- Corporate Campaigns

Philip Morris International

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư. Thông báo này sẽ cho bạn biết chúng tôi là ai, chúng tôi thu thập thông tin nào của bạn, và chúng tôi xử lý ra sao đối với thông tin này. Chúng tôi sẽ dùng thông tin về bạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng của chúng tôi - điều khoản này có liên quan đến dịch vụ mà bạn quan tâm. Điều khoản sử dụng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi làm việc cũng như các giới hạn về quyền sử dụng dịch vụ có hiệu lực.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là thành viên của Tập Đoàn Philip Morris International. Thông tin liên lạc chi tiết của chúng tôi (tên, địa chỉ, v.v) sẽ được cung cấp cho bạn tại thời điểm chúng tôi cần thu thập thông tin về bạn hoặc cần xác nhận về việc này với bạn thông qua một phương tiện phù hợp, chẳng hạn như thông qua một thông báo riêng lẻ hiện ra trên ứng dụng hoặc một website, một email gửi riêng có đường dẫn liên kết đến thông báo này.

 • PMI: Philip Morris International, tập đoàn thuốc lá quốc tế hàng đầu thế giới. Tập đoàn có nhiều công ty con, còn gọi là "công ty thành viên.".
 • Công ty thành viên PMI: từng công ty con trực thuộc tập đoàn Philip Morris International được gọi là "Công ty thành viên PMI." "Chúng tôi" ở đây chỉ về công ty thành viên PMI là chủ thể đầu tiên đã thu thập thông tin về bạn.
 • Sản phẩm PMI: nghĩa là sản phẩm của tập đoàn chúng tôi hoặc của công ty thành viên PMI.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN VỀ BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn bằng nhiều cách khác nhau.

 • Bạn có thể trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi (vd: nếu bạn đăng ký nhận thông cáo báo chí hoặc thông báo qua email của PMI; hoặc khi bạn gửi nội dung cho một điểm tiếp xúc PMI trên nền tảng kỹ thuật số, hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu, hoặc điện thoại cho chúng tôi).
 • Chúng tôi có quyền thu thập thông tin một cách tự động (vd: khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web của PMI).

Trong thông báo này, chúng tôi gọi các phương pháp mà bạn sử dụng để liên lạc với chúng tôi là "điểm tiếp xúc PMI." Điểm tiếp xúc PMI bao gồm các phương tiện hữu hình (vd: đi sự kiện), hoặc phương tiện kỹ thuật số (vd: ứng dụng và website).

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Thường thì điều này xảy ra khi bạn:

 • đăng ký ghi danh vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc đăng ký nhận thông báo qua email của PMI, hoặc thông qua thư từ, trao đổi ở cấp độ công ty (có thể qua phương diện gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt hoặc qua điểm tiếp xúc kỹ thuật số);
 • nộp hoặc đăng tải nội dung lên điểm tiếp xúc kỹ thuật số;
 • tải hay sử dụng một điểm tiếp xúc kỹ thuật số (vd: ứng dụng hay trang web);
 • liên hệ với chúng tôi thông qua một điểm tiếp xúc, qua email, mạng xã hội hoặc điện thoại;
 • tham gia làm khảo sát của PMI hoặc các cuộc thi hay sự kiện khuyến mãi của PMI có liên quan đến các sự kiện (khi được pháp luật cho phép); 
 • tham dự một sự kiện do một công ty thành viên PMI tổ chức.

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn một cách tự động. Thường thì điều này xảy ra khi bạn:

 • tham dự một sự kiện do một công ty thành viên PMI tổ chức (vd: thông qua các cảm biến đặt tại sự kiện - kết nối với công nghệ di động);
 • liên lạc với chúng tôi (vd: qua một điểm tiếp xúc; hoặc qua nền tảng mạng xã hội);
 • sử dụng các điểm tiếp xúc của PMI (vd: thông qua cơ chế theo dõi trong ứng dụng hoặc trang web);
 • đăng tải các bài viết công khai lên các nền tảng mạng xã hội mà chúng tôi có thể theo dõi được (chẳng hạn với mục đích giúp chúng tôi hiểu rõ quan điểm cộng đồng, hoặc để phản hồi lại các yêu cầu về PMI (vd: các chiến dịch quảng cáo của PMI).

Chúng tôi cũng có quyền thu thập thông tin về bạn một cách tự động bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự trên các điểm tiếp xúc kỹ thuật số của PMI. Các cookie và công nghệ cụ thể nào được dùng sẽ tùy vào điểm tiếp xúc PMI của bạn. Để tìm hiểu về các dạng cookie và công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng trên điểm tiếp xúc, kể cả cách chấp thuận hoặc từ chối cookie, vui lòng xem thông báo cookie mà chúng tôi đưa đến cho bạn trên hoặc thông qua điểm tiếp xúc.

Chúng tôi cũng có quyền thu thập thông tin trong các bối cảnh khác mà chúng tôi sẽ cho bạn biết tại thời điểm thu thập.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO CỦA BẠN?

Chúng tôi có quyền thu thập nhiều loại thông tin về bạn:

 • thông tin cần thiết để sắp xếp chỗ ở và chỗ ngồi cho bạn khi bạn tham dự một sự kiện
 • thông tin cần thiết để giúp bạn tham gia các hoạt động diễn ra tại một sự kiện
 • thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các bản thông cáo báo chí, thông báo và bản tin điện tử qua email
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các bản thăm dò khảo sát
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn gửi nội dung lên điểm tiếp xúc kỹ thuật số
 • thông tin về những lần bạn đến các điểm tiếp xúc hoặc tham dự các sự kiện của PMI
 • thông tin bạn chung cấp cho chúng tôi qua các cuộc điện thoại mà bạn đã gọi đến các tổng đài (ví dụ, về một sự kiện nào đó)
 • thông tin về ý thích và sở thích của bạn
 • thông tin cần thiết nhằm mục đích xác minh nhân thân và độ tuổi của bạn

Thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn sẽ rất tường minh căn cứ trên bối cảnh mà tại đó bạn đã tự nguyện cung cấp thông tin. Ví dụ:

 • nếu bạn quyết định tham dự một sự kiện và sự kiện đó yêu cầu bạn phải đặt chỗ ở và cung cấp thông tin để sắp xếp phương tiện đi lại, vì lẽ đó bạn cho họ tên, thông tin liên lạc, số hộ chiếu hoặc các thông tin giấy tờ nhân thân để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong trong việc đăng ký tham dự;
 • nếu bạn gửi nội dung lên một điểm tiếp xúc kỹ thuật số PMI, khi đó có thể bạn cung cấp họ tên, thông tin liên lạc, hình ảnh, địa điểm, sở thích và ý thích cá nhân của bạn;
 • nếu bạn quyết định tham gia một hoạt động trong sự kiện;
 • chúng tôi có quyền thu thập thông tin cần thiết để có thể xác minh nhân thân và độ tuổi của bạn, ví dụ: bản sao giấy tờ nhân thân, chứng minh thư, hoặc hình chụp gương mặt bạn.
 • Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động thường liên quan đến:
 • tại một sự kiện (bao gồm các khu vực lân cận trực tiếp), bạn đã vào khu vực nào và trong bao lâu:
 • thông tin chi tiết về lần đến trực tiếp của bạn hoặc cuộc gọi của bạn (thời gian và thời lượng);
 • cách bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI kỹ thuật số (chẳng hạn như số trang bạn truy cập, trang web ban đầu mà từ đó bạn điều hướng đến trang này, trang web mà bạn đã điều hướng đến sau khi ra khỏi trang này, bạn đã gõ cụm từ tìm kiếm gì, bạn đã nhấp chuột vào đường dẫn liên kết nào trong điểm tiếp xúc);
 • thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc các thông số định danh thiết bị duy nhất, dữ liệu địa điểm, thông tin lấy từ các cookie mà chúng tôi đã lưu lại trên thiết bị của bạn).

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba thường bao gồm thông tin cá nhân đã được bạn đăng tải công khai (chẳng hạn như sở thích hay xu hướng ý thích của bạn), ví dụ như từ các bài đăng của bạn trên mạng xã hội.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ BẠN CHO MỤC ĐÍCH GÌ, VÀ DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO?

Trong mục này chúng tôi sẽ giải thích các mục đích sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, đây là thông báo dành cho thị trưởng toàn cầu, cho nên nếu có bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong thông báo này mà luật pháp một nước nào đó hạn chế hoặc cấm đoán, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích bị cấm ở quốc gia đó.

Căn cứ theo nội dung đã trình bày, chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích sau:

 • Nhằm tuân thủ các trách nhiệm mà pháp luật quy định, ví dụ như chúng tôi phải xác minh tuổi và thông tin nhân thân cần thiết của bạn (khi cần thiết)
 • Nhằm thực thi các trách nhiệm của chúng tôi với bạn về điều khoản nội dung người dùng khởi tạo (khi bạn gửi nội dung lên một điểm tiếp xúc kỹ thuật số của PMI)
 • Nhằm cung cấp cho bạn các thông cáo báo chí, thông báo và bản tin điện tử qua email
 • Nhằm tạo điều kiện cho bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI, nhằm tùy biến hóa trải nghiệm của bạn trên các điểm tiếp xúc PMI
 • Nhằm mục đích quản trị kinh doanh tổng thể, nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu trên, bao gồm việc quản lý tài khoản người dùng của bạn, liên lạc trao đổi với bạn, quản lý hành chính, giải quyết sự cố, sắp xếp chỗ ở và phương tiện đi lại cho bạn để bạn tham dự sự kiện hoặc hoạt động trong sự kiện của chúng tôi, và để liên lạc qua lại với bạn trong các sự kiện
 • Nhằm mục đích cải thiện kinh doanh và phân tích số liệu, trong đó có việc cải tiến sản phẩm của PMI, điểm tiếp xúc PMI, và thông tin mà chúng tôi (hoặc công ty thành viên) cung cấp cho những người dùng có quan tâm đến công ty của tập đoàn chúng tôi
 • Phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi sẽ thông tin cụ thể cho bạn, hoặc khi bước vào bối cảnh cụ thể khi thông tin về bạn lần đầu tiên được thu thập mọi thứ sẽ được công bố cho bạn một cách rõ ràng.

Cơ sở pháp lý huận thuẫn cho việc chúng tôi được sử dụng thông tin về bạn là một trong các cơ sở sau (chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong phần "tìm hiểu thêm"):

 • thực thi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi bị ràng buộc;
 • thưc hiện nghĩa vụ hợp đồng mà chúng tôi là một bên trong đó;
 • đây là một lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đương nhiên bị ảnh hưởng bởi quyền bảo vệ thông tin của chính bạn
 • bạn đã chấp thuận (chúng tôi sẽ xin ý kiến xác nhận của bạn trước khi xử lý thông tin) - khi tất cả các trường hợp trên không có hiệu lực áp dụng, hoặc khi pháp luật có yêu cầu giải trình.

Mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, các phương pháp thu thập thông tin và cơ sở pháp lý tương ứng hậu thuẫn cho việc sử dụng thông tin, bao gồm:

Chúng tôi sử dụng thông tin vì đây là quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp để giúp họ có thể điều hành kinh doanh (bao gồm hoạt động tổ chức sự kiện), quản trị các mối quan hệ với bạn, duy trì an ninh và sự toàn vẹn của các hệ thống CNTT cũng như quản trị các sự kiện không bị nhập nhằng với quyền lợi, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc giới hạn nguồn thông tin được cho phép sử dụng.

Giám sát hệ thống và an ninh hệ thống

 • Xác minh, kiểm soát truy cập, lưu nhật ký truy cập khi cần. Thông tin này được thu thập tự động qua nhiều phương tiện khác nhau chẳng hạn như hệ thống tự đọng hóa và nền tảng giám sát thiết bị. Chúng tôi sử dụng nó vì chúng tôi có lợi ích doanh nghiệp hoàn toàn hợp pháp trong việc đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, và an ninh của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mà chúng tôi đang quản lý, với và những quyền lợi này không bị triệt tiêu hay ảnh hưởng bởi lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Cải tiến kinh doanh và phân tích số liệu kinh doanh

 • Nhờ sử dụng thông tin mà các đối tác của chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các cơ hội tiềm năng, giúp bạn tham gia tương tác với các chiến dịch của PMI
 • cải tiến kinh doanh và phân tích báo cáo số liệu (bao gồm các sản phẩm của PMI, các đại lý có bán sản phẩm PMI, các sự kiện, các điểm tiếp xúc kỹ thuật số của PMI và thông tin mà chúng tôi (hoặc các công ty thành viên) cung cấp cho những đối tác có quan tâm đến công ty của chúng tôi)   Thường thì quá trình này sẽ đòi hỏi sự kết hợp nguồn thông tin: thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi; thông tin mà chúng tôi thu thập tự động; và (khi được pháp luật cho phép) thông tin mà chúng tôi lấy từ bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở chúng tôi có lợi ích doanh nghiệp hợp pháp trong việc phân tích số liệu để cải thiện hiệu quả công việc, cải tiến sản phẩm, điểm tiếp xúc PMI, tổ chức sự kiện và mời mọi người tham gia tương tác chiến dịch PMI - các quyền và lợi ích này không bị triệt tiêu hay ảnh hưởng bởi lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Trong trường hợp chúng tôi không có căn cứ pháp lý để sử dụng thông tin về bạn, khi mà không có cơ sở nào ở trên khả dụng, khi pháp luật đòi hỏi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận chấp thuận trước khi chúng tôi xử lý thông tin (với các trường hợp này, mọi thứ sẽ rất tường minh).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin về bạn theo các phương cách khác dù không có mô tả ở đây. Lúc đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản thông báo quyền riêng tư bổ sung để lý giải rõ ràng cách chúng tôi sử dụng thông tin. Bạn nên đọc kỹ thông báo bổ sung bên cạnh thông báo này.

 Mục đích
Phương pháp thu thập thông tin và cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin

Tuân thủ trách nhiệm pháp lý

 • xác minh độ tuổi và thông tin nhân thân

Thông tin này thường được chính bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng nó vì chúng tôi cần nó để đảm bảo tuân thủ với các trách nhiệm pháp lý, vì nó cần thiết trong một số phạm vi công việc của chúng tôi, để chỉ tương tác với người trong độ tuổi trưởng thàng; ở các quốc gia không đòi hỏi trách nhiệm pháp lý liên quan, chúng tôi có lợi ích hợp pháp đó là chỉ tương tác với người dùng trong độ tuổi trưởng thành, và lợi ích này không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Thực thi trách nhiệm hợp đồng nội dung người dùng khởi tạo đã ký kết với bạn (khi quy định đòi hỏi)

 • khi bạn nộp hay gửi nội dung lên một điểm tiếp xúc kỹ thuật số PMI, chúng tôi sử dụng thông tin về bạn và nội dung bạn đã gửi lên để thực hiện theo đúng điều khoản của chúng tôi về nội dung người dùng khởi tạo

Thông tin này thường được chính bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng nó vì chúng tôi cần nó để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng đối với bạn trên cơ sở là chúng tôi có lợi ích hợp pháp đó là được quản trị các mối quan hệ kinh doanh của mình; chúng tôi cần nó để sử dụng nội dung mà bạn đã gửi lên điểm tiếp xúc PMI; chúng tôi cần nó để vận hành các điểm tiếp xúc PMI; chúng tôi cần nó để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng, với điều kiện không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

 

Gửi các điểm tiếp xúc PMI, thông cáo báo chí, thông báo và bản tin điện tử qua email

 • ạo điều kiện giúp bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: giúp bạn duy trì đăng nhập trong một số khu vực của điểm tiếp xúc chỉ dành riêng cho đối tượng người dùng được cấp quyền truy cập; đáp ứng ý thích của bạn về ngôn ngữ lựa chọn; quản lý tài khoản)
 • gửi thông cáo báo chí, thông báo và bản tin điện tử qua email
 • tùy biến hóa trải nghiệm của bạn đối với các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: để cá nhân hóa lượt truy cập, chẳng hạn như cá nhân hóa lời chào hoặc đưa ra các đề nghị có thể đúng với hứng thú của bạn)
 • quản lý tài khoản người dùng và khắc phục lỗi

Nguồn thông tin này thường là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi (ví dụ: họ tên, thông tin mạng xã hội); thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: bằng công nghệ giám sát sử dụng các điểm tương tác PMI).

Chúng tôi sử dụng thông tin này dựa trên cơ sở pháp lý: chúng tôi sở hữu lợi ích hợp pháp trong việc vận hành các điểm tương tác PMI, chúng tôi cần nó để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, với điều kiện không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Quản trị kinh doanh

 • quản trị tổ chức tổng thể, lưu trữ hồ sơ công ty, quản trị và khắc phục lỗi
 • quản trị và chạy sự kiện, cụ thể là việc quản lý và điều phối chỗ ăn ở, phương tiện đi lại giúp bạn tham dự các sự kiện hoặc các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, tổ chức khâu an ninh tại sự kiện
 • tương tác liên lạc qua lại, duy trì quan hệ với bạn, bao gồm việc giải quyết các yêu cầu của bạn
 • phát triển hệ thống CNTT, triển khai, vận hành, bảo trì CNTT.
 • vận hành cơ sở dữ liệu liên lạc.

Chúng tôi thường nhận trực tiếp thông tin này từ bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi sở hữu lợi ích hợp pháp trong việc điều hành công việc kinh doanh (bao gồm tổ chức sự kiện), quản trị quan hệ với bạn, và duy trì yếu tố an ninh vì sự toàn vẹn của hệ thống CNTT cũng như các sự kiện, với điều kiện không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Giám sát an ninh hệ thống

 • Xác minh và điều khiển truy cập cũng như lưu nhật ký truy cập khi cần

Thông tin này được thu thập tự động qua nhiều phương tiện chẳng hạn như hệ thống tự động hóa và hệ thống giám sát thiết bị.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi sở hữu lợi ích hợp pháp trong việc đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin, đảm bảo sự toàn vẹn và an ninh của cơ sở hạ tầng kỹ thuậ số với điều kiện không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Phân tích báo cáo số liệu và cải tiến kinh doanh

 • tạo điều kiện cho chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi được thông tin đến bạn về các cơ hội tiềm năng để có thể tham gia tương tác với các chiến dịch của PMI
 • phân tích báo cáo số liệu và cải tiến kinh doanh (bao gồm các phân tích và cải tiến đối với sản phẩm PMI, sự kiện, điểm tiếp xúc kỹ thuật số, và thông tin mà chúng tôi (hoặc các công ty thành viên) cung cấp cho các đối tác có quan tâm đến công ty chúng tôi)

Nguồn thông tin này thường là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi lấy từ các bên thứ ba (với sự cho phép của luật pháp).

Chúng tôi sử dụng thông tin này trên cơ sở pháp lý đó là chúng tôi sở hữu lợi ích hợp pháp trong việc phân tích và cải tiến hiệu quả kinh doanh, cải tiến sản phẩm, các điểm tiếp xúc PMI, sự kiện, và mời mọi người tham gia tương tác với các chiến dịch PMI, với điều kiện không mâu thuẫn với lợi ích, quyền hạn, và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.


CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN NÀY VỚI AI, VÀ VÌ MỤC ĐÍCH GÌ?

Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin về bạn với:

 • Các công ty thành viên của PMI;
 • Các bên thứ ba có vai trò cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và các công ty thành viên PMI, bao gồm các đại lý lữ hành sẽ sử dụng dữ liệu nhằm mục đích sắp xếp và điều phối việc đi lại và ăn ở của bạn tại các sự kiện;
 • Các đối tác kinh doanh do các công ty thành viên PMI lựa chọn cẩn thận, nhằm mục đích liên hệ với bạn để quảng bá các chương trình khuyến mái mà họ nghĩ rằng bạn có thể thích, căn cứ trên cơ sở thông tin về xu hướng ý thích của bạn;
 • Các bên thứ ba khác, khi được pháp luật cho phép hay yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các đối tượng khác nhưng sẽ luôn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Khi luật pháp yêu cầu phải có sự chấp thuận của bạn, trước tiên chúng tôi sẽ luôn xin ý kiến xác nhận của bạn.

Chia sẻ dữ liệu với các công ty thành viên PMI khác:

 • Thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với Philip Morris Products S.A (có trụ sở kinh doanh ở Neuchâtel, Thụy Sĩ), đây cũng là trung tâm điều hành quản lý việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các công ty thành viên PMI. Philip Morris Products S.A. xử lý thông tin về bạn để phục vụ tất cả các mục đích đã mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin về bạn có thể được chia sẻ với công ty thành viên PMI chịu trách nhiệm cho thị trường quốc gia nơi bạn đang cư trú (không phải là công ty thành viên PMI đã thu thập thông tin của bạn lúc ban đầu) để phục vụ tất cả các mục đích đã mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin về bạn có thể được chia sẻ với bất kỳ công ty thành viên PMI nào mà bạn có liên hệ (ví dụ: nếu bạn đang đi công tác, đi du lịch nhưng lại muốn tìm hiểu thông tin về một sự kiện, chiến dịch, hay các hoạt động nói chung do một công ty thành viên PMI đảm nhiệm ở nước ngoài), mục đích chia sẻ là để cải thiện dịch vụ cung cấp đến bạn.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết của các công ty thành viên PMI và các thị trường quốc gia mà tập đoàn đã có mặt tại đây.

THÔNG TIN VỀ BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC GỬI ĐI ĐÂU?

Cũng tương tự như các tập đoàn đa quốc gia khác, các công ty thành viên PMI chuyển thông tin qua lại trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, thông tin về bạn có thể được gửi đi khắp toàn cầu (ví dụ, nếu bạn sống ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu ("EEA"), thông tin của bạn có thể được chuyển ra ngoài khối EEA; nếu bạn sống ở Úc, thông tin của bạn có thể được chuyển đi ra ngoài phạm vi nước Úc).

Khi chúng tôi sử dụng thông tin theo cách đã nêu trong thông báo này, thông tin về bạn có thể được chuyển đi trong phạm vi trong nước hoặc chuyển ra ngoài phạm vi quốc gia và vùng lãnh thổ mà từ đó thông tin đã được thu thập, bao gồm các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chưa có tiêu chuẩn pháp lý về bảo vệ thông tin chặt chẽ.

Ví dụ: Các công ty thành viên PMI trong khối EEA có quyền chuyển thông tin cá nhân đến các công ty thành viên PMI khác bên ngoài khối EEA. Trong trường hợp này, việc chuyển thông tin sẽ:

 • dựa trên phủ quyết của Ủy Ban Châu Âu;
 • tuân thủ các biện pháp bảo vệ phù hợp, ví dụ như Hợp Đồng Mẫu EU; hoặc
 • là việc làm cần thiết nhằm thực thi nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết giữa bạn và chúng tôi (hoặc thực thi các biện pháp tiền hợp đồng theo yêu cầu của bạn) hoặc nhằm mục đích hoàn thành hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng căn cứ trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho bạn, là hợp đồng đã ký kết giữa chúng tôi và một bên thứ ba, chẳng hạn như các thỏa thuận dàn xếp phương tiện đi lại.

Trong mọi trường hợp, các biện pháp an ninh phù hợp nhằm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân sẽ được thực thi ở các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi nhận thông tin chuyển đến, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin dữ liệu.

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tọa lạc ở nhiều quốc gia khắp thế giới, bao gồm khối EEA, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, và Úc.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN VỀ BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi triển khai các biện pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức phù hợp nhằm bảo vệ chặt chẽ nguồn thông tin cá nhân chúng tôi đang nắm giữ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tiết lộ thông tin, sử dụng thông tin, chỉnh sửa hay hủy thông tin khi chưa có sự ủy quyền. Khi nhận thấy cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mã hóa và các công nghệ tương xứng làm phương tiện trợ giúp bảo vệ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình phải tuân thủ chặt chẽ với các quy định an ninh thông tin và quyền riêng tư dữ liệu.

THÔNG TIN VỀ BẠN SẼ ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu thông tin về bạn trong một khoảng thời gian cần thiết vừa đủ để phục vụ các mục đích phù hợp sau khi đã thu thập thông tin. Sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ xóa thông tin. Khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ thông tin sẽ tùy thuộc vào mục đích thu thập thông tin. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có trách nhiệm pháp lý phải lưu lại thông tin, chẳng hạn như giữ lại vì mục đích kế toán và tính thuế.

Chúng tôi thường lưu lại dữ liệu dựa trên các tiêu chí đã mô tả trong bảng biểu dưới đây:

 Loại
 Giải thích/các tiêu chí lưu trữ thông tin điển hình
 • Thông tin cho bạn về các chiến dịch và sự kiện PMI (nếu bạn dùng các điểm tiếp xúc PMI mà chúng tôi có thể khai thác để liên hệ bạn được) 

Phần lớn thông tin trong hồ sơ người dùng của bạn được lưu trữ lại trong thời gian chúng tôi còn duy trì quan hệ với bạn; ví dụ: trong bạn vẫn tiếp tục sử dụng các điểm tương tác kỹ thuật số, hoặc vẫn còn phản hồi lại thư từ liên lạc đôi bên. Tuy nhiên, một số yếu tố trong hồ sơ người dùng của bạn, chẳng hạn như thông tin về cách tương tác của chúng tôi với bạn, sau một thời gian nghiễm nghiên sẽ không còn cập nhật nữa, vì thế chúng tôi tự động xóa thông tin này đi sau một khoảng thời gian xác định (thường là 15 tháng tùy theo mục đích thu thập thông tin ban đầu).

 • Thông tin cho bạn về các chiến dịch và sự kiện PMI (nếu đã lâu bạn không còn giữ liên lạc với chúng tôi)

Tình huống này giống tình huống trên, nhưng nếu chúng tôi không có liên lạc gì với bạn trong một khoảng thời gian dài (thường là 6 tháng), chúng tôi sẽ dừng gửi thông tin cho bạn và xóa thông tin lịch sử về các lần phản hồi liên lạc trước đây của bạn. Điều này sẽ xảy ra nếu bạn chưa bao giờ nhấp chuột vào một lời mời dự sự kiện, hoặc chưa từng truy cập vào một điểm tiếp xúc kỹ thuật số trong suốt quá trình này. Lý do đó là trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cho rằng bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin của chúng tôi nữa.

 • Các chiến dịch và sự kiện PMI (nếu chúng tôi không liên lạc với bạn được)
Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin liên lạc, nhưng thông tin bạn cung cấp khi chúng tôi liên lạc lại không được, chúng tôi sẽ lưu lại thông tin của bạn trong một khoảng thời gian thường là chỉ 6 tháng, chờ cho đến khi bạn quay lại và chỉnh sửa lại cho đúng.
 • Hồ sơ cơ sở dữ liệu, hồ sơ thông báo gửi qua email
Nếu bạn đã đăng ký nhận thông báo qua email (hay phương tiện tương tự) hoặc sử dụng điểm tiếp xúc kỹ thuật số của PMI, phần lớn thông tin trong hồ sơ người dùng của bạn vẫn được lưu lại trong khoảng thời gian mà bạn vẫn tiếp tục nhận thông báo, vẫn còn sử dụng điểm tiếp xúc kỹ thuật số, hay vẫn còn tương tác với các liên lạc của chúng tôi. Tuy nhiên, một số yếu tố trong hồ sơ người dùng của bạn, chẳng hạn như lịch sử dụng các điểm tiếp xúc kỹ thuật số PMI đương nhiên sẽ không còn cập nhật nữa sau một khoảng thời gian, vì thế chúng tôi tự động xóa chúng đi sau một khoảng thời gian xác định tùy theo mục đích thu thập thông tin lúc ban đầu.
 • Nhật ký kiểm tra hệ thống
 Các nhật ký kiểm tra hệ thống thường được lưu trữ trong khoảng thời gian 18 tháng.
 • Báo cáo phân tích số liệu kinh doanh
Dữ liệu phân tích báo cáo số liệu kinh doanh thường được thu thập tự động khi bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI và không lâu sau sẽ được ẩn danh hóa/tổng hợp hóa.

BẠN CÓ QUYỀN HẠN GÌ VÀ LỰA CHỌN NÀO?

Bạn có thể có một số hoặc toàn bộ các quyền hạn sau đây đối với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ:

 • yêu cầu chúng tôi cho bạn quyền truy cập nguồn thông tin này;
 • yêu cầu chúng tôi điều chỉnh nó, cập nhật nó, hoặc xóa nó đi;
 • yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng nó, trong một số trường hợp nhất định;
 • phản đối không cho chúng tôi sử dụng nó, trong một số trường hợp nhất định;
 • rút lại lời chấp thuận lúc ban đầu khi bạn cho chúng tôi sử dụng nó;
 • quyền dữ liệu di động, trong một số trường hợp;
 • không cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và
 • gửi thư khiếu nại lên cơ quan pháp luật ở quốc gia sở tại (nếu có).

Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một số cách đơn giản, giúp bạn thực thi các quyền hạn này, chẳng hạn như trong các tin nhắn hay thông điêp gửi đến cho bạn đã có sẵn đường dẫn "bỏ đăng ký" hoặc địa chỉ liên lạc.

Một số ứng dụng di động mà chúng tôi cung cấp cũng có thể gửi tin nhắn push cho bạn, chẳng hạn như thông báo về các sự kiện. Bạn có quyền ngừng không nhận các tin nhắn này bằng cách chỉnh cấu hình trên điện thoại hoặc ứng dụng.

Quyền hạn của bạn sẽ căn cứ trên nền tảng pháp lý ở quốc gia sở tại của bạn. Nếu bạn sống ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, bạn sẽ có được các quyền hạn được liệt kê trong bảng biểu dưới đây. Nếu bạn sống ở vũng lãnh thổ khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi (xem mục "bạn nên liên hệ với ai khi có thắc mắc?" ở cuối thông báo này) để tìm hiểu thêm.

Quyền của bạn theo từng loại thông tin về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ
Thông tin khác (lưu ý: một số giới hạn pháp lý có hiệu lực đối với các quyền này)
 • Yêu cầu chúng tôi cho bạn được tiếp cận nguồn thông tin này

Đây là thông tin để xác nhận:

 • Bạn có muốn chúng tôi xử lý thông tin về bạn hay không;

 • Tên và thông tin liên hệ của chúng tôi;

 • Mục đích xử lý thông tin;

 • Hạng mục thông tin có liên quan;

 • Nhóm đối tượng mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho họ, và nếu có đối tượng nào ở bên ngoài khối EEA và không được hưởng lợi từ phán quyết đầy đủ của Ủy Ban Châu Âu, các biện pháp bảo vệ thông tin hợp lý sẽ được tiến hành:

 • (nếu chúng tôi có) nguồn thông tin, nếu chúng tôi không thu thập nó từ bạn;

 • (chúng tôi sẽ báo cho bạn được biết, cố gắng đến mức có thể) về sự hiện hữu của cơ chế ra quyết định tự động, bao gồm việc lưu trữ thông tin hồ sơ người dùng, có thể tạo ra các tác động pháp lý ảnh hưởng đến bạn, hoặc ảnh hưởng nhiều đến bạn theo cách tương tự, cũng như thông tin về lý luận liên quan, và tầm quan trọng của các hậu quả dự đoán được đến từ việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và

 • Tiêu chí xác định khoảng thời gian lưu trữ thông tin.

Căn cứ theo yêu cầu của bạn chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản hồ sơ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sử dụng (miễn là điều này không ảnh hưởng gì đến quyền hạn và sự tự do của người khác).

 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin

   

Yêu cầu có tác dụng hiệu lực nếu thông tin chúng tôi đang nắm giữ của bạn là thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin

Yêu cầu có tác dụng hiệu lực nếu:

 • Thông tin chúng tôi nắm giữ không còn cần thiết nữa đối với mục đích sử dụng thông tin;

 • Chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở được sự đồng thuận của bạn, nhưng bạn đã rút lại lời chấp thuận của mình (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu ý không liên hệ lại với bạn, trừ khi bạn chủ động đề nghị với chúng tôi rằng bạn muốn chúng tôi xóa toàn bộ thông tin về bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của bạn);

 • Chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở chúng tôi có lợi ích hợp pháp và theo như sự phản đổi của bạn, chúng tôi xét thấy nếu tiếp tục sử dụng thông tin này thì chúng tôi cũng không được lợi ích đáng kể nào nữa;

 • Thông tin được thu thập hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp; hoặc

 • Đảm bảo tuân thủ với trách nhiệm pháp lý.

 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin

Quyền này có giá trị hiệu lực, tạm thời trong khi chúng tôi xem xét trường hợp của bạn, nếu bạn:

 •  Lên tiếng phản đối vì thông tin chúng tôi sử dụng không còn chính xác nữa; hoặc

 • Phản đối không cho chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin trên cơ sở lợi ích hợp pháp

(nếu bạn sử dụng quyền của bạn trong các trường hợp như thế này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi sử dụng lại thông tin của bạn)

Quyền này cũng có giá trị hiệu lực nếu:

 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin dữ liệu của bạn là bất hợp pháp, và bạn phản đối việc xóa hoàn toàn dữ liệu; hoặc

 • Chúng tôi không còn cần dữ liệu này nữa, nhưng bạn lại cần nó cho việc kiện tụng pháp lý.

 • Phản đối không cho chúng tôi xử lý thông tin

Bạn có hai quyền trong trường hợp này:

(i)   nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp: bạn có quyền 'đưa ra' khỏi danh sách liên lạc tiếp tục (mà không cần phải giải thích tại sao), chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của bạn; và
(ii)  nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp nhằm mục đích khác không phải là tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối không cho chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích như thế, và đưa ra lời giải thích của bạn cho tình huống cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét lời phản đối của bạn.

 • Rút lại lời chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng thông tin

Yêu cầu này có giá trị thực thi nếu chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trên cơ sở pháp lý ràng buộc là phải có sự chấp thuận của bạn. Các trường hợp này sẽ minh bạch rõ ràng nhờ bối cảnh.

 • Thực thi quyền thông tin di động

Nếu:

(i)    bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi; và
(ii)   chúng tôi sử dụng dữ liệu đó bằng công cụ tự động, và dựa trên cơ sở pháp lý hoặc là sự chấp thuận của bạn, hoặc là việc chúng tôi phải hoàn thành trách nhiệm hợp đồng với ban,

 • Đệ đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát chức năng ở quốc gia sở tại

Mỗi quốc gia trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu phải có một hoặc nhiều cơ quan công quyền phục vụ nhu cầu này của công dân.

Bạn có thể tìm thông tin liên lạc của họ ở đây: http://ec.europa.eu/justic/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Với các quốc gia khác, vui lòng truy cập website tương ứng của cơ quan quản lý phù hợp

CÁC THÔNG BÁO BỔ SUNG CHO QUỐC GIA CỤ THỂ

Tùy vào quốc gia mà bạn đang cư trú, bạn có thể hưởng thêm một số quyền hạn.

 • Nếu bạn ở Pháp, bạn có quyền hướng dẫn cho chúng tôi cách lưu trữ thông tin mà chúng tôi đang giữ của bạn trong trường hợp bạn qua đời (tức là: sau khi bạn qua đời, chúng tôi nên lưu trữ thông tin tiếp tục, hay xóa thông tin, những người còn sống có quyền được xem thông tin của bạn hay không). Bạn có quyền:

(A)    gửi hướng dẫn chung cho một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số có đăng ký giấy phép tại cơ quan giám sát vấn đề bảo vệ dữ liệu của Pháp ("CNIL") (Các hướng dẫn này sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ mục đích sử dụng thông tin lưu trữ); hoặc

(B)    cung cấp cho chúng tôi chỉ dẫn cụ thể và chỉ dẫn này chỉ thực thi đối với cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Với yêu cầu của bạn, có thể chúng tôi sẽ phải chuyển thông tin về bạn cho một đối tác bên thứ ba (nhưng mặt khác với thông tin có chứa dữ liệu về người khác, chúng tôi có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền riêng tư của họ, có nghĩa là có thể chúng tôi không thể làm theo chỉ dẫn trong thư của bạn). Bạn có thể chọn một bên thứ ba, họ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực thi chỉ dẫn của bạn. Nếu bạn không chọn một bên thứ ba theo hướng đó, sau khi bạn qua đời, người thừa kế của bạn sẽ được quyền thực thi các quyền hạn của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn (trừ phi bạn có chỉ dẫn khác mà phải ghi rõ trong thư chỉ dẫn) nhằm mục đích:

(i)    xử lý vấn đề tài sản, nhà cửa của người quá cố (trong trường hợp này, người thừa kế của bạn sẽ được quyền tiếp cận với thông tin cá nhân về bạn để xác định và lấy thông tin cần thiết - nguồn thông tin này có thể hữu ích cho họ trong việc xử lý vấn đề tài sản, nhà cửa của bạn, bao gồm dữ liệu và thông tin số có thể được xem như thông tin kỷ niệm gia đình và sẽ được chuyển về cho người thừa kế ); và

(ii)    đảm bảo rằng các bên đang sử dụng thông tin của bạn phải nắm bắt thông tin về sự qua đời của bạn và đưa ra động thái xử lý (ví dụ: đóng tài khoản người dùng của bạn lại, hạn chế sử dụng thông tin, cập nhật thông tin của bạn). Bạn có quyền điều chỉnh hoặc hủy ngang văn bản chỉ dẫn này bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về quy trình xử lý thông tin cá nhân cho người quá cố, xin xem Điều 40-1 trong luật 78-17 ban hành ngày 6 tháng 1 năm 1978. Khi bạn qua đời, mặc nhiên bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng tài khoản người dùng củabạn nữa, chúng tôi sẽ xóa tài khoản và xóa mọi thông tin về bạn căn cứ theo chính sách lưu thông tin của chúng tôi (xem khoản "thông tin về bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?" để nắm chi tiết).

Nếu bạn ở Úc.

Tìm hiểu thêm...

 • Nếu bạn ở Úc, các thông tin bổ sung sau sẽ có hiệu lực đối với bạn:

(A)    nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu (như yêu cầu); và

(B)    Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (xem tại https://www.pmiprivacy.com/eu-au/homepage) giải thích: (i) quy trình yêu cầu tiếp cận và điều chỉnh thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ; (ii) quy trình gửi thư khiếu nại lên cơ quan chức năng phản ánh về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iii) quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi.

BẠN NÊN LIÊN HỆ AI KHI CÓ THẮC MẮC?

Nếu bạn có thắc mắc, hoặc bạn muốn thực thi bất kỳ quyền hạn nào của mình, bạn có thể tìm thông tin liên hệ của công ty thành viên PMI phù hợp với bạn cũng như thông tin liên lạc với chuyên viên phụ trách bảo vệ dữ liệu tại đây. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin liên hệ chi tiết trong thư từ liên lạc mà công ty thành viên PMI gửi cho bạn.

Nếu ở nước bạn có cơ quan chức năng chuyên trách vấn đề bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền liên hệ họ nếu có quan ngại hoặc thắc mắc. Nếu công ty thành viên PMI không thể giải đáp thắc mắc hoặc quan ngại của bạn, bạn có quyền dùng đến một biện pháp có tính pháp lý bằng cách ra tòa án quốc gia.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI NỘI DUNG THÔNG BÁO NÀY

Chúng tôi có quyền cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bổ sung sau này về quyền riêng tư) bất kỳ lúc nào. Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các điều chỉnh và thay đổi; ngoài ra khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ xin sự xác nhận đồng tình của bạn đối với các thay đổi.

Bản gốc: 23/05/2019