik" onder de Japanse wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we dit doen, blijft Philip Morris Japan Limited uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze beheren, en eisen we van diegenen met wie we de gegevens delen, dat zij hetzelfde doen. Voorts nemen wij, indien u zich buiten Japan bevindt, redelijke maatregelen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Gegevens delen met derden

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen we uw gegevens delen met derden die aan u of gelieerde ondernemingen van PMI-producten of -diensten verlenen (zoals adviseurs, betaaldienstleveranciers, bezorgingsleveranciers, retailers, productcoaches, informatiedienstleveranciers en leveranciers van leeftijdverificatie).

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen we uw gegevens delen met door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (overeenkomstig het soort zaken die u zou kunnen associëren met onze producten, bijv. omdat ze een vergelijkbare of aanvullende look, stijl of functionaliteit hebben), zodat ze contact met u kunnen opnemen over producten, diensten en acties waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden, overeenkomstig uw voorkeuren.

We kunnen uw gegevens delen met andere derden, wanneer de wet dit vereist of toestaat, bijv.: regelgevende instanties; overheidsinstanties; als antwoord op een verzoek van wetshandhavinginstanties of andere overheidsambtenaren; wanneer wij openbaarmaking noodzakelijk of passend achten om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten, en in het kader van organisatorische herstructurering.

Aanvullende landspecifieke punten

Afhankelijk van het land waar u zich bevindt, willen wij dat u zich bewust bent van enkele aanvullende punten.

Als u zich in Duitsland bevindt, meer informatie...

Als u zich in Duitsland bevindt, delen wij uw gegevens met SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden., tel.: +49 611 92780, ten behoeve van leeftijdsverificatie. Voor meer informatie over hoe zij uw gegevens verwerken, check hier hun privacyverklaring.

Als u zich in Japan bevindt, meer informatie...

Als u zich in Japan bevindt, weet dan dat wij informatie over u, voor de in deze verklaring beschreven doeleinden, delen met Dentsu Tech Inc. (“Dentsu”) op basis van "gezamenlijk gebruik" onder de Japanse wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we dit doen, blijft Philip Morris Japan Limited uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze beheren, en eisen we van Dentsu dat zij hetzelfde doen.

Waar kunnen gegevens over u naartoe worden gestuurd?

Net als elke multinational versturen wij gegevens over heel de wereld naar onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners. Uw gegevens kunnen derhalve in het kader van onze standaardactiviteiten naar andere landen worden verstuurd. Wanneer wij uw gegevens naar het buitenland versturen, beperken wij de toegang tot uw gegevens tot degenen die ze moeten zien, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig onze interne gegevensbeschermingsnormen, beschermen wij ze op passende wijze en dragen wij alleen gegevens over conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer gegevens worden verstuurd, zullen wij van de ontvangende partij eisen dat zij uw gegevens vertrouwelijk behandelt, ze verwijdert wanneer ze niet langer nodig zijn en handelt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Bijgevolg kunnen uw gegevens buiten uw rechtsgebied worden verstuurd. Als u bijvoorbeeld in de EU, de EER, het VK, Australië of Japan woont, kunnen uw gegevens in een ander land worden verwerkt.

Bij het gebruik van gegevens zoals beschreven in deze verklaring, kunnen uw gegevens zowel binnen als buiten het land of gebied waar ze werden verzameld, worden verstuurd, inclusief naar een land of gebied dat mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingsnormen hanteert.

Gelieerde ondernemingen van PMI binnen de EU en EER kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens naar gelieerde ondernemingen van PMI, of naar hun dienstverleners, buiten de EU en EER verzenden. In alle dergelijke gevallen zal het versturen:

Voor overdrachten vanuit het VK, in overeenstemming met de GDPR van het VK en richtsnoeren van het Information Commissioner's Office.

In alle gevallen zullen alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast in die landen of gebieden conform de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

Onze dienstverleners zijn gevestigd in vele landen over de hele wereld, waaronder met name de EER, Zwitserland, de VS, Canada, India, de Filipijnen, Indonesië en Australië.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren toepasselijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens die we hebben te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) ontsluiting, gebruik, wijziging of vernietiging. Waar nodig gebruiken we encryptie en andere technologieën die kunnen helpen bij de bescherming van de gegevens die u aan ons verstrekt. We eisen ook van onze dienstverleners dat ze voldoen aan strikte eisen op het vlak van gegevensprivacy en beveiliging.

Hoelang zullen uw gegevens worden bewaard?

We zullen uw gegevens bewaren gedurende een periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelden conform onze interne normen voor het bewaren van gegevens. Daarna zullen we de gegevens verwijderen. De periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. Opgelet: in sommige gevallen heeft u het recht om ons te vragen de gegevens te verwijderen. Ook zijn we soms onderworpen aan wettelijk verplichtingen, wettelijk verplicht om de gegevens te behouden, bijv. voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, om de gegevens ofwel gedurende een bepaalde minimumperiode te bewaren, ofwel na een bepaalde maximumperiode te verwijderen.

Over het algemeen bewaren we gegevens gebaseerd op de in de onderstaande tabel beschreven criteria. Indien deze termijnen in strijd zijn met wettelijke verplichtingen, bijv. voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, om de gegevens gedurende een bepaalde minimumperiode te bewaren of na een bepaalde maximumperiode te verwijderen, passen we in plaats daarvan die vastgestelde termijnen toe.

Type

Uitleg/typische retentiecriteria

marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u digitale touchpoints gebruikt en bereikbaar bent)

De meeste van uw gegevens in uw marketingprofiel worden bewaard voor de duur van onze marketingrelatie met u; bijv. zolang u gebruik maakt van digitale touchpoints of antwoordt op onze berichten. Maar sommige elementen van uw marketingprofiel, zoals gegevens over hoe we met u communiceren, verouderen na een bepaalde periode, dus verwijderen we ze automatisch na vastgestelde perioden (gebruikelijk 3 jaar) naargelang het doel waarvoor we ze hebben verzameld.

marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u niet langer contact heeft met ons)

Dit scenario is hetzelfde als bovenstaande, maar als we gedurende een lange tijd geen contact met u hebben (gebruikelijk 2 jaar), sturen we u niet langer marketingberichten en verwijderen we de geschiedenis met uw reacties daarop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u gedurende die periode nooit klikt op een uitnodiging voor een evenement, inlogt op een digitaal touchpoint of contact opneemt met de klantenservice. De reden is dat we in deze omstandigheden er vanuit gaan dat u deze berichten liever niet ontvangt.

marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u niet bereikbaar bent)

Als u zich heeft geregistreerd om marketingberichten te ontvangen, maar de gegevens die u aan ons heeft verstrekt onjuist zijn, behouden we uw gegevens gedurende een periode van doorgaans slechts 1 jaar om u de kans te geven ze aan te passen.

marketing voor u (inclusief marketingberichten) (onvolledige registraties)

Wanneer u begint met uzelf te registreren in een database, maar dit proces niet voltooit (bijv. als u de leeftijdsverificatie niet voltooit of u de gebruiksvoorwaarden voor touchpoints niet aanvaardt), behouden we uw gegevens (om u de kans te geven dit proces te voltooien) tot maximaal 30 dagen, afhankelijk van het type gegevens dat ontbreekt.

marktonderzoek

Als u zich niet bij ons heeft geregistreerd voor andere doeleinden (bijv. marketingberichten, garantie, klantenservice) en we publiekelijk beschikbare gegevens van u gebruiken om de markt of uw voorkeuren te begrijpen, bewaren we uw gegevens voor een korte periode om dit specifieke marktonderzoek uit te voeren.

Indien we gegevens over u verzamelen in andere marktonderzoekscontexten, zullen we die informatie bewaren:

 • ten behoeve van het individuele marktonderzoek voor de periode die redelijkerwijs nodig is (gewoonlijk niet langer dan één jaar); en
 • met het oog op het aantonen van eerlijke praktijken, zolang wij dat moeten kunnen aantonen, en wij zullen regelmatig nagaan of dat doel is bereikt om te bepalen of de bewaring nog nodig is.

aankopen, loyaliteitstransacties en garantie

Wanneer u goederen koopt of een loyaliteitstransactie uitvoert, bewaren we hier gegevens van zolang als vereist is om de verkoop af te ronden en te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (bijv. voor fiscale en boekhoudkundige archiveringsdoeleinden en om fraude te voorkomen). Als u zich ook registreert voor een garantie voor een apparaat, bewaren we de details hiervoor zolang als relevant is voor de garantie.

klantenservice

Als u contact opneemt met de klantenservice, registreren we dit (inclusief details over uw verzoek en ons antwoord) en behouden we het zolang het relevant is voor onze relatie, bijvoorbeeld als u onder garantie een apparaat door ons laat vervangen, of indien uw recente verzoeken relevant zijn. Tijdelijke registraties (bijv. een automatische registratie van een telefoongesprek waarin u ons vraagt u door te verbinden met een winkel) kunnen slechts relevant zijn tot een permanente registratie is gedaan en worden slechts tijdelijk bewaard.

systeemcontrolelogboeken

Systeemcontrolelogboeken worden gewoonlijk gedurende een periode van maximaal 6 maanden bewaard voor systeemherstel en gedurende maximaal 10 jaar voor fraudepreventie.

bedrijfsanalyse

We bewaren de meeste bedrijfsanalytische gegevens voor de duur van onze marketingrelatie met u, zoals beschreven in de eerste regel van deze tabel hierboven. Sommige elementen ervan, zoals bepaalde apparaatgegevens (als u ervoor kiest die met ons te delen), raken echter na verloop van tijd natuurlijk verouderd, zodat wij ze na bepaalde perioden automatisch verwijderen, afhankelijk van het doel waarvoor we ze hebben verzameld.

apparaatgegevens

We bewaren de gegevens die we van uw apparaat verzamelen (als u ervoor kiest deze met ons te delen) gedurende verschillende perioden, afhankelijk van de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

 • productverbetering: 5 jaar (of eerder als u uw marketingprofiel verwijdert)
 • bedrijfsanalyse: 5 jaar (of eerder als u uw marketingprofiel verwijdert)
 • apparaatdiagnose en upgrades: onmiddellijk verwijderd na het verlenen van de dienst
 • aantonen van eerlijke behandeling van een consument: 10 jaar

leeftijdsverificatie

De gegevens die u ons heeft verstrekt om uw leeftijd te verifiëren, worden gewist zodra wij het verificatieproces hebben voltooid. We hanteren verschillende processen om dit te doen en de bewaartermijn varieert naargelang het proces dat wordt gevolgd, van enkele minuten tot zes maanden. We bewaren sommige gegevens ook afzonderlijk, met het oog op fraudepreventie – zie hierboven.

leeftijdsherkenning met behulp van computeranalyse (dit kan worden gebruikt als u informatie over onze producten aanvraagt)

Uw afbeelding wordt onmiddellijk na de analyse gewist (de analyse duurt slechts enkele seconden).

Welke rechten en mogelijkheden heeft u?

U kunt sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot gegevens van u die we bewaren:

 • ons vragen u er toegang toe te geven;
 • ons vragen ze te corrigeren, bij te werken of te wissen;
 • ons vragen om ons gebruik ervan te beperken, in bepaalde omstandigheden;
 • bezwaar maken tegen het gebruik ervan, in bepaalde omstandigheden;
 • uw toestemming intrekken voor ons gebruik ervan;uw toestemming intrekken voor ons gebruik ervan;
 • gegevensoverdraagbaarheid, in bepaalde omstandigheden;
 • afmelden van ons gebruik ervan voor direct marketing; en
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als deze bestaat).

We bieden u eenvoudige manieren aan om deze rechten uit te oefenen, zoals links om u “af te melden” of door u een contactadres te geven in berichten die u ontvangt.

Sommige mobiele applicaties die we aanbieden, kunnen u ook pushberichten sturen, bijvoorbeeld over nieuwe producten of diensten. U kunt deze berichten uitschakelen via de instellingen van uw telefoon of de applicatie.

De rechten die u heeft, zijn afhankelijk van de wetten van uw land. Wanneer u zich in het VK, de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u alle rechten die in onderstaande tabel zijn uiteengezet. Wanneer u zich ergens anders bevindt, kunt u contact met ons opnemen (zie de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het einde van deze verklaring), voor meer informatie.

Rechten met betrekking tot uw gegevens die we bewaren

Verdere informatie (opmerking: bepaalde wettelijke limieten voor al deze rechten zijn van toepassing)

ons vragen u er toegang toe te geven

Dit is een bevestiging van:

 • of we al dan niet gegevens over u verwerken;
 • onze naam en contactgegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken gegevens;
 • de categorieën van de personen met wie we de gegevens delen en, wanneer een persoon zich buiten het VK/EU/EER bevindt en geen voordeel heeft bij een besluit van de Europese Commissie waarbij een passend beschermingsniveau wordt vastgesteld, de maatregelen voor de bescherming van de gegevens;
 • (indien we dit hebben) de gegevensbron, indien we deze niet rechtstreeks van u hebben gekregen;
 • (voor zover wij dit doen, hetgeen we bij u onder de aandacht zullen hebben gebracht) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of op vergelijkbare manier een aanzienlijke invloed op u heeft, en gegevens over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen voor u van dergelijke verwerking; en
 • de criteria voor het vaststellen van de periode waarvoor we de gegevens bewaren.

Op uw vraag zullen we u een kopie verstrekken van de gegevens die we van u hebben (op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen).

ons vragen ze te corrigeren of bij te werken

Dit is van toepassing indien de gegevens die we bewaren onjuist of onvolledig zijn.

ons vragen ze te wissen en in sommige gevallen een uitbreiding van dit recht, het recht om te worden vergeten

Dit is van toepassing indien:

 • de gegevens die we bewaren niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze gebruiken;
 • we de gegevens op basis van uw toestemming gebruiken en u uw toestemming intrekt (in dit geval zullen we niet opnieuw contact met u opnemen, tenzij u ons duidelijk maakt dat u wilt dat we al uw gegevens verwijderen, in welk geval we uw wensen zullen respecteren);
 • we de gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang en we concluderen dat, volgend op uw bezwaar, we geen doorslaggevend belang hebben om ze te blijven gebruiken;
 • de gegevens onrechtmatig werden verkregen of gebruikt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ons vragen onze verwerking ervan te beperken

Dit recht is tijdelijk van toepassing terwijl we uw zaak onderzoeken, indien u:

 • de juistheid van de gegevens die we gebruiken betwist; of
 • bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de gegevens op basis van legitiem belang

(Als u in deze gevallen gebruikmaakt van uw recht, zullen we het u laten weten voordat we de gegevens opnieuw gebruiken).

Dit recht is ook van toepassing indien:

 • ons gebruik onrechtmatig is en u tegen het wissen van de gegevens bent; of
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor een rechtszaak.

bezwaar maken tegen onze verwerking ervan

U heeft hiervoor twee rechten:

 1. indien we uw gegevens gebruiken voor direct marketing: u kunt zich “uitschrijven” (zonder een reden op te geven) en we zullen uw vraag inwilligen; en
 2. indien we uw gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang voor andere doeleinden dan direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik voor deze doeleinden, met een uitleg van uw specifieke situatie, en zullen we uw bezwaar in overweging nemen.

uw toestemming voor ons gebruik ervan intrekken

Dit is van toepassing indien de wettelijke grondslag waarop we uw gegevens gebruiken, toestemming is. Deze gevallen zullen door de context duidelijk zijn (als u bijvoorbeeld uw toestemming heeft gegeven via het voorkeurscentrum in een van onze apps, kunt u uw toestemming intrekken door de bijbehorende toggle uit te schakelen).

gegevensoverdraagbaarheid

Indien:

 1. u gegevens aan ons heeft verstrekt; en
 2. we gebruikmaken van die gegevens langs geautomatiseerde weg, en ofwel op basis van uw toestemming, ofwel op basis van het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u,

dan heeft u het recht om de gegevens van ons terug te krijgen in een veelgebruikt formaat, en het recht om ons te vragen de gegevens naar iemand anders te sturen indien dit voor ons technisch haalbaar is.

een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land

Als u een klacht heeft, krijgen we graag de gelegenheid om deze rechtstreeks voor u op te lossen. Gelieve eerst contact met ons op te nemen via de contactgegevens waarnaar aan het begin van deze verklaring wordt verwezen, alvorens contact op te nemen met een toezichthoudende instantie.

Indien u toch contact wenst op te nemen met een toezichthoudende instantie, vindt u hieronder de details:

 • Voor de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunt u contact opnemen met uw lokale instantie, zoals vermeld op de Europa-website via deze link. Als u niet zeker weet wie de toezichthoudende instantie in uw rechtsgebied is, neem dan contact met ons op via de gegevens waarnaar bovenaan deze pagina wordt verwezen.
 • Voor het VK kunt u via deze link contact opnemen met het Information Commissioner's Office.
 • Raadpleeg voor andere landen de website van de instantie van uw land.

Als u niet zeker weet wie de toezichthoudende instantie in uw rechtsgebied is, neem dan contact met ons op via de gegevens waarnaar bovenaan deze pagina wordt verwezen.

Aanvullende landspecifieke punten

Afhankelijk van in welk land u zich bevindt, heeft u mogelijk aanvullende rechten.

Als u zich in Australië bevindt, meer informatie...

Als u zich in Australië bevindt, is de volgende aanvullende informatie op u van toepassing:

 • indien u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat (al naargelang het geval) u de door u gevraagde gegevens, producten of diensten te verstrekken; en
 • ons Privacybeleid ( hier beschikbaar) legt uit: (i) hoe u toegang kunt krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en hoe u deze kunt corrigeren; (ii) hoe u een klacht kunt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan; en (iii) hoe wij een eventuele klacht zullen behandelen.

Als u zich in Frankrijk bevindt, meer informatie...

Als u zich in Frankrijk bevindt, heeft u het recht om ons instructies te geven met betrekking tot gegevens van u die we bewaren in het geval van uw overlijden (in het bijzonder of we deze moeten bewaren of verwijderen en of anderen het recht hebben om ze in te zien). U mag:

 • algemene instructies geven aan een digitale dienstverlener die is geregistreerd onder de Franse toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (“CNIL” genoemd) (deze instructies zijn van toepassing op al uw gegevens); of
 • ons specifieke instructies geven die enkel van toepassing zijn op ons gebruik van uw gegevens.
 • Uw instructies kunnen ons verplichten om uw gegevens over te dragen aan derden (maar wanneer de gegevens informatie bevatten over anderen, kan onze verplichting om ook hun privacy te respecteren betekenen dat we uw instructies niet letterlijk kunnen opvolgen). U mag derden aanwijzen die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw instructies worden gevolgd. Wanneer u geen derde partij aanwijst, zullen uw erfgenamen (tenzij u anders heeft gespecificeerd in uw instructies) het recht hebben om na uw overlijden uw rechten uit te oefenen over uw gegevens:

om uw nalatenschap te beheren (in welk geval uw erfgenamen toegang hebben tot informatie over u om informatie te identificeren en te verkrijgen die handig kan zijn om uw nalatenschap te beheren, inclusief alle digitale goederen of gegevens die kunnen worden beschouwd als een familieherinnering die overdraagbaar is aan uw nabestaanden), en

om ervoor te zorgen dat partijen die gegevens over u gebruiken, rekening houden met uw overlijden (zoals het afsluiten van uw account en het beperken van het gebruik of het bijwerken van uw gegevens).

 • U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken. Voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens in het geval van uw overlijden, zie Artikel 40-1 van de wet 78-17 van 6 januari 1978. Wanneer u overlijdt, zult u standaard stoppen met uw account te gebruiken, en zullen we uw gegevens overeenkomstig ons bewaarbeleid verwijderen (zie de paragraaf “Hoelang zullen uw gegevens worden bewaard?” voor meer informatie).

Als u zich in de Filipijnen bevindt, meer informatie...

Als u zich in de Filipijnen bevindt, heeft u mogelijk rechten naast de rechten die in deze verklaring zijn uiteengezet in overeenstemming met de Filipijnse gegevensprivacywet en de uitvoeringsregels en -voorschriften, inclusief adviesnr. 2018-031 van het Privacy Policy Office van de National Privacy Commission.

Met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?

Indien u vragen heeft of een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u bovenaan deze verklaring contactgegevens voor de relevante gelieerde onderneming van PMI vinden, en indien van toepassing, de functionaris voor gegevensbescherming. Contactgegevens worden ook verstrekt in elke communicatie die een gelieerde onderneming van PMI aan u stuurt.

Wanneer uw land een autoriteit voor gegevensbescherming heeft, heeft u het recht om daar contact mee op te nemen voor vragen of zorgen. Wanneer de relevante gelieerde onderneming van PMI u niet kan helpen bij uw vragen of zorgen, heeft u mogelijk ook het recht om een rechtsmiddel in te stellen voor een nationale rechtbank.

Wijzigingen aan deze verklaring

We kunnen deze verklaring (en eventuele extra privacyverklaringen) van tijd tot tijd bijwerken. We zullen de wijzigingen bekendmaken wanneer dit door de wet vereist wordt; voorts zullen wij, indien de wet dit vereist, ook uw toestemming voor de wijzigingen verkrijgen.

Laatste wijziging: donderdag 18 juli 2022