Philip Morris International - վաճառողների

Ով ենք մենք

Մենք հանդիսանում ենք <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>> ընկերության անդամը: Մեր տվյալները (անվանումը, հասցեն և այլն) ձեզ կտրամադրվեն առանձին կարգով՝ ձեր մասին տեղեկությունների հավաքագրման ժամանակ (կամ հաստատման պահին), օրինակ, հավելվածում կամ կայքում տեղադրված ծանուցման միջոցով կամ էլ փոստի հաղորդագրության միջոցով, որտեղ տեղադրված կլինի ծանուցման հղումը:

 • ՖՄԻ. <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>>, ծխախոտ արտադրող առաջատար միջազգային ընկերությունների խումբ: Այն բաղկացած է մի շարք ընկերություններից կամ «մասնաճյուղերից»:
 • ՖՄԻ մասնաճյուղերը. <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>> միջազգային ընկերությունների խմբի յուրաքանչյուր անդամ հանդիսանում է «ՖՄԻ մասնաճյուղ»: «Մենք» (կամ «մեզ» կամ «մեր») արտահայտությունը վերաբերում է ՖՄԻ մասնաճյուղին, որն առաջնային աղբյուրից հավաքագրել է ձեզ վերաբերող տեղեկությունները:
 • ՖՄԻ արտադրանք. Նշանակում է մեր կամ ՖՄԻ այլ մասնաճյուղի արտադրանքը։

Ինչպե՞ս ենք հավաքագրում ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները

Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները հավաքագրել բազմաթիվ եղանակներով:

 • Տվյալները կարող են ստացվել ուղղակիորեն ձեզնից (օրինակ, պայմանագրի կնքման, ձևաթղթի լրացման միջոցով կամ մեզ կատարած հեռախոսազանգի արդյունքում)։
 • Մենք կարող ենք հավաքագրել տեղեկատվությունն ավտոմատ կերպով (օրինակ, երբ դուք օգտվում եք ՖՄԻ հավելվածից կամ կայքից),
 • Մենք կարող ենք ձեռք բերել տեղեկություններ երրորդ անձանցից (օրինակ, օգտվել LinkedIn, Facebook և Twitter սոցիալական հարթակներում հրապարակայնորեն հասանելի տեղեկություններից):

Սույն կարգի շրջանակներում՝ բոլոր այն եղանակները, որոնց միջոցով կայանում է կապը մեր և ձեր միջև, մենք անվանում ենք «ՖՄԻ հպման կետեր»: ՖՄԻ հպման կետերը ներառում են ինչպես ֆիզիկական (օրինակ, ՖՄԻ գրասենյակներ, մանրածախ վաճառակետեր և միջոցառումներ), այնպես էլ թվային ձևաչափ (օրինակ, էլ․փոստի միջոցով հաղորդակցություն, հավելվածներ և կայքեր):

Մենք կարող ենք հավաքագրել ձեր կողմից ուղղակիորեն տրամադրվող տեղեկությունները: Սովորաբար, դա տեղի է ունենում, երբ դուք.

 • գրանցվում եք մեր տվյալների բազաներում՝ որպես անդամ (դա կարող է լինել օրինակ, անձամբ, հավելվածի միջոցով կամ առցանց),
 • վաճառում եք կամ խորհուրդ եք տալիս ՖՄԻ արտադրանքները կամ ծառայությունները, օրինակ՝ մանրածախ վաճառակետում,
 • մեզ հետ պայմանավորվածություն եք ձեռք բերում ՖՄԻ արտադրանքը վաճառելու, խթանելու կամ տարածելու մասին,
 • ներբեռնում կամ օգտվում եք թվային հպման կետից (օրինակ, հավելված կամ վեբ-կայք),
 • կապ եք հաստատում մեզ հետ հպման կետի միջոցով, կամ էլ.փոստով, սոցիալական ցանցերի կամ հեռախոսակապի միջոցով,
 • գրանցում եք մեր հարթակում ձեր սարքավորումը,
 • ներգրավում եք սպառողին մեր տվյալների բազայում որպես անդամ գրանցվելու համար,
 • բաժանորդագրվում եք ՖՄԻ պանելային պորտալին,
 • գրանցվում եք ՖՄԻ-ի մամլո հաղորդագրությունները, էլ.փոստի ծանուցումները կամ մարքեթինգային հաղորդագրությունները ստանալու համար,
 • մասնակցում եք ՖՄԻ հարցումներին կամ (օրենքով թույլատված դեպքերում) ՖՄԻ կողմից անցկացվող մրցույթներին կամ ակցիաներին, կամ
 • այցելում եք մեր գրասենյակներ կամ մասնակցում ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված որևէ միջոցառման:

Մենք կարող ենք հավաքագրել ձեր տեղեկությունները ավտոմատ եղանակով: Որպես կանոն, դա տեղի է ունենում, երբ դուք.

 • այցելում եք մեր գրասենյակներ (օրինակ տեսաձայնագրման (CCTV) և շենքային մուտքի թույլտվության միջոցով)
 • աշխատում, կամ այցելում եք այն վաճառակետը, որտեղ վաճառվում են ՖՄԻ արտադրանքները (օրինակ, ձեր տվյալները հավաքագրվում են դրամարկղում վճարում կատարելիս կամ վաճառակետում տեղակայված շարժական տեխնոլոգիաների հետ կապակցված սենսորային սարքերի միջոցով),
 • մասնակցում եք ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված միջոցառման (օրինակ, միջոցառման ընթացքում վաճառք կամ գնում կատարելու միջոցով) կամ շարժական տեխնոլոգիաների հետ կապակցված սենսորային սարքերի միջոցով,
 • հաղորդակցվում եք մեզ հետ (օրինակ, ՖՄԻ հպման կետի կամ սոցիալական մեդիա հարթակների միջոցով),
 • օգտվում եք ՖՄԻ հպման կետերից (օրինակ, հավելվածում կամ կայքում գործող հետապնդման մեխանիզմների միջոցով), կամ
 • կատարում եք հանրային գրառումներ սոցիալական մեդիա այն հարթակներում, որոնց մենք հետևում ենք (օրինակ, հանրային կարծիքը ուսումնասիրելու կամ ՖՄԻ արտադրանքների վերաբերյալ հարցումների արձագանքելու միջոցով):

Մենք կարող ենք նաև ավտոմատ կերպով ստանալ ձեր մասին տեղեկությունները ՖՄԻ թվային հպման կետերում «քուքիների» կամ համանման հետևող տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով: «Քուքիների» տեսակը և օգտագործվող տեխնոլոգիաների ընտրությունը կախված են ՖՄԻ-ի այս կամ այն հպման կետի տեսակից: Հպման կետում օգտագործվող «քուքիների» (ներառյալ՝ Google-ի վերլուծական «քուքիների») և համապատասխան այլ տեխնոլոգիաների մասին տեղեկություն ստանալու համար, այդ թվում այն մասին, թե ինչպես ընդունել կամ մերժել «քուքիները», ծանոթացեք տվյալ հպման կետում զետեղված կամ դրա միջոցով հասանելի ծանուցմանը:

Օրենքով թույլատրված դեպքերում, մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկատվություն ստանալ երրորդ անձանցից: Այստեղ կարող են ներառվել ՖՄԻ մասնաճյուղերի միջև փոխանակվող տեղեկությունները, երրորդ կողմի սոցիալական հարթակներում (օրինակ, Facebook-ում և Twitter-ում) օգտատիրոջ պրոֆիլում առկա հանրամատչելի տեղեկությունները (օրինակ, ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին), ինչպես նաև երրորդ կողմ հանդիսացող մարքեթինգային գործակալություններից ձեռք բերված մարկետինգային ցուցակները:

Մենք կարող ենք նաև հավաքագրել տեղեկություններ տարբեր այլ իրավիճակներում, ինչի մասին դուք պատշաճ պահին տեղեկացված կլինեք:

Ի՞նչ տիպի տեղեկություն ենք մենք հավաքագրում ձեր մասին

Մենք կարող ենք ձեր մասին հավաքել զանազան տեսակի տեղեկություններ.

 • տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ձեզ, ձեր գործատուի կամ ներկայացուցչի հետ հաստատված հարաբերությունները կառավարելու և վերահսկելու համար,
 • տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ՖՄԻ ապրանքների կամ ծառայութունների վաճառքի կամ դրանց հետ կապված խորհրդատվություն տրամադրելու համար (օրինակ պատվերների կատարումը),
 • տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ՖՄԻ ապրանքների կամ ծառայութունների մասով աջակցություն տրամադրելու կամ երաշխիքային սպասարկում ապահովելու համար,
 • տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ բիզնես գործունեություն եք դուք իրականացնում մեր սպառողների, ՖՄԻ արտադրանքի կամ մեզ հետ կապված (օրինակ՝ սպառողի ներառում մեր տվյալների բազայում՝ անդամի կարգավիճակով, երաշխիքային ծառայությունների մատուցում, ՖՄԻ արտադրանքների և վաճառքը խթանող նյութերի ցուցադրում, և այլն),
 • տեղեկություններ, որոնք դուք մեզ եք տրամադրում պայմանագրերի, հպման կետում կատարած հարցումների կամ ձևաթղթերի միջոցով,
 • տեղեկատվություն մեր գրասենյակներ, վաճառքի կետեր ձեր այցելությունների և միջոցառումներին ձեր մասնակցության մասին,
 • տեղեկատվությունը, որը դուք տրամադրում եք՝ մեր զանգերի կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս (հեռախոսազանգ, էլ․ նամակագրություն, և այլն),
 • տեղեկությունները ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին,

տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են ձեր տարիքը ճշտելու, անձը նույննականացնելու և գործատուի անունից գործելու ձեր լիազորությունը հաստատելու համար, եթե այդպիսինն առկա է:

Ձեզնից ուղղակիորեն հավաքագրվող տեղեկատվության նպատակը ձեզ համար հասկանալի կլինի՝ ելնելով իրավիճակից, որի շրջանակներում դուք այն տրամադրում եք: Օրինակ.

 • եթե դուք ապրանք եք պատվիրում մեզնից ՖՄԻ հպման կետի միջոցով, ապա դուք ներկայացնում եք ձեր անունը, կոնտակտային տվյալները, վճարային տվյալները և տեղեկություն ձեր ընտրած ապրանքատեսականու վերաբերյալ, որպեսզի մենք կարողանանք սպասարկել պատվերը,
 • եթե մենք գտնվում ենք դիստրիբյուտորական հարաբերությունների մեջ, ապա դուք ներկայացնում եք ձեր անունը, կոնտակտային և վճարային տվյալները, որպեսզի մենք կարողանանք կառավարել հարաբերությունները ձեզ կամ ձեր գործատուի հետ և կատարել ձեզ կամ ձեր գործատուի առջև ստանձնած մեր պայմանագրային պարտավորությունները։
 • դուք կարող եք ներկայացնել տեղեկություն այս կամ այն արտադրանքի վերաբերյալ ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին, որից ելնելով մենք կկարողանանք առաջարկել ապրանքներ և ծառայություններ ձեր հետաքրքրությունների շրջանակում,
 • մենք կարող ենք հավաքել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կօգնեն մեզ ձեր տարիքը հաստատելու հարցում, օրինակ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը կամ ձեր դեմքը պատկերող լուսանկարը,
 • դուք կարող եք ուղարկել մեզ լուսանկարներ, որտեղ պատկերված է ՖՄԻ արտադրանքի ցուցափեղկի և ներկայացուցչական նյութերի դասավորությունը,
 • դուք կարող եք պատասխանած լինել տեքստային հաղորդագրությունների,
 • դուք կաող եք սպառողին ներառած լինել մեր տվյալների բազայում որպես անդամ, օրինակ երաշխիքային սպասարկում տրամադրելու նպատակով։

   

   

  Մեր կողմից ավտոմատ եղանակով հավաքվող տեղեկատվությունը հիմնականում վերաբերում է հետևյալին.

 • ձեր այցելության կամ զանգի մանրամասներին (ինչպիսիք են օրինակ՝ ժամը և տևողությունը),
 • մեր գրասենյակներում, վաճառակետերում կամ որևէ միջոցառուման ժամանակ (այդ թվում տարածքներում, որոնք ձեր անմիջական հարևանության գոտում են գտնվում), ձեր այցելությունների հաճախականությանը և տևողությունը, ինչպես նաև ձեր կողմից կատարվող գնումներին,
 • ձեր կողմից ՖՄԻ թվային հպման կետերի օգտագործմանը (օրինակ, կայք-էջերին, որ այցելում եք, էջին, որտեղից եկել եք, էջին դեպի ուր այնուհետև տեղափոխվել եք, որոնողական դաշտում մուտքագրված տվյալներին կամ տվյալ հպման կետի տիրույթում մուտք գործած /քլիք արված/ հղումներին), և
 • ձեր սարքի տվյալներին (օրինակ, ձեր IP հասցեին կամ սարքի նույնականացման հատուկ համարին, գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններին, ձեր սարքում մեր կողմից տեղակայված ցանկացած տեսակի «քուքիների» մանրամասներին):

Երրորդ անձանցից հավաքագրվող տվյալները հիմնականում հանրամատչելի աղբյուրներից ձեռք բերվող տեղեկություններն են (օրինակ՝ ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին), ինչպիսիք են սոցիալական հարթակներում արված գրառումները:

Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ձեր մասին հավաքագրված տեղեկությունները և ի՞նչ իրավական հիմքով

Այս բաժնում, նկարագրված են անձնական տվյալների օգտագործման նպատակները: Սակայն, այս կարգը մշակված է ՖՄԻ գլոբալ տիրույթում օգտագորման համար, իսկ այն դեպքերում, երբ այս կամ այն երկրի օրենսդրությամբ սահմանափակվում կամ արգելվում է սույն ծանուցման մեջ նկարագրված որևէ գործողություն, ապա այդ երկրում մենք զերծ կմնանք ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործումից հիշյալ նպատակներով:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները հետևյալ նպատակներով.

 • նորմատիվային պահանջները պահպանելու համար, օրինակ, ձեր տարիքը, անձը և մանրածախ վաճառքով զբաղվելու ձեր կարգավիճակը պարզելու, <<ճանաչիր քո մատակարարին>> ձևաչափով ստուգումներ անցկացնելու, ինչպես նաև ձեր կամ ձեր գործատուի հետ մեր պայմանագրային հարաբերությունները կառավարելի դարձելունպատակով,
 • իրավական դաշտում գործելու, ինչպիսիք են օրինակ ձեր գրանցումների պահպանումն ու օգտագործումը կանխատեսվող վեճերին վերաբերությամբ՝ մեր իրավաբաններից և այլ խորհրդատուներից խորհրդի ձեռք բերմաննպատակով,
 • մեր արտադրանքը ձեզ վաճառելու համար, այդ թվում ձեր պատվերների կատարումն ու վճարահաշվարկային սպասարկումը,
 • ձեզ վաճառքի հետ կապված ծառայություններ մատուցելու համար, այդ թվում, ձեր հարցումների և պահանջների սպասարկումն ու երաշխիքային ծառայությունների մատուցումը,
 • ձեզ թարմ տեղեկատվության տրամադրումը, ակցիաների և միջոցառումների մասին իրազեկումն ու մեր հարաբերություններում համապատասխան հարցերի կառավարումը, այդ թվում, հավատարմության ծրագրերի կառավարումը, չափահաս սպառողների հաշիվների վարման և հավատարմության ծրագրերի հարցում ձեզ ցուցաբերվող աջակցությունը (օրենքով թույլատրելի դեպքերում) արտադրանքի կատերալագործումը, շուկայական հետազոտությունները, շուկայական ռազմավարության մշակումը, մարքեթինգային արշավների կառավարումը, ՖՄԻ արտադրանքի վաճառակետերում և միջոցառումների ժամանակ ձեր փորձառության որակի բարելավումը,
 • չափահաս սպառողներին մեր տվյալների բազաներում գրանցելը, օրինակ մեր արտադրանքի մարքեթինգի նպատակով,
 • վերը թվարկված բոլոր հարցերում աջակցության ցուցաբերումը, այդ թվում ձեր և ձեր գործատուի հաշիվների վարումը, հնարավորության ստեղծումը ՖՄԻ հպման կետերից օգտվելու և ՖՄԻ արտադրանքը (հնարավորության դեպքում) վաճառելու, խթանելու և տարածելու (կամ աջակցելու այդ գործառնություններում) համար, ձեզ հետ հաղորդակցվելը, ՖՄԻ հպման կետերում ձեր փորձառության որակի բարելավումը, կառավարումն ու ծագած խնդիրների կարգավորումը, տվյալների ընդհանուր բազայի վարումը և ցանկացած համակարգին ձեր հասանելիության և ձեր մուտքերի կառավարումը,
 • բիզնես վերլուծությունները և բարելավումները, այդ թվում ՖՄԻ ապրանքների, գրասենյակների, գործընթացների, վաճառակետերի և միջոցառումների մակարդակի բարձրացումը, և մեր (կամ մեր մասնաճյուղերի կողմից) մեր հաճախորդներին և մատակարարներին տրամադրվող տեղեկատվությունը,
 • մեր կամ մեր գործընկերների կողմից՝ մարքեթինգային կամ ՖՄԻ ապրանքների վաճառքը խթանող ակցիաներում ներգրավելու հնարավորությունների մասին ձեզ իրազեկելը,
 • այլ նպատակներով, որոնց մասին մենք ձեզ կիրազեկենք, կամ դրանք կհստակեցվեն, ելնելով ենթատեքստից, այն վայրում, որտեղ ձեզնից կհավաքագրվի առաջնային տեղեկատվություն:

  Ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործման իրավական հիմքը ներքոհիշյալից մեկն է (տեղեկատվությունն առավել մանրամասն նկարագրված է «իմանալ ավելին» բաժնում).

 • օրենսդրական պարտավորություններ, որոնք մենք պարտավոր ենք կատարել,
 • ձեզ հետ կնքված պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարում,
 • օրինական բիզնես շահ, որը չի գերակայում և բախում չի առաջացնում տվյալների պաշտպնության ձեր շահերի հետ,

եթե վերը նշված դեպքերից և ոչ մեկը չի համընկնում, ապա որպես իրավական հիմք պետք է գործի ձեր համաձայնությունը (որը մենք կհայցենք ձեզնից մինչ տվյալների մշակումը):

Ձեզ վերաբերող տեղեկությունների օգտագործման նպատակները, հավաքագրման համապատասխան մեթոդներն ու օգտագործման իրավական հիմքերը հետևյալն են․

 Նպատակ
 Հավաքագրման մեթոդը և մշակման իրավական հիմքը

Նորմատիվային պահանջների կատարում

 • ճշտել ձեր տարիքը, անձը և մանրածախ վաճառքով զբաղվելու կարգավիճակը
 • հարկային և բիզնես հաշվառման պարտավորությունները
 • առևտրային պատժամիջոցները
 • ֆոնային ստուգումները
 • առողջապահական և անվտանգության հարցերի կառավարումը
 • օրենսդրական և կարգավորման նպատակներով տվյալների տրամադրման հայտերը
 • շահերի բախումը
 • ձեզ վերաբերող պայմանագրերը և հարակից փաստաթղթերը պահպանելը,
 • վարվելակարգի խախտումների արձանագրությունները ուսումնասիրելը

Այս տեղեկությունը հիմնականում ստացվում է անմիջականորեն ձեզնից:

Մենք օգտագործում ենք այն, քանի որ իրավական պարտավորություն ունենք, համաձայն որի մեր արտադրանքի առևտուրը պետք է կազմակերպենք միայն չափահաս սուբյեկտների հետ, իսկ գործունեությունը վարենք՝ հետևելով օրենքի տառին (այդ թվում ընկերության ներքին ներմատիվային և հարկային հարցերում), վարենք ֆինանսական և հարկային հաշվառում, հաշվի նստենք առևտրային պատժամիջոցների հետ, հետևենք առողջապահական և անվտանգության նորմերին (որը ենթադրում է ծագած դեպքերի արձանագրում), կազմենք հաշվետվություններ, տրամադրենք տեղեկանքներ պետական մարմինների պահանջով, և կառավարենք շահերի բախման դեպքերը, իսկ այն երկրներում, որտեղ իրավական նման պահանջներ չեն գործում, մենք պետք է ուղղորդվենք մեր իսկ օրինամետ բիզնես շահերով և ծավալենք առևտրային գործունեություն միայն չափահաս սուբյեկտների հետ, պահպանելով բիզնեսի վարման լավագույն նորմերը․ այն է՝ չուղղորդվել միայն սեփական գերակա շահերով, հարգել դիմացինի շահերը, իրավունքներն ու ազատությունները, և ապահովել ձեր տվյալների պաշտպանությունը։

Մեր արտադրանքի վաճառքը

 • պատվերների սպասարկում (այդ թվում, ստացականների ուղարկում)
 • ձեր կողմից կատարված վճարումների սպասարկում
 • երաշխիքային սպասարկում

Այս տեղեկությունը հիմնականում ստացվում է անմիջապես ձեզնից (սովորաբար, անուն, դեր, հասցե, էլ.փոստի հասցե, վճարային տվյալներ, հաղորդակցություն):

Մենք օգտագործում ենք այդ տեղեկությունները ձեր կամ ձեր գործատուի՝ որպես մեր արտադրանքի գնորդի հանդեպ ստանձնած մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար:

 

Վաճառքի հետ կապակցված ծառայությունների մատուցում

 • ձեր հարցումների և պահանջների սպասարկում
 • հաղորդակցություն ձեզ հետ
 • ընդհանուր կառավարում և խնդիրներիկարգավորում
 • ընդհանուր կառավարում և ծագած խնդիրների կարգավորում
 • հավատարմության ծրագրի կառավարում
 • հարաբերությունների կառավարում

Այս տեղեկատվությունը հիմնականում ստացվում է ուղղակիորեն ձեզնից կամ ձեր գործատուի միջոցվ։

Մենք օգտագործում ենք այդ տեղեկությունները քանի որ հետապնդում ենք մեր օրինամետ գործնական շահը ձեզ կամ ձեր գործատուին վաճառքի հետ կապված ծառայություններ մատուցելու համար, որը ոչ մի դեպքում չի կարող գերակայել ձեր շահերի նկատմամբ, նվազեցնել ձեր ձեր տվյալների պաշտպանության նկատմամբ ունեցած ձեր իրավունքներն ու ազատությունները։

Բիզնեսի խթանումը և հարաբերությունների կառավարումը (օրենքով թույլատրելի դեպքերում)

 • համապատասխան նորությունների, ակցիաների և միջոցառումների մասին իրազեկում
 • մեր միջև ծագած հարաբերությունների կառավարում
 • չափահաս սպառողներին մեր տվյալների բազայում ներառում
 • չափահաս սպառողների հաշիվների վարման հարցում ձեզ աջակցության ցուցաբերում
 • ձեր նախասիրությունների բացահայտում (օրինակ, ինչ տեսակի ապրանքներ կամ միջոցառումներ կարող են ձեզ հետաքրքրել կամ առավելապես բխել ձեր կարիքներիցև պահանջմունքներից),
 • հավատարմության ծրագրերի համակարգում,
 • ձեզ հրավերի ուղղում՝ մասնակցելու, համակարգելու շուկայի ուսումնասիրության կամ հետազոտության արշավները
 • շուկայի հետազոտություն
 • շուկայի ռազմավարության մշակում
 • մարքեթինգային արշավների համակարգում
 • ՖՄԻ հետ հպման կետերում ձեր փորձառության մակարդակի բարելավում (օրինակ, ձեր այցերն անհատականացնելու՝ ողջույնի կամ ձեզ հետաքրքրող առաջարկների միջոցով)

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը և կոնտակտները, սոցցանցերում ձեր տվյալները), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, ՖՄԻ հպման կետերում մոնիտորինգի նպատակով ներդրված տեխնոլոգիայի միջոցով), և (եթե թույլատրվում է օրենքով) երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները (օրինակ` սոցիալական ցանցերում կատարված հանրային գրառումները):

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր հարաբերությունները կառավարելու և մեր բիզնեսի, արտադրանքների և միջոցառումների մասին ձեզ իրազեկելու, ՖՄԻ հպման կետերի շահագործումն ապահովելու և ձեր փորձառության որակը բարելավելու նպատակներով, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում ձեր շահերի, տվյալների պաշտպանությանն ուղղված ձեր իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ։

Բիզնեսի խթանումը և հարաբերությունների կառավարումը (օրենքով թույլատրելի դեպքերում)

 • Համակարգելու և ձեզ տրամադրելու տեղեկատվություն ՖՄԻ մասնաճյուղերի, վերջիններիս կողմից առաջարկվող ակցիաների, արտադրանքի ու ծառայությունների, վաճառակետերի, միջոցառումների և ծխախոտային արտադրանքի ոլորտում գործող կանոնակարգումների մասին, ինչպես նաև մշակելու և կատարելագործելու համապատասխան գործիքակազմ՝ այս նպատակներն իրագործելի դարձնելու համար:

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը և կոնտակտները, սոցցանցերում առկա լծակները), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, «քուքիների» և նմանատիպ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ) և (եթե թույլատրվում է օրենքով), երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները (օրինակ` սոցիալական ցանցերում կատարված հանրային գրառումները):

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ այս ամենի մասին ձեզ տեղեկատվություն հասցնելու համար, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում ձեր շահերի, տվյալների պաշտպանության հարցում ձեր իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ։

Որոշ երկրներում, որտեղ գործում է օրենսդրական պահանջ, մենք կուղարկենք ձեզ այդ նյութերը էլեկտրոնային տարբերակով միայն ձեր համաձայնության առկայության պարագայում։

Բիզնեսի կառավարում

 • կազմակերպական ընդհանուր կառաավրում և բիզնեսի տվյալների հաշվառում
 • մատակարարների հետ հարաբերությունների կենսացիկլի կառավարում (ներրավման պահից մինչև հարաբերությունների դադարեցումը)
 • այցելությունների վերահսկում և արձանագրում
 • միջոցառումների, վերապատրաստման և իրազեկության բարձրացման ծրագրերի կազմակերպում և համակարգում
 • ձեր կամ ձեր գործատուի հետ հաստատված հարաբերությունների շրջանակներում հաղորդակցության վարում, այդ թվում ձեր հարցումներին և դիմումներին արձագանքելու նպատակով
 • ՏՏ համակարգերի մշակում, ներդնում, գործարկում և սպասարկում
 • համակարգերի, սարքավորումների և շինությունների անվտանգության պահպանում
 • կոնակտային տվյալների բազայի գործարկում և համագործակցության գործիքակազմի ներդնում
 • անվտանգ աշխատանային միջավայրի ապահովում
 • ՖՄԻ մասնաճյուղերի անձնակազմի, հաճախորդների, մատակարարների, այցելուների ապահովության և անվտանգության մեխանիզմների կիրառում 

This information is generally provided to us by you directly or via your employer.

We use it because we have a legitimate business interest to run our business, manage our relationship with you or your employer and maintaining the security and integrity of our buildings and IT systems that is not overridden by your interests, rights and freedoms to restrict use of information about you.

Անվտանգություն և համակարգերի մոնիթորինգ

 • նույնականացում և համակարգի մուտքերի վերահսկում, որտեղ հնարավոր է,
 • մոնիթորինգ ՖՄԻ համակարգերի, սարքավորումների, համացանցի և էլ փոստի նկատմամբ, որոնց դուք հասանելիություն եք ստացել,
 • մոնիթորինգ ՖՄԻ տարածքների, ՖՄԻ մասնաճյուղերի առաքումների և մեր տարածքներում անվտանգության հետ կապված գործընթացների հասանելիության նկատմամբ

Այս տեղեկատվությունը հավաքագրվում է ավտոմատ կերպով, տարբեր եղանակներով, ինչպիսիք են օրինակ ավտոմացման համակարգերը և սարքավորումների մոնիթորինգը, <<CCTV>> ձայնագրություններն ու մեր տարածքում կատարված որոշ հեռախոսազրույցների աուդիո ձայնագրությունները։

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր ֆիզիկական և թվային ենթակառուցվածքների և տարածքների գաղտնիությունը, ամբողջականությունը և անվտանգությունն ապահովելու համար, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում տվյալների պաշտպանության հարցում ձեր շահերի, իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ։

Աջակցություն վերոնշյալ բոլոր նպատակներում

 • ձեր հաշիվների կառավարման
 • ՖՄԻ հպման կետերից օգտվելը ձեզ համար հնարավոր դարձնելու (օրինակ, թույլ տալով ձեզ մուտք գործել հպման կետի այն բաժինները, որոնք հասանելի են միայն գրանցված օգտատերերի համար, կառավարել ձեր լեզվական նախապատվությունները, միացնել ձեր գնումների զամբյուղը ձեր հաշվին)
 • ձեզ հետ հաղորդակցվելու
 • ձեր փորձառությունը բարելավելու, ինչպես օրինակ ապրանքի պատվերներ առաջարկելու միջոցով, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել ձեզ համար
 • կառավարման և ծագած խնդիրների վերացման համար։ 

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը, ծածկագիրը կամ վերջինիս համարժեքը), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, ձեր սարքի վերաբերյալ տեղեկությունները, «քուքիների» և հետապնդման համանման տեխնոլոգիաները)։

Մենք այդ տեղեկություններն օգտագործում ենք նպատակային հետևյալ հիմքերով։ Օրինակ, ձեր կատարած գնումը կամ հետվաճառքի սպասարկումն ապահովելու նպատակով ձեր հաշիվը կառավարելիս՝ մենք օգտագործում ենք այդ տվյալները մեր պայմանագրային պարտավորությունները ձեր, որպես մեր արտադրանքի գնորդի, նկատմամբ կատարելու համար: Երբ մենք տնօրինում ենք ձեր հաշիվը մեր արտադրանքի նորություններին ձեզ ծանոթացնելու կամ ձեր հետաքրքրությունների շրջանակներում ձեզ պատվերներ առաջարկելու նպատակով, մենք իրականացնում ենք բիզնեսի զարգացման գործունեություն, այդպիսով մենք օգտագործում ենք տվյալները՝ հետամուտ լինելով մեր օրինամետ բիզնես շահերին ապահովելու մեր արտադրանքի մարքեթինգը, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի ստորադասի ձեր շահերը, իրավունքներն ու ազատությունները և կապահովի ձեր տվյալների պաշտպանությունը, և այլն։

Բիզնես վերլուծություն և բարելավումներ

 • թույլ տալ մեզ կամ մեր բիզնես գործընկերներին տեղեկացնել Ձեզ ՖՄԻ արտադրանքի խթանմանն ուղղված միջոցառումներում ներգրավվելու հնարավորությունների մասին։
 • բիզնես վերլուծություն և բարեփոխումներ (ներառյալ ՖՄԻ արտադրանքների, համակարգերի, գործընթացների, գրասենյակների, վաճառակետերի, միջոցառումների, ՖՄԻ թվային հպման կետերի և մեր (կամ մեր մասնաճյուղերի) կողմից ձեզ, ձեր գործատուին կամ մեր հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկությունների:)

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են, մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները, և (եթե թույլատրվում է օրենքով), երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները:

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր բիզնես գործունեությունը, արտադրանքի, համակարգերի, գործընթացների, գրասենյակների, վաճառակետերի, թրեյնինգների, միջոցառումների, ՖՄԻ հպման կետերի որակը վերլուծելու և կատարելագործելու, և այլոց ՖՄԻ արտադրանքի խթանման գործընթացում ներգրավելու նպատակով, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում ձեր շահերի, ձեր տվյալների պաշտպանության հարցում ձեր իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ։


Եթե ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործումը վերը թվարկված իրավական հիմքերից և ոչ մեկին չի համապատասխանում, ապա նախքան ձեր տվյալները մշակելը, մենք կհայցենք ձեր համաձայնությունը (այդ մասին ձեզ հստակ հայտնի կդառնա համապատասխան իրավիճակը ծագելու դեպքում):

Որոշ դեպքերում, մենք կարող ենք օգտագործել ձեր մասին տեղեկությունները վերը չնշված եղանակներով: Նման դեպք ծագելու դեպքում՝ ձեզ լրացուցիչ կերպով կծանուցեն այդ մասին՝ օգտագործման նպատակի համապատասխան նկարագրումով։ Խնդրում ենք ծանոթանալ սույն ծանուցմանը կից ձեզ ուղարկվող յուրաքանչյուր լրացուցիչ ծանուցման բովանդակությանը։

Ու՞մ ենք մենք տրամադրում ձեր մասին տեղեկությունները և ինչ նպատակներով

Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները տրամադրել.

 • ՖՄԻ մասնաճյուղերին,
 • երրորդ անձանց, որոնք ձեզ կամ ՖՄԻ մասնաճյուղերին ապրանքներ կամ ծառայություններ են մատուցում (ինչպիսիք են օրինակ մասնագիտացած խորհրդատուներ, վճարային ծառայություններ մատուցողները, առաքման ծառայություններ մատուցողները, աուդիտորական և տեղեկատվական ծառայություններ մատուցողները),
 • ՖՄԻ մասնաճյուղերի կողմից խստապահանջ կերպով ընտրված գործընկերներին և գովազդային ընկերություններին (այն ոլորտների ներկայացուցիչներին, որոնք կապ ունեն մեր արտադրանքի հետ կամ համապատասխանում են դրանց ոճին և իմիջին), որպեսզի նրանք կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ և առաջարկներ անել ձեզ համար հնարավոր հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքների վերաբերյալ՝ հիմք ունելով ձեր նախասիրությունները, և

այլ երրորդ անձանց, երբ պահանջվում կամ թույլատրված է օրենքով:

Տվյալների փոխանակում ՖՄԻ այլ մասնաճյուղերի հետ

 • Ձեր տվյալները կտրամադրվեն <<Ֆիլիպ Մորրիս ինթերնեյշնլ մենեջմենթ ՍԱ>> ընկերությանը (գրանցված Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում), որը հանդիսանում է ՖՄԻ մասնաճյուղերից ստացված անձնական տվյալների կենտրոնցված կառավարման կետը: Ձեր տվյալները կտրամադրվեն նաև <<Ֆիլիպ Մորրիս ինթերնեյշնլ ԱյԹի սերվիս սենթեր Sàrl>> ընկերությանը (գրանցված Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում)՝ որպես ՖՄԻ մասնաճյուղերին տեխնոլոգիական ծառայությունների մատակարար։ <<Ֆիլիպ Մորրիս ինթերնեյշնլ մենեջմենթ ՍԱ>> ընկերությունը մշակում է ձեզ վերաբերող տեղեկությունները սույն կարգով սահմանված բոլոր նպատակներով։
 • Ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները կարող են տրամադրվել ՖՄԻ այն մասնաճյուղին, որը պատասխանատու է ձեր բնակության երկրի սպասարկման համար (եթե դա այն մասնաճյուղը չէ, որն առաջինն է հավաքագրել այդ տեղեկությունները) սույն կարգով սահմանված բոլոր նպատակներով օգտագործման համար:
 • Ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները կարող են տրամադրվել նաև ցանկացած այլ ՖՄԻ մասնաճյուղի, որի հետ դուք գործնական կապի մեջ եք (օրինակ, եթե դուք ապրանքներ կամ ծառայություններ եք վաճառում ՖՄԻ այլ մասնաճյուղերի կամ ուղևորվում եք ՖՄԻ այլ մասնաճյուղ ՖՄԻ որևէ մասնաճյուղի հետ առևտրային հարաբերությունների մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում)։

ՖՄԻ մասնաճյուղերի և դրանց գտնվելու վայրերի վերաբերյալ տեղեկությունները կարող եք գտնել այստեղ։

Տվյալների տրամադրումը երրորդ անձանց

 • Մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկությունները փոխանցել երրորդ անձանց, որոնք ՖՄԻ մասնաճյուղերին կամ ձեզ ապրանք են մատակարարում կամ ծառայություն մատուցում (ինչպիսիք են, օրինակ, խորհրդատուները, վճարային ծառայություններ մատուցողները, առաքման ծառայություն մատուցողները, մանրածախ առևտրով զբաղվողները, ապրանքի մարզիչները /քոուչերը/, տեղեկատվական ծառայություններ տրամադրողները և տարիքի ստուգման ծառայություն մատուցողները):
 • Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկատվությունը կիսել ՖՄԻ մասնաճյուղերի կողմից խստապահանջ կերպով ընտրված երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերների և գովազդատուների հետ (երբ առկա է ինչ-որ երևույթ, որը դուք մտովի կարող եք կապել մեր արտադրանքի հետ, օրինակ այն պատճառով, որ դրանք ունեն նմանատիպ կամ փոխլրացնող իմիջ, ոճ կամ գործառույթ), որպեսզի նրանք կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ և առաջարկներ անել ձեզ համար հնարավոր հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքների վերաբերյալ՝ ելնելով ձեր նախասիրություններից:
 • Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկություններ հաղորդել այլ երրորդ անձանց, օրենքով պահանջված կամ թույլատրված լինելու դեպքում, օրինակ` կարգավորող մարմիններին, պետական գերատեսչություններին, ի պատասխան իրավապահ մարմինների կամ այլ պետական կառույցների պահանջի, երբ մենք որոշում ենք, որտեղեկությունների բացահայտումն անհրաժեշտ է ֆիզիկական վտանգը կամ ֆինանսական վնասները կանխելու համար կամ կասկածելի կամ փաստացի անօրինական գործողության հետաքննության հետ կապված, և կազմակերպչական վերակազմավորման համատեքստում։

Ու՞ր կարող են ուղարկվել ձեզ վերաբերող տվյալները

Ինչպես և ցանկացած այլ միջազգային կազմակերության մասնաճյուղերը, ՖՄԻ դեպքում ևս փոխանակվում են տեղեկատվությամբ միմյանց միջև ամբողջ աշխարհում: Հետևաբար, հնարավոր է, որ տեղի ունենա ձեր տվյալները փոխանակում միջազգային մակարդակով և ձեր տվյալներն ուղարկվեն երկրից դուրս (եթե ձեր տվյալները հավաքագրվել են Եվրոպական տնտեսական միության գոտում, նշանակում է, դրանք կարող են փոխանցվել երկրից դուրս)։

Սույն ծանուցագրով սահմանված կարգով տվյալներն օգտագործելիս՝ ձեզ վերաբերող տեղեկությունները կարող են փոխանցվել ինչպես տվյալ երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, այդ թվում դեպի այնպիսի երկրներ կամ տարածքներ, որտեղ հնարավոր է չգործեն տվյալների պաշտպանության համարժեք նորմեր։

Օրինակ՝ Եվրոպական տնտեսական միության (<<ԵՏՄ>>) գոտում գործող ՖՄԻ մասնաճյուղերը կարող են անձնական տվյալները փոխանցել ԵՏՄ տիրույթից դուրս գործող ՖՄԻ մասնաճյուղերին։ Օրինակ՝ գլոբալ բիզնեսի գործառնությունները հեշտացնելու նպատակով։  Յուրաքանչյուր և բոլոր դեպքերում փոխանակումը պետք է տեղի ունենա․

 • <<Համապատասխանության գնահատման մասին>> Եվրահանձնաժողովի որոշման հիման վրա,
 • Համապատասխան երաշխիքների ապահովման պարագայում, ինչպես օրինակ՝ ԵՄ Տիպային պայմանագարերը, կամ
 • եթե ձեր և մեր միջև կնքված պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից ազատվելու (կամ ձեր հայցով նախնական պայմանագրային միջոցառումներ իրականացնելու) անհրաժեշտություն է ծագել կամ մեր և երրորդ անձի միջև ձեր շահերից բխող պայմանագրային հարաբերություններ են հաստատվում, ինչպիսիք են օրինակ ճամփորդության կազմակերպչական աշխատանքները։

Բոլոր դեպքերում, վերոնշյալ երկրներում կամ տարածքներում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենսդրության շրջանակներում պետք է ձեռնամուխ լինել անձնական տվյալների պաշտպանության պատշաճ միջոցառումների իրականացմանը։

Ինչպե՞ս ենք մենք իրականացնում ձեր տվյալների պաշտպանությունը

Մենք գործարկում ենք տեխնիկական և կազմակերպական պատշաճ մեխանիզմներ՝ մեզ մոտ պահպանվող անձնական տվյալները չլիազորված անձանց բացահայտումից, օգտագործումից, փոփոխումից կամ ոչնչացումից զերծ պահելու նպատակով։ Անհրաժեշտության դեպքում, մենք օգտվում ենք ծածկագրման կամ այլ տեխնոլոգիաներից, որոնք օգնում են ձեր տրամադրած տեղեկությունների պահպանման անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Մենք պահանջում ենք նաև մեր մատակարարներից խստորեն պահպանել տվյալների անվտանգության և գաղտնիության պահպանման մասով սահմանված բոլոր պահանջները։

Որքա՞ն ժամանակ է պահպանվում ձեզ վերաբերող տեղեկատվությունը

Ձեզ վերաբերող տեղեկատվության պահպանման ժամանակահատվածը կախված է նրանից, թե ինչ նպատակով է այն հավաքագրվել։ Հիշյալ նպատակն իրագործվելուց հետո ձեզ վերաբերող տվյալները կհեռացվեն բազայից։ Կախված տեղեկատվության հավաքագրման նպատակներից՝ պահպանման ժամանակահատվածը կարող է տարբեր լինել։ Հաշվի առեք, որ կան որոշակի հանգամանքներ, երբ դուք իրավասու եք պահանջել մեզնից ջնջել ձեր տվյալները։ Նաև, կան դեպքեր և մենք օրենքի ուժով պարտավոր ենք պահպանել այդ տվյալները, օրինակ հարկային կամ հաշվապահական հաշվառման նկատառումներից ելնելով։

Որպես կանոն, մեր կողմից տվյալները պահպանվում են ստորև աղյուսակում նշված չափանիշներից ելնելով․

  Տեսակը
 Նկարագիրը/ տվյալների պահպանման հիմնական չափանիշ
 • Վաճառողի հետ առևտրային հարաբերությունների կառավարման հետ կապված տեղեկատվություն (վաճառողն օգտվում է թվային հպման կետերից և հասանելի է) 

Վաճառողի պրոֆիլում նշված ձեր տվյալների զգալի մասը պահպանվում է մեր միջև առկա առևտրային հարաբերությունների ժամանակահատվածում։ Սակայն ձեր պրոֆիլի որոշ տարրեր, ինչպիիք են օրինակ ձեր կողմից կատարված հանձնարարականների պատմությունը, ձեր մրցանակների փոխհատուցման պատմությունը, կամ ձեր գնումների պատմությունը, որպես կանոն, որոշ ժամանակ անց կորցնում են իրենց վաղեմությունը, ուստի սահմանված ժամկետում մենք ավտոմատ կերպով հեռացնում ենք այդ տվյալները բազայից՝ ելնելով այն նպատակից, ինչի համար հավաքագրվել է հիշյալ տեղեկատվությունը։

 • Վաճառողի հետ առևտրային հարաբերությունների կառավարման հետ կապված տեղեկությունները (վաճառողը թվային հպման կետերում ակտիվ չէ)

Այս դեպքում գործում է նույն սցենարը, ինչպես նշված է վերևի տողում, մեկ տարբերությամբ, որ դուք տևական ժամանակ դադարել եք օգտվել հպման կետից (որպես կանոն 2 տարի), ուստի մենք արգելափակում ենք դեպի թվային հարթակ ձեր մուտքը և ջնջում ձեր օգտագործման վերաբերյալ տվյալները, որոնք դեռևս պահպանել ենք (բացառությամբ այն դեպքերի, եթե այդ տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է այլ նպատակներով, ինչպիսիք են օրինակ ձեր պատվերների հաշվառումը)։ Պատճառն այն է, որ այս հանգամանքներում, մենք ենթադրում ենք, որ դուք նախընտրում եք չօգտվել թվային հարթակից։

 • վաճառող (անհասանելի)

Եթե դուք գրանցված եք մեզ մոտ որպես վաճառող, սակայն ձեզ հետ կապ հաստատելու տվյալները, որը մեզ տրամադրել եք չեն գործում, ապա մենք ձեր մասին տեղեկատվությունը կպահպանենք որպես կանոն 6 ամիս, ինչը ձեզ հնարավորություն կտա վերադառնալ և ճշտել այն։

 • վաճառող (թերի գրանցում)

Եթե դուք զբաղվում եք առևտրով և գրանցվում եք որպես վաճառող, բայց գործընթացն ավարտին չեք հասցնում, մենք ընդհանրապես չենք պահպանում ձեր տվյալները։

 • բիզնես և վճարային տվյալներ

Մենք հաշվառում ենք ապրանքագրերի, վաճառքների, գնումների, կատարված և ստացված վճարումների և ուղեկցող փաստաթղթերը (ինչպիսիք են օրինակ պայմանագրերն ու էլ․փոստի հաղորդագրությունները)՝ պահպանելով մեր ընկերության և հարկային օրենսդրության պահանջները և պահպանում ենք այդ տվյալները որպես կանոն 11 տարի։ Մենք հաշվառում ենք նաև մատակարարման կտրոնները այնպիսի ժամկետում, որպիսին նախատեսված է իրավակարգավորման դաշտի պարտավորությունները կատարելու համար։

 • Այցելուների գրանցում

Եթե դուք այցելում եք մեր մասնաշենքեր, ապա այցելությունների գրանցումները որպես կանոն պահվում են երեք տարի ժամկետով։

 • Կաբելային տեսախցիկներով նկարահանում /CCTV/

Եթե դուք այցելում եք մեր մասնաշենքեր, կաբելային տեսախցիկներով նկարահանումների ձայնագրությունները պահպանվում են միայն մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ՝ ելնելով նկարահանման նպատակի առանձնահատկությունից։

 • շուկայական հետազոտություն

Եթե դուք մեր տվյալների բազայում գրանցված չեք, ապա և մենք օգտվում ենք հանրամատչելի աղբյուրներից ձեր մասին տեղեկատվություն ստանալու համար շուկան կամ ձեր նախասիրություններն ուսումնասիրելու նպատակով, ապա մենք ձեր տվյալները կպահպանենք կարճ ժամանակով՝ կոնկրետ շուկայական հետազոտությունն իրականացնելու համար։

 • գնումներ և երաշխիք

Եթե դուք ապրանք եք գնում, ապա մենք պահպանում ենք գործարքի մանրամասներն այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է վաճառքն իրականացնելու և իրավական բոլոր պարտավորությունները կատարելու նպատակով (օրինակ՝ հարկային և հաշվապահական հաշվառում)։ Եթե դուք նաև գրանցվում եք ՖՄԻ որևէ արտադրանքի երաշխիք ստանալու համար, ապա մենք համապատասխանաբար պահպանում ենք տվյալներն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է երաշխիքային սպասարկումն ապահովելու համար։

 • հաճախորդների սպասարկում
Եթե դուք դիմում եք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, մենք արձանագրում ենք խնդիրը (այդ թվում ձեր կողմից ստացված հարցման մանրամասները և մեր պատասխանը) և պահպանում ենք այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է մեր հարաբերությունները պահպանելու համար․ օրինակ, եթե դուք խոևհուրդ եք հայցում մեզնից թվային հպման կետից օգտվելու կարգի մասին կամ վերջերս որևէ այլ բնույթի հարցում եք կատարել։ Այլ գրանցումները, որոնք կապված են հաճախորդների սպասարկման հարցերի հետ (օրինակ՝ հեռախոսազանգի ավտոմատ ձայնագրությունը, որտեղ դուք խնդրում եք միացնել ձեզ վաճառակետի հետ), կարող են պահպանվել միայն կարճ ժամանակով, քանի դեռ առավել երկարատև և հիմնական գրանցումներ չեն կատարվել։
 • համակարգի աուդիտ լոգեր
Համակարգի աուդիտ լոգերը որպես կանոն պահպանվում են ընդամենը մի քանի ամիս։
 • բիզնեսի վերլուծություն
Բիզնեսի վերլուծական տվյալները որպես կանոն հավաքագրվում են ավտոմատ կերպով, երբ դուք օգտվում եք ՖՄԻ հպման կետերից, և դրանից կարճ անց ընդհանրացվում և ամփոփվում են։

Ի՞նչ իրավունքներ և ընտրության տարբերակներ դուք ունեք

Մեզ մոտ պահվող ձեր տվյալների հետ կապված դուք կարող եք օգտվել ստորև նշված իրավունքներից մասամբ կամ ամբողջապես.

 • դիմել մեզ նշված տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար,
 • դիմել մեզ տվյալները ճշգրտելու, թարմացնելու կամ ջնջելու համար,
 • դիմել մեզ տվյալների օգտագործումը մեր կողմից որոշ իրավիճակներում սահմանափակելու խնդրանքով,
 • որոշ իրավիճակներում առարկել մեր կողմից տվյալների օգտագործման հարցում,
 • չեղարկել ձեր տվյալների օգտագործման վերաբերյալ մեզ տրված համաձայնությունը,
 • տվյալների տեղափոխելիությունը, որոշ հանգամանքների բերումով,
 • հրաժարվել ձեր տվյալները ուղիղ մարքեթինգային նպատակներով օգտագործումից, և
 • բողոքարկել տվյալների օգտագործման դեմ ձեր երկրի պատկան գերատեսչությունում (եթե այդպիսինն առկա է)։

Մենք առաջարկում ենք ձեզ դյուրին եղանակներ հիշյալ իրավունքներից օգտվելու համար, ինչպիսիք են <<բաժանորդագրությունից>> հրաժարման հղումները, կամ ձեզ ուղարկվող հաղորդագրություններում նշում ենք ձեր կոնտակտային տվյալները կամ առաջարկում օգտվել սույն ծանուցման կարգի վերջում <<Ու՞մ պետք է դիմել հարցերի դեպքում>> հոդվածում նշված կոնտակտներից։

Որոշ բջջային հավելվածներ, որոնք մենք առաջարկում ենք, կարող են ուղարկել ձեզ նաև <<push>> գովազդային հաղորդագրություններ, օրինակ՝ նոր ապրանքատեսակների կամ ծառայությունների մասին։ Դուք կարող եք ապակտիվացնել նման հաղորդագրությունները ձեր բջջայինի կամ հավելվածի կարգավորումների միջոցով։

Իրավունքները, որոնցից դուք կարող եք օգտվել, կախված են ձեր գտնվելու երկրի օրենսդրությունից։ Եթե դուք գտնվում եք Եվրոպական տնտեսական գոտում, ապա ձեզ շնորհվում են ստորև նշված աղյուսակում սահմանված իրավունքները։ Իսկ եթե բնակվում եք նշված գոտուց դուրս, ապա դուք կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ (տես սույն ծանուցման կարգի <<Ու՞մ պետք է դիմել հարցերի դեպքում>> հոդվածը) ավելին իմանալու համար։

Իրավունք մեզ մոտ պահպանվող ձեր տվյալների նկատմամբ
Մանրամասներ (ծանոթություն․ նշված բոլոր իրավունքների դեպքում գործում են օրենսդրական որոշակի սահմանափակումներ)
 • դիմել մեզ տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար

Սա հաստատում է

 • արդյոք մենք մշակում ենք ձեզ վերաբերող տեղեկությունները,
 • մեր անունն ու մեզ հետ կապ հաստատելու տվյալները,
 • տվյալները մշակելու նպատակը,
 • հետաքրքրող տեղեկությունների տեսակները,
 • անձանց խմբերը, ում հետ մենք կիսում ենք տեղեկությունները, իսկ այն դեպքերում, երբ տվյալ անձը գտնվում է ԵՏՄ-ից դուրս և չի օգտվում <<Համապատասխանության գնահատման մասին>> Եվրահանձնաժողովի որոշման առավելություններից, պետք է գործարկվեն տվյալների պաշտպանության պատշաճ մեխանիզմներ։
 • (առկայության դեպքում) տեղեկությունների աղբյուրը, եթե տեղեկատվությունն անձամբ ձեզնից չի հավաքագրվել։
 • (այնքանով, որքանով որ մեր կողմից կիրառելի է, ինչի վրա մենք ձեր ուշադրությունը կհրավիրենք) ավտոմատ որոշումների կայացման մեխանիզմի առկայությունը, այդ թվում նկարագրի կազմման /փրոֆայլինգի/ համար, որը կարող է ձեր դեպքում հանգեցնել իրավական հետևանքների կամ համանման ձևով լուրջ վնաս հասցնել ձեզ, և տեղեկատվության տրամաբանության վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկատվության մշակումից բխող հնարավոր հետևանքները և կարևորությունը․ և
 • տեղեկությունների պահպանման ժամկետների որոշման չափանիշները։

Ձեր դիմումի հիման վրա, մենք կտրամադրենք մեր կողմից օգտագործվող ձեզ վերաբերող տեղեկությունների օրինակը (պայմանով, որ մեր այդ գործողությունը որևէ ձևով չի անդրադառնա այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների վրա)։

 • դիմել մեզ տվյալները ճշգրտելու և թարմացնելու համար

Այս դրույթը կիրառելի է, եթե մեզ մոտ պահպանվող տեղեկությունները ճշգրիտ կամ լիարժե չեն։

 • դիմել մեզ տվյալները ջնջելու համար

Այս իրավունքը գործում է, եթե․

 • մեր կողմից պահպանվող տեղեկություններն այլևս իրենց նպատակին չեն ծառայում,
 • մենք օգտագործում ենք տվյալները ձեր համաձայնությունը ստանալու պարագայում, և դուք չեղարկել եք այդ համաձայնությունը (այս դեպքում, մենք կհիշենք, որ այլևս չպետք է կապ հաստատենք ձեզ հետ, եթե իհարկե դուք ցանկություն չեք արտահայտել, որպեսզի մենք ջնջենք ձեր բոլոր տվյալները, ինչը մենք պարտավոր ենք հարգել և բավարարել),
 • ստացված տեղեկությունները մենք ծառայեցնում ենք օրինական շահերին, և մեր դիրքորոշումն է, որ եթե ձեր կողմից առարկություններ կան, ապա այդ շահերը տվյալների օգտագործումը շարունակելու իմաստով չեն կարող գերակա լինել։
 • տեղեկությունները ստացվել կամ օգտագործվել են ոչ օրինական ճանապարհով, կամ
 • օրենքից բխող պարտավորությունը կատարելու նպատակով։
 • դիմել մեզ  տվյալների մշակումը սահմանափակելու նպատակով

Այս իրավունքը ծագում է ժամանակավոր՝ ձեր դեպքի գնահատման արդյունքում, եթե դուք․

 • կասկածներ ունեք մեր կողմից օգտագործվող տեղեկությունների ճշգրիտ լինելու հարցում, կամ
 • առարկություններ եք ներկայացրել մեր կողմից օրինական նպատակներով տեղեկատվությունն օգտագործվելու հարցում․

  (եթե վերոթվարկյալ հիմքերով դուք օգտվել եք ձեր այս իրավունքից, մենք պետք է իրազեկենք ձեզ ձեր տվյալների օգտագործումը վերսկսելուց առաջ).

  Այս իրավունքը ծագում է նաև, եթե․

 • տվյալների օգտագործումը մեր կողմից օրինական չէ, և դուք առարկում եք, որպեսզի մենք հեռացնենք տվյալները մեր համակարգից, կամ

մենք այլևս չունենք տվյալների կարիքը, սակայն ձեզ դա անհրաժեշտ է դատական վարույթ սկսելու համար:

 • առարկել մեր կողմից տվյալների մշակմանը

Այս դեպքում ձեզ համար ծագում են երկու իրավունքներ․

 • եթե մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները ուղիղ մարքեթինգի նպատակներով, ապա դուք կարող եք <<հրաժարվել>> (առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու), և մենք պետք է կատարենք ձեր խնդրանքը, և
 • եթե մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները ուղիղ մարքեթինգից բացի որևէ այլ օրինական նպատակներով, ապա դուք իրավունք ունեք առարկել դրա դեմ՝ հստակ հիմնավորելով ձեր իրավիճակն ու դիրքորոշումը, իսկ մենք ձեր առարկությունը հաշվի կառնենք։

 

 • չեղարկել ձեր տվյալների օգտագործման վերաբերյալ մեզ տրված համաձայնությունը

Այս իրավունքը ծագում է այն դեպքում, եթե տեղեկությունների օգտագործման համար որպես իրավական հիմք պահանջվում է ձեր համաձայնությունը։ Նման դեպքերը հստակ են լինում կոնկրետ իրավիճակում։

 • տվյալների տեղափոխելիություն

Եթե:

 • դուք մեզ տվյալներ եք տրամադրել, և
 • մենք օգտագործում ենք այդ տվյալները ավտոմատ եղանակներով, ձեզնից ձեռք բերված համաձայնության կամ ձեր նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարման հիմքով,

ապա դուք իրավունք ունեք հետ ստանալ մեզնից ձեր տվյալները ընդհանուր ձևաչափով, ինչպես նաև իրավունք պահանջելու փոխանցել տվյալները այլ մեկին, եթե այդ անելը մեզ համար տեխնիկապես հնարավոր է։

 • բողոքարկել տվյալների օգտագործման դեմ ձեր երկրի պատկան գերատեսչությունում

Եվրոպական տնտեսական գոտու յուրաքանչյուր անդամ-երկիր պետք է ներկայացնի մեկ կամ ավելի պետական գերատոսչության անվանումը, որոնք պետք է ապահովեն այս նպատակի իրագործումը։

Ստորև կարող եք գտնել նրանց կոնտակտային տվյալները․

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Լրացուցիչ դրւյթներ կոնկրետ երկրների դեպքում

Կախված նրանից, թե որ երկրում եք դուք գտնվում, դուք կարող եք ունենալ լրացուցիչ իրավունքներ։

 • Եթե դուք գտնվում եք Ֆրանսիայում, դուք իրավունք իրավունք ունեք տալու մեզ ցուցումներ, թե ինչպես վարվել ձեր մահից հետո մեզ մոտ պահվող ձեր տվյալների հետ (մասնավորապես՝ պետք է արդյոք մենք պահպանենք, թե պետք է ջնջենք դրանք, և թե արդյոք այլ անձանց թույլ տրվելու է տեսնել այդ տվյալները)։ Դուք կարող եք

(Ա) ընդհանուր հրահանգ տալ Ֆրանսիայում տվյալների պաշտպանության վերահսկողության մարմնի (որը կոչվում է <<CNIL>>) կողմից լիազորված թվային ծառայություններ մատուցողին, կամ

(Բ) տալ մեզ հատուկ ցուցումներ, որոնք վերաբերում են միայն մեր կողմից օգտագործվող ձեր տվյալներին։

Ձեր ցուցումներից կարող է հետևել, որ մենք փոխանցենք ձեր տեղեկությունները որևէ երրորդ անձի (սակայն, այն դեպքերում, երբ տեղեկատվությունը վերաբերում է նաև այլ անձանց, մենք պարտավոր ենք հարգել նաև տվյալների գաղտնիության պահպանման նրանց իրավունքները, հետևապես նման ցուցումն իրականացնելը մեր կողմից կլինի անհնարին)։ Դուք կարող եք լիազորել որևէ անձի, ով կհետևի ձեր տված հրահանգների կատարմանը։ Եթե դուք օգտվելով այդ իրավունքից այլ անձի չեք լիազորել, ապա ձեր մահից հետո ձեր տվյալների կառավարման նկատմամբ իրավունքը փոխանցվում է ձեր իրավահաջորդներին (եթե ձեր հրահանգների մեջ դուք որևէ այլ բան չեք նախատեսել)․

 

 1. ձեր գույքի կառավարման նկատառումներից ելնելով (որի դեպքում ձեր իրավահաջորդները կկարողանան ձեր գույքի կառավարման տեսանկյունից օգտակար համարվող տեղեկատվությունը բացահայտելու և ստանալու նպատակով հասանելիություն ձեռք բերել ձեզ վերաբերող տեղեկություններին, ներառյալ ցանկացած թվային ապրանքներին կամ տվյալներին, որոնք կարող են համարվել ընտանեկան պատմություն, որը ենթակա է փոխանցման ձեր իրավահաջորդներին)․ և

   

 2. ապահովել, որպեսզի կողմերը, որոնք օգագործում են ձեզ վերաբերող տեղեկությունները, հաշվի առնեն ձեր մահվան հանգամանքը (ինչպես օրինակ՝ ձեր հաշվի փակումը, և ձեզ վերաբերող տեղեկություններն օգտագործելու կամ թարմացնելու սահմանափակումը)։

 

Դուք կարող եք ցանկացած պահի փոփոխել կամ հրաժարվել ձեր ցուցումներից։ Ձեր մահից հետո ձեզ վերաբերող տեղեկատվության հետ վարվելակարգի մասին կարող եք իմանալ ավելին՝ ընթերցելով 1978թ․ հունվարի 6-ի <<78-17>> օրենքի <<40-1>> հոդվածը։ Ձեր մահվան փաստի ծագմամբ՝ դուք, որպես այդպիսին, կդադարեք օգագործել ձեր հաշիվը, և մենք համաձայն տվյալների պահպանման մեր քաղաքականության կհեռացնենք ձեր տվյալները մեր բազայից (մանրամասների համար տես <<Որքա՞ն ժամանակ է պահպանվում ձեզ վերաբերող տեղեկատվությունը>> բաժինը)։

Ու՞մ դիմել հարցերի դեպքում

Հարցերի դեպքում կամ ձեր որևէ իրավունքը իրացնելու ցանկության դեպքում, դուք կարող եք կապ հաստատել օգտվելով ՖՄԻ համապատասխան մասնաճյուղի կոնտակտային տվյալներից, կամ դիմել տվյալների պաշտպանության պատասխանատուին, եթե այդպիսինը կա, այստեղ։ Կոնտակտային տվյալները նաև նշվում են ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից ձեզ ուղարկվող ցանկացած հաղորդագրության մեջ։

Եթե ձեր երկրում գործում է տեղեկատվության պաշտպանության հարցերով հատուկ գերատեսչություն, ապա դուք ունեք իրավունք դիմելու տվյալ մարմնին ցանկացած հարցով կամ մտահոգությամբ: Եթե համապատասխան ՖՄԻ մասնաճյուղը չի կարողանում լուծել ձեր խնդիրը կամ մտահոգությունը, ապա դուք իրավասու եք պաշտպանելու ձեր իրավունքները դատական կարգով պատկան ատյանում:

Կարգի փոփոխումը

Մենք պարբերաբար կարող ենք փոփոխել սույն կարգի դրույթները (և տվյալների գաղտնիության պահպանման ցանկացած այլ լրացուցիչ ծանուցումները)։ Օրենքով պահանջվելու դեպքում, մենք ձեզ կտեղեկացնենք այդ փոփոխությունների մասին։

Վերջին խմբագրումը՝ 27 մարտի 2018թ.։ Փաստաթղթի նախորդ տարբերակները կարող եք գտնել այստեղ։