Cine suntem?

Suntem o companie membră a Philip Morris International. Coordonatele noastre (numele, adresa etc.) vă vor fi furnizate separat la momentul colectării (sau pentru confirmarea) informațiilor despre dvs., de exemplu, într-o notificare dintr-o aplicație sau de pe un site, într-un e-mail sau într-un contract încheiat între noi, care conține un link către prezenta declarație. Totodată, este posibil să fi fost direcționat către prezenta declarație după ce am colectat informații despre dvs., dar, din cauza circumstanțelor colectării, fără a vă fi contactat individual la acel moment.

 • PMI: Philip Morris International, un grup internaţional de top din industria tutunului. Este compus dintr-o serie de companii sau „afiliaţi”.
 • Afiliaţii PMI: Fiecare membru al grupului de companii Philip Morris International este un „afiliat PMI”. „Noi” („nouă” sau „al nostru”) se referă la afiliatul PMI care a colectat pentru prima dată informaţii despre dvs. (de exemplu, afiliatul PMI care a contractat primirea de bunuri sau servicii de la dvs. sau de la angajatorul dvs. sau afiliatul PMI pe care l-aţi contactat sau al cărui sediu l-aţi vizitat).
 • Produs PMI: înseamnă un produs al nostru sau al unui alt afiliat PMI.

Cum colectăm informații despre dvs.?

Putem colecta informații despre dvs. în diverse moduri.

 • Ne puteți furniza informații în mod direct (de exemplu, prin semnarea unui contract, completarea unui formular, efectuarea unui apel telefonic către noi, purtarea unei corespondențe cu noi sau întâlnirea cu unul dintre angajații noștri).
 • Putem colecta informaţii în mod automat [de ex., atunci când utilizaţi sistemele PMI, un dispozitiv pus la dispoziție de PMI, cum ar fi un laptop sau un telefon mobil, un program informatic pus la dispoziție de PMI (de ex., o aplicaţie PMI) sau un site PMI].
 • Este posibil să obţinem informaţii de la terţe părţi (de ex., angajatorul dvs., reprezentantul dvs. sau din surse disponibile public, cum ar fi site-ul companiei, căutările pe internet, agenţiile de informații profesionale sau platformele de socializare precum LinkedIn, Facebook şi Twitter).

În prezenta declarație, ne referim la toate metodele prin care sunteți în contact cu noi ca „puncte de contact PMI”. Punctele de contact PMI includ atât puncte fizice (de exemplu, birourile PMI, magazinele de desfacere şi evenimentele), cât şi digitale (de exemplu, corespondenţa prin e-mail, utilizarea aplicaţiilor şi a site-urilor).

Putem colecta informații pe care le furnizați direct. De obicei, acest lucru se va întâmpla atunci când:

 • vă înscrieți ca membru al bazelor noastre de date (acest lucru se poate realiza, de exemplu, personal, prin aplicație sau online);
 • încheiați un acord pentru a ne furniza produse sau servicii sau pentru a ne oferi informații cu scopul de a face acest lucru;
 • încheiaţi un acord cu noi pentru a vinde produse PMI;
 • descărcați sau utilizați un punct de contact digital (de ex. o aplicație sau un site);
 • ne contactați printr-un punct de contact sau prin e-mail, rețele sociale sau telefon;
 • vă întâlniți sau corespondați cu unul dintre angajații noștri pentru a discuta despre afacerea dvs., opiniile dvs. cu privire la aspecte importante pentru noi sau compania noastră;
 • vă înregistrați pentru a primi comunicate de presă PMI, alerte prin e-mail sau comunicări de marketing;
 • participați la sondajele PMI sau (acolo unde legea permite) concursurile sau promoţiile PMI; sau
 • vizitaţi birourile noastre sau participaţi la un eveniment organizat de un afiliat PMI.

Putem colecta automat informații despre dvs. De obicei, acest lucru se va întâmpla atunci când:

 • vizitați birourile noastre [de exemplu, prin intermediul înregistrărilor video (CCTV) și al jurnalelor de acces în clădiri];
 • lucraţi la sau vizitaţi un punct de vânzare care vinde produse PMI (de ex., prin colectarea datelor dvs. la plecare sau prin senzorii instalați în magazin care se conectează cu tehnologia mobilă);
 • participați la un eveniment organizat de un afiliat PMI (de exemplu, prin achiziţii/vânzări la eveniment) sau prin senzori la evenimentul care se conectează cu tehnologia mobilă;
 • utilizați sistemele PMI, software-ul emis de PMI sau dispozitivele PMI, cum ar fi un laptop sau un telefon mobil (de ex., prin colectarea de date despre utilizarea sistemelor şi a dispozitivelor, accesarea fişierelor jurnal şi stocarea corespondenţei trimise şi primite utilizând sistemele şi dispozitivele PMI);
 • comunicați cu noi (de exemplu, printr-un punct de contact PMI sau platforme de socializare);
 • folosiţi punctele de contact PMI (de exemplu, prin mecanisme de urmărire dintr-o aplicaţie sau un site); sau
 • publicați mesaje pe platformele de socializare pe care le urmărim (de exemplu, astfel încât să putem înțelege opinia publică sau să răspundem solicitărilor privitoare la produsele PMI).

De asemenea, putem colecta automat informații despre dvs. prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire similare în punctele de contact digitale PMI. Modulele cookie şi tehnologiile specifice utilizate vor depinde de punctul de contact PMI în cauză. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie (inclusiv modulele cookie de analiză Google) și tehnologiile similare utilizate într-un punct de contact, inclusiv despre modul în care puteți accepta sau refuza modulele cookie, consultați notificarea privind modulele cookie disponibilă pe sau prin punctul de contact respectiv.

În cazurile permise de lege, putem obţine informaţii despre dvs. de la terţe părţi, în special în momentul în care ne pregătim să colaborăm cu dvs. sau cu angajatorul dvs., sau cu privire la părerile, opiniile şi deciziile dvs. cunoscute public, care pot afecta politica publică şi alte aspecte care au legătură cu PMI. Acestea pot include informații furnizate de agențiile de informații profesionale, informații partajate între afiliații PMI și informații de profil disponibile public pe site-urile de socializare terțe (cum ar fi LinkedIn).

De asemenea, putem colecta informații în alte contexte care vă sunt aduse la cunoștință la momentul respectiv.

Ce informații despre dvs. colectăm?

Putem colecta diverse tipuri de informații despre dvs.:

 • informații necesare pentru gestionarea și administrarea relației noastre cu dvs., cu angajatorul sau reprezentantul dvs. (inclusiv în perspectiva unei astfel de relații);
 • informații necesare pentru achiziționarea de produse și servicii;
 • informaţii necesare pentru a tranzacţiona sau pentru a oferi sfaturi cu privire la produsele sau serviciile PMI (de exemplu, pentru a onora comenzile);
 • informaţii necesare pentru a oferi asistenţă pentru produsele sau serviciile PMI sau pentru a furniza servicii de garanţie;
 • informaţii despre ceea ce faceţi în activitatea dvs. cu privire la consumatorii noștri, la produsele PMI sau la noi (de exemplu, furnizarea de servicii de garanţie, afişarea produselor PMI şi a materialelor pentru punctele de vânzare etc.);
 • informații pe care ni le furnizați în contracte, formulare sau sondaje;
 • informații despre vizitele dvs. la sediile, punctele de vânzare și evenimentele noastre;
 • informații pe care ni le comunicați prin apelurile dvs. telefonice către noi, prin întâlniri pe care le aveți cu angajații noștri sau prin e-mailurile pe care ni le trimiteți;
 • informații despre preferințele și interesele dvs.;
 • informații necesare pentru a verifica vârsta, identitatea și autoritatea dvs. de a acționa în numele angajatorului dvs., dacă este cazul;
 • informaţii despre părerile, opiniile şi deciziile dvs. cunoscute public, care pot afecta politica publică şi alte aspecte legate de PMI;
 • informaţii care ne sunt trimise atunci când utilizează sistemele informatice pe care le operează afiliaţii PMI;
 • înregistrări automate ale utilizării de către dvs. a sistemelor informatice PMI, inclusiv a dispozitivelor PMI.

Informațiile pe care le colectăm direct de la dvs. vor reieși din contextul în care le furnizați. De exemplu:

 • dacă sunteți furnizor (sau un potențial furnizor), pentru a gestiona relația noastră cu dvs., angajatorul sau reprezentantul dvs., vă furnizați numele, datele de contact, detaliile de facturare și detaliile produselor/serviciilor (și, acolo unde este cazul, ale cheltuielilor) pentru a putea aduce la îndeplinire contractul sau pentru a lua măsuri în scopul de a face acest lucru (de ex., informații privind stabilitatea financiară, informații privind sancțiunile comerciale, verificări ale antecedentelor) și pentru a gestiona accesul și utilizarea clădirilor noastre, a sistemelor informatice și a dispozitivelor IT;
 • în cazul în care sunteţi o persoană publică, ale cărei opinii pot afecta politica publică sau alte aspecte care au legătură cu PMI, putem nota opiniile pe care le-aţi făcut publice, precum şi ora şi data la care aţi făcut acest lucru sau în cazul în care vă întâlniţi cu unul dintre angajaţii noştri, acele detalii de bază despre întâlnirea respectivă, precum şi opiniile dvs. pe care le-aţi împărtăşit cu noi ca fiind părerile dvs. publice;
 • puteți furniza informații despre preferințele și interesele dvs., astfel încât să vă putem oferi scheme de recompensare sau să vă invităm la evenimente care vă vor interesa;
 • putem colecta informații care ne permit să verificăm vârsta și identitatea dvs., de exemplu o copie a unui document de identitate.

Informațiile pe care le colectăm automat se vor referi, în general, la:

 • detaliile vizitei sau apelului dvs. (cum ar fi ora și durata);
 • în birourile noastre, la un magazin sau la un eveniment (inclusiv în zonele din imediata vecinătate), cât de frecvent vizitați și ce zone accesați/vizitați și pentru cât timp;
 • informații pentru sistemele de control al accesului în clădiri;
 • date biometrice în scopuri de identificare (pentru controlul accesului în clădiri sau pentru accesul la dispozitivele IT);
 • utilizarea de către dvs. a punctelor de contact PMI digitale (cum ar fi paginile pe care le vizitaţi, pagina din care aţi venit şi pagina către care aţi ajuns atunci când aţi părăsit pagina, termenii de căutare introduşi sau linkurile pe care faceţi clic în cadrul punctului de contact);
 • înregistrări automate ale utilizării de către dvs. a sistemelor informatice PMI, inclusiv a dispozitivelor PMI.
 • informaţii care ne sunt trimise atunci când utilizează sistemele informatice pe care le operează afiliaţii PMI;
 • informaţiile care ne sunt trimise când se utilizează forumuri online PMI;
 • informațiile transmise nouă în corespondență; și
 • dispozitivul dvs. (cum ar fi adresa dvs. IP sau identificatorul unic al dispozitivului, datele de localizare, detaliile privind orice module cookie pe care este posibil să le fi stocat pe dispozitivul dvs.).

Informaţiile pe care le colectăm de la terţe părţi vor consta în general din informaţii disponibile public (cum ar fi rolul, preferinţele şi interesele dvs. şi părerile, opiniile şi deciziile dvs. care pot afecta politica publică şi alte aspecte care au legătură cu PMI), de exemplu, din mesajele publicate pe reţelele de socializare.

Scopurile în care utilizăm informațiile despre dvs., cu metode corespunzătoare de colectare și temei juridic pentru utilizare sunt:

Scopul

Metoda de colectare și temeiul juridic pentru prelucrare

Respectarea obligațiilor legale

 • verificarea vârstei, a identității și a statutului de partener de afaceri
 • obligații fiscale și contabile
 • „cunoașterea furnizorului”
 • sancțiuni comerciale
 • verificarea antecedentelor
 • managementul sănătății și al siguranței
 • solicitări de informații în baza cerințelor legale sau de reglementare
 • conflicte de interese
 • înregistrarea fişelor de pontaj şi a facturilor, în măsura în care dețineți calitatea de consultant extern
 • păstrarea contractelor și a documentelor asociate în care este posibil să se facă referire la dvs.
 • investigarea acuzațiilor de conduită necorespunzătoare raportate

În general, aceste informații ne sunt furnizate în mod direct de dvs., în perioada în care aveți o relație sau interacționați cu noi.

Noi le utilizăm deoarece este necesar să ne conformăm unei obligații legale de a colabora numai cu adulți și de a ne desfășura activitatea într-un mod conform (inclusiv în ceea ce privește dreptul comercial și conformitatea fiscală), să păstrăm înregistrări financiare și fiscale, să respectăm sancțiunile comerciale, să respectăm legile privind sănătatea și siguranța (care pot include păstrarea înregistrărilor privind incidentele), să generăm rapoarte, să dăm curs solicitărilor de informații din partea autorităților competente și să gestionăm orice conflicte de interese, sau, în țările în care nu există o astfel de obligație legală, deoarece avem un interes profesional legitim de a ne desfășura activitatea în conformitate cu cerințele privind bunele practici asupra cărora nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs.

Achiziționarea de produse și servicii

 • să vă contactăm pe parcursul furnizării de către dvs. sau angajatorul dvs. a produselor sau a serviciilor
 • administrarea contului deținut de noi la dvs. sau angajatorul dvs.
 • prelucrarea plăților
 • gestionarea relației cu dvs.
 • monitorizarea respectării de către dvs. a contractului nostru, a politicilor și a programelor noastre interne (de ex., programul nostru GAP dacă sunteți un fermier care ne furnizează materii prime)
 • investigarea nerespectării contractului, a politicilor și a programelor noastre interne, a problemelor și a incidentelor
 • gestionarea remedierii nerespectării politicilor noastre sau a contractului, a politicilor și a programelor interne, a problemelor și a incidentelor

În general, fie vom primi informații fie de la dvs. direct, fie prin intermediul angajatorului dvs. [de obicei, numele, funcția, adresa de la birou, adresa de e-mail de serviciu, comenzi, servicii, informații de plată, (acolo unde este cazul, detalii despre cheltuieli) corespondența].

Le utilizăm în legătură cu aducerea la îndeplinire a contractului nostru încheiat cu dvs. sau cu angajatorul dvs. în calitate de cumpărător al produselor sau al serviciilor dvs. sau ale angajatorului dvs. sau, în cazul în care nu există o astfel de obligație, le folosim pentru că avem un interes profesional legitim de a ne desfășura activitatea, pentru a vă contacta în legătură cu produsele sau serviciile pe care le primim de la dvs. sau de la angajatorul dvs., pentru a prelucra plăți, a gestiona relația noastră cu dvs. sau cu angajatorul dvs. și a monitoriza respectarea contractului nostru, a politicilor și a programelor asupra cărora nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de protejare a informațiilor despre dvs.

Vânzarea produselor noastre

 • pentru a vă onora comenzile (inclusiv pentru a trimite chitanțe)
 • pentru a vă prelucra plățile
 • pentru a oferi servicii de garanție

Aceste informații ne sunt furnizate în general de către dvs. direct sau prin intermediul angajatorului dvs., după caz (de obicei, nume, funcție, adresă de la birou, adresă de e-mail de serviciu, comenzi, informații de plată, corespondență).

Le utilizăm pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. sau angajatorul dvs., în calitate de cumpărător al produselor noastre.

Furnizarea de servicii legate de vânzări

 • pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor dvs.
 • pentru a coresponda cu dvs.
 • pentru administrare generală și depanare
 • pentru gestionarea relațiilor

Aceste informații ne sunt în general furnizate de dvs. direct sau prin intermediul angajatorului dvs.

Noi le utilizăm pentru că avem un interes profesional legitim de a vă furniza dvs. sau angajatorului dvs. servicii legate de vânzări asupra cărora nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de a proteja informațiile despre dvs.

Promovarea afacerilor și gestionarea relațiilor (în cazurile permise de lege)

 • pentru a vă informa cu privire la actualizările, promoțiile și evenimentele relevante
 • pentru a gestiona relația noastră
 • pentru a înțelege preferințele dvs. (cum ar fi ce produse sau evenimente v-ar putea interesa sau ar putea fi mai adaptate nevoilor dvs.)
 • pentru administrarea programelor de loialitate
 • pentru a vă invita să participaţi şi să administraţi sondaje sau campanii de cercetare de piaţă
 • pentru cercetarea de piață
 • pentru dezvoltarea strategiilor de marketing
 • pentru administrarea campaniilor de marketing
 • pentru a vă personaliza experienţa privind punctele de contact PMI (de exemplu, pentru a vă personaliza vizita, cum ar fi prin mesaje de întâmpinare sau sugestii care v-ar putea interesa)

Aceasta va fi, de obicei, o combinaţie de informaţii pe care ni le furnizaţi (de exemplu, numele şi datele dvs. de contact şi cele de pe reţelele sociale); informaţii pe care le colectăm automat (de exemplu, utilizarea tehnologiei pentru a monitoriza utilizarea punctelor de contact PMI) şi (în cazurile permise de lege) informaţii pe care le obţinem de la terţe părţi (cum ar fi mesajele publice de pe reţelele de socializare).

Noi le utilizăm în temeiul faptului că avem un interes profesional legitim de a gestiona relaţia noastră şi pentru a vă informa despre activitatea, produsele şi evenimentele noastre, pentru a administra punctele de contact PMI şi pentru a personaliza experienţele dvs., într-un mod asupra căruia să nu prevaleze interesele, drepturile şi libertăţile dvs. de a proteja informaţiile despre dvs.

Promovarea afacerilor și gestionarea relațiilor (în cazurile permise de lege)

 • pentru a vă oferi informaţii despre şi pentru a gestiona afiliaţii PMI, promoţiile, produsele şi serviciile acestora, punctele de desfacere, evenimentele şi reglementarea produselor din tutun; şi pentru a dezvolta şi a îmbunătăţi instrumentele necesare pentru a urmări aceste scopuri

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați (de exemplu, numele și datele dvs. de contact, handle-urile dvs. pentru rețelele de socializare); informații pe care le colectăm automat (de exemplu, utilizând module cookie și tehnologii similare) și (în măsura permisă de lege) informații pe care le obținem de la terți (cum ar fi mesajele publice de pe rețelele de socializare).

Le utilizăm în temeiul faptului că avem un interes profesional legitim de a vă informa despre aceste lucruri, asupra căruia nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de a proteja informațiile despre dvs.

În anumite țări, dacă acest lucru este impus prin lege, vă vom trimite aceste materiale în format electronic numai cu consimțământul dvs.

Administrarea activității

 • administrarea generală a organizaţiei şi păstrarea înregistrărilor de afaceri
 • managementul ciclului de viață al contractantului (de la angajare până la plecare)
 • administrarea vizitatorilor și păstrarea înregistrărilor
 • administrarea și desfășurarea evenimentelor și a programelor de instruire și conformitate
 • corespondența în legătură cu relația noastră cu dvs. sau cu angajatorul dvs., inclusiv pentru a răspunde solicitărilor și cererilor dvs.
 • dezvoltarea, implementarea, exploatarea și întreținerea sistemelor IT
 • menținerea securității sistemelor, a dispozitivelor, a informațiilor și a clădirilor
 • utilizarea bazelor de date de contact și a instrumentelor de colaborare
 • misiuni internaționale și călătorii
 • operarea unui mediu de lucru sigur
 • menţinerea securităţii şi a siguranţei personalului, a clienţilor, a furnizorilor, a vizitatorilor şi a proprietăţii fiecărei companii afiliate PMI

În general, vom primi informații fie de la dvs. direct, fie prin intermediul angajatorului dvs.

Le utilizăm deoarece avem un interes profesional legitim de a ne desfășura activitatea, pentru a ne gestiona relația cu dvs. și pentru a menține securitatea și integritatea clădirilor, informațiilor și sistemelor noastre IT asupra căruia nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de a restricționa utilizarea informațiilor despre dvs.

Monitorizarea securității și a sistemelor

 • controalele și jurnalele de autentificare și acces, unde este cazul
 • monitorizarea sistemelor, a dispozitivelor, a internetului şi a e-mailului PMI la care vi se acordă accesul
 • monitorizarea accesului la sediile PMI, a livrărilor către afiliaţii PMI şi a proceselor de securitate din sediile noastre
 • activarea şi administrarea utilizării de către dvs. a sistemelor PMI, a software-ului emis de PMI (inclusiv internet şi e-mail), a dispozitivelor şi a informaţiilor PMI; monitorizarea utilizării acestora, inclusiv asigurarea utilizării adecvate a facilităţilor de internet şi e-mail şi gestionarea adecvată a informaţiilor companiei (de exemplu, pentru a evalua dacă există o încălcare (fie deliberată, fie accidentală) a politicilor companiei privind protejarea informaţiilor companiei

Aceste informații sunt colectate automat prin diverse mijloace, cum ar fi monitorizarea automată a sistemelor și a dispozitivelor și înregistrarea CCTV și înregistrarea audio în unitățile noastre.

Le utilizăm deoarece avem un interes profesional legitim de a asigura confidențialitatea, integritatea și securitatea infrastructurii fizice și digitale și a informațiilor și a incintelor, asupra căruia nu prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. de a proteja informațiile despre dvs.

Asistență pentru toate scopurile de mai sus

 • administrarea conturilor dvs.
 • faptul de a vă permite să utilizaţi punctele de contact PMI (de exemplu, permiţându-vă să rămâneţi conectat la secţiunile unui punct de contact care sunt rezervate numai utilizatorilor autorizaţi, administrarea preferinţelor dumneavoastră privind limba, asocierea coşului de cumpărături cu dumneavoastră)
 • corespondența cu dvs.
 • îmbunătățirea experiențelor
 • administrare și depanare

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați [de obicei, nume, parolă (sau echivalent)] și informații pe care le colectăm automat (de exemplu, informații despre dispozitivul dvs., module cookie și tehnologii de urmărire similare).

Le utilizăm în temeiuri care corespund scopului utilizării informațiilor pe care le susținem. De exemplu, în cazul în care vă administrăm contul pentru a susține o achiziție sau pentru a furniza servicii post-vânzare, folosim informațiile pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. în calitate de cumpărător al produselor noastre; în cazul în care vă administrăm contul pentru a vă ține la curent cu produsele noastre, sprijinim dezvoltarea activității și, prin urmare, le utilizăm în temeiul faptului că avem un interes legitim de afaceri de a ne comercializa produsele, asupra căruia nu prevalează interesele dvs., drepturile și libertățile de a proteja informațiile despre dvs. etc.

Analize de afaceri și îmbunătățiri

 • pentru a ne permite nouă sau partenerilor noştri de afaceri să vă informăm cu privire la potenţialele oportunităţi de a vă implica în promovarea produselor PMI
 • pentru analize şi îmbunătăţiri operaționale [inclusiv pentru produse, sisteme, procese, birouri, puncte de vânzare care vând produse PMI, instruire, evenimente, puncte de contact PMI digitale şi dispozitivele şi informaţiile pe care noi (sau afiliaţii noştri) le furnizăm dvs. sau angajatorului dvs.]

Aceasta va fi, de obicei, o combinație de informații pe care ni le furnizați și informații pe care le colectăm automat și (în cazurile permise de lege) informații pe care le obținem de la terți.

Le utilizăm în virtutea motivului că avem un interes profesional legitim de a analiza şi de a ne îmbunătăţi performanţele profesionale, produsele, sistemele, procesele, birourile, punctele de desfacere, programele de instruire, evenimentele, punctele de contact PMI şi dispozitivele şi informaţiile pe care le furnizăm şi pentru a invita alte persoane să se implice în promovarea produselor PMI, motive asupra cărora nu prevalează interesele, drepturile şi libertăţile de a vă proteja informaţiile despre dvs.

Înțelegerea perspectivelor, a opiniilor și a deciziilor dvs.

Acestea vor fi, de obicei, informații pe care le obținem din surse terțe disponibile public, cum ar fi de pe un site al companiei, căutări pe internet sau pe platformele rețelelor de socializare, cum ar fi LinkedIn, Facebook și Twitter, sau pe care le obținem direct de la dvs., cum ar fi opiniile dvs. pe care ni le-ați împărtășit ca fiind părerile dvs. publice.

Le utilizăm în virtutea motivului că avem un interes profesional legitim de a monitoriza şi evalua părerile şi deciziile părţilor interesate şi pentru a evidenţia modul în care opiniile şi deciziile lor pot afecta PMI şi industria sa, aspecte asupra cărora nu prevalează interesele, drepturile şi libertăţile de a proteja informaţiile despre dvs.

În cazul în care utilizarea de către noi a informațiilor despre dvs. nu se bazează pe unul dintre temeiurile juridice de mai sus sau în cazul în care legea impune acest lucru, vă vom solicita consimțământul înainte de a prelucra informațiile (aceste cazuri vor reieși clar din context).

În unele cazuri, putem utiliza informații despre dvs. în moduri care nu sunt descrise mai sus. În acest caz, vom furniza o declarație suplimentară privind confidențialitatea, care explică o astfel de utilizare. Trebuie să citiți orice declarație suplimentară împreună cu prezenta declarație.

Cu cine partajăm informațiile dvs. și în ce scopuri?

Putem partaja informații despre dvs. cu:

 • afiliaţii PMI;
 • terţi care furnizează afiliaţilor PMI sau dvs. produse sau servicii (cum ar fi consilieri profesionali, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de livrare, auditori şi furnizori de servicii de informaţii);
 • partenerii de afaceri și agențiile de publicitate atent selectate ale afiliaților PMI (în zone asociate cu produsele noastre sau în concordanță cu stilul și imaginea acestora), astfel încât aceștia să vă poată contacta cu oferte despre care consideră că v-ar putea interesa, în conformitate cu preferințele dvs., pentru programe comerciale, materiale educaționale și instruire; și
 • alte terțe părți, atunci când acest lucru este impus sau permis de lege (cum ar fi autoritățile de reglementare; autorități guvernamentale și consilierii profesioniști).

Partajăm informații despre dvs. cu alte persoane numai în conformitate cu legile aplicabile. Astfel, în cazul în care legea impune consimțământul dvs., vom solicita mai întâi acest lucru.

Partajarea datelor cu alţi afiliaţi PMI

 • Informaţiile despre dvs. vor fi partajate cu Philip Morris Products S.A. (din Neuchâtel, Elveţia), care constituie locul central de administrare a prelucrării datelor cu caracter personal pentru afiliaţii PMI. De asemenea, informațiile despre dvs. pot fi partajate cu Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (cu sediul în Lausanne, Elveția) în calitate de furnizor de tehnologie pentru afiliații PMI. Philip Morris Products S.A. și (în măsura în care are acces) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl prelucrează informațiile despre dvs. în toate scopurile descrise în prezenta declarație.
 • Dacă organizăm deplasări legate de muncă (de exemplu, dacă vizitaţi un alt afiliat PMI), informaţiile despre dvs. pot fi partajate cu afiliatul PMI care este centrul nostru regional de operaţiuni (dacă nu a fost afiliatul PMI care a colectat informaţiile pentru prima dată) în toate scopurile descrise în prezenta declarație, cu afiliatul PMI care este centrul regional de operaţiuni al afiliatului PMI către care călătoriţi, cu afiliatul PMI către care călătoriţi şi cu afiliatul PMI responsabil de orice aranjamente de securitate în legătură cu deplasările în interes de serviciu.
 • Informaţiile despre dvs. pot fi partajate cu orice alt afiliat PMI pe care îl contactaţi sau cu care colaborați (de exemplu, dacă vindeţi produse sau servicii altor afiliaţi PMI sau călătoriţi către alte sedii PMI în timpul relaţiilor de afaceri cu un afiliat PMI).

Detaliile afiliaţilor PMI şi ţările în care aceştia sunt stabiliţi sunt disponibile aici.

Puncte suplimentare specifice fiecărei țări

În funcție de țara în care vă aflați, ne dorim să fiți la curent cu câteva aspecte suplimentare.

Dacă sunteți în Japonia, aflați mai multe...

Dacă sunteţi în Japonia, reţineţi că partajăm informaţii despre dvs., în scopurile descrise în prezenta declarație, cu alţi afiliaţi PMI pe baza „uzului comun” în temeiul legilor japoneze privind protecţia datelor. Când facem acest lucru, Philip Morris Japan Limited (PMJ) continuă să gestioneze în mod responsabil informaţiile dvs. personale şi le solicităm persoanelor cu care partajăm datele să procedeze la fel. În plus, dacă se află în afara Japoniei, luăm măsuri rezonabile în conformitate cu legile și reglementările relevante.

Partajarea datelor cu terții

 • În măsura permisă de legea aplicabilă, putem partaja informaţii despre dvs. cu terţe părţi care furnizează produse sau servicii către PMI (cum ar fi angajatorul dvs., consilierii, furnizorii de servicii de plată, furnizorii de servicii de livrare, comercianţii cu amănuntul, furnizorii de coaching pentru produse, furnizorii de servicii de informaţii şi furnizorii de servicii de verificare a vârstei).
 • În măsura permisă de legea aplicabilă, putem partaja informaţii despre dvs. cu partenerii de afaceri şi agenţii de publicitate atent selectați ai afiliaţilor PMI (în conformitate cu tipul de articole pe care le-aţi putea asocia cu produsele noastre, de exemplu, deoarece acestea au o imagine, un stil sau o funcţionalitate similare sau complementare), astfel încât aceştia să vă poată contacta cu produse, servicii şi promoţii care credeţi că v-ar putea interesa, în conformitate cu preferinţele dvs.
 • Putem partaja informații despre dvs. cu alte părți terțe, atunci când este necesar sau permis de lege, de exemplu: autorități de reglementare; departamente guvernamentale; ca răspuns la o solicitare din partea autorităților de aplicare a legii sau a altor funcționari guvernamentali; atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară sau în legătură cu o investigație a unei activități ilegale suspectate sau reale; și în contextul restructurării organizaționale.
 • Dacă organizăm deplasări în interes de serviciu (de exemplu, atunci când vizitaţi un alt afiliat PMI), informaţiile despre dvs. pot fi partajate cu terţe părţi care organizează deplasări și oferă servicii de transport sau servicii legate de călătorii, cum ar fi agenţii de turism, furnizori de rezervări online, agenţii de bilete, companii aeriene, companii de închirieri maşini, furnizori de transport feroviar şi hoteluri. Aceste părți terțe vor utiliza informațiile despre dvs. în scopurile proprii (de exemplu, pentru a-și îndeplini obligațiile de a vă furniza transport sau cazare) și trebuie să verificați declarațiile lor de confidențialitate pentru detalii suplimentare despre utilizarea informațiilor despre dvs.

Unde ar putea fi trimise informațiile despre dvs.?

La fel ca în cazul oricărei organizaţii multinaţionale, afiliaţii PMI transferă informaţii la nivel global. În consecință, informațiile despre dvs. pot fi transferate la nivel global [de exemplu, dacă vă aflați în Spațiul Economic European („SEE”), informațiile dvs. pot fi transferate în afara SEE; dacă vă aflați în Australia, informațiile dvs. pot fi transferate în afara Australiei].

Atunci când se utilizează informațiile descrise în prezenta declarație, informațiile despre dvs. pot fi transferate fie în interiorul, fie în afara țării sau a teritoriului în care au fost colectate, inclusiv într-o țară sau într-un teritoriu care este posibil să nu aibă standarde echivalente de protecție a datelor.

Afiliații PMI din SEE vor transfera date cu caracter personal către afiliații PMI și către furnizorii lor de servicii, din afara SEE, de exemplu pentru a facilita desfășurarea unei activități globale. În toate cazurile, transferul va fi:

 • pe baza unei decizii privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană;
 • supus garanțiilor adecvate, de exemplu, contractele tip ale UE sau regulile corporative obligatorii sau
 • necesar pentru stingerea obligațiilor din cadrul unui contract dintre dvs. și noi (sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea dvs.) sau pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o terță parte, cum ar fi în ceea ce privește aranjamentele de călătorie.

În toate cazurile, în țările sau teritoriile respective vor fi aplicate măsurile de securitate adecvate pentru protecția informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Furnizorii noștri de servicii se află în multe țări din întreaga lume, inclusiv, în special, în SEE, Elveția, SUA, Canada, India, Filipine, Indonezia și Australia.

Cum protejăm informațiile despre dvs.?

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le deținem împotriva divulgării, a utilizării, a modificării sau a distrugerii neautorizate. Atunci când este cazul, utilizăm criptarea și alte tehnologii care pot ajuta la securizarea informațiilor pe care le furnizați. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte cerințele stricte privind confidențialitatea și securitatea datelor.

Cât timp vor fi păstrate informațiile despre dvs.?

Vom păstra informațiile despre dvs. pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate informațiile. După aceea, le vom şterge. Perioada va varia în funcție de scopurile în care au fost colectate informațiile. Rețineți că, în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem informațiile. De asemenea, uneori suntem obligați prin lege să păstrăm informațiile, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

De obicei, păstrăm datele pe baza criteriilor descrise în tabelul de mai jos:

Tip

Explicație/criterii tipice de păstrare

 • Înregistrări în bază de date

Dacă sunteți o persoană care ne furnizează servicii (în mod direct sau pentru angajatorul dvs.), majoritatea informațiilor din profilul dvs. sunt păstrate pe durata relației noastre cu dvs.; de exemplu, în timp ce continuați să furnizați servicii, să achiziționați produse, să utilizați punctul de contact digital sau să răspundeți la comunicările noastre. Totuși, unele elemente ale profilului dvs. de marketing, cum ar fi istoricul achizițiilor dvs., dispar în mod natural după o perioadă de timp, așa că le ștergem automat după perioade definite, adecvate scopului pentru care le-am colectat.

 • Evidențe comerciale și de plată

Păstrăm evidențe ale facturilor, vânzărilor, achizițiilor, plăților efectuate și primite și ale documentelor justificative (cum ar fi contractele și e-mailurile) în conformitate cu cerințele companiei și cele fiscale, de obicei timp de 11 ani. De asemenea, ținem evidența verificărilor efectuate asupra furnizorilor atât timp cât suntem obligați să ne îndeplinim obligațiile legale și reglementare.

 • Înregistrări privind vizitatorii

Dacă vizitați clădirile noastre, înregistrările privind vizitatorii sunt păstrate de obicei pentru o perioadă de numai câteva luni.

 • CCTV

Dacă vizitați clădirile noastre, înregistrările CCTV sunt păstrate de obicei timp de doar câteva zile, până la câteva săptămâni, în funcție de scopul specific al înregistrării.

 • Achiziţii şi garanţie

Dacă achiziționați bunuri, vom păstra detaliile acestei operațiuni atât timp cât este necesar pentru a finaliza vânzarea și pentru a respecta orice obligații legale (de exemplu, în scopuri fiscale și contabile). Dacă, de asemenea, vă înregistraţi pentru o garanţie pentru un produs PMI, vom păstra detaliile acestuia atât timp cât este relevant pentru garanţie.

 • Asistență clienți

Dacă contactați serviciul de asistență clienți, vom face o înregistrare a solicitării dvs. și o vom păstra cât timp acest lucru rămâne relevant pentru relația noastră, de exemplu dacă trebuie să înlocuim un dispozitiv aflat în garanție. Alte înregistrări relevante pentru serviciul de asistență clienți (de exemplu, o înregistrare automată a unui apel telefonic în care ne solicitați să vă direcționăm către un magazin de vânzare cu amănuntul) pot fi relevante numai până când sunt realizate mai multe înregistrări permanente și vor fi păstrate numai temporar.

 • Jurnale privind auditul de sistem

Jurnalele privind auditul de sistem sunt păstrate de obicei pe o perioadă de 18 luni.

 • Analize de afaceri

Datele analitice de afaceri sunt colectate de obicei automat atunci când utilizaţi punctele de contact PMI şi sunt anonimizate/agregate la scurt timp după aceea.

Ce drepturi și opțiuni aveți?

Este posibil să aveți unele sau toate drepturile următoare cu privire la informațiile despre dvs. pe care le deținem:

 • ne solicitați să vă oferim acces la acestea;
 • ne solicitați să le rectificăm, să le actualizăm sau să le ștergem;
 • ne solicitați să restricționăm utilizarea acestora, în anumite circumstanțe;
 • vă opuneți utilizării acestora de către noi, în anumite circumstanțe;
 • vă retrageți consimțământul pentru utilizarea acestora de către noi;
 • portabilitatea datelor, în anumite circumstanțe;
 • refuzați utilizarea de către noi a datelor pentru marketing direct; și
 • depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dvs. (dacă există).

Vă oferim modalități simple de a vă exercita aceste drepturi, cum ar fi prin linkuri de „dezabonare” sau prin inserarea unei adrese de contact în mesajele pe care le primiți sau contactând persoanele de contact din paragraful „Pe cine trebuie să contactați dacă aveți întrebări?” de la finalul prezentei declarații.

Este posibil ca unele aplicații mobile pe care le oferim să vă trimită mesaje push, de exemplu despre produse sau servicii noi. Puteți dezactiva aceste mesaje din setările telefonului sau aplicației.

Drepturile pe care le aveți depind de legile țării dvs. Dacă vă aflați în Spațiul Economic European, veți avea drepturile prevăzute în tabelul de mai jos. Dacă vă aflați în altă regiune, ne puteți contacta (consultați paragraful „Pe cine trebuie să contactați pentru întrebări?” de la sfârșitul prezentei declarații) pentru a afla mai multe.

Dreptul cu privire la informațiile despre dvs. pe care le deținem

Detalii suplimentare (notă: se aplică anumite limite legale pentru toate aceste drepturi)

 • De a ne solicita să vă oferim acces la ele

Aceasta este confirmarea:

 • faptului dacă prelucrăm sau nu informații despre dvs.;
 • numelui și a datelor noastre de contact;
 • scopului prelucrării;
 • categoriilor de informații vizate;
 • categoriilor de persoane cu care partajăm informațiile și, în cazul în care o persoană se află în afara SEE și nu beneficiază de o decizie privind caracterul adecvat a Comisiei Europene, a măsurilor de protecție adecvate pentru protejarea informațiilor;
 • (dacă o deținem) a sursei informațiilor, dacă nu le-am colectat de la dvs.;
 • (în măsura în care îl aplicăm, fapt care v-au fost adus la cunoștință) a existenței unui proces decizional automatizat, inclusiv a creării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ într-un mod similar și a informațiilor despre logica implicată, precum și a semnificației și a consecințelor preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dvs.; și
 • a criteriilor pentru stabilirea perioadei pentru care vom stoca informațiile.

La solicitarea dvs., vă vom furniza o copie a informațiilor despre dvs. pe care le utilizăm (cu condiția ca acest lucru să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane).

 • De a ne solicita să le rectificăm sau să le actualizăm

Acest lucru se aplică dacă informațiile pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete.

 • De a ne solicita să le ștergem

Acest lucru se aplică dacă:

 • informațiile pe care le deținem nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile în care le utilizăm;
 • utilizăm informațiile pe baza consimțământului dvs. și vă puteți retrage consimțământul (în acest caz, ne vom aminti să nu vă mai contactăm, decât dacă ne spuneți că doriți să ștergem toate informațiile despre dvs., caz în care vom respecta dorințele dvs.);
 • folosim informațiile pe baza interesului legitim și constatăm că, în urma obiecției dvs., nu avem un interes prioritar de a continua să le utilizăm;
 • informațiile au fost obținute sau utilizate ilegal; sau
 • pentru a respecta o obligație legală.
 • De a ne solicita să restricționăm prelucrarea acestora

Acest drept se aplică temporar, în timp ce analizăm cazul dvs., dacă dvs.:

 • contestați acuratețea informațiilor pe care le utilizăm; sau
 • ați obiectat față de utilizarea de către noi a informațiilor în baza interesului legitim

(dacă utilizați dreptul dvs. în aceste cazuri, vă vom informa înainte de a utiliza din nou informațiile).

Acest drept se aplică și dacă:

 • utilizarea noastră este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; sau
 • nu mai avem nevoie de date, dar le solicitați pentru a instrumenta o acțiune în instanță.
 • De a vă opune prelucrării de către noi

Aveți două drepturi în această privință:

(i) dacă utilizăm informațiile despre dvs. pentru marketing direct: puteți „refuza” (fără a fi necesar să vă justificați) și vom respecta solicitarea dvs.; și

(ii) dacă utilizăm informațiile despre dvs. pe baza interesului legitim în alte scopuri decât pentru marketingul direct, vă puteți opune utilizării acestora de către noi în aceste scopuri, oferind o explicație a situației dvs. specifice și vom lua în considerare obiecția dvs.

 • De a vă retrage consimțământul privind utilizarea de către noi a acestora

Acest lucru se aplică dacă temeiul juridic în baza căruia utilizăm informațiile despre dvs. este consimțământul dvs. Aceste cazuri vor reieși clar din context.

 • Portabilitatea datelor

Dacă:

(i) ne-ați furnizat date; și

(ii) folosim datele respective, prin mijloace automatizate și în baza consimțământului dvs., sau în baza îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale față de dvs.,

atunci aveți dreptul de a primi datele înapoi de la noi într-un format utilizat în mod obișnuit și dreptul de a ne solicita să transmitem datele unei alte persoane, dacă acest lucru este fezabil din punctul de vedere tehnic.

 • De a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dvs.

În acest scop, în fiecare țară din Spațiul Economic European trebuie să existe una sau mai multe autorități publice în acest scop.

Puteți găsi aici datele de contact ale acestora:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pentru alte țări, consultați site-ul autorității din țării dvs.

Puncte suplimentare specifice fiecărei țări

În funcție de țara în care vă aflați, este posibil să aveți anumite drepturi suplimentare.

Dacă vă aflaţi în Franţa, aflaţi mai multe...

 • Dacă vă aflați în Franța, aveți dreptul de a ne furniza instrucțiuni cu privire la informațiile pe care le deținem despre dvs. în cazul decesului dvs. (în special dacă ar trebui să le stocăm sau să le ștergem și dacă alții ar trebui să aibă dreptul să le vadă). Puteţi:
 1. să transmiteți instrucțiuni generale unui furnizor de servicii digitale înregistrat la autoritatea de supraveghere franceză pentru protecția datelor (numită „CNIL”) (aceste instrucțiuni se aplică tuturor utilizărilor informațiilor despre dvs.); sau
 2. să ne dați instrucțiuni specifice care se aplică numai în privința utilizării de către noi a informațiilor despre dvs.

Instrucțiunile dvs. ne pot impune să transferăm informații despre dvs. către o terță parte (dar, în cazul în care informațiile conțin informații despre alte persoane, obligația noastră de a respecta și drepturile lor privind confidențialitatea ar putea însemna că nu putem urma exact instrucțiunile dvs.). Puteți desemna o terță parte care să fie responsabilă pentru respectarea instrucțiunilor dvs. Dacă nu desemnați un terț în acest mod, succesorii dvs. (cu excepția cazului în care specificați altfel în instrucțiunile dvs.) vor avea dreptul de a exercita drepturile dvs. asupra informațiilor care vă privesc după decesul dvs.:

 1. pentru a vă administra patrimoniul (caz în care succesorii dvs. vor putea accesa informații despre dvs. pentru a identifica și a obține informații care ar putea fi utile pentru administrarea patrimoniului dvs., inclusiv a oricăror bunuri digitale sau date care ar putea fi considerate o amintire familială care pot fi transferate succesorilor dvs.); și
 2. pentru a vă asigura că părțile care utilizează informații despre dvs. iau în considerare decesul dvs. (cum ar fi închiderea contului dvs. și restricționarea utilizării sau a actualizării informațiilor despre dvs.).

Vă puteți modifica sau revoca instrucțiunile în orice moment. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea informațiilor despre dvs. în caz de deces, consultați articolul 40-1 din Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978. Când decedați, în mod implicit, veți înceta să utilizați contul dvs. și vom șterge informațiile despre dvs. în conformitate cu politicile noastre de păstrare (consultați paragraful „Cât timp vor fi păstrate informațiile despre dvs.?” pentru detalii).

Dacă vă aflaţi în Australia, aflaţi mai multe...

 • Dacă vă aflaţi în Australia, următoarele informaţii suplimentare sunt valabile pentru dvs.:
 1. dacă nu ne comunicați informații cu caracter personal, este posibil să nu vă putem furniza (după caz) informațiile, produsele sau serviciile pe care le solicitați; sau să nu încheiem sau să gestionăm o relație comercială sau profesională cu dvs. (sau cu angajatorul dvs.); și
 2. Politica noastră de confidențialitate (disponibilă la https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) explică: (i) modul în care puteți accesa și corecta informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.; (ii) modul în care puteți depune o plângere cu privire la gestionarea de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal; și (iii) modul în care vom gestiona orice reclamație.

Pe cine trebuie să contactați pentru întrebări?

Dacă aveţi întrebări sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dvs., puteţi găsi datele de contact ale afiliatului PMI relevant şi, dacă este cazul, ale responsabilului cu protecţia datelor, aici. De asemenea, detaliile de contact vor fi furnizate în orice comunicare pe care o persoană afiliată PMI v-o trimite.

Dacă în țara dvs. există o autoritate de protecție a datelor, aveți dreptul să o contactați pentru orice întrebări sau preocupări. În cazul în care afiliatul PMI relevant nu poate rezolva întrebările sau preocupările dvs., aveţi, de asemenea, dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești naționale.

Modificări aduse prezentei declarații

Putem actualiza periodic prezenta declarație (și orice declarație suplimentară privind confidențialitatea). În cazul în care legea impune acest lucru, vă vom informa cu privire la modificări; totodată, în cazul în care legea impune acest lucru, vom obține și consimțământul dvs. cu privire la modificări.

Ultima modificare: 1 martie 2022. Puteți găsi versiunile anterioare ale prezentei declarații aici.