- English - Estonia - Estonian - Traders

Kes me oleme?

Me oleme kontserni Philip Morris International liikmed. Meie andmed (nimi, aadress jm) edastatakse teile eraldi andmete kogumisel või selle kogumise kinnitamiseks, näiteks teabeaknaga mobiilirakenduses või veebilehel, e-kirjas või lepingus, mis sisaldab linki antud privaatsusteatele.

 • PMI: Philip Morris International on maailma juhtiv rahvusvaheline tubakatoodete kontsern. PMI koosneb mitmetest ettevõtetest ehk partneritest.
 • PMI partnerid: kõik kontserni Philip Morris International liikmed on PMI partnerid. „Meie“ viitab PMI partnerile, kes esimesena teie kohta andmeid kogus.
 • PMI toode: viitab meie või teise PMI partneri tootele.

Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

Teie kohta andmete kogumiseks on mitu võimalust.

 • Te võite meile ise andmeid edastada (nt kirjutades alla lepingule, täites ankeedi või helistades meile).
 • Me võime koguda andmeid automaatselt (nt kui kasutate PMI mobiilirakendust või veebilehte).
 • Me võime hankida andmeid kolmandatelt osapooltelt (nt avalik teave sotsiaalmeediaplatvormidel nagu LinkedIn, Facebook ja Twitter).In this notice, we refer to all the methods by which you are in contact with us as “PMI touchpoints”. PMI touchpoints include both physical (for example, PMI offices, retail outlets and events), and digital (for example, e-mail correspondence, apps and websites)

Selles teates viitame kõigile viisidele, kuidas te meiega kontakteerute, kui „PMI puutepunktidele“ (PMI touchpoints). PMI puutepunktid võivad olla nii füüsilised (nt PMI kontorid, jaemüügipunktid ja üritused) kui ka digitaalsed (nt e-kirjavahetus, mobiilirakendused ja veebilehed).

Me võime koguda andmeid, mida te meile ise edastate. Enamasti juhtub see siis, kui te teete järgmist:

 • liitute meie kliendiandmebaasiga (näiteks isiklikult, mobiilirakenduses või internetis);
 • tagastate PMI tooteid või annate nõu PMI toodete või teenuste kohta, näiteks jaemüügipunktis;
 • sõlmite meiega kokkuleppe PMI toodete müümiseks, reklaamimiseks või turustamiseks (või nende tegevuste toetamiseks);
 • laadite alla või kasutate PMI digitaalset puutepunkti (nt mobiilirakendust või veebilehte);
 • võtate meiega ühendust PMI puutepunktis või e-posti, sotsiaalmeediaplatvormi või telefoni teel;
 • registreerite meie juures seadme;
 • sisestate tarbija meie andmekogusse;
 • liitute PMI partnerite siseportaaliga;
 • liitute PMI kliendinimekirjaga, et saada pressiteateid, teavitusi e-posti aadressile või turundusteateid;
 • osalete PMI küsitlustel või (kui see on seadusega lubatud) PMI võistlustel või reklaamikampaaniates, või
 • külastate meie kontorit või osalete PMI partneri korraldatud üritusel.

Me võime koguda andmeid teie kohta automaatselt. Enamasti juhtub see siis, kui te teete järgmist:

 • külastate meie kontorit (nt turvakaamerate videosalvestistel ja hoone ligipääsulogides);
 • töötate müügipunktis või külastate müügipunkti, kus pakutakse PMI tooteid (näiteks kogutakse teie andmed maksmisel või müügipunktis olevate andurite abil, mis ühilduvad mobiilseadmetega);
 • osalete PMI partneri korraldatud üritusel (nt üritusel midagi müües või ostes) või üritusel olevate andurite abil, mis ühilduvad mobiilseadmetega;
 • kontakteerute meiega (nt PMI puutepunkti abil või sotsiaalmeediaplatvormil);
 • kasutate PMI puutepunkti (nt jälitustehnoloogia abil mobiilirakenduses või veebilehel), või
 • postitate avalikult sotsiaalmeedialehel, mida me jälgime (näiteks selleks, et näha avalikkuse arvamust, lisada teid enda andmebaasi ja/või vastata päringutele, kasutades teie kontaktandmeid (telefoninumbrit, e-posti aadresse), mille te olete meile andnud).

Me võime ka koguda andmeid teie kohta automaatselt küpsiste ja teiste sarnaste jälgimisprogrammide kasutamisel digitaalsetel PMI puutepunktidel. Konkreetne kasutav küpsiste süsteem või tehnoloogia sõltub kõnealusest PMI puutepunktist. Et saada rohkem teavet küpsiste (sealhulgas süsteemi Google Analytics küpsiste) ja teiste sarnaste tehnoloogiate, sealhulgas selle kohta, kuidas küpsiste kasutamist lubada või keelata, palun tutvuge küpsiseid käsitleva teavitusega, mis on kättesaadav puutepunktis või selle kaudu. Näiteks, et saada rohkem teavet küpsiste või teiste sarnaste süsteemide kohta, mida kasutatakse veebilehel www.pmi.com, külastage pmi.com küpsiseid käsitlevat teavitust – lingi teavitusele leiate alati veebilehe allservast. Veebilehe www.pmi.com küpsiseid käsitlev teavitus on saadaval ka siin.

Me võime hankida andmeid teie kohta kolmandatelt osapooltelt, kui see on seadusega lubatud. See võib sisaldada PMI partnerite vahel jagatavat teavet, avalikku teavet teie profiilil (nagu eelistused, huvid) sotsiaalmeediaplatvormidel (nagu LinkedIn, Facebook ja Twitter) ja kolmanda osapoole turundusagentuuridelt saadud andmeid.

Teid sellest teavitades võime koguda andmeid teie kohta ka teistes olukordades.

Milliseid andmeid me teie kohta kogume?

Me võime koguda erinevat liiki järgmisi andmeid:

 • andmed, mida on vaja ärisuhete haldamiseks teie, teie tööandja või esindajaga;
 • andmed, mida on vaja PMI toodete või teenuste tagastamiseks või nende kohta nõu andmiseks (näiteks tellimuste täitmisel);
 • andmed, mida on vaja PMI toodete või teenuste jaoks tugiteenuste osutamisel või garantiiteenuste pakkumisel;
 • andmed selle kohta, mida teete äriasjus, mis puudutavad meie tarbijaid, PMI tooteid või meid (nt tarbija sisestamine meie andmebaasi, garantiiteenuste pakkumine, PMI toodete väljapanek, müügipunkti tarbed jm);
 • andmed, mida te annate meile lepingutes, ankeetide ja küsimustike täitmisel;
 • andmed teie külastuste kohta meie kontorites, müügipunktides ja üritustel;
 • andmed, mida te annate meie kõnekeskusesse helistades;
 • andmed teie eelistuste ja huvide kohta;
 • andmed teie vanuse, isiku ja volituste tuvastamiseks enda tööandja nimel tegutsedes, kui see on kohaldatav.

Andmed, mille me saame otse teilt, on mõistetavad esitamise kontekstist. Näiteks:

 • tellides meilt toote PMI puutepunkti kaudu, edastate meile enda nime, kontaktandmed, andmed arve saatmiseks ja nende toodete teabe, mida soovite tellida, et saaksime teie tellimuse täita;
 • kui meie vahel on turustussuhe, jagate meiega enda nime, kontakt- ja arveandmeid, et saaksime hallata suhet teie või teie tööandjaga ja täita meievahelist lepingut;
 • võite meiega jagada andmeid enda eelistuste ja huvide kohta, et saaksime teile pakkuda tooteid ja teenuseid, mis teid huvitavad;
 • võime koguda andmeid, mis võimaldavad meil tuvastada teie vanuse, sünnipäeva või näopildi;
 • võite meile saata pildi PMI toodete või müügipunkti materjalide väljapanekust;
 • võite lisada tarbija meie kliendiandmebaasi, näiteks selleks, et saaksime pakkuda garantiiteenuseid.

Automaatselt kogutakse enamasti järgmisi andmeid:

 • teie külastuse või kõne kohta (näiteks aeg ja kestus);
 • meie kontorites, müügipunktides või üritustel (sh nende vahetus läheduses) kogutakse andmeid selle kohta, kui tihti, milliseid asukohti, kui kauaks te meid külastate ning milliseid oste sooritate;
 • PMI puutepunktide kasutusharjumuste kohta (nt milliseid veebilehti külastate, milliselt lehelt sinna jõudsite ja millisele lehele edasi suundusite, milliseid otsingusõnu sisestasite ja millistele linkidele puutepunktis klikkisite), ja
 • teie seadme kohta (nt IP aadressi või kordumatu identifitseerimistunnuse, asukohaandmete või küpsiste informatsiooni alusel, mille oleme teie seadmesse paigaldanud).

Andmed, mida kogume kolmandatelt osapooltelt, sisaldavad enamasti avalikku teavet (nagu teie eelistused ja huvid), näiteks avalikest sotsiaalmeediapostitustest.

Teatud juhtudel kasutame ka profiilianalüüsi, millel ei ole teile juriidilist või muud sarnast olulist mõju.

Teie andmete kasutamise eesmärgid koos kogumismeetodite ja õigusliku alusega on järgmised.

Eesmärk

Kogumismeetod ja andmetöötluse õiguslik alus

Andmeüksused

Vastavus seadusest tulenevatele kohustustele

 • Teie vanuse, isiku ja edasimüüjastaatuse tuvastamine
 • Maksustamise ja ettevõtte arvepidamisega seotud kohustused
 • Kaubanduspiirangud
 • Taustauuringud
 • Tervise- ja turvalisuse tagamine
 • Õiguslikud ja seaduskohased avalikustamistaotlused
 • Huvide konflikt
 • Lepingute ja nendega seotud dokumentide, kus teid mainitakse, säilitamine
 • Raporteeritud võimalike väärkäitumisjuhtumite uurimine

Selle teabe annate üldiselt teie meile otse.

Me kasutame seda, sest meile on oluline tegutseda kooskõlas õiguslike kohustustega – kaubelda ainult täiskasvanutega ja juhtida ettevõtet nõuetekohaselt (sealhulgas pidades silmas äriõigust ja maksukohustusi), säilitada finants- ja maksuaruandeid, järgida kaubanduspiiranguid, tervise- ja turvalisusenõudeid (mis võib sisaldada ka nõuet säilitada juhtumiaruandeid), tootearuandeid, vastata volitatud asutuste teabenõuetele ja hallata mis tahes huvide konflikte või, riikides, kus sellist kohustust ei kohaldata, kaubelda siiski enda ärihuvides ainult täiskasvanutega ja juhtida ettevõtet heade äritavade kohaselt, mis ei ületa teie huvide, õiguste ja vabaduste piire enda isikuandmete kaitsmisel.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel

 

Lisaks palume kinkide saatmiseks ka teie aadressi.

 

Äriedendus ja ärisuhte haldus (kui see on seadusega lubatud)

 • Teie teavitamine olulistest uuendustest, kampaaniatest ja üritustest
 • Meie ärisuhte haldus
 • Täiskasvanud tarbijate registreerimine meie andmebaasides
 • Teie aitamine täiskasvanud tarbijate abistamisel seoses nende kontodega
 • Teie eelistuste mõistmine (millised tooted või üritused võivad teile huvi pakkuda või vastata paremini teie vajadustele)
 • Lojaalsusprogrammide haldamine
 • Küsitluste ja turu-uuringute kampaaniate eluviimine ning teie kutsumine neis osalema
 • Turu-uuringute teostamine
 • Turundusstrateegia väljatöötamine
 • Turunduskampaaniate haldamine
 • Teie kogemuse isikupärastamine PMI puutepunktides (nt teie külastuse isikupärastamine tervituse või soovitustega, mis võivad teile huvi pakkuda)

Tavaliselt koosneb see kombineeritult teabest, mida teie meile annate (nt teie nimi, kontaktandmed ja sotsiaalmeediakonto teave); teabest, mida me kogume automaatselt (nt kasutades tehnoloogiat, mis jälgib PMI puutepunkti kasutamist) ja (kui see on seadusega lubatud) teabest, mida me saame kolmandatelt osapooltelt (nt avalikud sotsiaalmeediapostitused).

Me kasutame seda teavet, kuna meil on õigustatud ärihuvi hallata meie ärisuhet ja teavitada teid meie ettevõttest, toodetest ja üritustest ning opereerida PMI puutepunktidega, isikupärastada teie kogemusi viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi oma andmete kaitsmisel.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel,

portreefoto või -pilt.

 

Äriedendus ja ärisuhte haldus (kui see on seadusega lubatud)

 • Hallata PMI partnereid, nende reklaamkampaaniaid, tooteid ja teenuseid, müügipunkte, üritusi ja tubakatooteid käsitlevaid õigusakte ning jagada teile nende kohta teavet; arendada ja parendada võimalusi nende eesmärkide täitmiseks

Tavaliselt koosneb see kombineeritult teabest, mida teie meile annate (nt teie nimi, kontaktandmed ja sotsiaalmeediakonto teave); teabest, mida me kogume automaatselt (nt kasutades küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid) ja (kui see on seadusega lubatud) teabest, mida me saame kolmandatelt osapooltelt (nt avalikud sotsiaalmeediapostitused).

Me kasutame seda teavet, kuna meil on õigustatud ärihuvi teavitada teid neist võimalustest viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi oma andmete kaitsmisel.

Mõnedes riikides, kus seda nõuab seadus, saadame teile neid materjale üksnes elektrooniliselt ja ainult teie loal.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel

 

Ettevõtte juhtimine

 • Üldine organisatsioonijuhtimine ja ettevõtte arvepidamine
 • Kaupleja elutsükli juhtimine (ühise äritegevuse algusest lõpuni)
 • Haldus ja arvepidamine külastajate üle
 • Ürituste, koolituste ja kooskõlastusprogrammide juhtimine ja elluviimine
 • Kirjavahetus meie ärisuhte kohta teie või teie tööandjaga, sealhulgas päringute ja taotlustega tegelemiseks
 • IT-süsteemide arendamine, rakendamine, käitamine ja ülalpidamine
 • Turvasüsteemide, seadmete ja hoonete ülalpidamine
 • Kontaktandmebaaside ja koostöövahendite tööshoidmine
 • Turvalise töökeskkonna hoidmine
 • PMI partnerite töötajate, klientide, tarnijate, külastajate ja omandi julgeoleku ja turvalisuse tagamine

Seda informatsiooni edastate meile tavaliselt teie otse või seda teeb teie tööandja.

Me kasutame seda, sest meie ärihuvides on hallata enda ettevõtet ja suhet teie või teie tööandjaga ning tagada turvalisus ja rikkumatus meie hoonetes ja IT-süsteemides viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi piirata teie isikuandmete kasutamist.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel,

portreefoto või -pilt.

 

Turvalisus ja süsteemide jälgimine

 • Autentimine, ligipääsukontroll ja logid, kus see on võimalik
 • PMI süsteemide, seadete, interneti ja meilide, millele teil juurdepääs on, seire
 • PMI valdustele juurdepääsu, PMI sidusettevõtetele kättetoimetamise ja meie valduste turvaprotsesside seire

 

Seda teavet kogutakse automaatselt mitmel viisil, näiteks automatiseeritud süsteemide ja seadmete seire kaudu ning videovalvesüsteemide ja mõnede meie valdustes toimuvate telefonikõnede audio salvestamise kaudu.

Me kasutame seda, sest meil on õigustatud ärihuvi tagada konfidentsiaalsus, puutumatus ja turvalisus meie füüsilises ja digitaalses taristus ja valdustes viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi kaitsta oma isikuandmeid.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel, IP aadress

 

Kõigi eelnevate eesmärkide toetuseks

 • Teie kontode haldamine
 • Teile PMI puutepunktide kasutamise võimaldamine (nt võimaldades jääda sisselogituks puutepunkti osades, mis on lubatud vaid volitatud kasutajatele, hallates teie keele-eelistusi või sidudes teie ostukorvi teie kontoga)
 • Teiega kirjavahetus
 • Teie kasutuskogemuse parandamine, näiteks soovitades tooteid, mis võiksid teile sobida (nt teie eelmiste tellimuste põhjal)
 • Haldus ja tõrkeotsing

Tavaliselt koosneb see kombineeritult teabest, mida teie meile annate (tavaliselt nimi, salasõna (või muu sarnane teave)) ja teabest, mida me kogume automaatselt (nt teave teie seadme kohta ja teave, mida saame küpsiste ja teiste sarnaste jälgimistehnoloogiate kasutamisega).

Me kasutame seda põhjustel, mis ühilduvad meie eesmärgiga kasutada teavet, mida me toetame. Näiteks, hallates teie kontot, et toetada ostu või osutada ostujärgseid teenuseid, kasutame me teie teavet, et täita enda kohustused teie kui meie toodete ostja ees; hallates teie kontot, et teavitada teid meie toodetest või soovitada tooteid, mis võivad teile sobida, toetame äriedendust ehk kasutame teie teavet enda ärihuvides toodete reklaamimiseks viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi oma isikuandmete kaitsmiseks ja nii edasi.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel

 

Ettevõtte analüüs ja arendus

 • Luba meil või meie hoolikalt valitud äripartneritel informeerida teid võimalustest PMI toodete reklaamimiseks
 • Ettevõtte analüüs ja arendamine (sealhulgas PMI toodete, süsteemide, protsesside, kontorite, PMI toodete müügipunktide, koolituste, ürituste, digitaalsete PMI puutepunktide ja teabe osas, mida meie (või meie partnerid) edastame teile, teie tööandjale või enda klientidele)

Tavaliselt koosneb see kombineeritud teabest, mida teie meile annate; teabest, mida me kogume automaatselt ja (kui see on seadusega lubatud) teabest, mida me saame kolmandatelt osapooltelt.

Me kasutame seda teavet, sest meil on õigustatud ärihuvi analüüsida ja parandada enda ettevõtte tegevust, meie tooteid, süsteeme, protsesse, kontoreid, müügipunkte, koolitusi, üritusi, PMI puutepunkte ja teavet, mida me edastame, ja kutsuda teisi osalema PMI toodete reklaamimisel, tehes seda kõike viisil, mis ei ületa teie huvisid, õigusi ja vabadusi oma isikuandmete kaitsmisel.

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, sugu, telefoninumber, mobiilinumber, keel

 

Olukorras, kus me ei põhista teie isikuandmete ühele ülalmainitud õiguslikest alustest, küsime teie nõusolekut enne andmete töötlemist (need olukorrad on mõistetavad kontekstist).

Mõnes situatsioonis võime kasutada teie andmeid viisil, mis ei ole ülalpool kirjeldatud. Sellises olukorras edastame teile täiendava privaatsusteate, mis selgitab sellist andmete kasutust. Iga täiendavat teadet tuleb lugeda kooskõlas käesoleva teatega.

Kellega me teie andmeid jagame ja millistel eesmärkidel?

Me võime teie andmeid jagada järgmiste osapooltega:

 • PMI partneritega;
 • kolmandate osapooltega, kes pakuvad PMI partneritele või teile tooteid või teenuseid (nt professionaalsed nõustajad, makseteenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad, audiitorid ja teabeteenuse pakkujad);
 • PMI partnerite hoolikalt valitud äripartnerite ja reklaamijatega (meie toodetega seotud asupaikades või kooskõlas nende stiili ja kuvandiga), et võimaldada neil esitada teile pakkumisi, materjale ja koolitust mis võiks kooskõlas teie kaubandusalaste eelistustega teile huvi pakkuda, ja
 • kolmandate osapooltega olukorras, kus seda nõuab või lubab seadus (nt volitatud isikud, riigihaldusüksused ja professionaalsed nõustajad).

Andmete jagamine teiste PMI partneritega

 • Teie andmeid jagatakse Philip Morris International Management SA-ga (asub Lausanne’is Šveitsis), mis on PMI partnerite keskne üksus isikuandmete töötlemiseks. Teie andmeid võidakse jagada ka Philip Morris Internationali teeninduskeskusega IT Service Centre Sàrl (asub Lausanne’is Šveitsis), mis pakub PMI partneritele tehnoloogilisi teenuseid. Philip Morris International Management SA ja (sel määral, mil neile on lubatud ligipääs) Philip Morris International IT Service Sàrl töötlevad teie andmeid kõigil selles teates kirjeldatud eesmärkidel.
 • Teie andmeid võidakse kõigil selles teates kirjeldatud eesmärkidel jagada PMI partneriga, mis vastutab selle riigi seaduste ees, kus te töötate (kui see ei olnud PMI partner, kes teie kohta esimesena andmeid kogus).
 • Teie andmeid võidakse jagada ükskõik millise teise PMI partneriga, kellega te kontakteerute või koostööd teete (näiteks müües tooteid või teenuseid teistele PMI partneritele või reisides teistesse PMI kontoritesse ajal, mil te olete ärisuhtes PMI partneriga).

Andmed PMI partnerite ja nende asutamisriikide kohta on saadaval siin.

Andmete jagamine kolmandate osapooltega

 • Me võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes varustavad PMI partnerit või teid toodete või teenustega (näiteks hoolikalt valitud sõltumatud turu-uuringute ametid, nõustajad, makseteenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad, jaemüüjad, tootejuhid, teabeteenuse pakkujad ja vanusetuvastustehnoloogia pakkujad, kes töötavad meiega lepingulisel alusel ja on seotud sellest teatest tulenevate kohustustega).
 • Me võime jagada teie andmeid PMI partnerite hoolikalt valitud kolmandate äripartnerite ja reklaamijatega (seoses asjadega, mida võiksite meie toodetega seostada, näiteks nende sarnase või kokkusobiva kuvandi, stiili või funktsiooni tõttu), et nad saaksid teile edastada informatsiooni toodete, teenuste ja pakkumiste kohta, mis võiksid teie eelistuste alusel teid huvitada.
 • Me võime jagada teie andmeid kolmandate osapooltega, kui seda nõuab või lubab seadus, näiteks volitatud isikute ja riigihaldusüksustega, korrakaitseorganite taotlusel, olukorras, kui me peame avaldamist vajalikuks või sobivaks, et hoida ära füüsilist või varalist kahju, seoses võimaliku või tegeliku ebaseadusliku tegevuse uurimisega või organisatsiooniliste ümberkorralduste käigus.

Kolmandate osapoolte andmed, kelledega teie andmeid võime jagada ning nede asukohariigid on loetletud siin

Kuhu võidakse teie andmeid saata?

Nagu igas teises rahvusvahelises organisatsioonis, edastavad PMI partnerid andmeid üle kogu maailma. Sellest tulenevalt võidakse teie andmeid edastada kõikjale maailmas (kui teie andmed koguti Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab see, et teie andmeid võidakse edastada sellest väljapoole).

Kasutades teie andmeid selles teates kirjeldatud viisidel, võidakse teie andmed edastada andmete kogumise riiki või sellest väljapoole, sealhulgas riiki või territooriumile, kus ei pruugi olla samaväärseid andmekaitsestandardeid.

Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluvad PMI partnerid edastavad isikute andmeid PMI partneritele väljaspool EMP-d näiteks selleks, et aidata kaasa ettevõtte ülemaailmsele toimimisele. Igal juhul toimub andmete ülekanne

Igal juhul kohaldatakse sobivaid turvameetmeid isikuandmete kaitseks neis riikides või territooriumitel kehtivate andmekaitseseaduste alusel.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Me kohaldame sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid volitusteta isikute vastu, et kaitsta teie isikuandmeid avaldamise, kasutamise, muutmise või hävitamise eest. Kus see on kohaldatav, kasutame krüpteerimist ja teisi tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie edastatud andmete turvalisuse. Me nõuame ka enda teenuseosutajatelt rangete andmekaitse ja -turbe nõuete täitmist.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärkide täitmiseks. Pärast seda andmed kustutatakse. See ajaperiood võib olla erinev vastavalt sellele, mis eesmärgil andmeid koguti. Märgake, et teatud olukorras on teil õigus taotleda meilt enda andmete kustutamist. Lisaks oleme mõnikord seadusega kohustatud andmeid alles hoidma, näiteks maksustamise ja raamatupidamise eesmärgil.

Tavaliselt säilitame andmeid järgnevas tabelis kirjeldatud kriteeriumide alusel.

Andmed

Selgitus, tavalised säilitamise kriteeriumid

 • Kauplejaga loodud ärisuhte haldamisega seotud teave (kui kaupleja kasutab digitaalseid puutepunkte ja temaga on võimalik ühendust võtta)

Enamik teie kauplejakonto andmetest hoitakse kauplemissuhte jooksul alles. Siiski, mõned Teie profiili elemendid, näiteks täidetud ülesannete ajalugu, kingituste lunastamise ajalugu ja ostuajalugu aeguvad siiski teatud aja jooksul nii et me kustutame selle automaatselt pärast kindlaks määratud aja möödumist, nagu ongi sobiv selle eesmärgi täitmiseks, milleks me teie andmeid kogusime.

 • Kauplejaga loodud ärisuhte haldamisega seotud teave (kui kaupleja ei kasuta digitaalseid puutepunkte)

See stsenaarium sarnaneb eelmisega. Oletagem, et Te ei ole digitaalset puutepunkti pikemat aega (tavaliselt 2 aastat) kasutanud. Me tõkestame Teie juurdepääsu vastavale digitaalsele platvormile ja kustutame seni alal hoitud Teie poolse platvormi kasutamisega seotud andmed (v.a juhul, kui need on vajalikud muu töötlemise eesmärgi, näiteks Teie tellimuste andmete jaoks). Seda seetõttu, et sellises olukorras eeldame, et Te ei soovi digiplatvormi kasutada.

 • Kaupleja (kellega pole võimalik ühendust võtta)

Kui Te registreerusite meie juures kauplejana, kuid kontaktandmed, mis Te meile andsite, ei toimi, hoiame Teie andmeid tavaliselt alal ainult 6 kuud, et võimaldada Teil naasta ja neid parandada.

 • Kaupleja (lõpetamata registreerumine)

Kui Te alustate kauplejana registreerumise protsessi, kuid ei lõpeta seda, ei säilita me Teie andmeid.

 • Äri- ja maksedokumendid

Me säilitame registrit arvetest, müükidest, ostudest, tehtud ja vastuvõetud maksetest ja nende lisadokumentidest (nagu lepingud ja e-kirjad) vastavuses ettevõtlus- ja maksunõuetega tavaliselt 11 aastat. Samuti säilitame registrit meie tarnijate kontrollidest nii kaua, kui oleme kohustatud kinni pidama oma õiguslikest ja seaduspärastest kohustustest.

 • Külalisregistrid

Kui Te külastatate meie hooneid, säilitame külastajate andmeid harilikult kolm aastat.

 • Turvakaamerad

Kui Te külastate meie hooneid, säilitame videovalvesüsteemide salvestusi tavaliselt ainult mõni päev kuni mõni nädal, sõltuvalt vastava salvestuse konkreetsest otstarbest.

 • Turu-uuringud

Kui te olete registreeritud meie andmebaasis ja me kasutame teie avalikult saadaolevat teavet, et paremini mõista turgu või teie eelistusi, säilitame teie andmeid lühikest aega, et lõpule viia see kindel turu-uuringute element.

 • Ostud ja garantii

Kui te ostate meie tooteid, säilitame vastavaid andmeid nii kaua, kui on vajalik müügi lõpuleviimiseks ja selleks, et kinni pidada oma õiguslikest ja seaduspärastest kohustustest (näiteks maksustamis- ja raamatupidamispõhjustel). Kui soovite PMI tootele ka garantiid, säilitame vastavaid andmeid nii kaua, kui see on garantii jaoks oluline.

 • Klienditeenindus

Kui Te võtate ühendust klienditeenindusega, salvestame suhtluse andmed (sealhulgas Teie küsimuse üksikasjad ja meie vastuse) ja säilitame neid seni, kuni need meie suhte jaoks asjakohased on, näiteks kui Te palute meie nõu digitaalse puutepunkti kasutamisel või kui Teie hiljutised päringud on asjakohased. Muu kliendiinfo jaoks oluline teave (näiteks automaatne salvestus telefonikõnest, kus te palusite end juhatada jaemüügipunkti) võib olla vajalik vaid seni, kuni luuakse püsivam register, ja seda säilitatakse ainult ajutiselt.

 • Süsteemi auditilogid

Süsteemi auditilogisid hoitakse enamasti alles vaid paar kuud.

 • Ärianalüüs

Ärianalüüsi andmeid kogutakse enamasti automaatselt, kui te kasutate PMI puutepunkte, need muudetakse anonüümseks ja üldistatakse varsti pärast analüüsi.

Millised õigused ja valikud teil on?

Te võite omandada kõik või mõned järgnevatest õigustest vastavalt sellele, milliseid andmeid me teie kohta omame:

 • õigus nõuda meilt juurdepääsu enda andmetele;
 • õigus nõuda meilt enda andmete parandamist, uuendamist või kustutamist;
 • teatud olukordades õigus nõuda meilt enda andmete kasutamise lõpetamist;
 • teatud olukordades õigus vaidlustada meie andmete kasutust;
 • õigus võtta tagasi meile antud luba oma andmete kasutamiseks;
 • teatud olukordades õigus andmete ülekandmiseks;
 • õigus keelata meil kasutada enda andmeid otseturunduse tegemiseks, ja
 • õigus esitada kaebus oma riigi järelevalveorganile (kui teie riigis selline on).

Me pakume teile lihtsaid viise nende õiguste kasutamiseks, nagu link „Loobu tellimusest“ (Unsubscribe) või andes teile kontaktaadressi teile saadetavates sõnumites või pakkudes kontaktandmeid selle teate lõpus esitatud jaotises „Kelle poole peaksite pöörduma küsimuste korral?“ (Who should you contact with questions?).

Mõned mobiilirakendused, mida me pakume, võivad sõnumeid näiteks uute toodete või teenuste kohta saata ka mobiiliteavitustena. Need sõnumid saab ära keelata enda mobiili seadetes või mobiilirakenduses.

Teie õigused sõltuvad teie riigi seadustest. Kui te asute Euroopa Majanduspiirkonnas, kehtivad teile järgnevas tabelis esitatud õigused. Kui te asute mujal, võite lisateabe saamiseks meiega ühendust võtta (vt selle teate lõpus esitatud jaotist „Kelle poole peaksite pöörduma küsimuste korral?“).

Teie õigused seoses andmetega, mida me teie kohta omame

Täiendavad üksikasjad (pange tähele, et neile õigustele kehtivad teatud õiguslikud piirangud)

 • Õigus nõuda meilt juurdepääsu enda andmetele

See kinnitab järgmist:

 • kas me töötleme teie andmeid;
 • meie nimi ja kontaktandmed;
 • andmetöötluse eesmärk;
 • andmekategooria;
 • isikute kategooriad, kellega me teie andmeid jagame, ja juhul, kui mõni isik asub väljaspool EMP-d ja talle ei rakendu Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus, sobivad kaitsemeetmed andmeturbe tagamiseks;
 • teabeallikas (kui meil see on) juhul, kui me ei kogunud andmeid teilt;
 • (sel määral, mil oleme mõnda neist võimalustest kasutanud, millele pöörati ka teie tähelepanu) automatiseeritud otsused, sealhulgas profiilianalüüs, mis toob teile õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid oluliselt muul sarnasel moel, informatsioon kasutatud loogika kohta, samuti sellise töötlemise olulisuse ja ettenähtavate tagajärgede kohta teile, ja
 • kriteeriumid, mille järgi valitakse ajaperiood, kaua teie andmeid säilitada.

Teie taotlusel ja pärast teie isiku tuvastamist anname teile koopia teie andmetega, mida me kasutame (juhul, kui see ei puuduta teiste õigusi ja vabadusi).

 • Õigus nõuda meilt andmete parandamist või uuendamist

See kehtib andmete kohta, mis on väärad või mittetäielikud.

 • Õigus nõuda meilt andmete kustutamist

See kehtib juhul, kui:

 • andmed, mida säilitame, ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks me neid kasutame;
 • me kasutame andmeid teie nõusolekul ja te võtate enda nõusoleku tagasi (sel juhul ei võta me teiega enam ühendust, välja arvatud juhul, kui te soovite meilt kõigi oma andmete kustutamist, misjuhul me austame teie soove);
 • me kasutame andmeid õigustatud huvi alusel ja leiame, et teie vaidele järgnevalt ei ole meil ülekaalukat huvi selle kasutamise jätkamiseks;
 • andmed olid seadusvastaselt saadud või kasutatud, või
 • et olla kooskõlas seaduspäraste kohustustega.
 • Õigus nõuda meilt andmete töötlemise piiramist

See õigus kehtib ajutiselt, kuni me teie juhtumit uurime, kui te:

 • valdustate meie kasutatavate andmete täpsuse, või
 • vaidlustate meie andmekasutuse õigustatud huvi alusel

(kui te kasutate enda õigusi neil alustel, teavitame me teid enne, kui teie andmeid uuesti kasutame).

See õigus kehtib ka siis, kui:

 • andmete kasutamine meie poolt on seadusevastane, kuid teie vaidlustate andmete kustutamise, või
 • kui me ei vaja enam teie andmeid, kuid teie taotlete neid, et põhistada neile enda kohtuasja.
 • Õigus vaidlustada meie andmetöötlus

Antud juhul on teil kaks õigust:

 1. (i)kui me kasutame teie andmeid otseturunduse tegemiseks, saate sellest keelduda (end põhjendamata) ja me käitume vastavalt teie taotlusele, ja
 2. (ii)kui me kasutame teie andmeid õigustatud huvi alusel teistel põhjustel peale otseturunduse, võite vaidlustada need põhjused, selgitades enda olukorda, ja me kaalume teie vaiet.
 • Õigus võtta tagasi luba enda andmete kasutamiseks

See kehtib, kui meie andmekasutuse õiguslik alus on teie luba. Need olukorrad on mõistetavad kontekstist.

 • Õigus andmete ülekandmiseks

Kui:

 1. teie olete meile andmed andnud, ja
 2. me kasutame neid andmeid automatiseeritult ja teie loa alusel või enda lepinguliste kohustuste avalikustamisel teile.

Sel juhul on teil õigus saada enda andmed tagasi laialdaselt kasutatavas formaadis ja teil õigus nõuda meilt andmete ülekannet kellelegi teisele, kui seda saab meie tehnikalt mõistlikult oodata.

 • Õigus esitada kaebus oma riigi järelevalveorganile

Kõigis Euroopa Majanduspiirkonna riikides peab olema vähemalt üks sellist pädevust omav avalik organ.

Nende kontaktandmed leiate siit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kelle poole võiksite pöörduda küsimuste korral?

If you have any questions, or wish to exercise any of your rights, you can find contact details for the relevant PMI affiliate, and if applicable data protection officer, here. Contact details will also be given in any communications that a PMI affiliate sends you.

If your country has a data protection authority, you have a right to contact it with any questions or concerns. If the relevant PMI affiliate cannot resolve your questions or concerns, you also have the right to seek judicial remedy before a national court.

Teate ajakohastamine

Me võime aeg-ajalt käesolevat teadet (ja teisi täiendavaid privaatsusteateid) muuta. Teavitame teid muudatustest, kui seadus seda nõuab.

Viimati muudetud 22. mai 2018.