- English - Latvia - Latvian - Traders

Kas mēs esam?

Mēs esam „Philip Morris International” biedri. Mūsu informācija (nosaukums, adrese u.c.) Jums tiks izsniegta atsevišķi brīdī, kad par Jums tiks apkopota informācija vai kad tiks apstiprināta tās apkopošana, piemēram, aplikācijas vai mājaslapas paziņojumā, ar e-pasta palīdzību vai mūsu savstarpējā līgumā, kurā būs saite uz šo paziņojumu.

 • PMI: „Philip Morris International” ir pasaules vadošā starptautiskā tabakas ražošanas grupa, ko veido vairāki uzņēmumi jeb „sabiedrotie”.
 • PMI sabiedrotie: Katrs „Philip Morris International” grupas biedrs ir „PMI sabiedrotais”. „Mēs” (vai „mūsu”) attiecas uz to PMI sabiedroto, kurš pirmais ievācis Jūsu informāciju.
 • PMI produkts: mūsu vai arī kāda cita PMI sabiedrotā produkts.

Kā mēs ievācam informāciju par Jums?

Pastāv dažādi veidi, kā mēs varam ievākt informāciju par Jums.

 • Jūsu informācija pie mums var nonākt tiešā veidā no Jums (piemēram, parakstot līgumu, aizpildot veidlapu vai piezvanot mums).
 • Tā var tikt ievākta automātiski (piemēram, kad izmantojat PMI aplikāciju vai mājaslapu).
 • Ir iespējams, ka Jūsu informācija pie mums nonāk no trešajām personām (piemēram, publiski pieejamā informācija tādās sociālo tīklu platformās kā LinkedIn, Facebook un Twitter).

Šajā paziņojumā visus minētos gadījumus, kādos varat nonākt kontaktā ar mums, sauksim par „PMI saskarsmes punktiem”. PMI saskarsmes punkti var būt gan fiziskas (piemēram, PMI biroji, tirdzniecības vietas un pasākumi), gan digitālas formas (piemēram, e-pastu sarakste, aplikācijas un mājaslapas).

Jūsu informācija mūsu rīcībā var nonākt tiešā veidā. Parasti tas notiek, ja:

 • kļūstat par mūsu datubāzes biedru (tas var notikt personiski, izmantojot aplikāciju vai internetā);
 • pārdodat vai sniedzat padomus par PMI produktiem vai pakalpojumiem, piemēram, mazumtirdzniecības vietās;
 • slēdzat vienošanos ar mums, lai pārdotu, reklamētu vai izplatītu PMI produktus (vai, lai atbalstītu šīs darbības);
 • lejupielādējat vai izmantojat digitālu PMI saskarsmes punktu (piemēram, aplikāciju vai mājaslapu);
 • sazināties ar mums, izmantojot PMI saskarsmes punktu, e-pastu, sociālos tīklus vai tālruni;
 • pie mums reģistrējat ierīci;
 • reģistrējat patērētāju kā mūsu datubāzes biedru;
 • pierakstāties PMI paneļa portālam;
 • reģistrējaties PMI preses relīžu, e-pasta paziņojumu vai mārketinga komunikāciju saņemšanai;
 • piedalāties PMI aptaujās vai (ja to pieļauj likums) PMI konkursos un akcijās;
 • vai, ja apmeklējat mūsu biroju vai kādu pasākumu, kuru organizē PMI sabiedrotais.

Jūsu informācija mūsu rīcībā var nonākt automātiski. Parasti tas notiek, ja:

 • apmeklējat mūsu biroju (piemēram, no novērošanas kameru ierakstiem un ēkas piekļuves datiem);
 • strādājat vai apmeklējat mazumtirdzniecības vietu, kur pārdod PMI produktus (Jūsu dati var tikt ievākti, piemēram, pie kasēm vai gadījumā, ja mazumtirdzniecības vietā esošie sensori savienojas ar Jūsu mobilajām tehnoloģijām);
 • apmeklējat pasākumu, ko organizē PMI sabiedrotais (piemēram, pārdodot vai iegādājoties preces pasākuma laikā, vai gadījumā, ja pasākuma norises vietā esošie sensori savienojas ar Jūsu mobilajām tehnoloģijām);
 • sazināties ar mums (piemēram, izmantojot PMI saskarsmes punktu vai sociālo mediju platformas);
 • izmantojat PMI saskarsmes punktus (piemēram, izsekošanas mehānismi aplikācijā un mājaslapā);
 • vai veicat publiskus ierakstus sociālo mediju platformās, kurām mēs sekojam (piemēram, lai izprastu publikas viedokli, atrastu Jūs mūsu datubāzē un/vai atbildētu uz pieprasījumiem, kas attiecas uz PMI produktiem, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pastu), ko esat mums iesniedzis).

Vēl Jūsu informācija automātiski mūsu rīcībā var nonākt caur dažādām izsekošanas tehnoloģijām, piemēram, sīkdatnēm, ar ko ir aprīkoti digitālie PMI saskarsmes punkti. Konkrētās sīkdatnes un tehnoloģijas ir atkarīgas no attiecīgā PMI saskarsmes punkta. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm (tostarp Google Analytics sīkdatnēm) un līdzīgām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas mūsu saskarsmes punktos, kā arī par to, kā Jūs varat pieņemt vai noraidīt sīkdatnes, lūdzu, skatiet sīkdatņu paziņojumu, kas parādās, kad izmantojat attiecīgo saskarsmes punktu. Piemēram, lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas mūsu www.pmi.com mājaslapā, apmeklējiet pmi.com sīkdatņu paziņojumu, kuru saites ir pieejamas katra mājaslapas atvēruma apakšā. pmi.com sīkdatņu paziņojums ir pieejams arī šeit.

Gadījumos, kad to pieļauj likums, Jūsu informācija pie mums var nonākt no trešajām personām. Tā var ietvert informāciju, ar ko dalās PMI sabiedrotie, trešo personu sociālo tīklu vietnēs (piemēram, LinkedIn, Facebook un Twitter) publiski pieejamu profila informāciju (piemēram, Jūsu prioritātes un intereses), kā arī no trešo personu mārketinga aģentūru iegūtajiem mārketinga sarakstiem.

Jūsu informācijas ievākšana iespējama arī citos gadījumos, taču tas Jums vienmēr tiks norādīts.

Kādu informāciju par Jums mēs ievācam?

Pastāv dažāda veida informācija, kādu mēs par Jums ievācam:

 • informācija, kas mums nepieciešama, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar Jums, Jūsu darba devēju vai pārstāvi;
 • informācija, kas mums nepieciešama, lai pārdotu vai sniegtu padomus par PMI produktiem vai pakalpojumiem (piemēram, izpildītu pasūtījumus);
 • informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu PMI produktiem vai pakalpojumiem vai lai nodrošinātu garantijas pakalpojumus;
 • informācija par Jūsu uzņēmuma darbībām, kas attiecas uz mūsu klientiem, PMI produktiem vai mums pašiem (piemēram, patērētāju reģistrēšana mūsu datubāzēs, garantijas pakalpojumu veikšana, PMI produktu un citu ar pārdošanu saistīto materiālu izkārtošana u.c.);
 • informācija, ko iegūstam no līgumiem, veidlapām un aptaujām;
 • informācija par Jūsu veiktajiem mūsu biroju, mazumtirdzniecības vietu un pasākumu apmeklējumiem;
 • informācija, ko mums sniedzat, sazinoties ar mūsu zvanu centru;
 • informācija par Jūsu prioritātēm un interesēm;
 • informācija, kas nepieciešama, lai pierādītu Jūsu vecumu, identitāti un pilnvaras rīkoties Jūsu darba devēja vārdā, kad tas ir piemērojams.

Informāciju, ko no Jums iegūstam tiešā veidā, vienmēr atpazīsiet konkrētajā iesniegšanas kontekstā. Piemēram:

 • ja pasūtāt kādu mūsu produktu, izmantojot PMI saskarsmes punktu, Jūs iesniedzat savu vārdu, kontaktinformāciju, norēķinu informāciju, kā arī savus izvēlētos produktus, lai mēs varētu izpildīt Jūsu pasūtījumu;
 • ja esat mūsu izplatītājs, Jūs iesniedzat savu vārdu, kontaktinformāciju un norēķinu informāciju, lai mēs varētu pārvaldīt mūsu darba attiecības ar Jums vai Jūsu darba devēju, kā arī izpildīt ar Jums vai Jūsu darba devēju noslēgtā līguma nosacījumus;
 • Jūs mums sniedzat informāciju par to, kādiem produktiem sniedzat priekšroku un kādas ir Jūsu intereses, lai mēs varētu piedāvāt Jums interesējošas preces un pakalpojumus.
 • mēs varam ievākt informāciju, kas ļauj mums pierādīt Jūsu vecumu, dzimšanas datumu un sejas vaibstus;
 • Jūs mums atsūtāt fotogrāfiju, kurā redzams, kā esat izkārtojuši PMI produktus un citus ar pārdošanu saistītos materiālus;
 • Jūs reģistrējat patērētāju kā mūsu datubāzu biedru, piemēram, lai mēs varētu veikt garantijas pakalpojumus.

Informācija, ko ievācam automātiski, parasti ietver:

 • informāciju par Jūsu apmeklējumu vai zvanu (piemēram, laiku un ilgumu);
 • mūsu birojā, mazumtirdzniecības vietā vai pasākumā (ieskaitot tuvumā esošās vietas) – cik bieži to apmeklējat, kuras zonas apmeklējat un cik ilgu laiku tur pavadāt, kā arī kādus pirkumus veicat;
 • Jūsu digitālo PMI saskarsmes punktu lietojumu (piemēram, lapas, ko apmeklējat, lapa, no kuras nonākat mūsējā, lapa, uz kuru dodaties pēc mūsu apmeklējuma, ievadītie meklēšanas atslēgvārdi un saskarsmes punktā esošās saites, kas tikušas izmantotas);
 • un Jūsu ierīces informāciju (piemēram, Jūsu IP adrese vai unikālais ierīces identifikators, atrašanās vietas dati, jebkāda sīkdatņu informācija, kas saglabājusies Jūsu ierīcē).

Informāciju, ko iegūstam no trešajām personām, parasti veido publiski pieejamā informācija (piemēram, Jūsu prioritātes un intereses), ko visbiežāk iegūstam no publiskiem ierakstiem sociālajos medijos.

Atsevišķos gadījumos izmantojam arī profilēšanu, kas Jums neradīs nekādas juridiskas sekas vai citu līdzīgu un būtisku ietekmi.

Nolūki, kuros mēs izmantojam informāciju par Jums, un attiecīgās ievākšanas metodes, kā arī juridiskais pamats tās lietošanai ir:

Nolūks

Ievākšanas metodes un apstrādes juridiskais pamats

Dati

Normatīvo saistību izpildīšana:

 • Jūsu vecuma, identitātes un mazumtirgotāja statusa pārbaudīšana;
 • nodokļu un uzņēmuma grāmatvedības saistības;
 • tirdzniecības sankcijas;
 • pagātnes pārbaudes;
 • veselības un drošības pārvaldīšana;
 • juridiski un normatīvi informācijas izpaušanas pieprasījumi;
 • interešu konflikti;
 • līgumu un ar tiem saistītu dokumentu glabāšana, kuros varat būt minēts;
 • apsūdzību noziedzīgos nodarījumos izmeklēšana.

Šo informāciju no Jums parasti iegūstam tiešā veidā.

Mēs to izmantojam, jo mums ir juridisks pienākums veikt tirdzniecību tikai ar pilngadīgām personām un nodrošināt mūsu uzņēmuma darbības atbilstību likumiem (tostarp saistībā ar uzņēmējdarbības un nodokļu likumiem), saglabāt finanšu un nodokļu ierakstus, ievērot tirdzniecības sankcijas, nodrošināt atbilstību veselības un drošības tiesību aktiem (kas var ietvert incidentu uzskaiti), sagatavot ziņojumus, izsniegt kompetentajām iestādēm to pieprasīto informāciju un risināt jebkādus interešu konfliktus. Valstīs, kurās nepastāv šādas juridiskas saistības, mēs Jūsu informāciju izmantojam tādēļ, ka mūsu uzņēmējdarbības likumīgajās interesēs ir veikt tirdzniecību tikai ar pilngadīgām personām un vadīt savu uzņēmumu saskaņā ar labas prakses prasībām, kas netiek atceltas ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda.

 

Papildus šai informācijai, veicot dāvanas pasūtījumu, ievācam arī datus no personas identifikācijas dokumenta un adresi.

Uzņēmuma reklamēšana un darba attiecību vadība (ja to pieļauj likums):

 • informēšana par jaunumiem, akcijām un pasākumiem;
 • mūsu savstarpējo darba attiecību vadība;
 • pilngadīgo patērētāju reģistrēšana mūsu datubāzēs;
 • palīdzēšana pilngadīgajiem patērētājiem ar viņu kontiem;
 • Jūsu prioritāšu izprašana (piemēram, kādi produkti vai pasākumi varētu interesēt tieši Jūs vai kas varētu tikt piemērots Jūsu vajadzībām);
 • lojalitātes programmu administrēšana;
 • Jūsu uzaicināšana piedalīties un administrēt aptaujas vai tirgus izpētes kampaņas;
 • tirgus izpētes vajadzības;
 • mārketinga stratēģiju attīstīšana;
 • mārketinga kampaņu administrēšana;
 • Jūsu pieredzes pielāgošana ar PMI saskarsmes punktiem (piemēram, Jūsu apmeklējuma personalizēšana ar sveicienu un ar tādu ieteikumu palīdzību, kas Jūs varētu interesēt).

Šī informācija lielākajā daļā gadījumu tiek iegūta gan tiešā veidā no Jums (piemēram, Jūsu vārds un kontaktinformācija, kā arī sociālo mediju kontakti), gan automātiski (piemēram, izmantojot tehnoloģijas, kas veic PMI saskarsmes punktu monitoringu), gan (ja to pieļauj likums) no trešajām personām (piemēram, ierakstiem sociālajos medijos).

To mēs izmantojam, pamatojoties uz to, ka mūsu uzņēmuma likumīgajās interesēs ir pārvaldīt mūsu darba attiecības un sniegt Jums informāciju par mūsu uzņēmumu, produktiem un pasākumiem, pārvaldīt PMI saskarsmes punktus un pielāgot Jūsu pieredzi, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda, Jūsu bilde.

Uzņēmuma reklamēšana un darba attiecību vadība (ja to pieļauj likums):

 • informācijas sniegšana par PMI sabiedrotajiem, viņu akcijām, produktiem un pakalpojumiem, tirdzniecības vietām, pasākumiem un tabakas produktu reglamentu, kā arī visa iepriekš minētā pārvaldīšanu un to, kā attīstīt un uzlabot šo mērķu sasniegšanas līdzekļus.

Šī informācija lielākajā daļā gadījumu tiek iegūta gan tiešā veidā no Jums (piemēram, Jūsu vārds un kontaktinformācija, kā arī sociālo mediju kontakti), gan automātiski (piemēram, izmantojot sīkdatņu un līdzīgas tehnoloģijas), gan (ja to pieļauj likums) no trešajām personām (piemēram, ierakstiem sociālajos medijos).

To mēs izmantojam, pamatojoties uz to, ka mūsu uzņēmuma likumīgajās interesēs ir sniegt Jums šo informāciju, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Atsevišķās valstīs, kur to pieprasa likums, mēs Jums šos materiālus nosūtīsim elektroniskā formātā tikai ar Jūsu atļauju.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda.

 

Uzņēmējdarbības vadība:

 • vispārīga organizācijas vadība un uzņēmuma uzskaites vešana;
 • tirgotāju vadība uzņēmuma ietvaros (no pieņemšanas līdz pēdējai dienai);
 • apmeklējumu administrācija un uzskaites vešana;
 • pasākumu, apmācību un atbilstības programmu organizēšana un vadīšana;
 • ar darba attiecībām saistīta sarakste ar Jums vai Jūsu darba devēju, tostarp Jūsu jautājumu un lūgumu risināšana;
 • IT sistēmu attīstīšana, uzstādīšana, vadība un uzturēšana;
 • sistēmu, ierīču un ēku drošības uzturēšana;
 • kontakta datubāzu un sadarbības rīku darbības nodrošināšana;
 • drošas darba vides nodrošināšana;
 • PMI sabiedroto darbinieku, klientu, piegādātāju, apmeklētāju un viņu īpašuma drošības un apsargāšanas nodrošināšana.

Šo informāciju parasti iegūstam tiešā veidā no Jums vai no Jūsu darba devēja.

Mēs to izmantojam, jo mūsu uzņēmējdarbības likumīgajās interesēs ir vadīt savu uzņēmumu, pārvaldīt savas darba attiecības ar Jums vai Jūsu darba devēju un nodrošināt mūsu ēku un IT sistēmu apsardzi un veselumu, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda, Jūsu bilde.

 

Drošība un sistēmu uzraudzība:

 • autentifikācija, pieejas rīki un dati, kur piemērojams;
 • PMI sistēmu, rīku, interneta un e-pasta, kuram jums tiek nodrošināta piekļuve, uzraudzība
 • PMI telpu piekļuves monitorings, PMI filiālēm veikto piegāžu uzraudzība un ar drošību saistīti procesi mūsu telpās

 

Šī informācija tiek uzkrāta automātiski, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, automatizētas sistēmas un rīku uzraudzību, kā arī videonovērošanas ierakstus un atsevišķu telefona zvanu audio ierakstus mūsu telpās.

Mēs to izmantojam, jo mūsu uzņēmējdarbības likumīgajās interesēs ir nodrošināt mūsu fiziskās un digitālās infrastruktūras un teritorijas konfidencialitāti, integritāti un drošību, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda, IP.

 

Visu iepriekš minēto nolūku atbalstīšana:

 • Jūsu kontu administrēšana;
 • PMI saskarsmes punktu lietošanas nodrošināšana (piemēram, atļauja Jums palikt pierakstītam saskarsmes punktu sadaļās, kas ir paredzētas tikai autorizētiem lietotājiem, Jūsu valodas izvēles administrēšana, Jūsu iepirkuma groza piesaistīšana);
 • sarakste ar Jums;
 • Jūsu pieredzes uzlabošana, piemēram, tādu produktu ieteikšana, kas Jums varētu būt piemēroti (piemēram, balstoties uz iepriekšējiem pasūtījumiem);
 • administrēšana un traucējummeklēšana.

Šo informāciju parasti iegūstam gan tiešā veidā no Jums (parasti vārds un parole vai tās ekvivalents), gan ievācam automātiski (piemēram, informācija par Jūsu ierīci, sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas).

To mēs izmantojam atbilstoši informācijas lietošanas nolūkam, lai atbalstītu iepriekš minētos nolūkus. Piemēram, kad pārvaldām Jūsu kontu, lai atbalstītu pirkumu vai sniegtu pakalpojumu pēc pārdošanas, mēs izmantojam šo informāciju, lai izpildītu mūsu līgumiskās saistības pret Jums kā mūsu produktu pircēju; kad pārvaldām Jūsu kontu, lai informētu Jūs par mūsu produktiem vai lai ieteiktu Jums piemērotākus pasūtījumus, mēs veicinām uzņēmuma attīstību, līdz ar to Jūsu informāciju izmantojam, pamatojoties uz to, ka mums ir likumīgas uzņēmuma intereses tirgot savus produktus, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda.

 

Uzņēmuma analīze un uzlabojumi:

 • atļauja mums vai mūsu rūpīgi izvēlētajiem biznesa partneriem sniegt Jums informāciju par potenciālajām iespējām iesaistīties PMI produktu reklamēšanā;
 • uzņēmuma analīzes un uzlabojumu nodrošināšana (ieskaitot PMI produktus, sistēmas, procesus, birojus, tirdzniecības vietas, kas pārdod PMI produktus, apmācības, pasākumus, digitālos PMI saskarsmes punktus un informāciju, ko Jums, Jūsu darba devējam vai mūsu klientiem sniedzam mēs (vai mūsu sabiedrotie)).

Šī informācija lielākajā daļā gadījumu tiek iegūta gan tiešā veidā no Jums, gan ievākta automātiski, gan (ja to pieļauj likums) no trešajām personām.

To mēs izmantojam, pamatojoties uz to, ka mūsu uzņēmuma likumīgajās interesēs ir analizēt un uzlabot mūsu uzņēmuma darbību, mūsu produktus, sistēmas, procesus, birojus, tirdzniecības vietas, apmācības, pasākumus, PMI saskarsmes punktus un informāciju, ko izsniedzam, kā arī aicināt citus iesaistīties PMI produktu reklamēšanā, un tas netiek atcelts ar Jūsu interesēm, tiesībām un Jūsu personīgas informācijas aizsardzības brīvību.

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, dzimums, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda.

 

Gadījumos, kad Jūsu informācijas lietošana netiks balstīta ne uz vienā no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatojumiem, pirms tās apstrādes mēs lūgsim Jūsu atļauju (šie gadījumi attiecīgā kontekstā būs skaidri saprotami).

Atsevišķos gadījumos iespējams, ka Jūsu informācija tiks lietota šeit neaprakstītā veidā. Šādos gadījumos mēs Jums nodrošināsim papildu konfidencialitātes paziņojumu, kas paskaidros attiecīgo gadījumu. Jebkuru papildu paziņojumu vēlams lasīt kopā ar šo paziņojumu.

Kas vēl iegūst Jūsu informāciju un kādos nolūkos?

Jūsu informācija var tikt nodota:

 • PMI sabiedrotajiem;
 • trešajām personām, kas nodrošina produktus vai pakalpojumus PMI sabiedrotajiem vai Jums (piemēram, profesionāli padomdevēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, piegādātāji, auditori un informācijas pakalpojumu sniedzēji);
 • PMI sabiedroto rūpīgi izvēlētajiem biznesa partneriem un reklāmas darbiniekiem (jomās, kas saistītas ar mūsu produktiem vai kas ir atbilstošas stila vai tēla dēļ), lai viņi varētu izteikt Jums piedāvājumus, kas Jums varētu būt interesanti,
 • un kas atbilst Jūsu tirdzniecības programmu, izglītības materiālu un apmācības vēlmēm; un citām trešajām personām, gadījumos, kad tas nepieciešams, vai atļauts ar likumu (piemēram, pārvaldes iestādēm, valdības departamentiem un profesionālajiem padomdevējiem).

Informācijas nodošana citiem PMI sabiedrotajiem

 • Jūsu informācija tiks nodota „Philip Morris International Management SA” (Lozannā, Šveicē) – centrālajai PMI sabiedroto personiskās informācijas apstrādes administrācijai. Jūsu informācija var tikt nodota arī „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl” (Lozannā, Šveicē) – PMI sabiedroto tehnoloģiju nodrošinātājam. „Philip Morris International Management SA” un (tik daudz, cik tiem ir pieeja) „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl” Jūsu informāciju apstrādā tādos nolūkos, kādi ir uzskaitīti šajā ziņojumā.
 • Jūsu informācija var tikt nodota arī PMI sabiedrotajam, kas ir atbildīgais valstī, kurā Jūs strādājat (ja tas nebija PMI sabiedrotais, kas pirmais ievāca informāciju), tādos nolūkos, kādi ir uzskaitīti šajā ziņojumā.
 • Jūsu informācija var tikt nodota arī jebkuram citam PMI sabiedrotajam, ar kuru kontaktējaties vai veicat biznesa darījumus (piemēram, ja pārdodat produktus vai sniedzat pakalpojumus citiem PMI sabiedrotajiem, vai dodaties uz citu PMI biroju laikā, kad esat komerciālās attiecībās ar kādu PMI sabiedroto).

PMI sabiedroto informācija un valstu saraksts, kurās tie ir dibināti, ir pieejami šeit.

Informācijas nodošana Trešajām Personām

According to which country you are in, we want you to be aware of some further points.

 • Jūsu informācija var tikt nodota trešajām personām, kas PMI sabiedrotajiem vai Jums piegādā produktus vai sniedz pakalpojumus (piemēram, rūpīgi izvēlētas neatkarīgas tirgus izpētes aģentūras, padomdevēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, piegādes pakalpojumu sniedzēji, mazumtirgotāji, produktu padomdevēji, informācijas pakalpojumu sniedzēji un vecuma pārbaudes sniedzēji, kas sadarbojas ar mums uz līguma pamata un ir pakļauti saistībām saskaņā ar šo paziņojumu).
 • Jūsu informācija var tikt nodota trešajām personām – PMI sabiedroto uzmanīgi atlasītajiem biznesa partneriem un reklāmas darbiniekiem (jomās, kas raisa asociācijas ar mūsu produktiem, piemēram, līdzīga vai papildinoša tēla, stila vai funkciju dēļ), lai viņi varētu Jums sniegt informāciju par produktiem, pakalpojumiem un akcijām, kas, balstoties uz Jūsu vēlmēm, viņuprāt, varētu Jūs interesēt.
 • Jūsu informācija var tikt nodota citām trešajām personām, gadījumos, kad tas nepieciešams, vai atļauts ar likumu, piemēram, pārvaldes iestādēm vai valdības departamentiem; atbildot uz tiesībaizsardzības iestāžu vai citu valdības amatpersonu pieprasījumu; gadījumos, kad uzskatām, ka informācijas izpaušana ir nepieciešama vai piemērota, lai novērstu fizisku kaitējumu vai finansiālus zaudējumus, vai saistībā ar aizdomās turēto vai faktisko nelikumīgo darbību izmeklēšanu; un saistībā ar organizatorisko pārstrukturēšanu.

Detaļas par Trešajām Personām, kurām mēs varētu nodot Jūsu informāciju, un valstīm, kurās tās ir reģistrētas, ir pieejamas šeit.

Kur Jūsu informācija var tikt nosūtīta?

Kā daudzās starptautiskās organizācijās, arī PMI sabiedrotie ar informāciju dalās globālā mērogā. Līdz ar to Jūsu informācija var tikt izplatīta globālā mērogā (piemēram, ja tā ir ievākta Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros, tā var tikt nosūtīta arī ārpus šīs zonas).

Izmantojot informāciju atbilstoši šajā ziņojumā rakstītajam, tā var tikt nosūtīta gan tās valsts vai teritorijas robežās, kurā tā tika ievākta, gan ārpus tās, ieskaitot valstis vai teritorijas, kurās var nebūt ekvivalenti informācijas aizsardzības standarti.

PMI sabiedrotie, kas atrodas Eiropas Ekonomiskās Zonas („EEZ”) robežās, nosūtīs personisko informāciju PMI sabiedrotajiem, kas atrodas ārpus EEZ. Piemēram, lai atvieglotu globālu uzņēmuma darbību. Visos gadījumos informācijas nosūtīšana:

Visos gadījumos saskaņā ar attiecīgajās valstīs vai teritorijās spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem personas datu aizsardzībai tiks piemēroti atbilstoši drošības pasākumi.

Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

Mēs ieviešam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas aizsargā mūsu rīcībā esošo personisko informāciju pret neatļautu izpaušanu, izmantošanu, mainīšanu vai iznīcināšanu. Vajadzības gadījumā mēs izmantojam šifrēšanu un citas tehnoloģijas, kas var palīdzēt Jūsu sniegtās informācijas aizsargāšanā. Papildus mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpakļaujas mūsu stingrajām informācijas konfidencialitātes un drošības prasībām.

Cik ilgi Jūsu informācija tiks saglabāta?

Jūsu informācija tiks saglabāta tik ilgu laiku, cik nepieciešams, lai izpildītu nolūku, kādam tā tika ievākta. Pēc tam tā tiks izdzēsta. Šis laikaposms ir atkarīgs no informācijas ievākšanas nolūka. Ievērojiet, ka atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu informācijas dzēšanu. Tomēr citos gadījumos mums ir legālas saistības, kuru dēļ mums Jūsu informācija ir jāsaglabā, piemēram, nodokļu un grāmatvedības nolūkos.

Parasti mēs informāciju uzglabājam, balstoties uz kritērijiem, kas redzami zemāk esošajā tabulā:

Veids

Paskaidrojums/uzglabāšanas kritērijs

 • informācija, kas saistīta ar komercdarbības attiecību pārvaldību ar tirgotāju (tirgotājs, kurš izmanto digitālo saskares punktu un ar kuru iespējams sazināties)
Lielākā daļa no Jūsu tirgotāja profila informācijas tiek paturēta tik ilgi, kamēr esam komerciālās attiecībās ar Jums. Tomēr daži jūsu profila elementi, piemēram, pabeigto uzdevumu vēsture, jūsu dāvanu apmaksas vēsture vai pirkumu vēsture, tie pēc noteikta laika perioda tiek automātiski izdzēsti atkarībā no šīs informācijas ievākšanas nolūka
 • informācija, kas saistīta ar komercdarbības attiecību pārvaldību ar tirgotāju (tirgotājs, kas izmanto neaktīvos un digitālos saskares punktus)

Šis scenārijs atbilst augstāk minētajam, un pieņemot, ka jūs ilgāku laika periodu neesat izmantojis digitālo saskares punktu (parasti 2 gadus), mēs anulēsim jūsu piekļuvi digitālajai platformai un dzēsīsim ierakstus, kas joprojām ir saistīti ar tās izmantošanu (ja vien tas neatbilst citam apstrādes mērķim, piemēram, jūsu pasūtījumu reģistrācijai). Tas notiek tāpēc, ka šādos apstākļos mēs pieņemam, ka jūs nevēlaties izmantot digitālo platformu.

 • tirgotājs (nav iespējams sazināties)

Ja esat pie mums reģistrējies kā tirgotājs, bet kontaktinformācija, kuru jūs mums sniedzāt, lai sazinātos ar jums, nav derīga, mēs jūsu informāciju glabāsim tikai ierasto laika periodu – 6 mēnešus, kuru laikā jums ir iespēja atgriezties un to labot.

 • tirgotājs (nepilnīga reģistrācija)

Ja jūs uzsākāt reģistrāciju kā tirgotājs, bet nepabeidzāt šo procesu, mēs jūsu datus nesaglabāsim vispār.

 • Uzņēmuma un maksājumu ieraksti

Mēs reģistrējam rēķinus, pārdošanas rezultātus, pirkumus, veiktos un saņemtos maksājumus, kā arī saistītos dokumentus (piemēram, līgumus un e-pasta ziņojumus) un uzglabājam tos saskaņā ar uzņēmuma un nodokļu prasībām – parasti 11 gadus. Reģistrējam arī piegādātājiem veiktās pārbaudes, un šo informāciju uzglabājam tik ilgi, cik to pieprasa mūsu juridiskās un reglamentējošās saistības.

 • Apmeklētāju ieraksti
Ja apmeklējat mūsu ēkas, apmeklētāju ieraksti parasti tiek glabāti trīs gadus.
 • Novērošanas kameras

Ja apmeklējat mūsu ēkas, videonovērošanas ieraksti parasti tiek glabāti tikai dažas dienas līdz dažām nedēļām atkarībā no konkrētā ierakstīšanas mērķa.

 • Tirgus izpēte

Ja neesat reģistrēts mūsu datubāzē, un mēs izmantojam Jūsu publiski pieejamo informāciju, lai izprastu tirgus situāciju vai Jūsu vēlmes, Jūsu informāciju saglabāsim īsu laika periodu, pietiekamu, lai veiktu konkrēto tirgus izpētes darbību.

 • Pirkumi un garantija

Ja iegādājaties mūsu preces, mēs saglabāsim pirkuma detaļu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai pabeigtu pārdošanas procesu un lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, nodokļu un grāmatvedības ierakstu saglabāšanas nolūkā). Ja reģistrējaties arī PMI produkta garantijas pakalpojumam, Jūsu informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik ilgi spēkā ir garantija.

 • Klientu apkalpošana
Ja sazināties ar klientu apkalpošanas centru, mēs veiksim šīs saziņas ierakstu (fiksējot arī jūsu jautājuma vai mūsu atbildes saturu), un saglabāsim to, kamēr tas attieksies uz mūsu attiecībām, piemēram, ja vēlaties iegūt konsultāciju par digitālās saskarsmes punkta izmantošanu, vai uzzināt, vai jūsu pēdējie uzdotie jautājumi ir atbilstoši. Citi ieraksti, kas saistīti ar klientu apkalpošanu (piemēram, automātisks telefona sarunas ieraksts, kurā lūdzat norādes uz mūsu mazumtirdzniecības vietu), ir nozīmīgi tikai tik ilgi, kamēr tiek veikti svarīgāki ieraksti, līdz ar to tie tiek uzglabāti tikai īsu laika periodu.
 • Sistēmas revīziju dati
Sistēmas revīziju dati parasti tiek saglabāti tikai pāris mēnešus.
 • Uzņēmuma analīze
Uzņēmuma analīzes dati parasti tiek ievākti automātiski, kad izmantojat PMI saskarsmes punktus, un neilgi pēc tam tie tiek anonīmi apkopoti.

Kādas ir Jūsu tiesības un iespējas?

Jums var būt dažas vai visas no tālāk uzskaitītajām tiesībām saistībā ar mūsu rīcībā esošo Jūsu personisko informāciju:

 • pieprasīt piekļuvi Jūsu informācijai;
 • pieprasīt tās labošanu, atjaunošanu vai dzēšanu;
 • atsevišķos gadījumos pieprasīt tās izmantošanas ierobežojumus;
 • atsevišķos gadījumos iebilst pret Jūsu informācijas izmantošanu;
 • atsaukt savu piekrišanu tās izmantošanai;
 • atsevišķos gadījumos – datu pārnesamība;
 • atteikties no tās izmantošanas tiešajam mārketingam;
 • un iesniegt sūdzību atbilstošā savas valsts iestādē (ja tāda pastāv).

Mēs Jums piedāvājam vienkāršus veidus, kā izmantot savas tiesības, piemēram, piedāvājot iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas, sniedzot Jums mūsu kontaktinformāciju ziņojumos, ko saņemat, kā arī piedāvājam kontaktinformāciju sadaļā „Pie kā vērsties ar jautājumiem?” šī ziņojuma beigās.

Dažās mobilajās aplikācijās piedāvājam arī sūtīt push-paziņojumus, piemēram, par jauniem produktiem vai pakalpojumiem. Šie paziņojumi var tikt atslēgti, mainot Jūsu tālruņa vai pašas aplikācijas iestatījumus.

Jūsu tiesības ir atkarīgas no likumiem, kas ir spēkā Jūsu valstī. Ja esat Eiropas Ekonomiskajā zonā, Jums ir tādas tiesības, kādas ir norādītas zemāk esošajā tabulā. Ja atrodaties citviet, varat sazināties ar mums (skatīt šī ziņojuma beigās esošo sadaļu „Pie kā vērsties ar jautājumiem?”), lai uzzinātu papildu informāciju.

Tiesības saistībā ar mūsu rīcībā esošo Jūsu personisko informāciju

Sīkāka informācija (ievērojiet, ka visām šīm tiesībām pastāv atsevišķi juridiski ierobežojumi)

 • Pieprasīt piekļuvi Jūsu informācijai

To var veikt, lai uzzinātu:

 • vai mūsu rīcībā ir Jūsu informācija;
 • mūsu nosaukumu un kontaktinformāciju;
 • Jūsu informācijas ievākšanas nolūku;
 • ievāktās informācijas kategorijas;
 • personu kategorijas, kurām nosūtām Jūsu informāciju, un, gadījumos, kad kāda no tām atrodas ārpus EEZ un nav pakļauta Eiropas Komisijas lēmumam par nodrošināto aizsardzības līmeni, attiecīgus informācijas aizsargāšanas drošības pasākumus.
 • (ja tas ir mūsu rīcībā) informācijas ieguves avotu, gadījumā, ja neieguvām to no Jums tiešā veidā;
 • (gadījumos, ja tas ir veikts un tam ir pievērsta Jūsu uzmanība) automatizētu lēmumu pieņemšanas eksistēšana, tostarp profilēšanas, kas Jums rada juridiskas sekas vai būtiski ietekmē Jūs kādā citā līdzīgā veidā, kā arī informācija par iesaistīto loģiku, kā arī šāda veida apstrādes nozīme un paredzamās sekas, ko tā var atstāt uz Jums;
 • un kritērijus, pēc kuriem nosakām Jūsu informācijas uzglabāšanas perioda ilgumu.

Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas un Jūsu identitātes apstiprināšanas mēs Jums sagādāsim eksemplāru ar Jūsu informāciju, kas ir mūsu rīcībā (gadījumos, kad tas neietekmē citu tiesības un brīvību).

 • Pieprasīt Jūsu informācijas labošanu vai atjaunināšanu

Šīs tiesības Jums pienākas gadījumā, ja mūsu rīcībā esošā informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

 • Pieprasīt Jūsu informācijas dzēšanu

Šīs tiesības Jums pienākas, ja:

 • mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama mūsu nolūkiem tās izmantošanā;
 • mūsu rīcībā esošā informācija tiek lietota ar Jūsu piekrišanu un Jūs maināt savu viedokli (šādā gadījumā mēs atcerēsimies, ka nevēlaties, lai ar Jums sazināmies, tomēr, ja vēlēsieties, lai izdzēšam visu Jūsu informāciju, mēs respektēsim Jūsu vēlmes);
 • mēs izmantojam Jūsu informāciju, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un pēc Jūsu iebildumiem konstatējam, ka mūsu intereses tās izmantošanā vairs nav primāras;
 • Jūsu informācija ir tikusi iegūta vai izmantota nelikumīgā ceļā;
 • vai, lai izpildītu juridiskas saistības.
 • Pieprasīt Jūsu informācijas apstrādes ierobežojumus;

Šīs tiesības Jums pienākas uz neilgu laiku, kamēr izpētām Jūsu gadījumu, ja:

 • esat apstrīdējis mūsu izmantotās informācijas precizitāti;
 • pamatojoties uz juridiskām interesēm, esat iebilduši pret Jūsu informācijas izmantošanu;

(ja šajos gadījumos izmantojat savas tiesības, mēs Jūs informēsim, pirms atkal izmantosim Jūsu informāciju)

Šīs tiesības Jums pienākas arī, ja:

 • Jūsu informācija tiek lietota pretlikumīgi, un Jūs iebilstat datu dzēšanai;
 • vai, ja mums šī informācija ilgāk nav nepieciešama, bet Jums tā vajadzīga, lai izveidotu juridisku lietu.
 • Iebilst pret Jūsu informācijas apstrādi

Šajā gadījumā Jums ir divu veidu tiesības:

 1. (i)ja Jūsu informāciju izmantojam tiešajā mārketingā, Jūs varat „atteikties” (nav vajadzības to pamatot), un mēs izpildīsim Jūsu lūgumu;
 2. (ii)ja mēs izmantojam Jūsu informāciju, balstoties likumīgās interesēs, nevis tiešajam mārketingam, bet gan citos nolūkos, Jūs varat iebilst pret šādu Jūsu informācijas izmantošanu, izskaidrojot Jūsu konkrēto situāciju, un mēs apsvērsim Jūsu iebildumu.
 • Atsaukt savu piekrišanu Jūsu informācijas izmantošanai

Šīs tiesības varat izmantot gadījumos, kad mūsu juridiskais pamats Jūsu informācijas lietošanai ir Jūsu piekrišana. Šie gadījumi būs nepārprotami pēc konteksta.

 • Datu pārnesamība

Ja:

 1. (i)esat mums iesniedzis informāciju;
 2. (ii)un mēs to izmantojam automātiskā ceļā, balstoties vai nu uz Jūsu atļaujas, vai mūsu līgumsaistībām,

tad Jums ir tiesības no mums atgūt Jūsu informāciju vispārpieņemtā formātā, kā arī pieprasīt, lai mēs pārsūtītu datus kādam citam, ja tas ir tehniski iespējams.

 • Iesniegt sūdzību atbilstošā savas valsts iestādē

Katrai Eiropas Ekonomiskās zonas valstij šim mērķim ir jānodrošina vismaz viena publiska iestāde.

Atbildīgo iestāžu kontaktinformāciju varat atrast šeit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pie kā vērsties ar jautājumiem?

Ja Jums ir jautājumi, vai vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, meklējiet attiecīgā PMI sabiedrotā un nepieciešamības gadījumā datu aizsardzības inspektora kontaktinformāciju šeit. Kontaktinformācija atrodama arī jebkurā ziņojumā, ko saņemat no kāda PMI sabiedrotā.

Ja Jūsu valstī ir datu aizsardzības iestāde, Jums ir tiesības ar to sazināties ar jebkādiem jautājumiem vai bažām. Ja attiecīgais PMI sabiedrotais nespēj atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai atrisināt Jūsu problēmu, Jums ir tiesības vērsties savas valsts tiesā.

Šī ziņojuma izmaiņas

Šis ziņojums laiku pa laikam var tikt atjaunināts (tāpat arī visi papildu konfidencialitātes ziņojumi). Gadījumos, kad to pieprasa likums, mēs Jūs informēsim par veiktajām izmaiņām.

Pēdējo reizi labots 2018. gada 22. maijā.